Wybierz język

2020 © STSbet

Regulamin Ogólny

1. Ogólne wprowadzenie, definicje i postanowienia (Wersja 2.0 z dnia 28/06/2018)

  

1.1 Vivaro Limited, spółka zarejestrowana dnia 23 grudnia 2008 r. zgodnie z prawem Malty, o numerze rejestrowym C45929, i mająca siedzibę pod adresem Luxe pavilion 2nd level, Diamonds International Building, Portomaso, St. Julian’s, STJ 4010 Malta.

1.2  Niniejsze zasady to ogólne warunki stanowiące pełną, ostateczną i wyłączną umowę pomiędzy Właścicielem Konta ("użytkownik") a Operatorem,które regulują stosunki umowne między Operatorem a Użytkownikiem Konta. Niniejsze zasady zastępują i łączą wszystkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia i umowy pomiędzy Użytkownikiem Konta a Operatorem. Poprzez założenie Konta prowadzonego przez Operatora, rejestrację, logowanie, korzystanie z Usług, branie udziału w grach lub przyjęcie jakiejkolwiek Nagrody, odwiedzający lub Użytkownik Konta w pełni rozumie i zgadza się, że:

           a. staje się stroną niniejszych zasad,

           b. przeczytał, zrozumiał i będzie przestrzegać niniejszych Warunków, oraz

           c. musi przestrzegać wszystkich warunków określonych w niniejszym dokumencie.

Operator może aktualizować, modyfikować, edytować i uzupełniać niniejsze zasady w dowolnym momencie. Wszelkie istotne zmiany w niniejszych zasadach muszą zostać zgłoszone przez Operatora Użytkownikowi Konta przed wejściem w życie  i wymagają jego zgody. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami w niniejszych zasadach nie będziesz mógł nadal korzystać z serwisu.

Wszelkie odniesienia do liczby pojedynczej w niniejszych zasadach obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie. Wszelkie odniesienia do przedimka określonego "the" w angielskiej wersji obejmują także przedimek nieokreślony "a/an" i odwrotnie.

1.3 "Użytkownik Konta" jest osobą fizyczną, posiadającą stosunki umowne z Operatorem, wynikające z założenia Konta na Stronie.

1.4 " Konto" to konto należące do Użytkownika Konta, służące do transakcji w dobrej wierze, z jasno wyznaczonym celem nawiązania normalnych stosunków handlowych z Operatorem i obstawiania zakładów, oraz zawierania innych transakcji hazardowych.

1.5 "Umowa" to stosunek umowny między Operatorem a Użytkownikiem Konta tworzony na mocy i podlegający niniejszym zasadom, tzn. "Warunkom".

1.6 "Organy zarządzające" to odpowiednie organy maltańskie.

1.7 "Prawo właściwe" to prawo Malty.

1.8 "Miejscem Umowy" jest Malta.

1.9 "Regulator" to Maltański Urząd Hazardowy ("MGA"), który jest organem państwowym ustanowionym zgodnie z prawem Malty i odpowiedzialnym za zarządzanie wszystkimi formami hazardu na Malcie. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.mga.org.mt.

1.10 "Strona internetowa" - to brama internetowa dostępna pod adresem internetowym www.Stsbet.com, gdzie publikowane są wszystkie aktualne i istotne informacje dotyczące działalności Operatora i za pośrednictwem której Użytkownikom Kont świadczone są usługi.

1.11 "Usługi" obejmują gry hazardowe i zakłady oferowane przez Operatora Użytkownikowi Konta za pośrednictwem Strony internetowej.

1.12  "Podatek od gier hazardowych i zakładów" odnosi się do specjalnego podatku od gier i zakładów w Malcie.

1.13 "Karta" odnosi się do wszystkich typów kart " płatniczych"," debetowych"," kredytowych"," wirtualnych" i/lub podobnych.

1.14 "Dostawca rozwiązań płatniczych" jest pośrednikiem działającym jako agent ds. płatności dla różnych sposobów płatności.

1.15 "Instytucja finansowa" - bank i/lub inna instytucja regulowana przez obowiązującą ustawę o krajowych usługach finansowych lub podobną.

1.16 "Siła wyższa" oznacza każde zdarzenie lub stan pozostające poza racjonalną kontrolą i prowadzące do opóźnienia lub niewykonania zobowiązania umownego pokrzywdzonej strony i w rozumieniu niniejszych zasad obejmuje klęski żywiołowe, restrykcje rządowe (w tym odrzucenie lub unieważnienie niezbędnych licencji, gdzie taka odmowa lub unieważnienie następuje nie z winy pokrzywdzonej strony), wojny, wybuchy działań wojennych, zamieszki, niepokoje społeczne, powstania, ataki terrorystyczne, pożary, wybuchy, powodzie, kradzieże, celowe uszkodzenia, strajki, lokauty i/lub zdarzenia wynikające z jakiegokolwiek innego powodu poza rozsądną kontrolą strony, na którą miały wpływ.

1.17 "Aplikacja Kliencka" oznacza aplikację przeglądarki internetowej otwartą przez Użytkownika Konta w celu korzystania z Usług.

1.18 "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie używane przez Operatora w celu proponowania i/lub świadczenia usług i/lub uruchomienia Aplikacji Klienckiej.

1.19 "Nagroda " to kwota, premia lub nagroda, jaką może wygrać Użytkownik Konta.

1.20 "Nieaktywne Konto" to Konto, na którym nie odnotowano zalogowania/wylogowania przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

1.21 Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, a także obrazy, grafiki, teksty, koncepcje i metodologie (zwane łącznie "Dobrami intelektualnymi"), znajdujące się na Stronie internetowej, w Aplikacji Klienckiej i materiałach tam zawartych, są wyłączną własnością Operatora i/lub dostawców i partnerów Operatora. Użytkownik Konta nie ma prawa używać lub w inny sposób wykorzystywać żadnych dóbr intelektualnych do celów innych niż dozwolone przez prawo.

 

2. Licencje

Operator posiada stosowną licencję na prowadzenie działalności na terenie Malty i podlega regulacjom MGA w zakresie świadczenia następujących produktów: Zakłady Sportowe, Kontrolowane Gry Zręcznościowe (Fantasy Sports) i Gier Hazardowych w ramach Licencji na Usługi Hazardowe MGA Gaming Nr MGA/B2C/292/2015, wydanej dnia 01.08.2018. Zakłady Sportowe i Kontrolowane Gry Zręcznościowe tworzone są przez Soft Construct (Malta) Limited (Podstawowa Licencja Bukmacherska Nr MGA/B2B/286/2014, wydana dnia 01.08.2018). Gry hazardowe oferowane w formie kasyna są tworzone przez Wazdan Limited (Licencja Nr MGA/B2B/286/2014), G-Virtuals Limited (Licencja Nr MGA/B2B/206/2011), Evolution Gaming Malta Limited (Licencja Nr MGA/B2B/187/2010).

 

3. Zasady dotyczące Konta

  

3.1  Tworzenie Konta

3.1.1 Nie ma możliwości brania udziału w grze hazardowej jeśli nie jest się Użytkownikiem Konta. Aby zarejestrować się jako gracz, osoba fizyczna musi zarejestrować się osobiście i złożyć wniosek o rejestrację. Należy podać następujące dane:

a. data urodzenia i przedstawić ważny dokument tożsamości wskazujący, że gracz jest pełnoletni, tzn. ma ponad osiemnaście (18) lat, lub jest w wieku dorosłym dopuszczonym przez większość zgodnie z prawem miejsca zamieszkania (należy złożyć następujące dokumenty tożsamości: kopia ważnego dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy);

          b. imię i nazwisko gracza;

          c. pełny adres zamieszkania gracza;

          d. aktualny adres e-mail gracza; oraz

          e. nazwa użytkownika i hasło

3.1.2 Osoby ubiegające się o założenie konta jako Użytkownik Konta potwierdzają, że ukończyły osiemnaście (18) lat. Osoby niepełnoletnie nie mogą zarejestrować się jako gracz i nie mogą posiadać Konta. Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dowodów pełnoletności i przeprowadzenia dodatkowych kontroli w celu weryfikacji danych. Konto może zostać zawieszone do czasu potwierdzenia wieku.

3.1.3 Ponadto, osoba ubiegająca się o założenie konta jako Użytkownik Konta gwarantuje, że:

 

b. nie jest mieszkańcem Afganistanu, Antigua i Barbuda, Australii, Belgii, Bułgarii, Kajmanów, Kuby, Cypru, Czech, Danii, Francji i jej terytoriów, Hongkongu, Węgier, Iranu, Iraku, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Kahnawake, Libii, Makao, Holandii, Antyli Holenderskich, Korei Północnej, Filipin, Polski, Portugalii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Serbii, Singapuru, Hiszpanii, Sudanu, Syrii, Turcji, Ugandy, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów, Watykanu, Jemenu (należy zwrócić uwagę na szczególne wyłączenia obowiązujące w poszczególnych krajach, na przykład dla gier hazardowych - Kasyno na Żywo, Poker i Bingo);

c. nie jest profesjonalnym graczem w żadnej dyscyplinie sportowej, rozgrywce lub lidze w odniesieniu do których Operator oferuje zakłady;

           d. jej zdolności prawne nie są ograniczone;

           e. nie działa w imieniu innej strony;

f. nie jest klasyfikowana jako osoba zmagająca się z problemem nałogowego hazardu, i/lub nie znajduje się (świadomie ani nieświadomie) w żadnym rejestrze lub bazie danych graczy wykluczonych;

g. nie wpłaca środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej i/lub innej nielegalnej działalności;

h. nie wpłaca środków pieniężnych przy użyciu Karty do użycia której Użytkownik Konta nie jest upoważniony i/lub nie korzysta z Karty w jurysdykcji, w której zakłady i gry hazardowe są zabronione;

i. nie prowadzi działalności przestępczej, w którą Konto jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane;

j. nie posiada aktywnego konta wraz z innym podmiotem prawnym będącym członkiem tej samej grupy, w której znajduje się Operator, co oznacza, że inne podmioty są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Vivaro Limited;

j. nie korzysta z Usług jeżeli jest to nielegalne w jej kraju zamieszkania lub jeżeli założenie konta, zakup lub korzystanie z usług Operatora i/lub uczestniczenie w oferowanych grach hazardowych jest w jakikolwiek inny sposób ograniczone. Obowiązkiem Użytkownika Konta jest zapewnienie, że sposób, w jaki korzysta ze Strony i Usług Operatora jest legalny;

k. nie uznaje Strony ani Usług za obraźliwe, niewłaściwe, nieuczciwe lub nieprzyzwoite; oraz

l.  zobowiązuje się na bieżąco aktualizować dane Konta w odniesieniu do imienia i nazwiska, kraju zamieszkania, ważnego adresu e-mail i numeru telefonu.

 3.1.5 Osoba ubiegająca się o założenie Konta przyjmuje do wiadomości i akceptuje:

 

a. wszelkie definicje i postanowienia określone w niniejszych zasadach;

b. niniejsze zasady opublikowane na Stronie, a także wszelkie ewentualne zmiany, które mogą być wprowadzone w zasadach w przyszłości;

c. że Miejscem zawarcia Umowy jest Malta; oraz

d. że Umowa podlega: (i) zasadom opublikowanym w języku angielskim; (ii) wszelkim przepisom wykonawczym i wszelkim innym decyzjom Organów zarządzających; oraz (iii) prawu właściwemu Miejsca zawarcia Umowy.

3.1.5 Osoba składająca wniosek o rejestrację oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i prawidłowe. W przeciwnym razie Operator nie zarejestruje takiej osoby, a jeżeli osoba ta została już zarejestrowana, Operator zablokuje Konto w momencie stwierdzenia, że osoba ta podała nieprawdziwe informacje podczas rejestracji jako gracz.

3.1.6 Operator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji każdej osoby, z dowolnego powodu, według własnego uznania. Wszystkie już podjęte zobowiązania kontraktowe zostaną spełnione.

 

3.2 Zarządzanie Kontem

3.2.1 Operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym czasie, do:

 a. odmówienia założenia i/lub zamknięcia istniejącego Konta bez podania przyczyny;

 b. odmówienia przyjęcia wpłat środków bez podania przyczyny;

 c. zażądania przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji: (i) tożsamości Użytkownika Konta, (ii) upoważnienia do korzystania z danej Karty i/lub (iii) innych danych lub informacji podanych przez Użytkownika Konta. Takie żądanie może zostać złożone w dowolnym momencie, a Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta do czasu przeprowadzenia śledztwa;

d. przeniesienia i/lub przekazania uprawnień do danych dotyczących Użytkownika Konta, bez uprzedniego powiadomienia, dowolnemu podmiotowi prawnemu, w dowolnym kraju, docelowo zarządzanych i kontrolowanych przez Vivaro Limited, z zastrzeżeniem, że Operator gwarantuje, że takie dane są każdorazowo przekazywane i zarządzane zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami dotyczącymi ochrony danych i/lub podobnymi;

e. przeniesienia i/lub przekazania praw i obowiązków Użytkownika Konta, bez uprzedniego powiadomienia, na dowolny podmiot prawny, w dowolnym kraju, docelowo zarządzanych i kontrolowanych przez Vivaro Limited, z zastrzeżeniem, że Operator gwarantuje, że obowiązki zostaną wykonane;

f. przechowywania i zarządzania środkami należącymi do Użytkownika Konta zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania takimi środkami pieniężnymi; może to obejmować przekazanie środków Instytucji finansowej i/lub Dostawcy rozwiązań płatniczych w celu przechowania w imieniu i/lub w interesie Użytkowników Kont, jak zatwierdzono przez Organ regulacyjny;

g. zatrzymania i/lub skonfiskowania środków dostępnych na Koncie i/lub odmowy uznania roszczenia w przypadku bezpośredniego lub pośredniego: (i) naruszenia niniejszych zasad; i/lub (ii) podjęcia innych niedozwolonych działań w związku z wydarzeniem objętym zakładami i/lub korzystaniem z Konta (takich jak, między innymi, naruszenie prawa lub innych przepisów, naruszenie praw stron trzecich, nadużycie finansowe i oszustwo);

h. zawieszenia i/lub anulowania udziału Użytkownika Konta w grach, działaniach promocyjnych, rozgrywkach lub innych usługach, gdy Operator uważa, że istnieją uzasadnione obawy, że Konto jest, było lub może być wykorzystywane do nielegalnych, oszukańczych lub nieuczciwych działań;

i. zawieszenia i/lub anulowania udziału Użytkownika Konta w Usługach i/lub zatrzymania i/lub konfiskaty środków dostępnych na Koncie, jeżeli Użytkownikowi Konta udowodniono oszustwo lub używanie systemu (włącznie z urządzeniami, robotami, komputerami, oprogramowaniem lub jakimkolwiek innym zautomatyzowanym systemem) stworzonego lub dostosowanego do oszukania Aplikacji Klienckiej i/lub Oprogramowania.

 

Operator jest zobowiązany do wykrywania i przeciwdziałania programom komputerowym stworzonym po to, aby umożliwić wykorzystanie sztucznej inteligencji ("Oprogramowanie SI") do gry na stronach internetowych ITS, w tym między innymi profilowanie przeciwnika, zmowa graczy, roboty, inne oprogramowania stworzone w celach "oszukańczych" lub jakiekolwiek inne działania, które naszym zdaniem zakłócają normalną grę i pozwalają graczowi zyskać nieuczciwą przewagę nad innymi graczami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator będzie podejmować działania w celu wykrywania i zapobiegania korzystania z takich programów i Oprogramowania SI z wykorzystaniem metod (w tym między innymi wyświetlanie listy programów uruchomionych na komputerze gracza, a klient zobowiązuje się nie używać Oprogramowania SI i/lub innych podobnych programów.

 

3.2.2 Operator gwarantuje i potwierdza, że:

a. zarządza środkami należącymi do Użytkowników Kont w odpowiedni i bezpieczny sposób; i/lub

b. pokryje koszty i zapłaci Podatek od gier hazardowych, stosownie do przypadku, w Miejscu zawarcia Umowy;

c. zarządza danymi dotyczącymi Użytkownika Konta zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami o ochronie danych i/lub podobnymi przepisami;

d. zobowiązuje się nie oferować klientom wariantów przekazania jakichkolwiek funduszy pomiędzy kontami klientów.

 

3.2.3 Operator zobowiązuje się przechowywać środki Użytkowników Kont osobno od środków własnych Operatora, na koncie klienta, utrzymywanym przez Instytucję Finansową zatwierdzoną przez Regulatora.

3.2.4 Odsetki nie są naliczane na Koncie. Użytkownik Konta nie będzie traktować Operatora jak instytucję finansową.

3.2.5 Użytkownik Konta może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. W przypadku naruszenia tej zasady, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub usunięcia dodatkowych kont należących do Użytkownika Konta dopuszczającego się naruszenia tego punktu, i przeniesienia wszystkich środków na jedno konto. Żaden bonus przyznany dla dodatkowego/ych kont(a) nie będzie przenoszony.

3.2.6 Konto jest niezbywalne. Gracze nie mogą sprzedawać, przenosić lub kupować kont od innych graczy Środki nie mogą być przenoszone między kontami.

3.2.7 Użytkownik Konta nie będzie umożliwiał innym osobom, w tym osobom niepełnoletnim, korzystania lub ponownego wykorzystania Konta, dostępu i/lub korzystania z jakichkolwiek materiałów lub informacji ze Strony internetowej, przyjmowania żadnych Nagród, ani dostępu i/lub korzystania z Usług.

3.3 Odpowiedzialna gra – ustawienia Konta

3.3.1 Użytkownik Konta może wykonać następujące czynności w ustawieniach Konta:

a. ustanawiać limit kwot obstawianych lub deponowanych w ramach własnego Konta w określonym czasie;

b. wykluczyć się z gry na określony okres czas.

3.3.2 Użytkownik Konta, który ustalił limit określony w punkcie a) powyżej może zmienić lub anulować limit w ustawieniach Konta. Podniesienie lub zniesienie limitu staje się skuteczne po upływie siedmiu dni od czasu odnotowania zmiany przez Operatora. Zmniejszenie limitu staje się skuteczne niezwłocznie po odnotowaniu zmiany przez Operatora. Operator nie przyjmuje zakładów Użytkownika Konta sprzecznych z limitem lub wykluczeniem zastosowanym przez niego samego w sposób opisany powyżej.

3.3.3 Jeżeli Operator uważa, że udział w grach hazardowych może skutkować poważnymi problemami gracza natury finansowej lub osobistej, Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

3.3.4 Pamiętaj o tym, że hazard może uzależniać. Jeśli gracz uważa, że potrzebuje pomocy w przezwyciężaniu uzależnienia, powinien odwiedzić stronę Odpowiedzialna Gra na Stronie Internetowej.

 

3.4 Samowykluczenie i Ochrona Finansowa Graczy

 

3.4.1 Dla graczy pragnących ograniczyć ofertę gier oferowanych przez STS.bet.com oferuje opcję samowykluczenia. Prześlij nam wiadomość pod adres [email protected], aby ustanowić okres lub próg wykluczenia. Ponadto, posiadacz rachunku wejść w swoje osobiste konto STSbet.com i w sekcji "samowykluczenia" menu "Mój profil" wybrać preferowany okres samowykluczenia, a następnie kliknąć na przycisk "Zapisz".

3.4.2 Samowykluczenie to formalny proces, w ramach którego klienci są dobrowolnie blokowani na czas określony (1 miesiąc, 6 miesięcy, 1 rok, 2 lata, 5 lat) lub nieokreślony. Aby wykluczyć się na czas nieokreślony należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem [email protected] i przesłać stosowny wniosek. Wnioski o samowykluczenie klienta są wchodzą wchodzą w życie niezwłocznie po ich złożeniu.

3.4.3 W momencie rozpoczęcia okresu samowykluczenia nie będziesz mógł wpłacać środków ani grać z użyciem naszych produktów. Będziesz jednak mógł wypłacić każde saldo, które zdeponowałeś na swoim koncie. Wszelkie trwające zakłady pozostaną aktywne, a wszelkie wygrane będą wypłacane klientowi po zakończeniu wydarzenia.

3.4.4 Kiedy okres samowykluczenia wejdzie w życie, nie może on zostać anulowany przez STSbet.com z żadnego powodu, a klient nie może otworzyć kolejnego konta. Konta należące do klientów, który wykluczyli się na czas określony lub nieokreślony nie zostaną automatycznie wznowione. Dopiero po upłynięciu okresu wykluczenia klient może złożyć pisemny wniosek o wznowienie konta; nie dopuszcza się żadnej innej formy aktywacji.

3.4.5 Inną opcją ochrony finansowej oferowaną przez STSbet.com jest ograniczenie wpłat. Limity wpłat umożliwiają klientowi ograniczenie kwot, które mogą być deponowane na ich koncie. Limit wpłat może być ustanowiony na okres dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Limit wpłat pozwoli klientom ograniczyć ilość pieniędzy otrzymywanych na ich konto, zanim dojdzie do zakładu.

3.4.6 Ustanawiając limit wpłat dla określonego czasu (dzień, tydzień, miesiąc), należy wykonać następujące czynności: wejdź w "Mój profil", wybierz sekcję "Limity Wpłat", ustaw preferowane limity dla danego okresu i "Zapisz" ustawienia.

3.4.7 Ustawiając limit wpłaty lub samowykluczenie w sposób określony powyżej, klient może jedynie zmienić lub anulować limit lub wykluczenie w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego na adres [email protected] Zawiadomienie o zwiększeniu lub anulowania limitu wpłat, a także o zmniejszeniu lub zniesieniu okresu samowykluczenia wchodzi w życie w 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia/wniosku. Zawiadomienie o zmniejszeniu limitu wpłat lub zwiększeniu okresu samowykluczenia wchodzi w życie natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia przez STSbet.com.

 

3.4.8 Istnieją specjalne oprogramowania, które mogą pomóc klientowi w zakresie procesu samowykluczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę odwiedzić następujące strony internetowe:

 

Netnanny: www.netnanny.com/features/internet-filter

Gamblock: www.gamblock.com

Betfilter: http://www.betfilter.com/

CYBERsitter: https://www.cybersitter.com/

 

3.4.9 Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia przestrzegania procedury samowykluczenia i dokładamy wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia, aby żadne materiały reklamowe nie były wysyłane klientom, którzy skorzystali z okresu samowykluczenia. Jeśli operator podejrzewa, że gracz ma więcej niż jedno zarejestrowane konto, operator ma prawo zamknąć konto, zakończyć wszelkie zakłady i zwrócić graczowi środki pieniężne. Jednakże klient zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej, jeśli będą kontynuować grę z jakichkolwiek dodatkowych kont, na których zmienione zostały dane rejestracyjne (w tym przypadki, kiedy klient otwiera konto z tymi samymi danymi, ale wprowadzonymi w inny sposób w formularzu rejestracyjnym) lub w przypadku, gdy materiały promocyjne zostaną przypadkowo przesłane do klienta. Zachęcamy również klienta do zasięgnięcia natychmiastowej profesjonalnej pomocy, jeśli znajdzie sposób, by kontynuować grę w okresie samowykluczenia.

3.4.10 Aby uzyskać więcej informacji na temat Odpowiedzialnej Gry[KK1], przejdź do odpowiedniej sekcji.

 

3.5 Nieaktywne Konta

3.5.1 "Nieaktywne Konto" to Konto, na którym nie odnotowano zalogowania/wylogowania przez okres dłuższy niż osiemnaście (18) następujących po sobie miesięcy.

3.5.2 Operator zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta miesięczną opłatą administracyjną za nieaktywne konto. Miesięczna opłata za Konto jest pobierana w kwocie 5 euro. Następujące miesięczne płatności stosuje się do rachunków w innych walutach: 10 BGN, 13 BRL, 7 CAD, 5 CHF, 130 CZK, 35 DKK, 4 GBP, 38 HRK, 1320 HUF, 17 LTL, 40 NOK, 20 PLN, 20 RON, 50 SEK i 7 USD. Opłata administracyjna naliczana jest i pobierana z Nieaktywnego Konta na początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym Konto stało się nieaktywne.

3.5.3 Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Nieaktywnego Konta kiedy saldo wyniesie zero. Wszyscy Użytkownicy Kont, których Konta pozostają nieaktywne przez okres 12 miesięcy, zostaną powiadomieni w ciągu 30 dni przed pobraniem jakichkolwiek opłat za ich Konta. W ten sposób Użytkownicy Kont mogą ponownie aktywować swoje Konta, logując się do/wylogowując się z systemu lub wypłacając swoje środki w terminie 30 dni, bez ponoszenia żadnych opłat. Jeśli Użytkownik Konta ponownie aktywuje swoje konto w ciągu trzech miesięcy, zostaną mu zwrócone wszystkie opłaty za nieaktywność.

 

3.5.4 Operator odstąpi od potrącania salda za Nieaktywne Konto względem MGA zgodnie z Przepisami dotyczącymi Hazardu Zdalnego, jeśli:

a. na Koncie nie zarejestrowano żadnych transakcji przez okres 30 następujących po sobie miesięcy; (Uśpione konto to konto, na które nie wchodzono przez 30 miesięcy, posiadające saldo środków rzeczywistych. Gdy otwarte konto stanie się uśpione, jeżeli nie będziemy w stanie się z tobą skontaktować Firma, zgodnie z obowiązującym prawem, zamknie konto i przekaże pozostałe środki do MGA.) oraz

b. Operator dołożył wszelkich starań, aby skontaktować się z użytkownikiem nieaktywnego konta, ale użytkownik konta nie może być w sposób zadowalający znaleziony lub niezbędne instrukcje dotyczące płatności nie były dostępne.

Po zwróceniu salda do MGA środki te ulegną przepadkowi, a Nieaktywne Konto zostanie zamknięte.

3.5.5 Jeśli konto jest zablokowane lub wyłączone, a saldo wciąż jest dostępne na koncie, skontaktuje się z tobą nasz dział obsługi klienta, informując cię o tym, że saldo jest nadal dostępne na koncie. Zostaniesz poproszony o podanie informacji w celu wypłaty takich oczekujących kwot. Jeśli nie można się pomyślnie skontaktować z Użytkownikiem Konta, zaległe saldo zostanie przesłane do MGA. Pod warunkiem, że żadne roszczenia nie będą kierowane do Operatora po tym, jak saldo zostało przesłanego do MGA.

 

3.6 Obciążenie zwrotne

3.6.1 Z zastrzeżeniem poniższych podpunktów, oraz bez uszczerbku dla prawa Operatora do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem, aktem prawnym lub polityką, lub zgodnie z dowolnym innym postanowieniem niniejszych zasad, Operator ma prawo zablokować Konto, jeżeli zażądano obciążenia zwrotnego w odniesieniu do takiego Konta.

3.6.2 Jeżeli zażądano obciążenia zwrotnego, Operator wyśle Użytkownikowi Konta "Powiadomienie o Obciążeniu Zwrotnym" na adres e-mail podany w ramach danych Użytkownika Konta, aby potwierdzić tożsamość Użytkownika Konta oraz metodę płatności używaną w celu uznania środków niezwiązanych z obciążeniem zwrotnym ("Środki Niezwiązane") na Koncie Użytkownika Konta.

 

W przypadku braku potwierdzenia tożsamości Użytkownika Konta oraz metody płatności używanej w celu uznawania Środków Niezwiązanych na Koncie Użytkownika Konta przez Użytkownika Konta, po wysłaniu Powiadomienia o Obciążeniu Zwrotnym, Operator wyśle Użytkownikowi Konta dwa pisemne przypomnienia na adres e-mail, którym dysponuje, z których każde podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości pięćdziesięciu (50) EURO, pobieranej ze Środków Niezwiązanych.

 

3.6.3 Jeżeli Konto zostało zablokowane z uwagi na obciążenie zwrotne, a Użytkownik Konta nie:

a. logował się na Konto przez okres trzydziestu (30) kolejnych miesięcy; lub

b. potwierdził Operatorowi swojej tożsamości oraz danych dotyczących metody płatności używanej w celu uznawania Środków Niezwiązanych na Koncie Użytkownika Konta, a następnie zażądał wypłaty środków; wszelkie Środki Niezwiązane na Koncie będą traktowane tak jak środki na Nieaktywnym Koncie, a Operator prześle środki Użytkownika Konta pozostające na Koncie do MGA.

 

3.7 Zamknięcie konta

3.7.1 Użytkownik konta może zamknąć swoje Konto STSbet.com w dowolnym momencie, kontaktując się działem Obsługi Klienta STSbet.com pod adresem [email protected] Wszelkie środki znajdujące się na Koncie zostaną zwrócone Użytkownikowi Konta.

3.7.2 Jeżeli istniejące Konto zostanie zamknięte, wszelkie już podjęte zobowiązania zostaną spełnione.

3.7.3 Użytkownicy Konta pragnący odzyskać środki znajdujące się na zamkniętym, zablokowanym lub wykluczonym koncie powinni skontaktować się z działem Obsługi Klienta.

3.7.4 W przypadku zamknięcia Konta z powodu uzależnienia od hazardu lub oszustwa, właściciel takiego konta nie może otworzyć nowego Konta. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utworzenia nowego konta przez taką osobę, a także nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie ani pośrednie szkody wynikowe. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta otwartego niezgodnie z niniejszą zasadą w dowolnym momencie.

3.7.5. Istnieje możliwość udostępnienia Użytkownikom czatu jako elementu użytkowania Witryny. Czat ten podlega kontrolom i jest przez nas moderowany. Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania czatu i przechowywania zapisów wszelkich wypowiedzi, które pojawiły się na czacie. Czatu powinno używać się dla celów rozrywkowych oraz towarzyskich; użytkowanie go podlega następującym zasadom:

a. Wypowiedzi użytkownika nie mogą mieć charakteru seksualnego i nie mogą być rażąco obraźliwe, wliczając w to wypowiedzi nietolerancyjne, rasistowskie, mowę nienawiści oraz przekleństwa.

b. Nie wolno wypowiadać się wobec operatorów Witryny w sposób obraźliwy, oszczerczy, nękający lub obelżywy.

c. Wypowiedzi użytkownika nie mogą reklamować, promować czy w inny sposób odnosić się do jakichkolwiek innych serwisów internetowych;

d. Nie zezwala się na nieprawdziwe i/lub szkodliwe i/lub krzywdzące wypowiedzi dotyczące nas, Strony i innej/innych strony/stron internetowych, które są z nami powiązane.

e. Zabronione jest zmawianie się za pośrednictwem pokojów czatowych i odrębnych czatów. Wszelkie podejrzane czaty będą zgłaszane Organom Nadzorującym.

W przypadku, gdy użytkownik złamie któryś powyższych przepisów regulujących czat, będziemy mieli prawo do usunięcia pokoju czatowego lub natychmiastowego zlikwidowania Konta Gracza, należącego do Użytkownika. W przypadku likwidacji Konta zwrócimy wszelkie fundusze, które ewentualnie znajdują się na Koncie Gracza należącym do Użytkownika poza kwotą, którą Użytkownik może być nam w danym momencie dłużny. Wszelkie podejrzane czaty będą zgłaszane Organom Nadzorującym.

 

[KK1]hyperlink

 

4. Zasady dot. płatności

  

4.1 Wpłaty i wypłaty środków z Konta należy przeprowadzać wyłącznie za pomocą Instytucji finansowej lub Dostawcy rozwiązań płatniczych. Procedury, warunki, dostępność i czas trwania wpłat/wypłat mogą różnić się w zależności od pory dnia, kraju, a także wybranej Instytucji finansowej. Aktualne wskazówki są dostępne po zalogowaniu na Stronę internetową, w zakładkach "Wpłata" lub "Wypłata". Chociaż Operator zastrzega sobie prawo do żądania zakończenia procesu "Poznaj swojego klienta" (KYC) po pierwszej wpłacie na konto gracza, w celu przeprowadzenia niezbędnych weryfikacji, odbywa się to zwykle w czasie pierwszej wypłaty środków.

4.2 Gracze nie mają prawa oczekiwać odsetek od zdeponowanych środków.

4.3 Przy pierwszym żądaniu wypłaty wszyscy gracze przechodzą procedury KYC, co oznacza, że powinni dokonać poprawnej identyfikacji, pokazującej, że klient w wieku powyżej osiemnastu (18) lat lub jest w innym wieku oznaczającym pełnoletność zgodnie z prawem miejsca zamieszkania. Przedkładane dokumenty tożsamości to: ważny dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Przedkładany dokument tożsamości musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia gracza, umożliwiające licencjobiorcy potwierdzić jego tożsamość.

4.4 Tożsamość graczy jest potwierdzana przez wykonanie skumulowanej wpłaty i/lub wypłaty kwoty 2.000€.

 4.5 Wszystkie wypłaty są przelewane tylko na rachunek, z którego zostały wykonane wpłaty graczy. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, Operator musi upewnić się, że alternatywny rachunek podany przez gracza jest bezpieczny i należy do tego samego gracza.

4.6 Operator nie przyjmuje środków pieniężnych wysłanych lub dostarczonych bezpośrednio do Operatora lub do Dostawcy rozwiązań płatniczych.

4.7 Operator zasili Konto wszelkimi środkami otrzymanymi przez Operatora od lub w imieniu Użytkownika Konta, a także wszelkimi należnościami od Operatora względem Użytkownika Konta.

4.8 Metoda wpłaty/wypłaty na i z Konta

4.8.1 Użytkownik Konta ma prawo wyłącznie:

a. dokonywać wpłat na swoje Konto za pomocą osobistej karty płatniczej lub osobistego rachunku, otwartego w jednej z Instytucji finansowych lub u licencjobiorcy danej Instytucji;

b. zażądać wypłaty środków znajdujących się na jego/jej Koncie na rachunek otwarty w jednej z Instytucji finansowych lub u licencjobiorcy danej Instytucji;

4.8.2 Użytkownik Konta jest zobowiązany podać do wiadomości Operatora poprawne dane swojego rachunku osobistego na potrzeby wypłat ze swojego Konta.

4.8.3 Użytkownik Konta jest zobowiązany nie dopuszczać do użytkowania jego/jej Konta przez strony trzecie w celu dokonywania wpłat lub wypłat z rzeczonego Konta.

4.8.4 Użytkownik Konta ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów.

4.9 Operator zobowiązany jest nie przyjmować zakładów od Użytkownika Konta, jeśli Konto nie zostało założone z upoważnienia Użytkownika Konta oraz jeśli na rzeczonym Koncie nie ma wystarczających środków na pokrycie danego zakładu lub jeśli środki wymagane na potrzebne na pokrycie kwoty zakładu nie zostały w odpowiedni sposób przekazane.

4.10 Operator nie będzie obchodził się z saldem na Koncie, chyba, że:

a.  w celu pobrania z Konta zakładu postawionego przez Użytkownika Konta lub kwoty, którą Użytkownik Konta wskazał jako stawkę w ramach gry, w której bierze lub ma zamiar wziąć udział;

b. w celu przelewu, na rzecz Użytkownika Konta i na jego/jej życzenie, środków pieniężnych dostępnych na Koncie, w ramach punktu 37. Przepisów o Grach Zdalnych;

c. w celu pokrycia stosownych opłat bankowych za otrzymane wpłaty i dokonane wypłaty; lub

d. na inne potrzeby, dozwolone na mocy Przepisów o Grach Zdalnych.

4.11 W przypadku obciążenia zwrotnego saldo Konta może być ujemne.

4.12 Wypłaty z Konta są przeprowadzane za pośrednictwem płatności zaadresowanych do Użytkownika Konta lub za pomocą przelewu na wskazany przez Użytkownika Konta rachunek bankowy, otwarty pod imieniem i nazwiskiem Użytkownika Konta. Operator będzie, w miarę możliwości, ograniczać wypłaty tak, aby były wykonywane tylko na ten sam rachunek, którego Użytkownik Konta używa do dokonywania wpłat.

4.13 W przypadku, gdy Użytkownik Konta chce wypłacić środki uprzednio wpłacone na Konto, ale nie zawarł żadnego zakładu w jakiejkolwiek grze lub w ramach zakładów sportowych, Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przelewu środków na inny rachunek bankowy niż ten, z którego pochodziły rzeczone środki, jeśli Operator podejrzewa oszustwo i/lub pranie brudnych pieniędzy.

4.14 W zależności od wybranej przez Użytkownika Konta metody płatności, wystąpić mogą limity maksymalnych i/lub minimalnych wpłat.

4.14.1 Aby wypłacić środki z Konta, jego Użytkownik musi wykonać następujące kroki.

1. Wybrać Płatności w sekcji Konto.

2. Wybrać system płatności.

3. Wprowadzić niezbędne dane osobowe i wskazać odpowiednią kwotę.

4. Kliknąć przycisk Potwierdź. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem płatności.

Wypłatę można wykonać wyłącznie na ten sam rachunek, z którego zostały wpłacone środki

•    Mogą również wystąpić ograniczenia wypłat środków

•    W przypadku łącznych wypłat rzędu 2.330€ sprawdzana będzie tożsamość Klientów.

· Wpłaty / wypłaty środków nie będą wykonywane.

· Oto systemy płatności zintegrowane z STSbet.com. Każdy z nich posiada własne zasady, określone poniżej.

 

· W przyszłości ten dokument zostanie zmieniony w stosunku do nowych systemów płatności, które zostaną zintegrowane w ramach STSbet.com.

4.15 Operator zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika Konta kosztami administracyjnymi związanymi z dokonywanymi przez Użytkownika Konta, zgodnie z informacjami podanymi na Stronie internetowej.

4.16 Zawieranie zakładów przez Internet może być niezgodne z prawem w miejscu zamieszkania i/lub pobytu Użytkownika Konta. W takim przypadku Użytkownik Konta nie jest upoważniony do korzystania z Karty płatniczej na potrzeby zawierania zakładów.

4.17 Korzystanie przez Użytkownika Konta ze świadczonych Usług w obszarach, gdzie prawo zabrania tego typu działań, nie ma wpływu na wszelkie zakłady lub płatności dokonane i naliczone na rzecz Operatora.

4.18 Operator, MGA lub inny dowolny Organ zarządzający ma prawo monitorować lub zażądać zestawienia wszystkich transakcji, aby zwalczać pranie brudnych pieniędzy. Wszystkie podejrzane transakcje wykryte przez Operatora będą zgłaszane do odpowiednich Organów zarządzających.

4.19 Wszystkie transakcje są sprawdzane pod kątem prania brudnych pieniędzy.

4.20 Użytkownik Konta ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie odpowiednich opłat oraz dochowanie odpowiednich procedur w związku z podatkami od wygranych, jeżeli zachodzi taka konieczność.

4.21 Wpłacanie środków pieniężnych zdobytych w nieuczciwy sposób jest niezgodne z prawem.

 

5. Zasady Bezpieczeństwa

  

5.1 Operator zachowuje zasadę ścisłej poufności w odniesieniu do wszystkich powiązań z Użytkownikiem Konta. Jednakże na wniosek Organu zarządzającego, sędziego lub innego organu państwowego, a także w przypadku wystąpienia wymogów prawnych lub złamania niniejszych zasad przez Użytkownika Konta, dane mogą zostać przekazane stronom trzecim w celu przeprowadzenia śledztwa.

5.2 Użytkownik Konta otrzymuje osobisty numer konta. Użytkownik Konta wybiera nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik Konta jest zobowiązany nie ujawniać informacji na temat swojego konta. Jeśli według Użytkownika Konta istnieją podstawy, by stwierdzić, że osoby trzecie uzyskały dostęp do tych informacji, Użytkownik Konta powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem w celu nadania nowego hasła. Operator nie jest zobowiązany do przechowywania nazwy użytkownika lub hasła. W przypadku, gdy Użytkownik Konta utracił, zapomniał, zgubił lub udostępnił osobom trzecim swoją nazwę użytkownika i/lub hasło, lub nie może uzyskać dostępu do Strony lub którejkolwiek Usługi z innego powodu niż leżący po stronie Operatora błąd, Operator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, ani za wszelkie roszczenia względem danego Konta.

5.3 Wszelka komunikacja telefoniczna pomiędzy Użytkownikami Kont a Operatorem jest nagrywana ze względu na bezpieczeństwo, a także w celach treningowych i/lub przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i finansów.

5.4 Wszelka komunikacja elektroniczna pomiędzy Użytkownikiem Konta a Organizatorem jest zapisywana w celu przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i finansów.

5.5 Wpłaty dokonywane za pomocą kart płatniczych mogą w niektórych przypadkach zostać częściowo lub całkowicie odrzucone ze względu na systemy bezpieczeństwa prowadzone ze współpracy z danym Dostawcą rozwiązań płatniczych i/lub Instytucją finansową. Tego rodzaje środki bezpieczeństwa mogą powodować odrzucenie ważnych Kart płatniczych, które niemniej jednak w danym momencie nie mogą zostać przetworzone. Pracownicy Operatora nie kontrolują wyżej wspomnianych systemów i nie mają wiedzy na temat przyczyn odrzucenia poszczególnych wpłat.

5.6 Operator ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji tożsamości użytkownika Karty płatniczej i/lub  dopuszczenia do użytku danej Karty płatniczej i/lub sprawdzenia innych danych i informacji przekazanych przez Użytkownika Konta przed realizacją wpłat i/lub wypłat. Może to spowodować niewielkie opóźnienia. W niektórych przypadkach wystąpić mogą obciążenia zwrotne, które będą przetwarzane zgodnie z procedurami obowiązującymi u Operatora.

5.7 Wykorzystywanie błędów lub niedopatrzeń na Stronie internetowej, Aplikacji Klienckiej i/lub Oprogramowaniu oraz Usługach dostępnych na Stronie internetowej stanowi naruszenie prawa. W przypadku, gdy Użytkownik Konta wykryje lub pozyska informacje na temat takiego błędu lub niedopatrzenia, on/ona jest zobowiązany(-a):

     a. nie wykorzystywać go w celu czerpania korzyści osobistych;

     b. zachować poufność informacji na temat błędu lub niedopatrzenia;

     c. w przypadku wykrycia lub pozyskania informacji na temat tego rodzaju błędu lub niedopatrzenia powiadomić Operatora, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Bez uszczerbku dla innych środków zaradczych dostępnych według prawa lub zasad słuszności, jeśli Użytkownik Konta nie przestrzega niniejszego punktu, Operator:

     a. ma prawo do pełnego zwrotu wszystkich kosztów, które mogą wynikać z błędu lub niedopatrzenia, oraz odszkodowania za straty wynikające z naruszenia niniejszego punktu przez Użytkownika Konta;

     b. zastrzega sobie prawo, w szczególności, ale nie jedynie, do zablokowania Konta, które należy do Użytkownika Konta i/lub zamrożenia lub odjęcia całości, lub części, salda rzeczonego Konta, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu pokrycia części lub wszystkich strat poniesionych lub przewidywanych przez Operatora.

5.8 Tożsamość Użytkownika Konta zostanie określona na podstawie wszystkich lub części zebranych informacji, takich jak imię, adres pocztowy, adres e-mail, numer karty kredytowej/debetowej, i każda inna metoda potwierdzenia tożsamości, która może być wymagana.

 

6. Wyłączenie odpowiedzialności

  

6.1 Niniejsze zasady publikowane są w języku angielskim i mogą ulegać okresowym zmianom. Niniejsze Zasady regulują umowę między użytkownikiem a Operatorem. W celach informacyjnych i ułatwienia dostępu, niniejsze Zasady mogą zostać opublikowane w wielu językach. Wszystkie wersje przedstawiają te same reguły, w różnych językach. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy warunkami w wersji angielskiej, a wersją w innym języku, wiążąca będzie wersja angielska.

6.2. Użytkownik Konta zobowiązany jest przestrzegać prawa obowiązującego w jego/jej miejscu zamieszkania i/lub pobytu. Operator nie świadczy Użytkownikowi Konta usług doradczych w kwestiach podatkowych i/lub prawnych. W przypadku, gdy Użytkownik Konta chce zasięgnąć porady w kwestiach podatkowych lub prawnych, zaleca się kontakt z odpowiednimi doradcami i/lub organami w miejscu zamieszkania i/lub pobytu.

6.3 W przypadku pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności przez sąd i/lub podobną instytucję, posiadająca kompetencje prawne i/lub jurysdykcję nad Operatorem, odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do kwoty zakładu lub do kwoty netto wygranej przez Użytkownika Konta, zależnie od tego, która kwota jest niższa. Ponadto zastosowanie może mieć kwota zapisana na Koncie lub kwota przelana na lub z Konta, zależnie od tego, która kwota jest niższa.

6.4 Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązywania wszelkich sporów w dowolnym momencie i według własnego uznania, z zachowaniem zasad słuszności.

6.5 Operator nie jest stowarzyszony lub powiązany z żadnymi drużynami sportowymi, organizatorami imprez lub graczami wyświetlonymi na stronach internetowych Serwisu, a także nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej w odniesieniu do ich nazw oraz marek, które używane są wyłącznie w celu świadczenia Usług.

6.6 Operator nie oświadcza i nie gwarantuje, w sposób wyraźny lub domniemany, że Użytkownik Konta ma prawo do korzystania z Usług. Pracownicy, licencjobiorcy, dystrybutorzy, sprzedawcy hurtowi, filie, przedstawicielstwa, agencje reklamowe, promocyjne lub inne, partnerzy medialni, agenci lub sprzedawcy detaliczni Operatora również nie posiadają prawa do składania tego rodzaju oświadczeń lub gwarancji. Użytkownik Konta zobowiązany jest nie korzystać z Usług, zakładać, używać lub ponownie używać Konta, wchodzić na Stronę internetową Serwisu i nie akceptować wszelkich Nagród, jeśli Użytkownik Konta nie w pełni rozumie, zgadza się, pragnie przystąpić i bezwzględnie przestrzegać wszystkich Zasad zawartych w niniejszym dokumencie, także wraz z możliwymi przyszłymi zmianami.

a. Operator nie uznaje i nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i/lub straty spowodowane przez Użytkownika Konta i/lub osobę trzecią, w wyniku bezpośrednich i / lub pośrednich działań Użytkownika Konta: wpłaty na jego konto za pomocą karty lub konta osoby trzeciej;

    b. zlecenia wypłaty z jej/jego Konta na rachunek strony trzeciej;

c. przekazanie błędnych informacji dotyczących osobistego rachunku na potrzeby dokonywania wypłat z Konta;

d. dopuszczenia do użytkowania jego/jej Konta przez strony trzecie w celu dokonywanie wpłat lub wypłat z rzeczonego Konta.

6.7 Użytkownik Konta powinien podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych i/lub Oprogramowania na jego/jej komputerze przed wszelkie rodzaju uszkodzeniami lub włamaniem.

6.8 Użytkownik Konta jest odpowiedzialny za połączenie ze Stroną internetową oraz korzystanie z którejkolwiek z Usług.

a. Operator nie uznaje i nie przyjmuje na siebie wszelkiej odpowiedzialności za szkody i/lub straty poniesione przez Użytkownika Konta i/lub strony trzecie bezpośrednio i/lub pośrednio na skutek:

b. pomyłek, błędów w druku, nieprawidłowej interpretacji, niedosłyszenia, niewłaściwego odczytania, błędnego tłumaczenia, błędu technicznego, usterki, błędu rejestracji, oczywistej pomyłki, odwołania gry z jakiegokolwiek powodu, działania siły wyższej i/lub wszelkich innych podobnych zdarzeń;

    c. naruszenia niniejszych zasad;

    d. zmowy i/lub działań przestępczych;

     e. porad świadczonych przez Operatora;

f. awarii głównego systemu komputerowego Operatora lub jakiejkolwiek jego części; opóźnień, strat, błędów lub zaniechania na skutek awarii systemu telekomunikacyjnego lub jakiegokolwiek innego systemu transmisji danych; i/lub

    g. ryzyka i strat finansowych, w tym m.in. wahań kursów walut.

 

6.9 Użytkownik Konta przyjmuje do wiadomości, że Usługi oferowane na Stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych. Użytkownik Konta nie jest zobowiązany korzystać z Usług. Użytkownik Konta decyduje się na korzystanie z Usług z własnego wyboru, według własnego uznania i na własne ryzyko. Zainteresowanie Użytkownika Konta Usługami oraz Stroną internetową ma charakter osobisty, a nie personalny. Użytkownik Konta wchodzi na Stronę internetową jedynie w celu osobistej rozrywki. Wchodzenie, uzyskanie dostępu, korzystanie lub ponowne korzystanie z Usług i/lub Strony internetowej przez Użytkownika Konta/Gracza w jakimkolwiek innym celu jest zabronione.

 

6.10 Usługa powiadomień SMS jest przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika Konta. Operator nie uznaje i nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku błędów w treści SMS-ów lub w przypadku, gdy Użytkownik Konta nie otrzymał powiadomienia SMS. Wszelkie nagrody wygrane w organizowanych przez Operatora konkursach i grach hazardowych, akcjach i/lub turniejach pokera zostaną przesłane w ciągu szacowanego (i nie gwarantowanego) terminu sześciu tygodni od zakończenia konkursu, akcji lub turnieju.

6.11 W przypadku, gdy Użytkownik Konta zostanie pozbawiony możliwości korzystania Usług na skutek awarii systemu telekomunikacyjnego lub systemu komputerowego posiadanego przez Użytkownika Konta, przez co nie może on/ona korzystać z Usług zawarciu zakładu, Operator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby za pomocą swojego wyznaczonego systemu komputerowego, umożliwić Użytkownikowi Konta kontynuować korzystanie z usług po przywróceniu systemu, od miejsca bezpośrednio poprzedzającego moment zakłócenia korzystania z Usług. Jeśli system operatora nie umożliwia tego, Operator zobowiązany jest do:

     a. zapewnienia, że gra zostanie zakończona;

     b. zwrotu kwoty obstawionej przez Użytkownika Konta na jego Konto.

6.12 W przypadku awarii Usługi z przyczyny leżącej po stronie systemu operacyjnego Operatora, operator zobowiązuje się:

     a. zwrócić kwotę obstawioną w ramach Usługi, a jeśli Użytkownikowi Konta naliczono kredyt w momencie awarii Usługi, przelać wartość pieniężną kredytu na Konto Użytkownika Konta lub, jeżeli konto to już nie istnieje, wypłacić tę wartość Użytkownikowi Konta w zatwierdzony sposób;

     b. niezwłocznie poinformować organ regulacyjny o okolicznościach zdarzenia;

     c. powstrzymać się od prowadzenia dalszej służby, jeżeli usługa może być dotknięty tym samym błędem.

6.13 Udział w usługach oznacza znajomość i akceptację ograniczeń internetu, w szczególności:

     a. możliwości technicznych, czasu reakcji dla konsultacji, przesłuchania lub transmisji informacji, ryzyka przerwania i ogólnie, ryzyka dla każdego połączenia i przerwy w transmisji;

     b. niewystarczającej ochrony danych;

     c. ryzyka zanieczyszczenia potencjalnymi wirusami, krążącymi w sieci.

Stąd też, bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej sekcji Zastrzeżenia, Operator nie ponosi odpowiedzialności (między innymi) za:

     a. przekazywanie i/lub odbieranie jakichkolwiek danych i/lub informacji w Internecie;

     b. wszelkie nieprawidłowości w działaniu sieci uniemożliwiające przebieg jakiejkolwiek gry;

     c. awarię dowolnego materiału odbiorczego lub obwodu komunikacyjnego;

     d. utratę jakichkolwiek danych;

     e. wszelkie straty spowodowane wirusem komputerowym, błędem lub usterką techniczną;

     f. wszelkie szkody w odniesieniu do sprzętu Gracza, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania;

     g. każdy błąd, uniemożliwiający lub ograniczający udział w grze, lub awarię powodującą uszkodzenie systemu Użytkownika Konta, w tym jego osprzętu i oprogramowania.

6.14 Materiały dotyczące gier (nabyte drogą elektroniczną lub w inny sposób) są automatycznie uznawane za nieważne, jeżeli zostały podrobione, uszkodzone, sfałszowane, zmodyfikowane lub w jakikolwiek inny sposób naruszone, jeżeli są nieczytelne, zostały powielone w sposób mechaniczny lub elektroniczny, nabyte poza oficjalnymi kanałami dystrybucji, lub jeżeli zawierają błędy drukarskie, typograficzne, mechaniczne, elektroniczne lub jakiekolwiek inne.

6.15 Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone, spóźnione, nieczytelne, niekompletne, uszkodzone, wadliwe, nieprawidłowo adresowane, przesłane przesyłką płatną przy odbiorze komunikacje, wnioski, roszczenia i wpisy.

6.16 Odpowiedzialność Operatora za wszelkie błędy lub nieprawidłowości w ramach gier ogranicza się do wymiany. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń przeznaczonych do gry lub próby korzystania z Usług przez Użytkownika Konta w sposób lub za pomocą środków niedozwolonych przez Operatora.

6.17 Użytkownik Konta zabezpieczy Operatora, jego pracowników, urzędników, dyrektorów, licencjobiorców, dystrybutorów, hurtowników, podmioty powiązane, spółki zależne, agencje reklamowe, promocyjne lub inne, partnerów medialnych, przedstawicieli i sprzedawców detalicznych oraz zwolni ich z odpowiedzialności za wszelkie koszty, wydatki, zobowiązania i straty, jakie mogą powstać w wyniku dowolnego z poniższych działań Użytkownika Konta:

     a. wejścia na Stronę, korzystania z niej, lub ponownego wykorzystania Strony;

     b. wykorzystania jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie;

     c. wejścia na serwery używane w celu świadczenia usług, a także korzystanie lub ponowne korzystanie z takich serwerów;

     d. zalogowania się do, korzystania lub ponowne korzystania z Aplikacji Klienckiej;

     e. udziału w grach hazardowych lub korzystanie z Usług; lub

     f. przyjęcia jakiejkolwiek Nagrody.

6.18 W żadnym wypadku, włączając w to zaniedbanie, Operator, jego oprogramowanie oraz Aplikacje Klienckie, dostawcy oprogramowania, spółki-córki ani partnerzy nie będą odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wiążące się z użytkowaniem bądź nieumiejętnym użytkowaniem produktów  Operatora lub produktów dostawców firmy, Aplikacji Klienckich i/lub materiałów. Użytkownik Konta wyraźnie uznaje i akceptuje fakt, iż Operator nie ponosi odpowiedzialności za obraźliwe, zniesławiające lub niezgodne z prawem postępowanie innych Użytkowników Kont. Jeśli Użytkownik Konta nie jest zadowolony z którejś ze świadczonych usług, bądź z którychś z aktualnych Zasad obowiązujących u Operatora, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest rezygnacja z Usług.

6.19 Użytkownik Konta uznaje i akceptuje fakt, iż wszelkie podobieństwo nazw, zdarzeń i warunków wykorzystane, przedstawione, opisane lub sugerowane w grach obsługiwanych przez Stronę do sytuacji rzeczywistych jest całkowicie przypadkowe i niezamierzone.

6.20 Użytkownik konta rozumie, iż Operator zastrzega sobie prawo da zmiany świadczonych Usług, bądź zaprzestania świadczenia wszelkich Usług w dowolnym czasie.

6.21 Użytkownik Konta regularnie i nie rzadziej niż raz w miesiącu powinien przeglądać Zasady opublikowanie na Stronie Internetowej.

 

7. Polityka Prywatności (w tym pliki cookies)

 

7.1 Operator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika Konta do takich celów jak:

     a. świadczenie usług w zakresie gier i zakładów;

     b. przyczyny prawne;

     c. normatywne podstawy;

     d. identyfikacja i/lub uwierzytelnianie; oraz

     e. działania marketingowe, oparte na zasadzie opt-in.

 

7.2 Operator przestrzega, zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ust. 440 Prawa Malty) i wynikających z nich praw i zasad i / lub podobnych dokumentów, obowiązujących w miejscu zawarcia umowy, z uwzględnieniem dyrektywy o ochronie danych (dyrektywa 95/46 / WE) i dyrektywy o prywatności wiadomości elektronicznych (dyrektywa UE/2002/58/UE z późniejszymi zmianami, zmieniona dyrektywą 2009/136 / WE).

 

7.3 Operator stosuje najlepsze praktyki, jeśli chodzi o zasady komunikacji elektronicznej z Użytkownikami Kont.

 

7.4 Operator ujawni dane osobowe i inne informacje swoich Użytkowników Kont i/lub zapisy odnoszące się do Użytkownika Konta wyłącznie na zlecenie każdego organu zarządzającego, w tym na drodze sądowej i / lub zgodnie z jakimkolwiek postanowieniami prawnym, zawartym w odpowiednim prawodawstwie.

 

7.5 Operator zobowiązuje i upoważnia Instytucję Finansową zarządzającą kontem Użytkownika Konta do ujawnienia informacji wymaganych przez Regulatora lub przez prawo w odniesieniu do konta Użytkownika Konta.

 

7.6 W celu identyfikacji i kontroli nadużyć Użytkownik Konta zgadza się z tym, że Operator ma prawo przekazać swoje dane osobowe osobom trzecim, w tym, lecz nie wyłącznie dostawcom usług Systemu Weryfikacji Adresu, Dostawcom Usług Płatniczych i Instytucjom Finansowym. Ponadto, Operator zastrzega sobie prawo do ujawniania danych osobowych Użytkownika Konta odpowiednim stronom, w tym Organowi Zarządczemu, gdy Operator ma uzasadnione podstawy to podejrzenia występowania nieprawidłowości na Koncie. Inne przekazywanie danych osobowych stronom trzecim wymaga twojej zgody.

 

7.7 Operator zobowiązuje się przechowywać dane osobowe Użytkownika Konta i wszystkie dane o operacjach finansowych przez co najmniej dziesięć lat od daty zamknięcia jego Konta. Operator usunie dane osobowe Użytkownika Konta, jeśli na koncie nie odnotowano ani jednej operacji.

 

7.8 Połączenia telefoniczne mogą być rejestrowane i używane do celów szkoleniowych. Zawartość może być ujawniana na polecenie każdego organu regulacyjnego i / lub zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem prawnym zawartym w Prawie Właściwym. Połączenia i wiadomości e-mail są przechowywane przez okres jednego roku, a następnie zostają usunięte z systemu.

 

7.9 Wszystkie materiały składane w ramach roszczeń o Nagrody stają się własnością Operatora i nie zostaną zwrócone.

 

7.10 Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Konta w celu zarządzania relacjami z klientami (CRM). Materiały reklamowe będą przesyłane wyłącznie tym Użytkownikom Kont, którzy wyrazili na to zgodę.

 

7.11 Dane osobowe Użytkownika Konta powinny być dostępne dla pracowników Operatora w ramach grupy Vivaro Limited. Operator zobowiązuje się ujawniać dane osobowe Użytkownika Konta osobom trzecim, nie będącym regulatorem lub organami państwowymi, wyłącznie na podstawie zgody lub w przypadkach przewidzianych przez prawo. Użytkownik Konta ma prawo domagać się dostępu do swoich danych osobowych i/lub ma prawo do poprawiania i/lub usunięcia nieprawidłowych i/lub niewłaściwych danych.

 

7.12 Pytania dotyczące ochrony danych mogą być kierowane do [email protected]

7.13 Pliki cookie, znaczniki i inne identyfikatory ("cookies”)

7.13.1 Akceptując niniejsze zasady lub korzystając z Usługi, Użytkownik Konta zgadza się, że Operator będzie korzystać z plików cookie.

7.13.2 Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

     a. celem identyfikacji preferowanego języka Użytkownika Konta, dzięki czemu język ten jest automatycznie wybierany, gdy Użytkownik wróci na Stronę;

     b. celem zapewnienia, że zakłady obstawiane przez Użytkownika Konta są związane z kuponem Użytkownika Konta i Kontem;

     c. celem zapewnienia, że Użytkownik Konta otrzymuje premie, które się mu należą, oraz

     d. celem analizy ruchu na Stronie, aby umożliwić Operatorowi wprowadzanie stosownych ulepszeń.

Należy pamiętać, że korzystanie ze Strony Internetowej bez użycia plików cookie jest niemożliwe. Jeżeli wymagane są dodatkowe informacje dotyczące użycia plików cookie przez Operatora, prześlij wiadomość Operatorowi pod adres: [email protected]

 

8. Regulamin Udzielania Premii

  

8.1 Postanowienia Ogólne

8.1.1 Organizator regularnie organizuje kampanie premiowe dla różnych produktów z zakresu gier hazardowych, które oferuje. Zasady i warunki systemu bonusów określone są w regulaminach bonusów dostosowanych indywidualnie do każdej kampanii bonusowej. Kwoty premii mogą podlegać obowiązkowi obstawienia w ramach kilku zakładów ("Wymagania Dotyczące Zwrotów") zanim będzie możliwość ich wypłaty. Jeśli premia podlega Wymaganiom Dotyczącym Zwrotów, wygrane uzyskane dzięki zakładowi związanemu z premią będzie można wypłacić tylko po spełnieniu tych Wymagań.

 

8.1.2 Użytkownikowi Konta przysługuje jedna premia na kampanię, z wyłączeniem kampanii "Zaproś Kumpla".

8.1.3 Użytkownik Konta ma prawo do tylko jednej premii na Konto, co oznacza nie więcej niż jedną premię na użytkownika, adres IP, komputer, rodzinę, adres zamieszkania, numer telefonu, kartę kredytową lub debetową i/lub konto do e-płatności, adres mailowy oraz miejsca, w których komputery są dzielone przez osoby (uniwersytety, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki publiczne, miejsca pracy i tak dalej).

 8.1.4 Operator zastrzega sobie prawo do przekazywania ofert określonych premii określonym klientom bądź grupom klientów.

 8.1.5 w przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy wersją angielską Regulaminu Udzielania Premii a jego tłumaczeniami, wersją obowiązującą będzie wersja angielska.

8.2 Zakłady Sportowe

8.2.1 Każdy zakład musi być obstawiany dla wydarzenia o trzech lub więcej możliwych wyników. Jeśli kwota premii obejmuje więcej niż jeden zakład, to każdy zakład musi być obstawiony na różnych rynkach (czyli różne rodzaje zakładów na jedno urządzenie lub jeden rodzaj zakład na różne urządzenia).

 

 8.3 Nadużycie premii

 8.3.1 "Nadużycie premii" oznacza między innymi, ale nie wyłącznie:

     - naruszenie zasad i warunków systemu bonusów, zakładów typu freebet oraz wszelkich ofert promocyjnych;

     - otwarcie wielu kont w celu zdobycia wielu premii;

8.3.2 Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik Konta popełnił lub usiłował popełnić nadużycie w systemie premiowym, samodzielnie bądź w grupie, Operator zastrzega sobie prawo do:

     - odebrania premii przyznanej Użytkownikowi Konta oraz wszelkich wygranych wynikających z tej premii, i/lub

     - cofnięcia, odmowy lub wycofania oferty premiowej Użytkownikowi Konta i/lub

     - zablokowania dostępu do poszczególnych produktów, i/lub

     - wyłączenia Użytkownika Konta z wszelkich przyszłych ofert promocyjnych i/lub

     - usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

 8.3.3 Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że klient bądź grupa klientów zawarła serię zakładów ze względu na premię, zakład typu freebet bądź inną ofertę promocyjną skutkującą gwarantowanym zyskiem bez względu na wynik, Operator zastrzega sobie prawo do odebrania bonusu oraz rozstrzygnięcia zakładów po poprawnym kursie, do unieważnienia zakładów typu freebet i/lub unieważnienia wszelkich zakładów finansowanych z premii bądź pochodzących z premii wygranych.

 

8.4 Zaproś kumpla

8.4.1 W przypadku kampanii "Zaproś Kumpla", Użytkownik Konta może odnieść zysk na podstawie jednej lub więcej premii na kampanię i/lub na miesiąc. Zysk mieści się w granicach limitu ustanowionego dla każdej konkretnej kampanii "Zaproś Kumpla".

8.4.2 Nie zezwala się Zapraszającym na zapraszanie członków rodziny ani przyjaciół i znajomych pozostających w tym samym gospodarstwie domowym lub z którymi dzielą oni kartę kredytową lub debetową lub konto do e-płatności, adres IP i/lub komputer.

8.4.3 Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania premii Zapraszającemu i obniżenia zakładów zawartych przez jednego bądź więcej Zapraszających w sytuacjach, w których firma podejrzewa, że Zapraszający (jeden lub więcej) nadużył oferty premiowej, między innymi choć nie tylko w przypadkach kiedy Zapraszający wpłacili identyczne lub bardzo podobne kwoty oraz zawarli podobne zakłady.

 

  9. Niniejsze Zasady

 

9.1 Korzystanie z wszystkich produktów na naszej stronie internetowej zpodlega zasadom nałożonym przez Regulatora (www.mga.org.mt).

9.2 Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z użyciem wszystkich produktów oferowanych na tej stronie należy kierować na e-mail [email protected] Jeśli odpowiedź nie będzie zadowalająca użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w MGA zgodnie z postanowieniami punktu 10 poniżej.

 9.3 Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie, a także zmian w limitach zakładów, limitach wypłat oraz w ofertach.

 9.4 Zakład może zostać unieważniony. Będzie to miało miejsce jeśli takie będą obowiązujące wymogi prawne  lub na skutek Siły Wyższej.

 9.5 W celu uzyskania pełnych zasad dla każdego produktu należy przejść do odpowiedniej sekcji.

Zasady zawarte we wszystkich poszczególnych produktach są integralną częścią Umowy pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem Konta. Akceptując Zasady Operatora, Użytkownik Konta potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Zasady Zawierania Zakładów oraz, że będzie ich przestrzegał.

 Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odmowy przyjęcia zakładu bądź stawki w każdej chwili. Nie mamy obowiązku podawać powodów takiej decyzji, ale dołożymy uzasadnionych starań, aby zostały one podane w sytuacjach, w których będzie to możliwe.

 

10. Reklamacje i spory

 

10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące transakcji związanych z Kontem powinny być zgłoszone Operatorowi w terminie sześciu miesięcy po dokonaniu transakcji, płatności i/lub wykonywania obliczeń, w przeciwnym razie Operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do nie uznania reklamacji.

10.2 Jeśli Użytkownik Konta chce złożyć skargę, musi wykonać stosowną czynność w dziale Obsługi Klienta STSbet.com, korzystając z sekcji "Kontakt" na Stronie Internetowej. Strony muszą dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór polubownie w rozsądnym czasie. Jeśli osoba składająca reklamację nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia sporu, może złożyć skargę w Maltańskim Urzędzie Hazardowym (Budynek SCM 02-03, Poziom 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, Tel.: +356 2546 9000) (www.mga.org.mt) lub przesyłając wiadomość na adres: [email protected] Decyzja Maltańskiego Urzędu Hazardowego jest wiążąca i ostateczna.

10.3 Skarga musi zawierać wyraźne i jednoznaczne informacje o tożsamości Użytkownika Konta i musi określać wszystkie istotne szczegóły stanowiące podstawę dla skargi. Operator niezwłocznie rozpatrzy skargę przedłożoną jemu lub Regulatorowi.

10.4 Operator powiadomi Użytkownika Konta lub Regulatora, jeżeli skarga została złożona przez Operatora u Regulatora, o wyniku śledztwa w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia złożenia skargi u Operatora.

10.5 W przypadku sporu między operatorem i Użytkownikiem Konta, Operator udostępni Użytkownikowi Konta pełen zapis transakcji. Takie informacje zostaną również udostępnione prawnie umocowanej stronie trzeciej (np. sędzia lub sąd), jeżeli Operator uzna to za konieczne, lub jeżeli będzie to wymagane przez stosowny urząd.

10.6 Minimalny okres, w którym operator musi odpowiedzieć na skargę gracza, jest następujący: potwierdzenie przez co najmniej 48 godzin, a wynik skargi w ciągu 20 dni od daty złożenia skargi.

 

11. Poprawki

 

Informacje o wszelkich istotnych poprawkach do Regulaminu Operatora będą przekazane zawczasu Użytkownikowi Konta, przed ich wejściem w życie. Użytkownik Konta ma obowiązek zaakceptowania poprawionego Regulaminu.

 

12. Państwa Informacje Osobiste

 

Prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności w celu uzyskania szczegółów rozporządzania informacjami osobistymi, które otrzymaliśmy od Państwa. Potwierdzają Państwo i przeczytali, zrozumieli i akceptują Politykę Prywatności Firmy.

 

 

13. Wejście w życie

 

13.1 Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z 8.02.2019.[CEST]

 

 *W przypadku wątpliwości językowych i interpretacyjnych dotyczących niniejszego Regulaminu, nadrzędnymi dokumentami do rozpatrywania ewentualnych sporów są angielskie wersje Regulaminów