Wybierz j臋zyk

2020 © STSbet

Regulamin zak艂ad贸w sportowych STSbet.com

Regulamin zak艂ad贸w sportowych STSbet.com

 

Wed艂ug zasad zak艂ad贸w sportowych STSbet.com

 

Wed艂ug sportu

 

Wszystkie dyscypliny sportowe

 

Je偶eli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady dotycz膮ce przerwanych, prze艂o偶onych lub odwo艂anych mecz贸w zostaj膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zostanie ponownie rozegrany lub zorganizowany w ci膮gu 24 godzin od pierwotnego czasu rozpocz臋cia.

 

Futbol ameryka艅ski

 

Obejmuje rozgrywki NFL, NCAA College Football, WLAF, UFL, CFL oraz Arena Football.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Tygodniowe zak艂ady propozycyjne - 艂膮czna ilo艣膰 zdobytych punkt贸w, ilo艣膰 zdobytych punkt贸w w konferencji, czy b臋d膮 rzuty karne - b臋d膮 obejmowa膰 liczb臋 mecz贸w wskazanych na stronie internetowej dla danego tygodnia. W przypadku przerwania/prze艂o偶enia jednego lub kilku z wymienionych mecz贸w zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li mecze nie zostan膮 wyznaczone na inny termin i rozegrane w tym samym harmonogramie tygodniowym NFL (od czwartku do 艣rody czasu lokalnego stadionu) lub wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Zak艂ady przedmeczowe (na mecze, w tym zak艂ady na drug膮 po艂ow臋/czwart膮 kwart臋) UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej

 

Aby zak艂ady zacz臋艂y obowi膮zywa膰, do zako艅czenia planowego czasu gry musi pozostawa膰 5 minut lub mniej, o ile konkretny wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty 鈥 chyba 偶e zaznaczono inaczej. Wszystkie zak艂ady dotycz膮ce mecz贸w NFL i zak艂ady przedmeczowe b臋d膮 rozliczane zgodnie ze statystykami meczowymi ze strony www.nfl.com publikowanymi w dniu meczu. P贸藕niejsze zmiany nie maj膮 wp艂ywu na rozliczenie.

 

Podw贸jny wynik 鈥 wytypuj wynik do przerwy i na koniec normalnego czasu gry. Mecz musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Zak艂ady te NIE UWZGL臉DNIAJ膭 w rozliczeniu doliczonego czasu gry.

 

Najni偶szy/najwy偶szy wynik dru偶yny 鈥 uwzgl臋dniane s膮 tylko wymienione dru偶yny. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Przedmeczowe zak艂ady poboczne licz膮 si臋, gdy mecz zostanie zako艅czony, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 okre艣lone.

 

Zak艂ady na wynik 艂膮czny dru偶yny, wynik nieparzysty lub parzysty - zero punkt贸w dru偶yny b臋dzie liczone jako wynik parzysty dla cel贸w rozliczenia.

 

Pierwsza ofensywa w meczu - zak艂ad ten opiera si臋 na pierwszym ofensywnym zagraniu po rozpocz臋ciu z linii (bez rzut贸w karnych). W przypadku zwrotu wykopu do przy艂o偶enia, zak艂ady b臋d膮 obowi膮zywa艂y dla nast臋pnego wykopu. Niepe艂ne lub przechwycone podania i powalenia (Sack) lub wypuszczenia (Fumble) rozgrywaj膮cego zostan膮 uznane za podania. Wypuszczenie podczas wymiany z Biegaczem jest uznawane za wybieg.

 

Suma jard贸w ataku - rozstrzygni臋cie opiera si臋 na sumie jard贸w netto dla obu zespo艂贸w (w tym straty jard贸w w wyniku powalenia).

 

Dru偶yna, kt贸ra uzyska艂a najwi臋cej przebytych jard贸w - rozstrzygni臋cie opiera si臋 na ilo艣ci wyrzuconych jard贸w.

 

Dru偶yna, kt贸ra uzyska艂a najwi臋cej jard贸w gr膮 do艂em - rozstrzygni臋cie opiera si臋 na najwi臋kszej liczbie jard贸w uzyskanych gr膮 do艂em (w tym jardy ujemne).

 

Kary - Wszystkie zak艂ady na kary opieraj膮 si臋 na zaakceptowanych karach. Odrzucone kary nie s膮 brane pod uwag臋.

 

Wskaz贸wki/Wyniki graczy - Zak艂ady obowi膮zuj膮, gdy gracz we藕mie udzia艂 w jednej pr贸bie. Zak艂ady typu Kto lepszy obowi膮zuj膮, gdy obaj gracze bior膮 udzia艂 w jednej pr贸bie. Zastosowanie maj膮 zasady zwrotu stawki (Push).

 

Dla pozosta艂ych zak艂ad贸w gracz musi by膰 ubrany/aktywny, aby zak艂ad by艂 wa偶ny (zgodnie z oficjalnymi Zasadami Gry NFL):

 

Pierwszy/Ostatni lub Dowolny Zdobywca Przy艂o偶enia 鈥 Przewiduje imi臋 i nazwisko zdobywcy pierwszego/ostatniego/dowolnego przy艂o偶enia w meczu, lub okre艣la, 偶e 偶adne przy艂o偶enie nie zostanie zdobyte. Pole to odnosi si臋 do ka偶dego gracza, kt贸ry nie zosta艂 wymieniony z nazwiska.

 

Przedmeczowe Zak艂ady Proporcjonalne z WY艁膭CZENIEM Dogrywki

 

W przypadku poni偶szych zak艂ad贸w mecz musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne:

 

Podw贸jny wynik 鈥 wytypuj wynik do przerwy i na koniec normalnego czasu gry.

 

Zak艂ady na 偶ywo na mecz/zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋/zak艂ady na 偶ywo na kwart臋 UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej

 

Dany mecz lub odno艣na kwarta/po艂owa musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. Do cel贸w rozlicze艅: Zak艂ady po艂owiczne (2-ga po艂owa obejmuje wynik uzyskany w Dogrywce, chyba, 偶e okre艣lono inaczej) Zak艂ady 膰wiartkowe (4-ta kwarta obejmuje wynik uzyskany w Dogrywce, chyba, 偶e okre艣lono inaczej)

 

Wynik pierwszej/drugiej po艂owy - nie uwzgl臋dnia dogrywki, je艣li zostanie rozegrana.

 

2 Nieprzypisane Punkty w Kwarcie/Zesp贸艂 do Nast臋pnego Punktu/Nast臋pnej Gry Zako艅czonej Zdobyciem Punktu - PAT nie s膮 liczone jako punkty.

 

Zak艂ady na sezon bezpo艣rednio mi臋dzy graczami

 

Wszystkie zak艂ady na sezon bezpo艣rednio mi臋dzy graczami opieraj膮 si臋 tylko na regularnych meczach sezonu. Statystyki graczy s膮 niezale偶ne od wszelkich transakcji w trakcie regularnego sezonu. Wszystkie zak艂ady s膮 wa偶ne niezale偶nie od liczby mecz贸w.

 

Zak艂ady na zdarzenia przysz艂e/sezon

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 Super Bowl, zak艂ady na zwyci臋zc臋 konferencji i zwyci臋zc臋 dywizji pozostaj膮 wa偶ne bez wzgl臋du na czas trwania sezonu.

 

Zwyci臋stwa i wyniki typu kto lepszy w regularnym sezonie NFL opiera si臋 na zespo艂ach, kt贸re uko艅czy艂y wszystkie 16 meczy w sezonie regularnym, natomiast w CFL - wszystkie 18 meczy w sezonie regularnym, chyba, 偶e pozosta艂e mecze w sezonie nie wp艂ywaj膮 na wynik.

 

Zwyci臋zcy Konferencji AFC/NFC s膮 okre艣lani przez zespo艂y przechodz膮ce do Superbowl.

 

Zwyci臋zcy Dywizji NFL s膮 okre艣lani na podstawie wygranych meczy w sezonie regularnym (obowi膮zuj膮 zasady tie-breaku).

 

Zdobywcy Dzikiej Karty w Konferencji to 2 dru偶yny kwalifikuj膮ce si臋 do dalszej cz臋艣ci sezonu w drodze wyboru zgodnie z zasadami przyznawania Dzikiej Karty NFL.

 

Zwyci臋zca Klasyfikacji w Konferencji to dru偶yna okre艣lona przez NFL jako ta, kt贸rej przyznano przewag臋 Home Field (tzn. w grze u siebie) w ramach ca艂ych rozgrywek play-off.

 

Zwyci臋stwa i wyniki typu Kto lepszy w regularnym sezonie NFL/NCAAF s膮 prowadzone dla dru偶yn, kt贸re rozegra艂y minimaln膮 liczb臋 okre艣lonych meczy.

 

Dru偶yna CFL zakwalifikowana do gry o Puchar Greya - Dru偶yna zakwalifikowana do fina艂u gry o Puchar Greya zostanie okre艣lona mianem zwyci臋zcy w艂a艣ciwej dywizji.

 

Zak艂ady na konferencj臋/dywizj臋

 

Dru偶yny uczestnicz膮ce w turnieju mog膮 by膰 podzielone na konferencje i/lub dywizje. Na przyk艂ad NFL podzielone jest na 2 konferencje (American Football Conference i National Football Conference), z kt贸rych ka偶da sk艂ada si臋 z 4 dywizji (p贸艂nocna, wschodnia, zachodnia i po艂udniowa). Ceny s膮 oferowane za ka偶d膮 uczestnicz膮c膮 dru偶yn臋, kt贸ra wygra odpowiednio swoj膮 dywizj臋 i konferencj臋.

 

Dla wszystkich handicap贸w i zak艂ad贸w ca艂kowitych obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push).

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Zasady australijskie

 

Wszystkie zak艂ady na mecze b臋d膮 rozliczane z uwzgl臋dnieniem dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, regulaminowy czas gry musi zako艅czy膰 si臋, o ile nie zaznaczono inaczej. Je艣li d艂ugo艣膰 meczu zostanie zmieniona przez organ zarz膮dzaj膮cy przed rozpocz臋ciem meczu, zmieniony czas gry zostanie uznana za oficjalny regulaminowy czas dla tego meczu, wszystkie zak艂ady pozostaj膮 w mocy, dop贸ki ten nowy regulaminowy czas nie zako艅czy si臋.

 

Zak艂ady na mecz

 

Je艣li jaki艣 mecz zako艅czy si臋 remisem, wliczaj膮c dogrywk臋, to stawki zostan膮 zwr贸cone, chyba 偶e za remis jest proponowana cena. Zak艂ady b臋d膮 rozliczane wy艂膮cznie zgodnie z oficjalnym wynikiem AFL.

 

Mecze nierozegrane zgodnie z planem

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na kwart臋

 

W zak艂adach na wszystkie kwarty, w przypadku, gdy jaka艣 kwarta nie zako艅czy si臋, zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 czwartej kwarty).

 

Zak艂ady na po艂owy meczu

 

W zak艂adach na obie po艂owy, w przypadku, gdy jaka艣 po艂owa nie zako艅czy si臋, zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 drugiej po艂owy).

 

Wynik do przerwy i na koniec meczu

 

Wytypuj wynik danego meczu do przerwy i na koniec czasu gry, wliczaj膮c dogrywk臋, je艣li zosta艂a rozegrana.

 

Margines zwyci臋stwa do przerwy/na koniec czasu gry

 

Wytypuj kombinacj臋 dru偶yny i marginesu zwyci臋stwa w danym meczu do przerwy i na koniec czasu gry, wliczaj膮c dogrywk臋, je艣li zosta艂a rozegrana.

 

Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie pierwszy punkt

 

Zak艂ad bierze pod uwag臋 dowolne punkty, na przyk艂ad gol/punkt behind do cel贸w rozliczenia.

 

Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie pierwszy gol

 

Zak艂ad uwzgl臋dnia gole tylko do cel贸w rozliczenia.

 

Strzelec pierwszego gola/strzelec ostatniego gola/Strzelenie gola/Zawodnik, kt贸ry zdob臋dzie 2, 3 lub wi臋cej goli

 

Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu zostan膮 anulowane. Je艣li tw贸j zawodnik jest jednym z 4 zawodnik贸w zmiany, zak艂ad pozostaje w mocy. Wszyscy zawodnicy, kt贸rzy bior膮 udzia艂 w meczu b臋d膮 uznawani za kandydat贸w w zak艂adach na strzelca pierwszego gola, strzelca ostatniego gola, strzelenie gola oraz zawodnika, kt贸ry strzeli艂 2, 3 lub wi臋cej goli. Opcja Inny zawodnik obejmuje ka偶dego zawodnika, kt贸ry nie jest wymieniony na li艣cie w celach rozliczenia.

 

Zak艂ady na zwyci臋stwo i miejsce (each way) dotycz膮ce strzelc贸w goli - je艣li ilo艣膰 strzelonych goli jest mniejsza ni偶 liczba oferowanych miejsc w zak艂adzie na zwyci臋stwo i miejsce, to zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy nie strzelili gola zostan膮 uznane za przegrane. Nie b臋dzie 偶adnych dodatkowych p艂atno艣ci, gdy konkretny zawodnik zdob臋dzie wi臋cej ni偶 jeden z czterech pierwszych goli.

 

Zak艂ady na strzelca ostatniej bramki postawione na zawodnik贸w, kt贸rzy wezm膮 udzia艂 w meczu pozostaj膮 w mocy.

 

Czas Zak艂ad贸w na Gole (1. Gol/Pocz膮tkowy Gol Dru偶yny/Grupy 1. Goli)

 

Rozstrzyganie dla wszystkich zak艂ad贸w opiera si臋 na czasach rejestrowanych przez oficjaln膮 stron臋 AFL www.afl.com.au (zegar biegnie, licz膮c od zero, bez zatrzymywania, czas w grze jest uwzgl臋dniany).

 

Po艂owa z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych goli

 

Je艣li obie po艂owy sko艅cz膮 si臋 z takim samym wynikiem, zak艂ady b臋d膮 rozliczane jako remis. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 drugiej po艂owy).

 

Wy艣cig do 20 punkt贸w

 

Zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna jako pierwsza zdob臋dzie 20 punkt贸w.

 

Kwarta po kwarcie

 

Zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie sekwencji lider贸w kwart, w czasie meczu. Je艣li w meczu na koniec jakiej艣 kwarty jest remis, to zak艂ad b臋dzie rozstrzygni臋ty jako wynik "Ka偶dy Inny". Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 czwartej kwarty).

 

Zak艂ady na 偶ywo (in-play)

 

Zak艂ady na 偶ywo b臋d膮 rozliczane z uwzgl臋dnieniem dogrywki, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Zako艅czenie musi nast膮pi膰 w przepisowym czasie aby takie zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

W zak艂adach na wszystkie kwarty, w przypadku, gdy jaka艣 kwarta nie zako艅czy si臋, zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 czwartej kwarty).

 

W zak艂adach na obie po艂owy, w przypadku, gdy jaka艣 po艂owa nie zako艅czy si臋, zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 drugiej po艂owy).

 

We wszystkich zak艂adach na 10 minut, w przypadku, gdy danych 10 minut nie zako艅czy si臋, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne (chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony).

 

Zak艂ady na sezon

 

Z wy艂膮czeniem zwyci臋zcy Premiership, oferowane zak艂ady sezonowe AFL dotycz膮 wy艂膮cznie sezon贸w regularnych i opartych na oficjalnej drabinie AFL. Je偶eli zespo艂y s膮 powi膮zane w ramach jakiegokolwiek zak艂adu, zwyci臋zc膮 b臋dzie zesp贸艂 o najwi臋kszej warto艣ci procentowej (zesp贸艂 z najnisz膮 warto艣ci膮 procentow膮 otrzymuje Drewnian膮 艁y偶k臋).

 

Najwi臋ksza ilo艣膰 przegranych (sezon) - Rozliczana wed艂ug zespo艂u, kt贸ry odnotowa艂 najwi臋cej przegranych w ci膮gu normalnego sezonu. W przypadku, gdy dwie lub wi臋cej dru偶yn odnotuj膮 tak膮 sam膮 liczb臋 przegranych, zwyci臋zc膮 zostanie zesp贸艂 z najgorszym bilansem za i przeciw. Regularny sezon musi zosta膰 uko艅czony, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Badminton

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko.

 

W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Wygrana w meczu - w przypadku, gdy kt贸ry艣 z wymienionych zawodnik贸w w meczu zmieni si臋 przed rozpocz臋ciem meczu, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku rozpocz臋cia meczu, kt贸ry nast臋pnie nie zostanie rozegrany do ko艅ca wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e wynik konkretnego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony, lub je艣li nie ma wyobra偶alnego sposobu, aby  gra i/lub mecz mog艂y by膰 rozegrane do naturalnego zako艅czenia bez bezwarunkowego okre艣lenia wyniku danego zak艂adu.

 

Na przyk艂ad, set jest przerwany przy wyniku 20-17: zak艂ady na Wi臋cej/Mniej ni偶 37,5 - 艁膮czna liczba punkt贸w w meczu jest rozliczana odpowiednio jako zwyci臋zcy/przegrani, poniewa偶 ka偶de naturalne zako艅czenie meczu dawa艂oby co najmniej 38 punkt贸w.

 

Oferowane s膮 zak艂ady na punkty w trakcie rozgrywki, w przypadku kt贸rych zawodnik ma zdoby膰 wyznaczony punkt. W przypadku, gdy punkt nie zostanie rozegrany na skutek zako艅czenia gry lub meczu, wszystkie zak艂ady na ten punkt zostan膮 anulowane. Je艣li wybrany punkt przyznany jest jako punkt karny, wszystkie zak艂ady na ten punkt b臋d膮 niewa偶ne.

 

Obecny/Nast臋pny lider po meczu: Je艣li okre艣lona liczba punkt贸w nie zostanie uzyskana w danej grze, dru偶yna/zawodnik, kt贸ry wygra gr臋, zostanie uznany za zwyci臋zc臋.

 

Do obliczania statystyk stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Bandy

 

Zak艂ady Na Gr臋

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione. Aby zak艂ady by艂 wa偶ne, wszystkie mecze musz膮 rozpoczyna膰 si臋 zgodnie z planow膮 dat膮 rozpocz臋cia.

 

Mecz musi by膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady przedmeczowe

 

呕adne zak艂ady przedmeczowe nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ady na 偶ywo NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej

 

Zwyci臋stwo po dogrywce/Zwyci臋zca serii rzut贸w karnych uwzgl臋dnia dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych.

 

Je艣li mecz zmieni si臋 z gry 2 po艂owy x 45 minut na 3 tercje x 30 minut, w贸wczas zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne, je艣li nie zaznaczono inaczej.

 

Zdobycie trofeum/Kwalifikacja - uwzgl臋dnia dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych.

 

Nast臋pny rzur karny - uwzgl臋dnia seri臋 rzut贸w karnych.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana po艂owa musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady na po艂ow臋 by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku zak艂ad贸w na po艂ow臋 meczu, je艣li mecz zmieni si臋 z gry 2 po艂owy x 45 minut na 3 tercje x 30 minut, w贸wczas zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 偶ywo na 10 minut臋 NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dany 10-minutowy czas trwania meczu musi zako艅czy膰 si臋, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, o ile konkretny wynik zak艂adu nie zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Dla cel贸w rozlicze艅 u偶ywane b臋d膮 nast臋puj膮ce strony internetowe i informacje ze statystyk do okre艣lenia czas贸w rozliczenia: Mistrzostwa 艢wiata w Bandy www.worldbandy.com

 

Rozliczanie stawek

 

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Baseball

 

Zak艂ady s膮 uznawane za wa偶ne jedynie w przypadku, gdy wszystkie spotkania rozpoczn膮 si臋 w zaplanowanym terminie (czasu lokalnego). Je艣li dane spotkanie zosta艂o odwo艂ane lub prze艂o偶one przed terminem jego rozpocz臋cia, wszystkie zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione.

 

Dru偶yny Baseballowe spoza MLB (w tym Ligi Dzieci臋ce) 鈥 Miotacze s膮 nienotowani, a  wszystkie zak艂ady s膮 uwzgl臋dniane bez wzgl臋du na to, kto miota dla ka偶dej z dru偶yn. Zasada zmian co 8陆 obowi膮zuje, cho膰 w przypadku przywo艂ania Zasady Mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady obowi膮zuj膮 dla wyniku osi膮gni臋tego w danym momencie. Dla gier z 7 zmianami, rozgrywanych w ramach rozgrywki doubleheader obowi膮zuje zasada zmiany co 6陆.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady MLB

 

Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za to, czy wie o wszelkich istotnych zmianach miotaczy. Dla zak艂ad贸w Na mecz/Ca艂kowitych/Na punkty, zasad膮 jest dru偶yna przeciw dru偶ynie, bez wzgl臋du na miotacza rozpoczynaj膮cego gr臋. Miotacz rozpoczynaj膮cy gr臋 z ka偶dej dru偶yny jest okre艣lany dla cel贸w zak艂ad贸w sportowych jako miotacz, kt贸ry wyruca pierwsz膮 pi艂k臋. Podczas obstawiania stawek istnieje mo偶liwo艣膰 okre艣lenia miotaczy.

 

Mecze nierozegrane zgodnie z planem

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zasada 4陆 inningu

 

Zak艂ad Na mecz 鈥 Aby zak艂ad by艂 wa偶ny musi by膰 przynajmniej 5 pe艂nych zmian, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 prowadzi po 4陆 zmian. W przypadku anulowania lub zawieszenia gry po osi膮gni臋ciu tego punktu w grze, zwyci臋zca jest okre艣lany zgodnie z wynikiem po ostatniej pe艂nej zmianie (chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 zdob臋dzie punkt prowadz膮cy do remisu, lub obejmie prowadzenie w dolnej po艂owie zmiany, w kt贸rym to przypadku zwyci臋zca jest okre艣lany zgodne z wynikiem w momencie przerwania gry). Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zawieszone mecze nie przechodz膮 (za wyj膮tkiem mecz贸w play-off MLB - zob. zasady szczeg贸lne ). Jednak w przypadku powo艂ania si臋 na zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie.

 

Zasada 6陆 inningu

 

Zak艂ady Ca艂kowite i Na punkty (dla gry na 7 zmian) 鈥 Mecz musi by膰 prowadzony przez przynajmniej 7 zmian (lub przez 6陆 zmiany, je偶eli dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest na prowadzeniu), aby zak艂ad obowi膮zywa艂. Jednak w przypadku powo艂ania si臋 na zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e zawieszona gra nie jest uznawana.

 

Zasada 8陆 inningu

 

Ca艂kowite i Na punkty 鈥 Mecz musi by膰 prowadzony przez przynajmniej 9 pe艂nych zmian (lub przez 8陆 zmiany, je偶eli dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest na prowadzeniu), aby zak艂ad obowi膮zywa艂. Jednak w przypadku powo艂ania si臋 na zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zawieszone mecze nie przechodz膮 (za wyj膮tkiem mecz贸w play-off MLB - zob. zasady szczeg贸lne ).

 

Zak艂ady przedmeczowe

 

Wszystkie zak艂ady przedmeczowe obejmuj膮 dodatkowe zmiany, chyba, 偶e okre艣lono inaczej.

 

W przypadku zastosowania zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady b臋d膮 bra膰 pod uwag臋 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie.

 

Zak艂ad Na mecz 鈥  Z zastrze偶eniem zasady 4陆 zmiany.

 

Zak艂ady Na Punkty, Handicapy Na trzy wyniki i Alternatywne zak艂ady na punkty 鈥 Podlegaj膮 zasadzie zmiany co 8陆.

 

Zak艂ady typu Game Total, Team Total, 3-Way  i Alternative Game Total - Podlegaj膮 zasadzie zmian co  8 陆, Z WYJ膭TKIEM przypadk贸w, gdy suma zosta艂a przekroczona (je偶eli suma przekroczy艂a cytowan膮 sum臋, zak艂ady dotycz膮ce przekroczenia b臋d膮 rozstrzygane jako wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej przekroczenia - jako przegrane), lub gdy okre艣lone zosta艂o naturalne zako艅czenie gry oznaczaj膮ce wynik ca艂kowitej cytowanej sumy, np. mecz MLB jest anulowany lub zawieszony przy wyniku 5-5, zak艂ady Game Total obstawiaj膮ce przekroczenie nad 10 lub 10,5 s膮 rozstrzygane jako wygrane, natomiast zak艂ady obstawiaj膮ce sum臋 poni偶ej 10 lub 10,5 s膮 uznawane za przegrane, poniewa偶 naturalnym wynikiem meczu jest przynajmniej 11punkt贸w. W szczeg贸lno艣ci mecze z Trening贸w Wiosennych MLB rozstrzygni臋cie opiera si臋 tylko na 9 zmianach, w przypadkach, gdy zasada naturalnego wniosku mog艂aby obowi膮zywa膰.

 

Sumy dla zmian co 4陆 - Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w oparciu o wynik w po艂owie 5. zmiany (np. nie pod koniec 5. zmiany), chyba, 偶e cytowana Suma zosta艂a ju偶 przekroczona. Gdy tak si臋 stanie, wszystkie zak艂ady zostan膮 rozstrzygni臋te w nast臋puj膮cy spos贸b - zak艂ady przekraczaj膮ce cytowan膮 Sum臋 zostan膮 rozstrzygni臋te jako wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej Sumy zostan膮 rozstrzygni臋te jako przegrane.

 

Zak艂ady na 4陆 zmiany 鈥 Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w oparciu o wynik w po艂owie 5. zmiany (np. nie pod koniec 5. zmiany) , chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o pierwsz膮 baz臋 jest na prowadzeniu (z zastosowaniem zak艂adu Na punkty) na pocz膮tku pierwszej po艂owy 5. zmiany lub zdoby艂a punkt zapewniaj膮cy przewag臋 (dla zastosowanego zak艂adu Na punkty) w danej zmianie, w kt贸rym to przypadku dru偶yna walcz膮ca o pierwsz膮 baz臋 zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

Sumy dla Zmian 3/5/7 - Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w oparciu o wynik po 3./5./7. pe艂nej zmianie, chyba, 偶e suma ju偶 przekroczy艂a cytowan膮 sum臋. Gdy tak si臋 stanie, wszystkie zak艂ady zostan膮 rozstrzygni臋te w nast臋puj膮cy spos贸b - zak艂ady przekraczaj膮ce cytowan膮 sum臋 zostan膮 rozstrzygni臋te jako wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej sumy zostan膮 rozstrzygni臋te jako przegrane.

 

Zak艂ady Liniowe dla Zmian 3/5/7 - Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane dla wyniku po 3./5./7. zmianie uko艅czonego meczu, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest ju偶 na prowadzeniu (z zastosowaniem zak艂adu Na punkty) w po艂owie w艂a艣ciwej zmiany, lub zdoby艂a punkt zapewniaj膮cy przewag臋 (dla zastosowanego zak艂adu Na punkty) w danej zmianie, w kt贸rym to przypadku dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

Przedmeczowe Zak艂ady Proporcjonalne, w tym Zak艂ady Proporcjonalne dotycz膮ce Graczy

 

W przypadku zastosowania zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady b臋d膮 bra膰 pod uwag臋 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie.

 

Wymienieni miotacze musz膮 rozpocz膮膰 gr臋, aby zak艂ad by艂 wa偶ny. Dodatkowe zmiany licz膮 si臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej.

 

Przedmeczowe zak艂ady proporcjonalne dla 1-szej zmiany - 1-sza zmiana musi zosta膰 zako艅czona, aby zak艂ad by艂 wa偶ny, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 okre艣lone.

 

Double Result - Wynik po 4陆 zmiany, plus wynik dla ca艂ego meczu.

 

Game Total Odd/Even - Je艣li 艂膮czny wynik wynosi zero, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Okres Zdobycia Najwi臋kszej Liczby Punkt贸w - zasada zmiany co 8 陆 obowi膮zuje.

 

Team Total Odd/Even - Je艣li wynik dla dru偶yny wynosi zero, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Total Runs 5-Way - zasada zmian co 8陆 obowi膮zuje, chyba, 偶e suma osi膮gn臋艂a najwy偶sze pasmo, w kt贸rym to przypadku pasmo zostanie rozstrzygni臋te jako wygrane.

 

Margines Wygranej - Podlega zasadzie zmian co 8 陆. Rozstrzygni臋cie obejmuje dodatkowe zmiany dla MLB; dla rozgrywek poza MLB, opcja ta jest dost臋pna, gdy mecz mo偶e si臋 zako艅czy膰 remisem. Je艣li mecz MLB zako艅czy si臋 Remisem w przypadku anulowania/zawieszenia gry, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Prowadzenie po x Zmianach - Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane  dla wyniku po uko艅czeniu pierwszych x zmian, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest ju偶 na prowadzeniu w po艂owie danej zmiany, lub punkty powoduj膮ce uzyskanie prowadzenia w tej zmianie, w kt贸rym to przypadku dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

鈥濶a 偶ywo鈥

 

W przypadku zastosowania zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady b臋d膮 bra膰 pod uwag臋 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie.

 

Wszystkie zak艂ady s膮 wa偶ne niezale偶nie od zmian miotaczy. Dodatkowe zmiany licz膮 si臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ad Na mecz 鈥  Z zastrze偶eniem zasady 4陆 zmiany.

 

Zak艂ady Na punkty / Alternatywny Handicap - Podlega zasdzie 8陆 zmiany.

 

Zak艂ady typu Game Total / Alternative Total - Podlegaj膮 zasadzie zmian co  8 陆, Z WYJ膭TKIEM przypadk贸w, gdy suma dla meczu zosta艂a przekroczona (je偶eli suma dla meczu przekroczy艂a cytowan膮 sum臋, zak艂ady dotycz膮ce przekroczenia b臋d膮 rozstrzygane jako wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej przekroczenia - jako przegrane), lub gdy okre艣lone zosta艂o naturalne zako艅czenie gry oznaczaj膮ce wynik ca艂kowitej cytowanej sumy, np. mecz MLB jest anulowany lub zawieszony przy wyniku 5-5, zak艂ady obstawiaj膮ce przekroczenie nad 10 lub 10,5 s膮 rozstrzygane jako wygrane, natomiast zak艂ady obstawiaj膮ce sum臋 poni偶ej 10 lub 10,5 s膮 uznawane za przegrane, poniewa偶 naturalnym wynikiem meczu jest przynajmniej 11punkt贸w. W szczeg贸lno艣ci mecze z Trening贸w Wiosennych MLB rozstrzygni臋cie opiera si臋 tylko na 9 zmianach, w przypadkach, gdy zasada naturalnego wniosku mog艂aby obowi膮zywa膰.

 

Team Total - Podlega zasadzie 8 陆 zmiany, Z WYJ膭TKIEM, gdy suma dla dru偶yny zosta艂a ju偶 przekroczona (je偶eli suma dla dru偶yny przekroczy艂a ju偶 cytowan膮 sum臋, zak艂ady przekraczaj膮ce zostan膮 uznane za wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej sumy - za przegrane).

 

3-dro偶ny handicap - obejmuje cen臋 za remis z handicapem. Dodatkowe zmiany licz膮 si臋. Z zastrze偶eniem zasady 8陆 zmiany.

 

To Go To Extra Innings - Druga po艂owa 9. zmiany musi zosta膰 zako艅czona, aby zak艂ad by艂 wa偶ny. Je偶eli wynik po 9 zmianach to remis, to zak艂ad zostanie uznany na Tak, nawet, je偶eli nie s膮 rozgrywane dodatkowe zmiany ze wzgl臋du na anulowanie/zawieszenie meczu.

 

To Win Inning (Bie偶膮ca/Nast臋pna zmiana) - Pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 w okre艣lonej zmianie jest na prowadzeniu w momencie anulowania/zawieszenia meczu.

 

Zak艂ady na punkty w inningu (w tym Alternatywne) 鈥 Aby zak艂ad by艂 wa偶ny, pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 w okre艣lonej zmianie osi膮gnie wskazan膮 liczb臋 punkt贸w i nie ma mo偶liwo艣ci jej pokonania.

 

Suma na Zmian臋 (w tym Alternatywy) - Aby zak艂ad by艂 wa偶ny pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba, 偶e cytowana suma zosta艂a ju偶 przekroczona w momencie anulowania/zawieszenia meczu.

 

Wynik na Zmian臋 (Bie偶膮ca/Nast臋pna Zmiana) - Pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba, 偶e rozstrzygni臋cie zak艂ad贸w jest ju偶 okre艣lone.

 

Lider Po "X" Zmianach - Aby zak艂ad by艂 wa偶ny pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest na prowadzeniu i nie ma mo偶liwo艣ci jej pokonania w momencie anulowania/zawieszenia meczu. W przypadku przywo艂ania zasady mi艂osierdzia, wszystkie zak艂ady dotycz膮ce lider贸w niepe艂nych zmian zostan膮 uznane za wygrane przez zwyci臋zc臋 meczu.

 

Zak艂ady na wy艣cigi do okre艣lonej liczby punkt贸w/艁膮czny wynik dru偶yny/艁膮czn膮 liczb臋 uderze艅 鈥 obowi膮zuje zasada 8陆 zmiany, chyba, 偶e rozstrzygni臋cie zak艂ad贸w jest ju偶 okre艣lone, lub je偶eli naturalne zako艅czenie meczu oznacza, 偶e wynik zak艂ad贸w zosta艂 okre艣lony. W szczeg贸lno艣ci mecze z Trening贸w Wiosennych MLB rozstrzygni臋cie opiera si臋 tylko na 9 zmianach, w przypadkach, gdy zasada naturalnego wniosku mog艂aby obowi膮zywa膰.

 

W przypadku anulowania lub zawieszenia meczu remisuj膮cego i gdy naturalne zako艅czenie meczu wymaga wy艂onienia zwyci臋zcy, stosowne cytowane zak艂ady typu Race To zostan膮 uniewa偶nione. Np. Mecz MLB jest anulowany lub zawieszony z wynikiem 3-3 po 10 zmianach, wszystkie zak艂ady typu Wy艣cig od 4 punkt贸w zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady typu Wy艣cig do 5/6/7 punkt贸w zostan膮 rozstrzygni臋te jako 呕adna z dru偶yn.

 

Dru偶yna, Kt贸ra Zdob臋dzie Nast臋pny Punkt - W przypadku porzucenia gry wszystkie zak艂ady dla ju偶 punkt贸w zdobytych w biegach b臋d膮 wa偶ne. Zak艂ady dla nast臋pnego biegu w momencie anulowania/zawieszenia meczu nie b臋d膮 wa偶ne.

 

Margines Wygranej - Podlega zasadzie zmian co 8 陆. Rozstrzygni臋cie obejmuje dodatkowe zmiany dla MLB; dla rozgrywek poza MLB, opcja ta jest dost臋pna, gdy mecz mo偶e si臋 zako艅czy膰 remisem. Je艣li mecz MLB zako艅czy si臋 Remisem w przypadku anulowania/zawieszenia gry, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady na wydarzenia przysz艂e - zasady og贸lne

 

Wygrane/Wyniki typu Kto lepszy w Sezonie Zasadniczym 鈥 Dru偶yna musi uko艅czy膰 przynajmniej 160 meczy w sezonie regularnym, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba, 偶e pozosta艂e mecze w trakcie danego sezonu nie maj膮 wp艂ywu na wynik.

 

Czy w Sezonie Regularnym b臋dzie mia艂 miejsce "Idealny Mecz" - Aby wynik zosta艂 rozstrzygni臋ty na "Tak", w sezonie regularnym MLB musi si臋 odby膰 mecz, w kt贸rym miotacz (lub kombinacja miotaczy) wyrzuci zwyci臋stwo trwaj膮ce minimum 9 zmian, w kt贸rym pa艂karz dru偶yny przeciwnej zaliczy艂 baz臋 w trakcie meczu.

 

Oferty Specjalne dla Sezonu Regularnego - Wszystkie zak艂ady odnosz膮 si臋 do statystyk sezonu, naliczanych przez MLB i mog膮 przechodzi膰 pomi臋dzy Lig膮 Ameryka艅sk膮 a Lig膮 Krajow膮. Statystyki naliczone w jakiejkolwiek innej Lidze nie licz膮 si臋.

 

Wygrane Zarejestrowane przez Miotacza / Miotacz z Najwi臋ksz膮 Liczb膮 Zwyci臋stw / Liczba Miotaczy, kt贸rzy wygrali 20 lub wi臋cej mecz贸w - Patrz liczba wygranych naliczona przez organ MLB prowadz膮cy punktacj臋.

 

Gracz, kt贸ry zaliczy艂 najwi臋cej Home Runs - Patrz liczba bieg贸w Home Run odnotowanych przez organ MLB prowadz膮cy punktacj臋.

 

Dru偶yna, kt贸ra Wygra Proporczyk - Dru偶yna, kt贸ra przechodzi do Serii 艢wiatowej zostanie uznana za zdobywc臋 proporczyka.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li nie zostanie rozegrana regulaminowa liczba mecz贸w (zgodnie z odpowiednimi organizacjami zarz膮dzaj膮cymi) lub zostan膮 zmienione.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋, na zwyci臋zc臋 proporca oraz na dywizje

 

Wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie od relokacji zespo艂u, zmiany nazwy zespo艂u, d艂ugo艣ci sezonu lub formy play-off贸w.

 

Zak艂ady na dzik膮 kart臋

 

Dru偶yna, kt贸ra przejdzie do fazy playoff MLB dzi臋ki dzikiej karcie b臋dzie uznawana za zwyci臋zc臋.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Koszyk贸wka

 

Zak艂ady na mecze i bezpo艣ednio mi臋dzy graczami

 

Zak艂ady s膮 uznawane za wa偶ne jedynie w przypadku, gdy wszystkie spotkania rozpoczn膮 si臋 w zaplanowanym terminie (czasu lokalnego stadionu). W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. Je艣li gospodarze i go艣cie rozgrywaj膮 dany mecz w lokalizacji dru偶yny go艣ci, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e gospodarze wci膮偶 oficjalnie s膮 okre艣lani jako gospodarze. W przeciwnym razie zak艂ady zostaj膮 anulowane.

 

Aby zak艂ady zacz臋艂y obowi膮zywa膰, do zako艅czenia planowego czasu gry musi pozostawa膰 5 minut lub mniej, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Natomiast w przypadku wersji meczu "3x3 lub streetball" rozliczenie odbywa膰 si臋 b臋dzie na podstawie regulaminu zawod贸w (zwyci臋zc膮 jest pierwsza dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie 21 punkt贸w lub dru偶yna z najwi臋ksz膮 liczb膮 punkt贸w na koniec wyznaczonego 10-minutowego czasu gry). Remis w regulaminowym czasie skutkuje dogrywk膮 bez okre艣lonego czasu trwania, a wygrywa pierwsza dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie dwa punkty w dogrywce.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady przedmeczowe, w tym zak艂ady na mecze bezpo艣rednio mi臋dzy graczami

 

Wszystkie zak艂ady przedmeczowe uwzgl臋dniaj膮 dogrywk臋, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Por贸wnania zawodnik贸w (Kto lepszy)/Wyst臋py zawodnik贸w

 

Dost臋pne s膮 zak艂ady na wyst臋p tego zawodnika dotycz膮ce r贸偶nych osi膮gni臋膰, np. punkty, zbi贸rki, asysty, bloki, rzuty wolne. Zastosowanie maj膮 zasady zwrotu stawki (Push).

 

Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, odno艣ni zawodnicy musz膮 by膰 w strojach i pojawi膰 si臋 na boisku. Dogrywka liczy si臋 w przypadku zak艂ad贸w bezpo艣rednich na dowolnego zawodnika, chyba 偶e zaznaczono inaczej.

 

Wyst臋py poszczeg贸lnych zawodnik贸w s膮 zestawiane dla cel贸w zak艂ad贸w w zak艂adach typu Kto lepszy. Do okre艣lenia rezultatu mo偶e by膰 zastosowany handicap faktycznego wyniku ka偶dego zawodnika. Zastosowanie maj膮 zasady zwrotu stawki (Push).

 

Double Double/Triple Double - Double/Double, gracz musi zaliczy膰 10 lub wi臋cej w dw贸ch z nast臋puj膮cych 5 kategorii statystycznych. Triple/Double, gracz musi zaliczy膰 10 lub wi臋cej w 3 z nast臋puj膮cych 5 kategoriach statystycznych: Punkty, zbi贸rki, asysty, bloki i przej臋cia.

 

Zak艂ady na 偶ywo UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋

 

Je艣li mecz zostanie prze艂o偶ony lub odwo艂any po rozpocz臋ciu, zak艂ady b臋d膮 obowi膮zywa膰, je艣li pozosta艂o 5 minut lub mniej regulaminowego czasu gry.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋

 

Pierwsza po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady na pierwsz膮 po艂ow臋 pozosta艂y w mocy. Je艣li mecz zostanie prze艂o偶ony lub odwo艂any po rozpocz臋ciu, zak艂ady na mecz i drug膮 po艂ow臋 pozostaj膮 w mocy, je艣li do ko艅ca pozosta艂o 5 minut lub mniej, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w zosta艂o ju偶 okre艣lone.

 

Zak艂ady na 偶ywo na kwart臋 UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋

 

Dana kwarta musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady obowi膮zywa艂y, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na wydarzenia przysz艂e NBA/Zak艂ady typu prop bet na Turnieje

 

Wygrane/Zak艂ady typu Kto lepszy w Sezonie Regularnym 鈥 Dru偶yna musi uko艅czy膰 przynajmniej 80 meczy w sezonie regularnym, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e pozosta艂e mecze w trakcie danego sezonu nie maj膮 wp艂ywu na wynik.

 

Wygrana dywizji - zastosowanie maj膮 zasady tie-breaka NBA.

 

Wygrana w konferencji - dru偶yna, kt贸ra awansuje do mistrzostw NBA zostanie uznana za zwyci臋zc臋 konferencji.

 

Rozliczenie wszystkich zak艂ad贸w zostanie przeprowadzone zgodnie z oficjalnymi rankingami i statystykami dostarczonymi przez organy zarz膮dzaj膮ce turnieju, np. NBA, FIBA.

 

Dru偶yna z najwi臋kszym post臋pem i Etap eliminacji - Do rozliczenia zostanie u偶yty najwy偶szy oficjalny ranking (dostarczony przez organ zarz膮dzaj膮cy turnieju), z wyj膮tkiem przypadk贸w, gdy dru偶yny odpadaj膮 na tym samym etapie i nie ma w rankingu, aby rozr贸偶ni膰 rozliczenie - w tym przypadku zak艂ady zostan膮 anulowane.

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋, zak艂ady na poziomie dywizji, konferencji i regionalnym

 

Wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie od relokacji zespo艂u, zmiany nazwy zespo艂u lub czasu trwania sezonu.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li nie zostanie rozegrana regulaminowa liczba mecz贸w (zgodnie z odpowiednimi organizacjami zarz膮dzaj膮cymi) lub zostan膮 zmienione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Siatk贸wka pla偶owa

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

W przypadku, gdy kt贸ry艣 z wymienionych zawodnik贸w w meczu zmieni si臋 przed rozpocz臋ciem meczu, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie zostanie rozegrany do ko艅ca, wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, za wyj膮tkiem zak艂ad贸w, w kt贸rych wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

W przypadku rozpocz臋cia meczu, kt贸ry nast臋pnie nie zostanie rozegrany do ko艅ca wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e wynik konkretnego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony, lub je艣li nie ma wyobra偶alnego sposobu, aby  set i/lub mecz mog艂y by膰 rozegrane do naturalnego zako艅czenia bez bezwarunkowego okre艣lenia wyniku danego zak艂adu.

 

Na przyk艂ad, set jest przerwany przy wyniku 18-17: zak艂ady na Wi臋cej/Mniej ni偶 艁膮czna liczba punkt贸w w secie 35,5 jest rozliczany odpowiednio jako zwyci臋zcy/przegrani, poniewa偶 ka偶de naturalne zako艅czenie seta dawa艂oby co najmniej 36 punkt贸w.

 

Obecny/Nast臋pny lider seta po: Je艣li okre艣lona liczba punkt贸w nie zostanie uzyskana w danym secie, dru偶yna, kt贸ra wygra set, zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Kr臋gle

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Zak艂ady na mecz

 

Aby zak艂ady pozosta艂y w mocy, mecz musi by膰 rozegrany w ci膮gu 24 godzin od pocz膮tkowego planowanego rozpocz臋cia. Je艣li mecz si臋 nie odb臋dzie z jakiego艣 powodu (np. wycofanie zawodnika z powodu kontuzji), wszystkie zak艂ady przedmeczowe s膮 niewa偶ne, a stawki zostan膮 zwr贸cone. W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie zostanie rozegrany do ko艅ca, zawodnik, kt贸ry przeszed艂 do nast臋pnej rundy zostanie uznany za zwyci臋zc臋.

 

W przypadku kolejnych takich zak艂ad贸w zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione, je艣li regulaminowa ilo艣膰 set贸w nie zostanie rozegrana do ko艅ca lub zmieni si臋. Je偶eli zdarzy si臋, 偶e set nie zostanie uko艅czony zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty:

 

Handicap meczu

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w (zak艂ad na dwa wyniki)

 

艁膮czna suma set贸w

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w nieparzysta/parzysta

 

艁膮czna Ilo艣膰 punkt贸w zawodnika (zak艂ad na dwa wyniki)

 

Za wyj膮tkiem Premier League Bowls w przypadku remisu do cel贸w rozliczenia  b臋dzie u偶ywany wynik na koniec tie-breaka. W Premier League Bowls oferowana jest cena za remis.

 

Zak艂ady na set/Prawid艂owy wynik seta

 

Uniewa偶nia si臋, je艣li mecz nie zostanie rozegrany do ko艅ca.

 

Zak艂ady na set (bie偶膮cy i nast臋pny)

 

Je偶eli zdarzy si臋, 偶e set nie zostanie uko艅czony zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty:

 

Zwyci臋zca bie偶膮cego seta (na dwa wyniki)

 

Zwyci臋zca bie偶膮cego seta (na trzy wyniki)

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w bie偶膮cego seta (zak艂ad na dwa wyniki)

 

Handicap bie偶膮cego seta

 

Margines zwyci臋stwa w bie偶膮cym secie

 

Dok艂adny wynik bie偶膮cego seta

 

Nieparzysta/parzysta 艂膮czna liczba punkt贸w bie偶膮cego seta

 

Dok艂adny wynik seta

 

Wy艣cig do 4/6/8/10 punkt贸w w bie偶膮cym secie (Zak艂ady na trzy wyniki, dost臋pna jest opcja "呕aden")

 

Lider bie偶膮cego seta po 3/4/5/6 endach (Zak艂ady na trzy wyniki, dost臋pna jest opcja "Remis")

 

Zwyci臋zca kolejnego seta (na dwa wyniki)

 

Zwyci臋zca kolejnego seta (na trzy wyniki)

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w kolejnego seta (zak艂ad na dwa wyniki)

 

Handicap kolejnego seta

 

Margines zwyci臋stwa w kolejnym secie

 

Dok艂adny wynik kolejnego seta

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w kolejnego seta nieparzysta/parzysta

 

Wy艣cig do 4/6/8/10 punkt贸w w nast臋pnym secie (Zak艂ady na trzy wyniki, dost臋pna jest opcja "呕aden")

 

Lider nast臋pnego seta po 3/4/5/6 endach (Zak艂ady na trzy wyniki, dost臋pna jest opcja "Remis")

 

Zak艂ady na set (bie偶膮cy i nast臋pny)

 

Je偶eli zdarzy si臋, 偶e set zostanie rozpocz臋ty, ale nie zostanie uko艅czony, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty:

 

Zwyci臋zca bie偶膮cego endu (Dwa wyniki) - W przypadku zako艅czenia endu remisem wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone

 

Zwyci臋zca nast臋pnego endu (Dwa wyniki) - W przypadku zako艅czenia endu remisem wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone

 

Dok艂adny wynik nast臋pnego endu - W przypadku zako艅czenia endu remisem wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w w nast臋pnym endzie (Zak艂ad na dwa wyniki)

 

Narodowo艣膰 zwyci臋zcy

 

Zwyci臋zca okre艣lany jest wed艂ug kraju, kt贸ry reprezentuje. Wejd藕 na www.worldbowlstour.com.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Box/MMA/UFC

 

 

 

Zak艂ady na prze艂o偶one walki b臋d膮 obowi膮zywa膰 przez 24 dni. Je艣li jeden z zawodnik贸w zostanie zast膮piony przez innego, wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

Dla cel贸w zak艂ad贸w uwa偶a si臋, 偶e walka rozpocz臋艂a si臋, gdy rozleg艂 si臋 dzwonek pocz膮tku 1. rundy.

 

Je艣li jeden z zawodnik贸w nie zareaguje na dzwonek w nast臋pnej rundzie, to jego przeciwnik zostaje uznany za zwyci臋zc臋 poprzedniej rundy.

 

W przypadku uniewa偶nienia walki (no contest), wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, a stawki zostan膮 zwr贸cone, z wyj膮tkiem zak艂ad贸w, kt贸re zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Wygrana w walce

 

W przypadku remisu wszystkie zak艂ady s膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone. Obejmuje to walk臋, kt贸ra ko艅czy si臋 remisem decyzj膮 wi臋kszo艣ci. Zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie oficjalnego wyniku og艂oszonego na ringu. P贸藕niejsze odwo艂ania/zmiany nie maj膮 wp艂ywu na rozliczenie (je艣li tylko zmiana zosta艂a dokonana z powodu b艂臋du ludzkiego podczas og艂oszeniu wyniku).

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 obowi膮zywa膰 niezale偶nie od zmiany liczby rund do rozegrania.

 

Wynik walki - zak艂ad na 5 wynik贸w / Dok艂adny spos贸b zwyci臋stwa

 

Rozliczenie b臋dzie opiera膰 si臋 na oficjalnym og艂oszonym wyniku.

 

Remis lub remis techniczny - remis oznacza remis na karcie wynik贸w. Remis techniczny to sytuacja, gdy s臋dzia przerywa walk臋 przed rozpocz臋ciem 5. rundy z dowolnego powodu, z wyj膮tkiem nokautu, nokautu technicznego lub dyskwalifikacji.

 

KO lub TKO -  Nokaut (KO) to sytuacja, gdy bokser nie podniesie si臋 po odliczaniu do 10. Nokaut techniczny (TKO) nast臋puj臋 na skutek 3 nokdaun贸w lub decyzji s臋dziego. Ka偶dy zej艣cie do naro偶nika b臋dzie uznawane za nokaut techniczny (TKO), chyba 偶e walka zostanie p贸藕niej rozstrzygni臋ta na podstawie kart wynik贸w s臋dzi贸w lub walka zostanie uniewa偶niona (no contest).

 

Decyzja techniczna - Decyzja podejmowana jest na podstawie punkt贸w z kart wynik贸w mi臋dzy s臋dziami. Decyzja techniczna jest podejmowana za po艣rednictwem kart wynik贸w w dowolnym momencie innym ni偶 na koniec zaplanowanych rund.

 

Decyzja wi臋kszo艣ci - Decyzja podejmowana jest na podstawie punkt贸w z kart wynik贸w mi臋dzy s臋dziami. Decyzja wi臋kszo艣ci oznacza, 偶e jeden zawodnik zdoby艂 wi臋cej punkt贸w ni偶 drugi na dw贸ch kartach wynik贸w s臋dzi贸w, ale trzeci s臋dzia przyzna艂 jednakow膮 ilo艣膰 punkt贸w obu zawodnikom (remis).

 

Decyzja niejednog艂o艣na - Decyzja podejmowana jest na podstawie punkt贸w z kart wynik贸w mi臋dzy s臋dziami. Decyzja niejednog艂o艣na oznacza, 偶e jeden zawodnik zdoby艂 wi臋cej punkt贸w ni偶 drugi na dw贸ch kartach wynik贸w s臋dzi贸w, ale trzeci s臋dzia uzna艂 za zwyci臋zc臋 drugiego zawodnika.

 

Decyzja jednog艂o艣na - Decyzja podejmowana jest na podstawie punkt贸w z kart wynik贸w mi臋dzy s臋dziami. Decyzja jednog艂o艣na to taka, gdy jeden i ten sam zawodnik zdobywa wi臋cej punkt贸w ni偶 drugi na wszystkich trzech kartach wynik贸w s臋dzi贸w.

 

Zdyskwalifikowany rywal - nast臋puje, gdy walka ko艅czy si臋 bez KO, 孝袣袨 lub decyzji s臋dzi贸w, bo celowo jeden lub obaj zawodnicy wielokrotnie faulowali lub naruszali inne zasady, a s臋dzia og艂asza dyskwalifikacj臋 boksera, kt贸ry na jej skutek automatycznie przegrywa walk臋 z rywalem.

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 obowi膮zywa膰 niezale偶nie od zmiany liczby rund walki.

 

艁膮czna liczba rund

 

Dla cel贸w rozliczenia po艂owa rundy oznacza 1 minut臋 i 30 sekund odno艣nej rundy do okre艣lenia czasu kt贸rszego lub d艂u偶szego.

 

Je艣li ilo艣膰 rund walki zmieni si臋 po ustawieniu zak艂adu, wszystkie zak艂ady b臋d膮 nadal obowi膮zywa膰, chyba 偶e przez now膮 liczb臋 rund notowanie b臋dzie wy偶sze ni偶 艂膮czna ilo艣膰 rund do rozegrania w walce.

 

W przypadku UFC, gdy po艂owa rundy oznacza 2 minuty i 30 sekund odno艣nej rundy do okre艣lenia czasu kt贸rszego lub d艂u偶szego.

 

Zak艂ady na rund臋 lub grup臋 rund

 

Je艣li z jakiego艣 powodu liczba rund w walce zmieni si臋, postawione ju偶 zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

Dla cel贸w zak艂ad贸w zak艂ady na rundy lub grupy rund s膮 stawiane na zawodnika, kt贸ry wygra przez KO, TKO lub dyskwalifikacj臋 podczas tej rundy lub grupy rund. W przypadku decyzji technicznej przed ko艅cem walki wszystkie zak艂ady zostan膮 rozliczone jako wygrana w drodze decyzji.

 

鈥濶a 偶ywo鈥

 

Zwyci臋zca walki - zak艂ady na trzy wyniki - obejmuje wycen臋 za remis.

 

Remis-brak zak艂adu - w przypadku remisu wszystkie zak艂ady s膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone. Obejmuje to walk臋, kt贸ra ko艅czy si臋 remisem decyzj膮 wi臋kszo艣ci.

 

Zwyci臋zca walki - zak艂ad na dwa wyniki -Proponowany w przypadku walk, w kt贸rych nie jest mo偶liwy remis, np. Prizefighter.

 

Wynik walki - zak艂ad na pi臋膰 wynik贸w - Typowanie wyniku walki przed jej rozpocz臋ciem.

 

Zwyci臋zca walki - zak艂ad na cztery wyniki -Proponowany w przypadku walk, w kt贸rych nie jest mo偶liwy remis, np. Prizefighter.

 

艁膮czna liczba rund - zak艂ad na dwa wyniki - Stosowane s膮 oferty za pe艂ne rundy. Do cel贸w rozliczenia pod uwag臋 brana jest runda, w kt贸rym zako艅czy si臋 walka. W przypadku, gdy zawodnik wycofa si臋 z walki na swoim krze艣le w naro偶niku, mi臋dzy rundami np. 9 a 10, dla cel贸w rozliczenia pod uwag臋 b臋dzie brana runda 9, czyli ostatnia rozegrana w pe艂ni runda.

 

Zak艂ady na grup臋 rund/rund臋 - Dla cel贸w rozliczenia zak艂ady na rundy lub grupy rund s膮 stawiane na zawodnika, kt贸ry wygra przez KO, TKO lub dyskwalifikacj臋 podczas tej rundy lub grupy rund. W przypadku decyzji technicznej przed ko艅cem walki wszystkie zak艂ady zostan膮 rozliczone jako wygrana w drodze decyzji. W przypadku, gdy zawodnik wycofa si臋 z walki na swoim krze艣le w naro偶niku, mi臋dzy rundami np. 9 a 10, dla cel贸w rozliczenia pod uwag臋 b臋dzie brana runda 9, czyli ostatnia rozegrana w pe艂ni runda. W przypadku walk, w kt贸rych remis nie jest mo偶liwy, np. Prizefighter, remis ani remis techniczny nie jest wyceniany.

 

Pokonanie dystansu - dla cel贸w rozliczenia oficjalna wskazana ilo艣膰 rund musi w pe艂ni zako艅czy膰 si臋, aby zak艂ady by艂y rozliczane jako Tak.

 

Zak艂ady specjalne dotycz膮ce walk

 

Wywalczenie nokdaunu

 

Dla cel贸w rozliczenia nokdaun oznacza sytuacje, gdy zawodnik jest po nokdaunie lub obowi膮zkowym odliczaniu do 8 (nie b臋dzie brane pod uwag臋 nic , co s臋dzia uzna za za po艣lizgni臋cie).

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Krykiet

 

Wszystkie mecze

 

Mecze nierozegrane zgodnie z planem

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ilo艣膰 run贸w zdobytych przez odbijaj膮cego w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i mecze mistrzostw hrabstwa -  Liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach zako艅czonych remisem musi by膰 co najmniej 200 straconych over贸w.

 

Ca艂kowita liczba run贸w w pierwszym overze

 

Ceny b臋d膮 oferowane za 艂膮czn膮 ilo艣膰 run贸w zdobytych w ci膮gu pierwszego overu w meczu. Runy extras i karne b臋d膮 uwzgl臋dniane. Dany over musi by膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zdobycie przez batsmana du偶yny 50 w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. W rozliczeniu liczy膰 si臋 b臋dzie ka偶dy wynik batsmana wynosz膮cy 50 lub wi臋cej.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i mecze klasy pierwszej -  Liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach zako艅czonych remisem musi by膰 co najmniej 200 straconych over贸w.

 

Zdobycie setki w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozstrzygni臋cie jest ju偶 okre艣lone.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i mecze klasy pierwszej -  Liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach zako艅czonych remisem musi by膰 co najmniej 200 straconych over贸w.

 

Zdobycie przez batsmana du偶yny setki w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozstrzygni臋cie jest ju偶 okre艣lone.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i mecze klasy pierwszej -  Liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach zako艅czonych remisem musi by膰 co najmniej 200 straconych over贸w.

 

Najwi臋cej run out贸w Zak艂ady na trzy wyniki

 

Ceny b臋d膮 oferowane na to, kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie wi臋cej run out贸w podczas fieldingu. Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu ingerencji z zewn膮trz, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. Je偶eli liczba over贸w w meczu zostanie zmniejszona a wynik meczu zostanie osi膮gni臋ty, to dru偶yna, kt贸ra zdoby艂a najwi臋cej run out贸w podczas fieldingu b臋dzie uznawana za dru偶yn臋 zwyci臋sk膮 niezale偶nie od liczby rozegranych over贸w. W meczach rozstrzygni臋tych w drodze Super-Overu 偶aden run out maj膮cy miejsce w czasie Super-Overu nie b臋dzie brany pod uwag臋 podczas rozstrzygania. W meczach testowych i meczach pierwszej klasy wszystkie inningi w meczu b臋d膮 brane pod uwag臋.

 

Wynik pierwszych inning贸w

 

Ceny b臋d膮 oferowane za ilo艣膰 run贸w zdobytych podczas pierwszych inning贸w w meczu, niezale偶nie od tego, kt贸ra dru偶yna oderza jako pierwsza. Zaplanowana musi by膰 poni偶sza minimalna liczba over贸w. W przeciwnym razie wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygniete.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i pierwszej klasy - do cel贸w rozstrzygni臋cia Deklaracje b臋d膮 uznawane za zako艅czenie inningsu. W przypadku oddania pierwszych 1 inning贸w walkowerem wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku, je艣li inningi nie zostan膮 zako艅czone z powodu ingerencji z zewn膮trz lub niekorzystnych warunk贸w pogodowych, wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Najwi臋cej wybi膰 poza boisko (six) w meczu

 

Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu ingerencji z zewn膮trz, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach testowych i meczach mistrzostw hrabstwa liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach remisowych str膮conych musi by膰 minimum 200 over贸w, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach w formule Twenty20 mecz powinien by膰 zaplanowany na 20 pe艂nych over贸w i musi by膰 oficjalny wynik, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach jednodniowych, w kt贸rych liczba over贸w zmniejszy艂a si臋, a wynik nie zosta艂 jeszcze okre艣lony, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W celach rozstrzygania zak艂ad贸w oznacza to wszelkie podania, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow). W meczach rozstrzygni臋tych w drodze Super-Overu wybicia poza boisko maj膮ce miejsce w czasie Super-Overu nie b臋d膮 brane pod uwag臋 podczas rozstrzygania.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

艁膮czna ilo艣膰 wybi膰 poza boisko (six) w meczu

 

Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu ingerencji z zewn膮trz, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W meczach jednodniowych obie dru偶yny musz膮 mie膰 co najmniej po 40 over贸w, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach testowych i meczach mistrzostw hrabstwa liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach remisowych str膮conych musi by膰 minimum 200 over贸w, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach w formule Twenty20 mecz powinien by膰 zaplanowany na 20 pe艂nych over贸w i musi by膰 oficjalny wynik, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach jednodniowych, w kt贸rych liczba over贸w zmniejszy艂a si臋, a wynik nie zosta艂 jeszcze okre艣lony, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W celach rozstrzygania zak艂ad贸w oznacza to wszelkie podania, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow). W meczach rozstrzygni臋tych w drodze Super-Overu wybicia poza boisko maj膮ce miejsce w czasie Super-Overu nie b臋d膮 brane pod uwag臋 podczas rozstrzygania.

 

Dru偶yna, kt贸ra osi膮gn臋艂a najwy偶szy wynik w 1. overach 6/10/15

 

Je艣li obie dru偶yny nie wykonaj膮 okre艣lonej liczby over贸w z powodu dzia艂ania czynnik贸w zewn臋trznych lub niekorzystnej pogody, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zosta艂o ju偶 rozstrzygni臋te. W przypadku remisu zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Czy dru偶yna wygra poprzez inningi

 

Obowi膮zywa膰 b臋d膮 zak艂ady na oficjalny wynik. Str膮conych musi by膰 co najmniej 200 over贸w w meczu, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Nieparzysta/Parzysta liczba run贸w w bie偶膮cym/nast臋pnym inningu

 

Runy extrar i karne s膮 uwzgl臋dniane w rozliczeniach.

 

Ca艂kowita nieparzysta/parzysta liczba run贸w w nast臋pnym overze

 

Runy extras i karne b臋d膮 uwzgl臋dniane. Je艣li inning zako艅czy si臋 w trakcie overu, wtedy taki over bardziej uznany za zako艅czony, chyba 偶e runda zako艅czy si臋 ze wzgl臋du na niesprzyjaj膮ce warunki niepogodowe. W takim przypadku wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane je偶eli liczba run贸w w danym overze wynosi Zero.

 

Zdobycie najwi臋kszej liczby run贸w

 

Obaj zawodnicy musz膮 doj艣c do linii crease, aby zak艂ady obowi膮zywa艂y. Rozliczenie odbywa si臋 na podstawie oficjalnego wyniku (wynik贸w) danego batsmana.

 

Runy w sesji

 

Runy extrast i karne b臋d膮 uwzgl臋dniane. Aby zak艂ady obowi膮zywa艂y, musi by膰 zako艅czonych 20 over贸w.

 

Handicap w Biegu w 1. Zmianie

 

Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, pierwszy inning musi zosta膰 uko艅czony przez obie dru偶yny (wliczaj膮c deklaracje).

 

Stracone bramki

 

Aby zak艂ady obowi膮zywa艂y, jedna pi艂ka musi by膰 str膮cona.

 

Prawid艂owo wytypowany wynik serii

 

Zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li okre艣lona liczb臋 mecz贸w nie zostanie zako艅czonych.

 

Najlepszy batsman/bowler serii

 

Ka偶dy wyceniany zawodnik, kt贸ry nie we藕mie udzia艂u w danej serii zostanie uniewa偶niony (zak艂ad mo偶e podlega膰 zasadzie 4 (potr膮cenia)). W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w zako艅czy z r贸wn膮 ilo艣ci膮 bramek, zwyci臋zc膮 b臋dzie bowler z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 straconych run贸w. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Najwi臋ksza ilo艣膰 wybi膰 poza boisko (seria)

 

W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej graczy ko艅czy z r贸wn膮 liczb膮 wybi膰 poza boisko, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecze jednodniowe/Twenty20

 

Zak艂ady na mecz

 

W meczach nara偶onych na niekorzystne warunki pogodowe zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane zgodnie z oficjalnymi zasadami zawod贸w, za wyj膮tkiem nast臋puj膮cych przypadk贸w: je艣li decyzja o wygranej w meczu zostanie podj臋ta w drodze losowania lub rzutu monet膮, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Je艣li nie jest okre艣lona cena za remis, a oficjalne zasady zawod贸w okre艣laj膮 zwyci臋zc臋/awansuj膮c膮 stron臋, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku.

 

Je艣li nie jest okre艣lona cena za remis, a oficjalne zasady zawod贸w nie okre艣laj膮 zwyci臋zcy, zastosowanie maj膮 zasady Dead-heat. W zawodach, w kt贸rych o zwyci臋stwie decyduje losowanie lub super over zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku.

 

Mecz ko艅czy si臋 remisem, gdy wyniki na koniec gry s膮 r贸wne, ale tylko wtedy, gdy strona uderzaj膮ca jako ostatnia zako艅czy艂a swoje inningi (czyli wszystkie inningi s膮 zako艅czone, lub, w krykiecie z ograniczonymi inningami, zagrana zosta艂a okre艣lona liczba over贸w  lub gra w ko艅cu zosta艂a zatrzymana w zwi膮zku z pogod膮 lub s艂abym 艣wiat艂em).

 

Je艣li mecz zako艅czy si臋 z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zwyci臋zca zosta艂 og艂oszony na podstawie oficjalnego regulaminu zawod贸w. W przypadku zmiany zg艂oszonego rywala wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

Je艣li mecz zostanie odwo艂any, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li nie zostanie rozegrany ponownie w ci膮gu 24 godzin od momentu og艂aszanej godziny rozpocz臋cia.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li wskazana liczba mecz贸w zmieni si臋, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. Je艣li seria jest wyr贸wnana, a nie jest oferowana opcja remisu, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Wy艣cig do 10 run贸w

 

Zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne, chyba 偶e kt贸ry艣 z wymienionych zawodnik贸w nie otworzy uderzenia. Wtedy wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady s膮 wa偶ne bez wzgl臋du na to, kt贸ry z zawodnik贸w podejmuje pierwsz膮 pi艂k臋. Je偶eli 偶aden z zawodnik贸w nie zdob臋dzie 10 run贸w, to opcja 呕aden b臋dzie uznawana za wygran膮.

 

W przypadku wp艂ywu pogody na mecz, je艣li 偶aden z batsmen贸w nie zdob臋dzie 10 run贸w i 偶aden nie zostanie wyautowany, to zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Je偶eli 偶aden z batsman贸w nie zdob臋dzie 10 run贸w i oboje zostan膮 wyautowani, to opcja 呕aden jest uznawana za wygran膮.

 

Handicap meczu

 

Handicap jest dodawany na koniec meczu. Je艣li dru偶yna uderzaj膮ca jako pierwsza wygrywa lub remisuje mecz, do cel贸w rozliczenia b臋dzie stosowany handicap run贸w.

 

Mecz ko艅czy si臋 remisem, gdy wyniki na koniec gry s膮 r贸wne, ale tylko wtedy, gdy strona uderzaj膮ca jako ostatnia zako艅czy艂a swoje inningi (czyli wszystkie inningi s膮 zako艅czone, lub, w krykiecie z ograniczonymi inningami, zagrana zosta艂a okre艣lona liczba over贸w  lub gra w ko艅cu zosta艂a zatrzymana w zwi膮zku z pogod膮 lub s艂abym 艣wiat艂em).

 

Je艣li dru偶yna uderzaj膮ca jako druga wygrywa mecz, do cel贸w rozliczenia b臋dzie stosowany handicap bramek. Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Je艣li na mecz b臋dzie mia艂a wp艂yw pogoda lub dojdzie do innego op贸藕nienia, a overy w kt贸rym艣 z inning贸w zostan膮 zmniejszone, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

Najlepszy batsman/bowler

 

Zak艂ady postawione na zawodnika spoza startuj膮cej 11 lub wyznaczonego jako 12. zawodnik - zmiennik - s膮 niewa偶ne. Zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy s膮 wykonaj膮 uderzenia ani nie wejd膮 na pole gry rozliczone jako przegrane. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Musi zosta膰 rozegrana okre艣lona minimalna liczba over贸w, chyba 偶e ca艂a dru偶yna zosta艂a wyeliminowana lub mecz zosta艂 zako艅czony, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

- Jednodniowe mecze mi臋dzynarodowe - 20 over贸w - Wszystkie z Krajowych 40 Mistrzostw Over贸w - 10 Over贸w - Wszystkie z Krajowych 50 Mistrzostw Over贸w - 20 Over贸w - Wszystkie Dwadzie艣cia 20 Mecz贸w - 5 Over贸w

 

W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w zako艅czy z r贸wn膮 ilo艣ci膮 bramek, za zwyci臋zc臋 zostanie uznany bowler z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 straconych run贸w. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Je艣li 偶aden bowler nie zdob臋dzie bramki, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Runy w inningu (wliczaj膮c wyceny alternatywne) /Wybicia poza pole gry w inningu

 

W meczach jednodniowych zak艂ady na Liczb臋 run贸w w inningu i Wybi膰 poza pole gry w inningu Powy偶ej/Poni偶ej b臋d膮 anulowane je偶eli z uwagi na deszcz lub jakiekolwiek inne op贸藕nienie liczba over贸w zostanie zmniejszona o 5 lub wi臋cej w stosunku do liczby over贸w zaplanowanych w momencie stawiania zak艂adu, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na mecze Pucharu 艢wiata Twenty20 b臋d膮 anulowane je偶eli liczba over贸w zostanie zmniejszona o 3 lub wi臋cej w stosunku do liczby over贸w zaplanowanych w momencie stawiania zak艂adu, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach licz膮cych 10 lub mniej over贸w zak艂ady b臋d膮 anulowane je偶eli ca艂y inning nie zostanie uko艅czony, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Szczeg贸lnie w przypadku Wybi膰 poza pole gry w inningu w celach rozstrzygania zak艂ad贸w wynik opiera si臋 na wszystkich podaniach, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow).

 

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e wy艂膮cznie w przypadku tych zak艂ad贸w 偶adne karne runy dodane do ca艂kowitej liczby run贸w dru偶yny z uwagi na powolne tempo over贸w nie b臋d膮 brane pod uwag臋 podczas rozstrzygania zak艂ad贸w.

 

Dru偶yna z Najni偶szym wynikiem w inningu

 

Wytypuj dru偶yn臋, kt贸ra osi膮gnie najni偶szy wynik. Ca艂a dru偶yna musi zosta膰 wyeliminowana lub uko艅czy膰 wszystkie 50 over贸w, aby wynik si臋 liczy艂.

 

Runy w Meczu w Pierwszych "X" Overach (w tym alternatywne wyceny)

 

Je艣li wybrana liczba over贸w nie zostanie zako艅czona z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie stawek jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Je艣li naturalna d艂ugo艣膰 inning贸w jest mniejsza ni偶 wybrana ilo艣膰 over贸w (np. ca艂a dru偶yna zostaje wyeliminowana (all out) w mniejszej liczbie over贸w ni偶 wskazana lub osi膮ga sw贸j cel), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Bramki stracone o "X" run贸w

 

Rozliczenie zale偶y od liczby bramek straconych w momencie osi膮gni臋cia okre艣lonego wyniku. Je艣li dru偶yna og艂asza lub osi膮ga sw贸j cel, bramki stracone w tym czasie b臋d膮 wynikiem zak艂adu.

 

Zdobycie pi臋膰dziesi膮tki w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozstrzygni臋cie jest ju偶 okre艣lone. W rozliczeniu liczy膰 si臋 b臋dzie ka偶dy wynik batsmana wynosz膮cy 50 lub wi臋cej.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe

 

Zak艂ady na mecz/Zak艂ady bez remisu/Podw贸jna szansa

 

Zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 oficjalny wynik, pod warunkiem, 偶e co najmniej jedna pi艂ka zosta艂a rzucona. W przypadku remisu stosuje si臋 zasady Dead-heat, a zak艂ady na remis b臋d膮 uznane za przegrane.

 

Mecz ko艅czy si臋 remisem, gdy wyniki na koniec gry s膮 r贸wne, ale tylko wtedy, gdy strona uderzaj膮ca jako ostatnia zako艅czy艂a swoje inningi (czyli wszystkie inningi s膮 zako艅czone, lub, w krykiecie z ograniczonymi inningami, zagrana zosta艂a okre艣lona liczba over贸w  lub gra w ko艅cu zosta艂a zatrzymana w zwi膮zku z pogod膮 lub s艂abym 艣wiat艂em).

 

Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

Najlepszy batsman/bowler

 

Liczy si臋 tylko pierwszy inning.

 

Zak艂ady na dowolnego zawodnika, kt贸rego nie ma w 11 startowej zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy zostali wybrani, ale nie wykonaj膮 uderzenia lub nie wykonaj膮 rzutu b臋d膮 rozliczone jako przegrane.

 

Str膮conych musi by膰 co najmniej 50 over贸w, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w zako艅czy z r贸wn膮 ilo艣ci膮 bramek, za zwyci臋zc臋 zostanie uznany bowler z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 straconych run贸w.

 

Zdobycie pi臋膰dziesi臋ciu punkt贸w w pierwszym inningu

 

Zak艂ady s膮 stawiane na pierwszy inning meczu, kt贸rego rozstrzygni臋cie zale偶y od dru偶yny, kt贸ra jako pierwsza odbija (a nie od obu dru偶yn). Inning musi zosta膰 zako艅czony (deklaracje r贸wnie偶 si臋 licz膮), w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. W rozliczeniu liczy膰 si臋 b臋dzie ka偶dy wynik batsmana wynosz膮cy 50 lub wi臋cej.

 

Zdobycie stu punkt贸w w pierwszym inningu

 

Zak艂ady s膮 stawiane na pierwszy inning meczu, kt贸rego rozstrzygni臋cie zale偶y od dru偶yny, kt贸ra jako pierwsza odbija (a nie od obu dru偶yn). Inning musi zosta膰 zako艅czony (deklaracje r贸wnie偶 si臋 licz膮), w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. Zak艂ad ten opiera si臋 na setce (w przeciwie艅stwie do 100 run贸w) naliczonych punkt贸w.

 

Zdobycie przez batsmana dru偶yny 50 punkt贸w w pierwszym inningu

 

Deklaracje b臋d膮 traktowane jako zako艅czenie inningu w celach rozstrzygania zak艂ad贸w. W przypadku oddania pierwszych 1 inning贸w walkowerem wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku, je艣li inningi nie zostan膮 zako艅czone z powodu ingerencji z zewn膮trz lub niekorzystnych warunk贸w pogodowych, wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. W rozliczeniu liczy膰 si臋 b臋dzie ka偶dy wynik batsmana wynosz膮cy 50 lub wi臋cej.

 

Zdobycie przez batsmana dru偶yny stu punkt贸w w pierwszym inningu

 

Deklaracje b臋d膮 traktowane jako zako艅czenie inningu w celach rozstrzygania zak艂ad贸w. W przypadku oddania pierwszych 1 inning贸w walkowerem wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku, je艣li inningi nie zostan膮 zako艅czone z powodu ingerencji z zewn膮trz lub niekorzystnych warunk贸w pogodowych, wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Runy w inningu (wliczaj膮c wyceny alternatywne) /Wybicia poza pole gry w inningu

 

Co najmniej 50 over贸w musi zosta膰 rozegranych, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani lub dru偶yna dokona艂a deklaracji. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Szczeg贸lnie w przypadku Wybi膰 poza pole gry w inningu w celach rozstrzygania zak艂ad贸w wynik opiera si臋 na wszystkich podaniach, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow).

 

Runy w Meczu w Pierwszych "X" Overach (w tym alternatywne wyceny)

 

Je艣li wybrana liczba over贸w nie zostanie zako艅czona z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie stawek jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Je艣li naturalna d艂ugo艣膰 inning贸w jest mniejsza ni偶 wybrana ilo艣膰 over贸w (np. ca艂a dru偶yna zostaje wyeliminowana (all out) w mniejszej liczbie over贸w ni偶 wskazana lub osi膮ga sw贸j cel), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Prowadzenie podczas Pierwszej Zmiany

 

Obie dru偶yny musz膮 zako艅czy膰 swoje pierwsze inningi, aby zak艂ady pozostawa艂y w mocy (w tym deklaracje). Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li okre艣lona liczb臋 mecz贸w nie zostanie zako艅czonych. W przypadku serii uwzgl臋dniana b臋dzie ca艂kowita liczba run贸w batsmana i liczba run贸w zawodnika w meczu zdobytych w obu inningach wszystkich mecz贸w w serii. W przypadku wynik贸w zawodnik贸w uwzgl臋dniane b臋d膮 zdobyte runy, bramki, z艂apania oraz trafienia w stumpy w obu inningach wszystkich mecz贸w w ca艂ej serii.

 

Runy w pierwszym overze (Zak艂ad na dwa wyniki)

 

Runy extras i karne b臋d膮 uwzgl臋dniane. Dany over musi zosta膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Najlepszy batsman / bowler (obie dru偶yny)

 

Zak艂ady na najlepszego batsmana / bowlera (obie dru偶yny) s膮 za ca艂y mecz. Zak艂ady na dowolnego zawodnika, kt贸rego nie ma w 11 startowej zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy s膮 wybrani, ale nie wykonaj膮 uderzenia / rzutu zostan膮 rozliczone jako przegrane. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

艁膮czne wyniki dru偶yn w meczach testowych (Zak艂ad na dwa wyniki)

 

W meczach testowych 艂膮czne wyniki s膮 rozliczane wy艂膮cznie na podstawie pierwszego inningu. Co najmniej 50 over贸w musi zosta膰 rozegranych, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani lub dru偶yna dokona艂a deklaracji. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Partnerstwo pierwszego wicketa - Liczba run贸w Powy偶ej/Poni偶ej

 

Zak艂ady staj膮 si臋 wa偶ne jak tylko ka偶da z dru偶yn wykona jeden rzut w pierwszym inningu. Zak艂ady s膮 uniewa偶niane, je艣li inning zostanie oddany walkowerem.

 

Osi膮gni臋cie Pi臋膰dziesi臋ciu Tak/Nie w Dowolnej Zmianie

 

Liczy si臋 ca艂y mecz. Zak艂ady b臋d膮 wa偶ne, gdy batsman broni艂 jedn膮 pi艂k臋 lub zosta艂 wyautowany zanim pierwsza pi艂ka zosta艂a wyrzucona. Wynik jest uwzgl臋dniany je偶eli batsman nie zosta艂 wyeliminowany, a tak偶e je偶eli inning zostaje zako艅czony poprzez deklaracj臋. Wszelkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie od op贸藕nie艅 spowodowanych przez deszcz lub wynikaj膮cych z jakichkolwiek innych przyczyn.

 

Mecze mistrzostw hrabstwa

 

Zak艂ady na mecz

 

Je艣li nie jest oferowana cena na remis, w przypadku remisu zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku remisu b臋d膮 mia艂y zastosowanie zasady Dead-heat.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

Mecz ko艅czy si臋 remisem, gdy wyniki na koniec gry s膮 r贸wne, ale tylko wtedy, gdy strona uderzaj膮ca jako ostatnia zako艅czy艂a swoje inningi (czyli wszystkie inningi s膮 zako艅czone, lub, w krykiecie z ograniczonymi inningami, zagrana zosta艂a okre艣lona liczba over贸w  lub gra w ko艅cu zosta艂a zatrzymana w zwi膮zku z pogod膮 lub s艂abym 艣wiat艂em).

 

Runy inning贸w

 

Co najmniej 50 over贸w musi zosta膰 rozegranych, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani lub dru偶yna dokona艂a deklaracji. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Najlepszy batsman dru偶yny / bowler dru偶yny

 

Licz膮 si臋 tylko pierwsze inningi.

 

Zak艂ady na dowolnego zawodnika, kt贸rego nie ma w 11 startowej zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy zostali wybrani, ale nie wykonaj膮 uderzenia lub nie wykonaj膮 rzutu b臋d膮 rozliczone jako przegrane.

 

Str膮conych musi by膰 co najmniej 50 over贸w, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w zako艅czy z r贸wn膮 ilo艣ci膮 bramek, za zwyci臋zc臋 zostanie uznany bowler z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 straconych run贸w.

 

Prowadzenie podczas Pierwszej Zmiany

 

Obie dru偶yny musz膮 zako艅czy膰 swoje pierwsze inningi, aby zak艂ady pozostawa艂y w mocy (w tym deklaracje). Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Runy w Meczu w Pierwszych "X" Overach (w tym alternatywne wyceny)

 

Je艣li wybrana liczba over贸w nie zostanie zako艅czona z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie stawek jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Je艣li naturalna d艂ugo艣膰 inning贸w jest mniejsza ni偶 wybrana ilo艣膰 over贸w (np. ca艂a dru偶yna zostaje wyeliminowana (all out) w mniejszej liczbie over贸w ni偶 wskazana lub osi膮ga sw贸j cel), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Bramki stracone o "X" run贸w

 

Rozliczenie zale偶y od liczby bramek straconych w momencie osi膮gni臋cia okre艣lonego wyniku. Je艣li dru偶yna og艂asza lub osi膮ga sw贸j cel, bramki stracone w tym czasie b臋d膮 wynikiem zak艂adu.

 

 

 

Mistrzostwa 艣wiata w krykiecie

 

Ca艂kowita liczba run贸w w turnieju/Ca艂kowita liczba bramek w turnieju

 

W przypadky, gdy gra zostaje przerwana lub skr贸cona przy u偶yciu metody Duckworth Lewis, uwzgl臋dniana b臋dzie jedynie ca艂kowita liczba zarejestrowanych run贸w i bramek.

 

Ca艂kowita liczba run out贸w w turnieju/Ca艂kowita liczba stump贸w w turnieju

 

Dla cel贸w rozliczenia oficjalny 艂膮czny wynik b臋dzie obowi膮zywa膰 niezale偶nie od wszelkich mecz贸w, kt贸re zostan膮 przerwania lub kt贸rych liczba over贸w zostanie zmniejszona.

 

Kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie najwi臋cej wybi膰 poza pole gry/Kt贸ry zawodnik dokona najwi臋cej wybi膰 poza pole gry/Ca艂kowita liczba wybi膰 poza pole gry w turnieju

 

W celach rozstrzygania zak艂ad贸w oznacza to wszelkie podania, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow). Dla cel贸w rozliczenia oficjalny 艂膮czny wynik b臋dzie obowi膮zywa膰 niezale偶nie od wszelkich mecz贸w, kt贸re zostan膮 przerwania lub kt贸rych liczba over贸w zostanie zmniejszona. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

W szczeg贸lno艣ci w przypadku zak艂ad贸w na Zawodnika batsman musi wykona膰 co najmniej jedno podanie, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Dru偶yna z najwy偶szym wynikiem w inningu/Dru偶yna z z najni偶szym wynikiem w inningu

 

Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Dru偶yna z Najwi臋ksz膮 Liczb膮 Otwieraj膮cych Partnerstw/Dru偶yna z Najwy偶szym Wynikiem w 1. Overach

 

Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Setka Pierwszej Dru偶yny

 

Je偶eli dw贸ch zawodnik贸w zaliczy setk臋 punkt贸w w jednym meczu, dla cel贸w rozstrzygni臋cia zwyci臋zc膮 b臋dzie ten zawodnik, kt贸ry jako pierwszy zdoby艂 sto punkt贸w w czasie. Je偶eli 偶aden z zawodnik贸w nie zaliczy艂 setki zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Wszelkie zak艂ady na zawodnika, kt贸ry nie bierze udzia艂u w turnieju zostan膮 zwr贸cone.

 

Pierwsze Pi臋膰 Bramek na Zmian臋

 

Je偶eli dw贸ch zawodnik贸w zaliczy pi臋膰 bramek w jednym meczu, dla cel贸w rozstrzygni臋cia zwyci臋zc膮 b臋dzie ten zawodnik, kt贸ry jako pierwszy zdoby艂 pi臋膰 bramek w danym czasie. Je偶eli 偶aden z zawodnik贸w nie zaliczy艂 pi臋ciu bramek zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Wszelkie zak艂ady na zawodnika, kt贸ry nie bierze udzia艂u w turnieju zostan膮 zwr贸cone.

 

Najszybciej zdobyte 100 punkt贸w

 

B臋dzie to mierzone ilo艣ci膮 pi艂ek niezb臋dnych do zdobycia 100 punkt贸w. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Hat-Trick w turnieju

 

Zak艂ady rozstrzygane s膮 na "Tak", je偶eli w trakcie turnieju odnotowano "hat-trick" (uznawany za odrzucenie trzech batsmen贸w przez bowlera, z nast臋puj膮cymi po sobie rzutami w tym samym meczu).

 

Zawodnik turnieju

 

Zak艂ady s膮 rozliczane zgodnie z wyborem oficjalnie og艂oszonego najlepszego gracza turnieju. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Kolarstwo

 

Zak艂ady na pojedynczy etap/zwyci臋zc臋/pozycj臋 ko艅cow膮 kolarza

 

Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, uczestnicy musz膮 przekroczy膰 lini臋 startu danego wydarzenia/etapu. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, a stawki zostan膮 zwr贸cone. Wszystkie zak艂ady rozliczane s膮 na podstawie oficjalnych klasyfikacji publikowanych przez odpowiednie organy zarz膮dzaj膮ce wy艣cigu w momencie og艂oszenia podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

W przypadku zak艂ad贸w dotycz膮cych klasyfikacji zespo艂贸w rozliczenie opiera si臋 na ostatecznej klasyfikacji na podstawie czas贸w (je艣li w danym wydarzeniu b臋d膮 wi臋cej ni偶 jeden wy艣cig dru偶ynowy).

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Zestawienia zawodnik贸w (Zak艂ady typu Kto lepszy)

 

Zak艂ady typu Kto lepszy b臋d膮 rozstrzygane po osi膮gni臋ciu przez kolarza najwy偶szego miejsca w okre艣lonym wydarzeniu/etapie. W przypadku, gdy jeden lub obaj kolarze nie przekrocz膮 linii startu, zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione. Je艣li obaj kolarze rozpoczn膮 wy艣cig, ale nie uko艅cz膮 jakiego艣 wydarzenia/etapu, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Je艣li obaj kolarze rozpoczn膮 wy艣cig/etap, ale jeden z nich nie uko艅czy go, kolarz, kt贸ry uko艅czy dane wydarzenie/etap zostanie uznany za zwyci臋zc臋.

 

Zak艂ady specjalne dotycz膮ce wydarzenia

 

Zawody kompletne  lub nie. Dane wydarzenie musi by膰 uko艅czone w ca艂o艣ci (regulaminowa liczba etap贸w), w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony. W przypadku zak艂ad贸w specjalnych "numer zawodnika" dane wydarzenie musi rozpocz膮膰 okre艣lona liczba dru偶yn, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Poni偶sze zak艂ady podlegaj膮 zasadom "zak艂ad贸w specjalnych na wydarzenia": Najwy偶sza pozycja na li艣cie, etapy wygrane przez kolarza, 艣rednia pr臋dko艣膰 wy艣cigu, najlepsze 3 finisze kolarza, finisz kolarza na podium i zesp贸艂 zwyci臋skiego kolarza.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Rzutki

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Zak艂ady przedmeczowe na mecz

 

W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie ko艅czy, zawodnik, kt贸ry przeszed艂 do nast臋pnej rundy lub nagrodzony zwyci臋stwem b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 dla cel贸w rozliczenia. W przypadku wydarze艅 Premier League w rzutki zak艂ady na mecze mog膮 by膰 proponowane w formie zak艂ad贸w na trzy wyniki i na dwa wyniki. Dla cel贸w rozlicze艅 zak艂ad贸w na trzy wyniki uwzgl臋dniana jest opcja remisu. Je艣li mecz zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione w zak艂adach na dwa wyniki.

 

Zak艂ad na 偶ywo (in-play)

 

Zak艂ady na dowolny meczu przerwany przed zako艅czeniem regulaminowej liczby rozgrywek/ set贸w zostan膮 uniewa偶nione, z wyj膮tkiem zak艂ad贸w, kt贸rych wynik zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty w momencie przerwania. Na przyk艂ad wycena 艂膮czna spotka艅 zosta艂a przekroczona w momencie przerwania.

 

Zak艂ady na dwa wyniki lub trzy wyniki rozgrywki/seta z handicapem

 

W przypadku, gdy regulaminowa liczba rozgrywek/set贸w nie zostanie uko艅czona, zmieni si臋 b膮d藕 r贸偶ni si臋 od liczby oferowanej dla cel贸w zak艂ad贸w, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li mecz nie zostanie rozegrany do ko艅ca.

 

艢rednie zawodnika indywidualnego

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione , je艣li mecz nie zostanie uko艅czony. Zak艂ady rozliczane na podstawie wynik贸w z oficjalnej strony PDC: www.planetdarts.tv

 

Checkouty zawodnika indywidualnego

 

Je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wycena zosta艂a przekroczona.

 

Zak艂ady na pierwszy mecz/set

 

Wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li mecz/set nie zostanie uko艅czony, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Lider po 4/6 rozgrywkach

 

Pierwszych 4/6 rozgrywek musi by膰 uko艅czonych, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Wynik po 4/6 rozgrywkach

 

Pierwszych 4/6 rozgrywek musi by膰 uko艅czonych, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Wy艣cig do 3 rozgrywek

 

Kt贸ry艣 z zawodnik贸w musi wygra膰 3 rozgrywki, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Najwy偶szy checkout - zak艂ad na trzy wyniki

 

Je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wycena zosta艂a przekroczona.

 

Najwy偶szy checkout - zak艂ad na dwa wyniki

 

Je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wycena zosta艂a przekroczona. Je艣li mi臋dzy zawodnikami b臋dzie remis, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 ilo艣c checkout贸w

 

Wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li rozgrywka/set nie zostanie uko艅czona, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony. W przypadku zak艂ad贸w na dwa wyniki, je艣li mi臋dzy zawodnikami b臋dzie remis, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Checkout w kolejnej rozgrywce

 

Pole 艣rodkowe liczy si臋 jako czerwone. Rozgrywna musi by膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

艁膮czna liczba rozgrywek/set贸w

 

Je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wycena zosta艂a przekroczona.

 

Zak艂ady na checkouty

 

Pole 艣rodkowe liczy si臋 jako czerwone. Rozgrywna musi by膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Najwi臋ksza ilo艣膰 180 punkt贸w w trzech lotkach

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zostanie uko艅czony.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 180 punkt贸w w trzech lotkach

 

Wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li rozgrywka/set nie zostanie uko艅czona, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Pierwszych 180 punkt贸w w trzech lotkach

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zosta艂 uko艅czony, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty. Je艣li nie zostanie zdobytych 180 punkt贸w w trzech lotkach, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ko艅cowka ze 170 w meczu

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zosta艂 uko艅czony, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Podw贸jny wynik (rozgrywki/sety)

 

Wytypuj wynik po okre艣lonej liczbie rozgrywek/set贸w i ostatecznego zwyci臋zc臋 meczu. Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zostanie uko艅czony.

 

Zak艂ady na pierwsz膮 rzutk臋

 

Rozstrzygni臋cie dla pierwszej rzutki lub zestawu rzutek wyrzuconych w ramach okre艣lonego lega/seta. Odbicie jest uznawane za Inne dla cel贸w rozstrzygni臋膰. W formacie pojedynku, w kt贸rym stosowana jest opcja zej艣cia Double zak艂ad b臋dzie niewa偶ny, je偶eli zostanie zaoferowany omy艂kowo.

 

Wygrana w 9 Rzutkach

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zosta艂 uko艅czony, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Zak艂ady specjalne Premier League

 

Dotar艂/Nie Dotar艂 do P贸艂fina艂u - Zawodnik musi wzi膮膰 udzia艂 w jednym pojedynku ligowym, aby zak艂ad by艂 wa偶ny. Relegowany - Po Wydarzeniach Tygodnia Dziewi膮tego dwaj zawodnicy z najgorszymi wynikami w tabeli ligowej (kt贸rzy zostan膮 nast臋pnie wyeliminowani z wsp贸艂zawodnictwa) zostan膮 uznani za wygranych dla cel贸w rozstrzygni臋膰. Zwyci臋zca Sezonu Regularnego - Dla cel贸w rozstrzygni臋膰 dotyczy to zawodnika znajduj膮cego si臋 na szczycie tabeli po Wydarzeniach Tygodnia Pi臋tnastego.

 

Zak艂ady specjalne w rzutki

 

Suma 180s w Meczu - Wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, je偶eli mecz nie zostanie zako艅czony, chyba, 偶e w cytowaniu przekroczono sum臋 180s.

 

Najwy偶szy checkout w wybranym meczu - wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zosta艂 uko艅czony, chyba 偶e najwy偶szy checkout przekroczy艂 wycen臋.

 

Wybrany Zawodnik Odnotuje Wygran膮 w 9 Rzutkach w Meczu - Wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je偶eli pojedynek nie zostanie uko艅czony, chyba, 偶e uzyskano ju偶 wygran膮 w 9 rzutkach.

 

Wybrany Zawodnik Odnotuje Wygran膮 w 9 Rzutkach w Turnieju - Zawodnik musi wyrzuci膰 1 rzutk臋 w turnieju, aby zak艂ad by艂 wa偶ny.

 

W Turnieju Odnotowana Zostanie Wygrana w 9 Rzutkach - Turniej musi zosta膰 uko艅czony. Zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne bez wzgl臋du na wycofanie si臋 zawodnika odtwarzaczem.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Sporty elektroniczne

 

Rozstrzygni臋cie opiera膰 si臋 b臋dzie na oficjalnych wynikach przekazanych przez organ zarz膮dzaj膮cy okre艣lon膮 konkurencj膮, transmisj膮 b膮d藕 API gry. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady na zwyci臋zc臋 turnieju i grup臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Dla cel贸w rozstrzygania nierozegrany b膮d藕 prze艂o偶ony mecz traktowany jest jako nierozegrany, chyba 偶e odb臋dzie si臋 w ci膮gu 24 godzin od pierwotnego czasu rozpocz臋cia meczu.

 

Zak艂ad jest niewa偶ny, je艣li wydarzenie sportowe jest nieprawid艂owo wpisane do rejestru.

 

W przypadku, gdy dru偶yna zmienia nazw臋 w wyniku odej艣cia z organizacji, do艂膮czenia do innej organizacji lub oficjalnej zmiany nazwy, zak艂ady b臋d膮 dalej wa偶ne.

 

Je艣li mecz rozegrany zostanie przed ustalon膮 dat膮, b膮d藕 przed ustalon膮 godzin膮, wszystkie zak艂ady zawarte po rzeczywistym czasie rozpocz臋cia b臋d膮 uniewa偶nione. Wszystkie zak艂ady zawarte przed rzeczywistym czasem rozpocz臋cia b臋d膮 wa偶ne.

 

Wygrana w Meczu/Wygrana Mapa (wliczaj膮c Bie偶膮c膮 oraz Nast臋pn膮/Podw贸jna Szansa 鈥 je艣li mecz b膮d藕 mapa rozegrane s膮 ponownie ze wzgl臋du na remis, mecz b膮d藕 mapa b臋d膮 traktowane jako odr臋bne elementy rozgrywki. Je艣li mecz lub mapa rozpoczn膮 si臋, lecz nie zostan膮 uko艅czone, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e po rozpocz臋ciu meczu gracz zostanie zdyskwalifikowany. W takiej sytuacji gracz/dru偶yna przechodz膮ce do nast臋pnej rundy lub b臋d膮cy og艂oszony zwyci臋zc膮 przez organ zarz膮dzaj膮cy dan膮 konkurencj膮, transmisj膮 b膮d藕 API gry b臋dzie zwyci臋zc膮 do cel贸w rozstrzygni臋cia.

 

Je艣li mecz b膮d藕 mapa s膮 rozegrane ponownie ze wzgl臋du na zerwane po艂膮czenie z sieci膮, wszystkie zak艂ady danego typu zostaj膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 ustalony. Ponownie rozegrany mecz b膮d藕 mapa traktowane s膮 jako oddzielne jednostki.

 

Je艣li gracz/zesp贸艂 wygrywaj膮 walkowerem na przynajmniej jednej mapie, zanim mecz si臋 rozpocznie, zak艂ady s膮 uniewa偶niane.

 

Je艣li mapa jest rozegrana ponownie ze wzgl臋du na problem techniczny, niezwi膮zany z graczami, zak艂ady sprzed gry s膮 nadal wa偶ne dla ponownie rozgrywanej mapy zgodnie z oficjalnym wynikiem. Wszystkie zak艂ady zawarte w trakcie rozgrywki zostaj膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Zak艂ady Handicap/Total Map Betting/Correct Score Betting/'Race to' Maps - zak艂ady s膮 uniewa偶niane je艣li statutowa liczba map ulega zmianie lub r贸偶ni si臋 od oferowanych dla cel贸w rozstrzygania zak艂ad贸w. W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

Wygrana na przynajmniej jednej mapie - w przypadku rozpocz臋cia i nieuko艅czenia gry, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Zak艂ady na Map臋 StarCraft II: W przypadku remisu, zak艂ady na zwyci臋stwo na danej mapie b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zwyci臋stwo w wy艣cigu/Narodowo艣膰 zwyci臋zcy: W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

CS:GO Gdy mo偶e zosta膰 rozegrana Dogrywka, zostanie ona uwzgl臋dniona w rozstrzygni臋ciu zak艂ad贸w; chyba, 偶e uczestnik Losowania jest cytowany dla okre艣lonego zak艂adu, w kt贸rym to przypadku rozstrzygni臋cie opiera si臋 wy艂膮cznie na czasie przepisowym. Zak艂ady na rund臋 zostan膮 uniewa偶nione, je艣li regulaminowa liczba rund zmieni si臋 lub r贸偶ni si臋 od liczby rund dost臋pnych dla cel贸w zak艂ad贸w. W przypadku rozpocz臋cia gry, mapy lub rundy lecz jej nieuko艅czenia zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Zak艂ady na Map臋 LOL: W przypadku remisu, zak艂ady na zwyci臋stwo na danej mapie b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady dotycz膮ce przelania pierwszej krwi przez gracza: Licz膮 si臋 tylko zab贸jstwa dokonane przez przeciwnika/przeciwn膮 dru偶yn臋.

 

Zak艂ady na zab贸jstwa: Rozstrzygni臋cia b臋d膮 opiera膰 si臋 na oficjalnych tabelach wynik贸w, transmisjach oraz API gier.

 

Zak艂ady na potwory: Rozstrzygni臋cia b臋d膮 opiera膰 si臋 na oficjalnych tabelach wynik贸w, transmisjach oraz API gier.

 

Zak艂ady na budynki: Dla cel贸w rozstrzygania wszystkie zniszczone budynki licz膮 si臋 jako zniszczone przez dru偶yn臋 przeciwn膮, niezale偶nie od tego, czy ostatni cios zada艂 czempion, czy minion oraz, czy s膮 to budynki odnawiaj膮ce si臋. W przypadku kapitulacji ko艅cowa liczba zniszczonych Wie偶 i Inhibitor贸w b臋dzie ustalona na poziomie minimalnej liczby Wie偶 i Inhibitor贸w potrzebnych do zwyci臋stwa, w momencie, w kt贸rym nast膮pi kapitulacja. Te dodatkowe budynki traktowane s膮 jak zniszczone przez zwyci臋sk膮 dru偶yn臋. S膮 ograniczone do pi臋ciu Wie偶 i jednego Inhibitora. W przypadku kapitulacji, zak艂ady na Nast臋pne Zniszczone Budynki s膮 niewa偶ne. Wszystkie zak艂ady na czas rozstrzygane s膮 na podstawie zegara w grze; czas przed pojawieniem si臋 minion贸w nie jest wliczany. W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na map臋 DOTA2: W przypadku remisu, zak艂ady na zwyci臋stwo na danej mapie b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady dotycz膮ce przelania pierwszej krwi przez gracza: Licz膮 si臋 tylko zab贸jstwa dokonane przez przeciwnika/przeciwn膮 dru偶yn臋.  Zak艂ady na zab贸jstwa: Rozstrzygni臋cia b臋d膮 opiera膰 si臋 na oficjalnych tabelach wynik贸w, transmisjach oraz API gier. Zak艂ady na Creepy: Rozstrzygni臋cia b臋d膮 opiera膰 si臋 na oficjalnych tabelach wynik贸w, transmisjach oraz API gier.  Gra zostaje rozstrzygni臋ta przez dru偶yn臋, kt贸ra zabije Roshana, a nie przez t臋, kt贸ra zdob臋dzie Aegis of the Immortal. Zak艂ady na budynki: Dla cel贸w rozstrzygania wszystkie zniszczone budynki licz膮 si臋 jako budynki zniszczone przez dru偶yn臋 przeciwn膮, niezale偶nie od tego, czy ostatni cios zada艂 Bohater, czy Creep. Liczba barak贸w okre艣lana jest na podstawie zniszczenia pojedynczych barak贸w typu 鈥瀝anged鈥 oraz 鈥瀖elee". W przypadku kapitulacji ko艅cowa liczba zniszczonych Wie偶 i Inhibitor贸w b臋dzie ustalona na poziomie minimalnej liczby Wie偶 i Inhibitor贸w potrzebnych do zwyci臋stwa, w momencie, w kt贸rym nast膮pi kapitulacja. Te dodatkowe budynki traktowane s膮 jak zniszczone przez zwyci臋sk膮 dru偶yn臋. S膮 ograniczone do pi臋ciu Wie偶 i jednego Inhibitora. W przypadku kapitulacji, zak艂ady na Nast臋pne Zniszczone Budynki s膮 niewa偶ne. Wszystkie zak艂ady na czas rozstrzygane s膮 na podstawie zegara w grze. Nie wlicza si臋 do nich czasu przed pojawieniem si臋 creepa. W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

 

 

Unihokej

 

Aby zak艂ady by艂 wa偶ne, wszystkie mecze musz膮 rozpoczyna膰 si臋 zgodnie z planow膮 dat膮 rozpocz臋cia. Je艣li mecz zosta艂 odwo艂any lub prze艂o偶ony przed ustalonym czasem rozpocz臋cia, lub nie zosta艂 rozegrany do ko艅ca zgodnie z regulamiowym czasem gdy, wszystkie zak艂ady s膮 uniewa偶niane. Wszystkie zak艂ady na mecze zostan膮 rozstrzygni臋te na podstawie wyniku z ko艅ca przepisowego czasu, z wy艂膮czeniem ewentualnej dogrywki, chyba 偶e okre艣lono inaczej.

 

Wynik meczu parzysty lub nieparzysty 鈥 je艣li nie ma wyniku, wszystkie zak艂ady zostan膮 rozstrzygni臋te jako parzyste.

 

Zdobycie pierwszego gola - je艣li mecz zostanie przerwany przed zdobyciem bramki, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Wygrana w Meczu (Zak艂ad na dwa wyniki), Podniesienie Trofeum, Kwalifikacja 鈥 wliczaj膮c dogrywk臋 lub rzuty karne, je艣li maj膮 miejsce.

 

Zak艂ady na fragment rozgrywki 鈥 dany fragment musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik konkretnego zak艂adu ju偶 zosta艂 rozstrzygni臋ty.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Futsal

 

Wszystkie zak艂ady na mecze b臋d膮 rozstrzygane na podstawie przepisowego czasu (okre艣lonego przez organ zarz膮dzaj膮cy konkurencj膮), chyba 偶e okre艣lono inaczej, wliczaj膮c mecz z wynikiem nieparzystym/parzystym, kt贸ry w przypadku braku wyniku b臋dzie rozstrzygni臋ty jako parzysty.  Zako艅czenie musi nast膮pi膰 w przepisowym czasie, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e dany zak艂ad zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Nast臋puj膮ce zak艂ady "na 偶ywo" b臋d膮 rozstrzygane na koniec dogrywki/rzut贸w karnych:

 

Kwalifikacja/Podniesienie Trofeum/Zwyci臋stwo w Rzutach Karnych:

 

Zak艂ady na po艂ow臋 meczu b臋d膮 rozstrzygane na koniec okre艣lonej po艂owy (z wy艂膮czeniem dogrywek). Je偶eli zdarzy si臋, 偶e dana po艂owa nie zostanie uko艅czona, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zak艂ad zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. Gdy niedost臋pne s膮 statystyki przedstawiane przez oficjalnego(ych) dostawc臋(贸w) punktacji lub oficjaln膮 stron臋 internetow膮, lub istniej膮 wystarczaj膮ce dowody na to, 偶e oficjalne wyniki Przy braku konsekwentnych, niezale偶nych dowod贸w lub w przypadku stwierdzenia istotnych, sprzecznych dowod贸w, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w oparciu o nasz膮 w艂asn膮 statystyk臋.

 

 

 

Futbol gaelicki/Hurling

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 wa偶ne niezale偶nie od d艂ugo艣ci sezonu, w przypadku etap贸w lokalnych oraz kwalifikacji

 

Zak艂ady na mecz

 

Je艣li nie okre艣lono inaczej, wszelkie zak艂ady na Sporty Gaelickie rozstrzyga si臋 wy艂膮cznie na podstawie przepisowego czasu (w艂膮cznie z czasem doliczonym z powodu kontuzji); Dodatkowy czas nie jest brany pod uwag臋, chyba 偶e okre艣lono inaczej. W sytuacjach, w kt贸rych do zak艂ad贸w wlicza si臋 dogrywk臋, a gra ko艅czy si臋 remisem po dogrywce, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane wy艂膮cznie na podstawie oficjalnych wynik贸w GAA (Gaelic Athletics Association).

 

Je艣li kt贸ra艣 z dru偶yn nie przyst膮pi do rozgrywki, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na nierozegrane mecze s膮 niewa偶ne, poza zak艂adami ju偶 rozstrzygni臋tymi.

 

Zak艂ady na Mecze (r贸wnie偶 Alternatywne)

 

艁膮czny wynik gry stanowi podstaw臋 rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w (bramka = 3, punkt = 1).

 

Wynik pierwszej/drugiej po艂owy - zak艂ad na pi臋膰 wynik贸w

 

Je艣li kt贸ry艣 z wynik贸w lub oba b臋d膮 na zako艅czenie rundy lub pe艂nego czasu rozgrywki b臋d膮 stanowi膰 remis, Ka偶dy Inny Wynik b臋dzie uznawany za zwyci臋ski.

 

Zak艂ady na po艂owy meczu

 

Zak艂ady na po艂owy mecz贸w, dana po艂owa musi zosta膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Zesp贸艂, kt贸ry zdob臋dzie pierwsz膮 bramk臋

 

Licz膮 si臋 w艂asne bramki.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 ilo艣膰 bramek

 

Gole samob贸jcze licz膮 si臋 w przy rozstrzyganiu poni偶szych:

 

艁膮czna liczba goli w meczu

 

艁膮czna suma bramek zdobytych na wyje藕dzie/u siebie

 

艁膮czna liczba bramek, 6 wynik贸w do wyboru

 

U siebie/na wyje藕dzie, 5 wynik贸w do wyboru

 

Suma punkt贸w Parzysta/Nieparzysta

 

艁膮czna suma bramek obu dru偶yn wykorzystana do wy艂onienia zwyci臋zcy. Je艣li 艂膮czny wynik wynosi zero, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Parzysta/nieparzysta suma bramek dru偶yny

 

Rozstrzygany na podstawie sumie punkt贸w zdobytej odpowiednio przez dru偶yny. Je艣li wynik dru偶yny wynosi zero, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Wy艣cig do 10/15/20/25 punkt贸w

 

Zesp贸艂 zdobywaj膮cy 10/15/20/25 punkt贸w jako pierwszy (w艂膮cznie z bramkami), og艂aszany jest zwyci臋zc膮.

 

Kwalifikacja/Podniesienie Trofeum/Wygrana w Meczu/Wygrana w Dogrywce

 

Do rozstrzygni臋cia wliczana jest dogrywka, je艣li si臋 odbywa.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Golf

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋/narodowo艣膰 zwyci臋zcy itp.

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Wszystkie zak艂ady na zwyci臋zc臋 s膮 rozstrzygane na podstawie tego, kt贸ry z graczy zdoby艂 trofeum. Wyniki play-offu s膮 brane pod uwag臋. Zasady Dead-heat odnosz膮 si臋 do cz臋艣ci odnosz膮cej si臋 do zaj臋tego przez zawodnika miejsca, w zak艂adach Each-way.

 

Oficjalne wyniki z miejsca rozgrywek, og艂oszone podczas prezentacji trofe贸w s膮 rozstrzygaj膮ce (og艂oszone p贸藕niej dyskwalifikacje nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady).

 

Je艣li gracz rozpocz膮艂 gr臋, uznaje si臋, 偶e bra艂 udzia艂 w rozgrywkach. W przypadku, gdy gracz wycofa艂 si臋 po rozpocz臋ciu gry stawki obstawione na zwyci臋zc臋, grup臋, mecz lub 18 do艂k贸w zostaj膮 utracone.

 

Gdy turniej odbywa si臋 z jakiejkolwiek przyczyny z pomniejszon膮 w stosunku do planowej liczb膮 do艂k贸w (np. ze wzgl臋du na niesprzyjaj膮ce warunki pogodowe), zak艂ady na zwyci臋zc臋 zawarte przed zako艅czeniem rundy fina艂owej b臋d膮 rozstrzygane na podstawie tego, kt贸ry z graczy zdoby艂 trofeum, je艣li uko艅czono 36 do艂k贸w turnieju. Je艣li uko艅czono gr臋 z ilo艣ci膮 do艂k贸w mniejsz膮 ni偶 36 lub zak艂ady na zwyci臋zc臋 zawarto po ostatniej uko艅czonej rundzie, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady Ante-Post na kt贸rego艣 z zawodnik贸w bior膮cych udzia艂 w turnieju kwalifikacyjnym, kt贸ry nie zakwalifikuje si臋 do g艂贸wnej cz臋艣ci turnieju, uznawane s膮 za przegrane.

 

Turnieje "skins" podlegaj膮 zasadom Dead-heat w przypadku, gdy gracze wygrywaj膮 te same kwoty na koniec danej rozgrywki. Je艣li rozgrywka toczy si臋 z dodatkowymi do艂kami w celu wy艂onienia zwyci臋zcy, fakt ten zostanie wykorzystany dla cel贸w rozstrzygni臋cia.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 w tym Zawodnicy Niestartuj膮cy znajduj膮cy si臋 poza Polem. Cena za Pole uwzgl臋nia wszystkich graczy niecytowanych w ramach danego zak艂adu. Zak艂ady przyjmowane s膮 wy艂膮cznie na zwyci臋stwo. Wy偶ej wymienione zasady zak艂ad贸w na zwyci臋zc臋 obowi膮zuj膮.

 

Zawieranie zak艂ad贸w bez nominowanego(ych) gracza(y)

 

Zasady Dead-heat maj膮 zastosowanie w wygrywaniu zak艂ad贸w, chyba 偶e wy艂膮czony gracz (wy艂膮czeni gracze) nie wygrywa turnieju. Zasady Dead-heat odnosz膮 si臋 do zak艂adu o miejsce w zak艂adach Each-way.

 

Zak艂ady na Grupy

 

Zwyci臋zac膮 jest gracz, kt贸ry zdobywa najwy偶sz膮 lokat臋 na koniec turnieju. Gracze, kt贸rzy odpadli uznawani s膮 za przegranych. Je艣li wszyscy gracze odpadli, najni偶szy wynik po ich eliminacji b臋dzie rozstrzygaj膮cy. Odliczenia nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu, zgodne z zasad膮 4, b臋d膮 mia艂y zastosowanie (Odliczenia). Zasady Dead-heat b臋d膮 mia艂y zastosowanie, je艣li zwyci臋zca zostanie wy艂oniony przez play-off.

 

Je艣li niekorzystne warunki pogodowe wp艂yn膮 na rozgrywk臋, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygni臋te pod warunkiem, 偶e zosta艂 wy艂oniony zwyci臋zca i uko艅czono rozgrywk臋 z minimum 36 do艂kami. Zwyci臋zc膮 b臋dzie gracz, kt贸ry prowadzi艂 na koniec ostatniej uko艅czonej rundy.

 

Zako艅czenie Turnieju Top 4/Top 5/Top 6/Top 10/Top 20 - obowi膮zuj膮 zasady Dead Heat.

 

Wybrany zawodnik w klasyfikacji ko艅cowej

 

W przypadku remisu w klasyfikacji ko艅cowej, liczy膰 si臋 b臋dzie pozycja remisowa. Na przyk艂ad, remis na 8 pozycji z 5 innymi graczami b臋dzie oznacza艂 8 pozycj臋 w klasyfikacji ko艅cowej.

 

Zak艂ady na 54, 72 oraz 90 do艂k贸w

 

Je艣li niekorzystne warunki pogodowe wp艂yn膮 na rozgrywk臋, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygni臋te pod warunkiem, 偶e zosta艂 wy艂oniony zwyci臋zca i uko艅czono rozgrywk臋 z minimum 36 do艂kami. Zwyci臋zc膮 b臋dzie gracz, kt贸ry prowadzi艂 na koniec ostatniej uko艅czonej rundy.

 

Oficjalne wyniki z miejsca rozgrywek, og艂oszone podczas prezentacji trofe贸w s膮 rozstrzygaj膮ce (og艂oszone p贸藕niej dyskwalifikacje nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady).

 

Je艣li jeden gracz zostanie wyeliminowany, drugi gracz og艂aszany jest zwyci臋zc膮. Je艣li wszyscy gracze odpadli, najni偶szy wynik po ich eliminacji b臋dzie rozstrzygaj膮cy.

 

Je艣li gracz zostanie zdyskwalifikowany lub wycofa si臋 po starcie lub przed uko艅czeniem dw贸ch rund lub po tym, jak obaj gracze wyr贸wnaj膮 liczb臋 uderze艅, drugi z graczy og艂aszany jest zwyci臋zc膮.

 

Je艣li gracz zostaje zdyskwalifikowany podczas trzeciej lub czwartej rundy, a drugi gracz w meczu, na kt贸ry by艂 zawarty zak艂ad, zosta艂 wyeliminowany, zdyskwalifikowany gracz zostaje og艂oszny zwyci臋zc膮.

 

Za remis b臋dzie oferowana cena, a w przypadku remisu zak艂ady na wygran膮 jednego z zawodnik贸w przegrywaj膮.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy w turniejach

 

Jak wy偶ej, ale zak艂ady s膮 niewa偶ne w przypadku remisu.

 

Zak艂ady na do艂ki

 

Zwyci臋zc膮 zostanie zawodnik z najni偶szym wynikiem w 18 do艂kach. Gracze s膮 dobierani w pary, mog膮 gra膰 razem lub nie.

 

Zak艂ady na 18 i 2 lub trzy pi艂eczki

 

Zak艂ady s膮 wa偶ne od chwili, gdy wszyscy wybrani gracze rozpoczynaj膮 gr臋 do pierwszego do艂ka. Je艣li runda zostanie przerwana, zak艂ady na t臋 rund臋 s膮 niewa偶ne.

 

Oficjalne Oficjalne wyniki z miejsca rozgrywek podczas prezentacji trofe贸w s膮 rozstrzygaj膮ce (og艂oszone p贸藕niej dyskwalifikacje nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady)

 

Zak艂ady na 2 lub 3 pi艂eczki s膮 wa偶ne, niezale偶nie od tego czy rzeczywiste pary/grupy s膮 r贸偶ne. W turniejach z wykorzystaniem systemu liczenia punkt贸w Stableford zwyci臋zc膮 jest zawodnik, kt贸ry zdob臋dzie najwi臋cej punkt贸w w ci膮gu rundy. Zawodnicy niestartuj膮cy - zak艂ady na 2 i 3 pi艂eczki s膮 niewa偶ne. W przypadku zak艂ad贸w na 2 pi艂eczki, w kt贸rych za remis nie jest oferowana cena, zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane je艣li gra zako艅czy si臋 remisem. Je艣li za remis jest oferowana cena, b臋dzie to regulowa艂o rozliczenia. W zak艂adach na 2 pi艂eczki stosuje si臋 zasady Dead-heat.

 

Dla wszystkich innych zak艂ad贸w na grupy wi臋ksze ni偶 trzyosobowe, z 18 do艂kami (tj. 7 pi艂eczek, 9 pi艂eczek) stosuje si臋 zasady Dead-heat. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Dedukcje zgodne z Zasad膮 4 (Potr膮cenia) maj膮 zastosowanie.

 

Handicap Rundy

 

Handicap stosuje si臋 dla okre艣lonej Rundy Wynik贸w graczy, gdzie najni偶szy wynik jest zwyci臋ski, na przyk艂ad: Gracz A +1.5 zdobywa 74 a Gracz B - 1.5 zdobywa 75. Gracz B jest zwyci臋zc膮 kiedy zastosuje si臋 handicap.

 

Zak艂ady s膮 uniewa偶nione je艣li kt贸ry艣 z zawodnik贸w nie uko艅czy rundy w okre艣lonym zak艂adzie typu Kto lepszy na rund臋 z handicapem.

 

Fourball

 

Zak艂ady s膮 wa偶ne je艣li obie pary rozpocz臋艂y rozgrywk臋 do pierwszego do艂ka. Dla wszystkich innych zak艂ad贸w na grupy wi臋ksze ni偶 trzyosobowe, z 18 do艂kami (tj. 7 pi艂eczek, 9 pi艂eczek) stosuje si臋 zasady Dead-heat. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Dedukcje zgodne z Zasad膮 4 (Potr膮cenia) maj膮 zastosowanie.

 

Zak艂ady z Handicapem

 

Odj膮膰 handicap do ko艅cowej 艂膮cznej liczby, aby wy艂oni膰 zwyci臋zc臋. Turniej musi by膰 zako艅czony. W przeciwnym razie zak艂ady s膮 niewa偶ne. Gracze, kt贸rzy odpadli uznawani s膮 za przegranych. Zasada 4 o graczach niestartuj膮cych (Potr膮cenia) oraz Zasady miejsca SP maj膮 zastosowanie. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady kto lepszy Mythical

 

Zwyci臋zc膮 zostanie zawodnik z najni偶szym wynikiem w 18 do艂kach. Je艣li wyniki b臋d膮 wyr贸wnane po 18 do艂kach, zak艂ady stan膮 si臋 niewa偶ne.

 

Zak艂ady typu Match Play

 

Je艣li mecz si臋 nie rozpocznie (np. na skutek kontuzji zawodnika lub dyskwalifikacji przed rozpocz臋ciem meczu), wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady, kt贸re mog膮 by膰 rozliczone przy u偶yciu oficjalnych wynik贸w turnieju i meczu (w tym dok艂adny wynik meczu fina艂owego i indywidualne zak艂ady na mecz), zostan膮 obliczone z wykorzystaniem tych wynik贸w. Dotyczy to r贸wnie偶 sytuacji, gdy mecz zako艅czy si臋 wcze艣niej za zgod膮 zawodnik贸w lub w zwi膮zku z kontuzj膮.

 

Zwyci臋zca Meczu (zak艂ad na dwa wyniki) jest rozstrzygany dla zwyci臋zcy plus dodatkowe rozegrane do艂ki. W przypadku remisu zak艂ady na zwyci臋zc臋 meczu (zak艂ady na dwa wyniki) zostan膮 uniewa偶nione. Wynik Meczu (zak艂ad na trzy wyniki) i Margines Wygranej nie obejmuj膮 dodatkowych do艂k贸w, je偶eli zosta艂y rozegrane.

 

Dla Marginesu Wygranej i Zak艂ad贸w na Ostatni Rozegrany Do艂ej, je偶eli mecz zako艅czy si臋 przed uko艅czeniem okre艣lonej liczby do艂k贸w zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane dla oficjalnego wyniku. Zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li zawodnik wycofa si臋 z gry w momencie, gdy wynik nie zosta艂 jeszcze rozstrzygni臋ty. Na przyk艂ad liczba pozosta艂ych do艂k贸w jest wi臋ksza lub r贸wna wynikowi w momencie wycofania si臋.

 

W przypadku zak艂adu na ostatni rozegrany do艂ek, je艣li zawodnik wycofa si臋 po 16-tym do艂ku, gdy w meczu jest remis lub po 17-tym, gdy zawodnik prowadzi o 1, ostatni rozegrany do艂ek jest rozliczany jako do艂ek 18, poniewa偶 ka偶de naturalne zako艅czenie meczu b臋dzie wymaga艂o rozegrania 18-go do艂ka.

 

Zak艂ady na nieuko艅czony jeden do艂ek zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 36 do艂k贸w

 

Rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 zawodnika, kt贸ry zdob臋dzie najwy偶sz膮 lokat臋 na koniec 36 do艂k贸w. Je艣li liczba rozegranych rund zostanie zmniejszona, np. z powodu z艂ej pogody, zak艂ady zostan膮 rozliczone pod warunkiem, 偶e zawodnik wygra艂 trofeum (zak艂ady pozostaj膮 w mocy, je艣li jest wskazany zwyci臋zca i uko艅czono minimum 18 do艂k贸w).

 

Je艣li jaki艣 zawodnik zostanie zdyskwalifikowany lub wycofa si臋 po rozpocz臋ciu, a przed zako艅czeniem dw贸ch rund, zwyci臋zc膮 zostaje drugi zawodnik.

 

Za remis b臋dzie oferowana cena, a w przypadku remisu zak艂ady na wygran膮 jednego z zawodnik贸w przegrywaj膮.

 

Ryder/Solheim/Walker/Warburg/Presidents Cup i wszelkie inne mecze mi臋dzynarodowe

 

Wszystkie zak艂ady, w tym Na Zwyci臋zc臋, Zak艂ady bez remisu, Handicapy, Na Zdobywc臋 Najwi臋kszej Liczby Punkt贸w i Prawid艂owy Wynik, Format Prawid艂owego Wyniku, Sum臋 Punkt贸w, b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnego wyniku, chyba 偶e okre艣lono inaczej. W Pucharze Prezydenta, w zak艂adach na zdobycie pucharu (bez opcji remisu), b臋d膮 mia艂y zastosowanie zasady Dead-heat.

 

Mecze singla

 

Je艣li rozgrywka pomi臋dzy zawodnikami indywidualnymi zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady s膮 niewa偶ne.

 

Postanowienia szczeg贸lne dotycz膮ce golfa

 

Zwyci臋ski wynik - rozliczenie nast臋puje po uko艅czeniu 72 do艂k贸w (lub 90 w stosownych przypadkach w turniejach). W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Margines zwyci臋stwa - W zale偶no艣ci od ilo艣ci ruch贸w mi臋dzy zwyci臋zc膮 a osob膮 (osobami), kt贸ra zajmie drugie miejsce (w tym cena za rozegranie fazy play-off w turnieju). W przypadku niekorzystnych warunk贸w pogodowych, kt贸re wp艂ywaj膮 na turniej, rozliczenie b臋dzie wa偶ne, o ile rozegranych zostanie minimum 36 do艂k贸w.

 

Do艂ek w jednym uderzeniu - Dotyczy trafienia do do艂ka jednym uderzeniem zarejestrowanego w wyznaczonych rundach okre艣lonego turnieju. W przypadku niekorzystnych warunk贸w pogodowych, kt贸re wp艂ywaj膮 na turniej, zak艂ady b臋d膮 wa偶ne, o ile rozegranych zostanie minimum 36 do艂k贸w. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany do艂ek w jednym uderzeniu, ale nie zostanie rozegranych 36 do艂k贸w, to opcja "Tak" - Do艂ek w jedny uderzeniu - zostanie uznana za wygran膮.

 

Osi膮gni臋cie/nieosi膮gni臋cie progu awansu (cut) - Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, zastosowanie musi mie膰 pr贸g awansu w turnieju. W przypadku turnieju, w kt贸rym dzia艂a system kilku prog贸w awansu rozliczenie zostanie ustalone na podstawie tego, czy zawodnik gra, czy nie gra w nast臋pnej rundzie po pierwszym oficjalnym progu awansu.

 

Wygrana/Brak wygranej w turnieju rangi major - Do czterech turniej贸w rangi major zaliczaj膮 si臋 US Open, US Masters, USPGA i British Open.

 

Enhanced Win - zak艂ady na zwyci臋zc臋 turnieju.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Pi艂ka r臋czna

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko.

 

Zak艂ady na mecz

 

Je艣li nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie wyniku na koniec regulaminowego czasu gry, bez dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana. Wszystkie zak艂ady na mecz opieraj膮 si臋 na wyniku na koniec planowych 60 minut gry, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Je艣li 60 planowych minut nie zostanie rozegranych, zak艂ady zostan膮 anulowane, z wyj膮tkiem zak艂ad贸w specjalnych, w kt贸rych wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Poni偶sze zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 w rozliczeniach dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych:

 

Kwalifikacja

 

Zwyci臋zca pucharu

 

W ka偶dych rozgrywkach, w kt贸rych obowi膮zuje zasada mi艂osierdzia w przypadku powo艂ania si臋 na tak膮 zasad臋 w meczu, dla wszystkich zak艂ad贸w decyduj膮cy jest wynik obowi膮zuj膮cy na ten moment.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. Je艣li gospodarze i go艣cie rozgrywaj膮 dany mecz w lokalizacji dru偶yny go艣ci, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e gospodarze wci膮偶 oficjalnie s膮 okre艣lani jako gospodarze. W przeciwnym razie zak艂ady zostaj膮 anulowane.

 

Mecze prze艂o偶one lub odwo艂ane

 

Wszelkie prze艂o偶one lub anulowane mecze b臋d膮 traktowane w rozliczeniach jako nieuczestnicz膮ce w rozgrywkach, je偶eli nie zostan膮 rozegrane w ci膮gu 48 godzin od pierwotnego czasu rozpocz臋cia.

 

Zak艂ady na po艂owy meczu

 

Wyznaczona po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik danego spotkania jest ju偶 okre艣lony. Nie uwzgl臋dnia dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana.

 

Zak艂ady na mecz bezpo艣rednio mi臋dzy graczami

 

Wszystkie zak艂ady specjalne, w tym poni偶sze spotkania, b臋d膮 rozliczane na koniec normalnego czasu gry i nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li zostanie rozegrana:

 

Dru偶yny z po艂ow膮 z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 goli/Po艂owa z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 goli/艁膮czna liczba goli w meczu parzysta-nieparzysta/艁膮czna liczba goli dru偶yny parzysta-nieparzysta/Margines zwyci臋stwa (w tym alternatywa)/Zak艂ad na podw贸jny wynik (w tym Alternatywa)/Zak艂ad typu Wy艣cig do/Zdobycie przez dru偶yn臋 X goli/Zdobycie przez obie dru偶yny X goli/Zdobycie przez jedn膮 z dru偶yn X goli

 

Zak艂ad na 偶ywo (in-play)

 

Mecz musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne (chyba 偶e wynik danego spotkania jest ju偶 okre艣lony). 呕adne zak艂ady na 偶ywo nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, z wyj膮tkiem nast臋puj膮cych przypadk贸w:

 

Kwalifikacja Zwyci臋zca pucharu

 

Wygrana w meczu (w tym OT/SO) - je艣li mecz zostanie rozstrzygni臋ty w normalnym czasie gry, zak艂ad b臋dzie rozliczony wed艂ug wyniku obowi膮zuj膮cego w tym momencie.

 

W przypadku zak艂ad贸w na po艂ow臋 meczu, w艂膮czaj膮c w to poni偶sze zak艂ady, dana po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂 wa偶ny (chyba 偶e wynik danego spotkania zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty). 呕adne zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li jest rozgrywana.

 

Handicap(y)/艁膮czna liczba goli/Wynik(i)/艁膮czny wynik (艂膮czne wyniki) dru偶yny/艁膮czna liczba parzysta-nieparzysta/Margines zwyci臋stwa/Pierwszy gol w po艂owie/Zak艂ady bez remisu/Podw贸jna szansa/Zak艂ady typu Wy艣cig do

 

W przypadku zak艂ad贸w na 10 minut臋 meczu, w艂膮czaj膮c w to poni偶sze zak艂ady, dana po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂 wa偶ny (chyba 偶e wynik danego spotkania zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty):

 

Handicap(y)/艁膮czna liczba goli/Wynik(i)/艁膮czny wynik (艂膮czne wyniki) dru偶yny/艁膮czna liczba parzysta-nieparzysta/Stracony gol/Margines zwyci臋stwa/Zak艂ady typu Wy艣cig do

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

 

 

Hokej (inny ni偶 na lodzie)

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Je艣li mecz zostanie przerwany lub prze艂o偶ony, wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e mecz zostanie rozegrany do ko艅ca w tym samym miejscu w ci膮gu 24 godzin. Je艣li mecz odb臋dzie si臋 w innym miejscu, zak艂ady zostan膮 anulowane, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecz musi by膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady przedmeczowe

 

呕adne zak艂ady przedmeczowe nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ady na 偶ywo NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 meczu/kwalifikacj臋/zdobywc臋  trofeum/spos贸b wygranej/zwyci臋zc臋 serii rzut贸w karnych/kolejny rzut karny dru偶yny w serii rzut贸w karnych uwzgl臋dniaj膮 dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych.

 

Zwyci臋stwo w dogrywce uwzgl臋dnia rozegran膮 dogrywk臋, ale nie uwzgl臋dnia ewentualnej serii rzut贸w karnych.

 

Zak艂ady na 偶ywo na kwart臋 NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana kwarta musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana po艂owa musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady na po艂ow臋 by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na 10 minut臋 NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dany 10-minutowy czas trwania meczu musi by膰 zako艅czony, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, o ile konkretny wynik zak艂adu nie zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Wy艣cigi konne w Wielkiej Brytanii i Irlandii

 

Dane o wy艣cigach s膮 licencjonowane do British Horseracing Board Limited.

 

Je艣li 偶aden oficjalny SP nie zostanie zwr贸cony, je偶eli cena nie zostanie pobrana, to wszystkie zak艂ady zostan膮 rozliczone na ostatnim odbytym pokazie bran偶owym. Je艣li nie odb臋dzie si臋 偶aden pokaz bran偶owy, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie ostatniej dost臋pnej ceny bet365.

 

Je艣li w dniu wy艣cigu zmieni si臋 nawierzchnia (np. trawa na syntetyczn膮 lub odwrotnie), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Zak艂ady przed czasem (AntePost)

 

Zak艂ady przed czasem s膮 przyjmowane na zasadzie postawienia wszystkiego (all-in) lub nie, postawione lub nie. Za wyj膮tkiem przypadk贸w, w kt贸rych konkretnie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady w zak艂adach na wydarzenie przysz艂e (AntePost) zostan膮 utracone, je艣li wybrana opcja nie bierze udzia艂u i do wygranych zak艂ad贸w AntePost nie ma zastosowania zasada 4 (potr膮cenia).

 

W przypadku wytypowania tego samego konia jako zwyci臋zc臋 dw贸ch lub wi臋cej wy艣cig贸w, w podw贸jnych, potr贸jnych i akumulowanych zak艂adach przed czasem oferowane b臋d膮 specjalne, ni偶sze kursy.

 

W terminach klasycznych lub innych gonitw zak艂ady przed czasem mog膮 zosta膰 zawieszone i mog膮 zosta膰 podane nowe stawki.

 

Zasada 121 Klubu D偶okej贸w stanowi, i偶 Stewardzi maj膮 prawo do zmniejszenia liczby startuj膮cych, je艣li na etapie o艣wiadczenia w poprzedzaj膮cym dniu stwierdzono, i偶 jest ich zbyt wielu, by zapewni膰 bezpiecze艅stwo wierzchowcom oraz d偶okejom. Zak艂ady przed czasem postawione na konie przymusowo wycofane zostan膮 anulowane, a stawki zostan膮 zwr贸cone. W tym przypadku bukmacherzy maj膮 prawo dokona膰 odpowiednich potr膮ce艅 od wygranych zak艂ad贸w na wy艣cigi konne w zale偶no艣ci od cen(y) za wycofanego konia (koni) w momencie wycofania zgodnie z zasad膮 4 (potr膮cenia). Zasada 4 (potr膮cenia) ma r贸wnie偶 zastosowanie do "Cen w dniu wy艣cigu".

 

Zak艂ady przed czasem rozliczane s膮 zgodnie z warunkami cen i miejsca obowi膮zuj膮cymi w momencie przyj臋cia. W przypadku b艂臋dnego podania nieprawid艂owych warunk贸w ceny lub miejsca zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia zak艂adu na podstawie prawid艂owych warunk贸w ceny/miejsca, kt贸re by艂y dost臋pne w momencie zawarcia zak艂adu.

 

Je艣li zak艂ad jest postawiony po cenie w dniu wyboru pary w danych zawodach z wyborem (wyborami) w przysz艂ych zawodach, to je艣li pierwszy wyb贸r nie we藕mie udzia艂u, zak艂ad zostanie rozliczony z uwzgl臋dnieniem pozosta艂ych wyb贸r贸w na zasadzie all-in, uczestniczy lub nie.

 

Wy艣cigi prze艂o偶one

 

Je艣li wy艣cig zostanie prze艂o偶ony na inny dzie艅 i ostateczne deklaracje pozostaj膮 wa偶ne, zak艂ady r贸wnie偶 nie trac膮 wa偶no艣ci. Jednak偶e pojedyncze zak艂ady na wy艣cigi konne b臋d膮 uniewa偶nione, a ka偶dy wyb贸r uwzgl臋dniany w zak艂adach akumulowanych b臋dzie traktowany jako nieuczestnicz膮cy, je艣li:

 

Wy艣cig zosta艂 przerwany.

 

Wy艣cig oficjalnie uznano za niewa偶ny.

 

Warunki wy艣cigu zmieni膮 si臋 po dokonaniu zak艂ad贸w (zgodnie z zasadami Tattersalls).

 

Miejsce zosta艂o zmienione.

 

Nawierzchnia zosta艂a zmieniona (np. trawa na nawierzchni臋 piaskow膮/syntetyczn膮 lub odwrotnie).

 

Zak艂ady typu each-way s膮 rozstrzygane na podstawie wygranej, chyba 偶e wybrano opcj臋 each-way. Zak艂ad typu each-way to podw贸jny zak艂ad wybranej stawki jednostkowej. Obejmuje on jeden zak艂ad stawki jednostkowej na opcj臋 Wygrana i jeden zak艂ad stawki jednostkowej na opcj臋 Zdobyte Miejsce postawiony zgodnie z podawanymi warunkami wydarzenia. Zasadniczo w przypadku wy艣cig贸w konnych w Wielkiej Brytanii cz臋艣膰 zak艂ad贸w typu each-way dotycz膮ca miejsca b臋dzie rozliczana zgodnie z nast臋puj膮cymi warunkami:

 

Handicapy 16 i wi臋cej zawodnik贸w, jedna czwarta szans, pierwsze cztery miejsca

 

Handicapy 12 15 zawodnik贸w, jedna czwarta szans, pierwsze trzy miejsca

 

Wszystkie pozosta艂e 8 wy艣cig贸w, 8 lub wi臋cej zawodnik贸w, jedna pi膮ta szans, pierwsze trzy miejsca

 

Biegi z udzia艂em 5, 6 lub 7 zawodnik贸w, jedna czwarta szans, dwa pierwsze miejsca

 

Mniej ni偶 5 zawodnik贸w, Miejsce, na kt贸re stawiane s膮 pieni膮dze wygrywa

 

We wszystkich wy艣cigach liczba zawodnik贸w musi by膰 liczb膮 zawodnik贸w, kt贸rzy stawi膮 si臋 do wy艣cigu na polecenie s臋dzi贸w starter贸w. Zak艂ady nie b臋d膮 przyjmowane, je艣li stawka za miejsce przekracza stawk臋 za wygran膮. Zak艂ady each-way podw贸jne, potr贸jne i  akumulowane b臋d膮 rozstrzygane wygrana po wygranej i miejsce po miejscu zgodnie z powy偶szym.

 

Remisy (Deat-heat)

 

Je艣li bieg jest nierozstrzygni臋ty (Dead-heat) mi臋dzy dwoma wyborami, po艂owa stawki przepada, a pe艂en kurs jest wyp艂acany za drug膮 po艂ow臋.  Je艣li bieg jest nierozstrzygni臋ty (Dead-heat) mi臋dzy wi臋cej ni偶 dwoma, stawka jest odpowiednio dostosowywana.

 

Faworyci

 

Przyjmowane b臋d膮 tylko zak艂ady tylko na zwyci臋stwo, ze stawk膮 w momencie rozpocz臋cia wy艣cigu za pierwszego i drugiego faworyta Cz臋艣膰 stawki dotycz膮ca miejsca przypadkowo przyj臋ta na niewskazanych faworyt贸w b臋dzie rozliczana jako wygrana.

 

W przypadku dw贸ch wybor贸w zaczynaj膮cych si臋 od wsp贸lnych faworyt贸w, zak艂ady s膮 dzielone po r贸wno. Je艣li trzy lub wi臋cej typ贸w zaczyna si臋 od wsp贸艂faworyt贸w, zak艂ady dzielone s膮 proporcjonalnie. Jednak偶e je艣li typy na tego typu 艂膮czonych faworyt贸w lub wsp贸艂faworyt贸w s膮 zwracane po cenie, za kt贸r膮, niezale偶nie od wyniku, nie mo偶e by膰 uzyskany zysk dla stawiaj膮cego na faworyta, nienazwany faworyt b臋dzie traktowany jako nieuczestnicz膮cy w wy艣cigu, zar贸wno w pojedynczych, jak i zbiorczych zak艂adach.

 

Je艣li faworyt zostanie wycofany przed stawieniem si臋 na polecenia startera, ale za p贸藕no, aby utworzy膰 nowy zak艂ad, zak艂ady na faworyta w tym wy艣cigu zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku wycofania wsp贸lnego faworyta lub wsp贸艂faworyta proporcjonalna ilo艣膰 zak艂ad贸w na ten wyb贸r zostanie uniewa偶niona, a pozosta艂a cz臋艣膰 zak艂ad贸w zostanie podzielona r贸wno na wybrane opcje, kt贸re startuj膮.

 

Zak艂ady typu Forecast: Zak艂ady typu Forecast s膮 przyjmowane na wy艣cigi, w kt贸rych bierze udzia艂 trzech lub wi臋cej zawodnik贸w i b臋d膮 rozstrzygane na zasadach straight forecast (typowani zawodnicy maj膮cy zwyci臋偶y膰 jako pierwszy i drugi, w odpowiedniej kolejno艣ci), zgodnie z dywidend膮 komputerowego straight forecast. Je艣li startuj膮cych jest trzech b膮d藕 mniej, wszystkie zak艂ady typu Forecast na wy艣cig b臋d膮 niewa偶ne. W przypadku, gdy nie zostaje zadeklarowana dywidenda zak艂adu Straight Forecast, wszystkie tego typu zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane zgodnie z tabel膮 Straight Forecast NSL, pod warunkiem, 偶e w zawodach wystartuje przynajmniej trzech zawodnik贸w.

 

Mo偶na przyj膮膰 stawk臋 pocz膮tkow膮 lub stawk臋 za typu Show Price w przypadku zak艂ad贸w typu Straight Forecast, je艣li opcja ta jest dost臋pna dla zak艂ad贸w typu Forecast ze sta艂膮 cen膮. Je艣li jakie艣 wycofania b臋d膮 skutkowa膰 zastosowaniem zasady 4 (potr膮cenia) rz臋du 0,10 BJ na BJ, lub wi臋cej ni偶 sta艂a stawka zak艂adu tricast, zak艂ad b臋dzie rozstrzygni臋ty na podstawie dywidendy komputerowej tricast.

 

Gdy klient wybierze kombinacj臋 zak艂ad贸w typu Forecast A, B, C i zak艂ady na 6 zak艂ad贸w, b臋dzie to rozliczane jako 6 zak艂ad贸w typu Straight Forecast w nast臋puj膮cy spos贸b:

 

AB BAAC CABC CB

 

Zak艂ady typu Forecast nie s膮 przyjmowane, je艣li zawieraj膮 nienazwanych faworyt贸w.

 

Je艣li kt贸ry艣 zak艂ad typu Forecast obejmuje typ niebior膮cy udzia艂u, to ca艂kowita stawka zostanie postawiona na Wygran膮 na inny wyb贸r. W zak艂adach typu Forecast ze sta艂ymi cenami pozosta艂e typy b臋d膮 rozstrzygane na podstawie stawki w momencie rozpocz臋cia wy艣cigu.

 

W przypadku wy艣cig贸w, w kt贸rych ko艅 ko艅czy sam i nie jest zwracana dywidenda zak艂adu typu Forecast, wszystkie zak艂ady typu Forecast, w kt贸rych wybrano tego konia, b臋d膮 rozstrzygane jako wygrane z zachowaniem stawki w momencie rozpocz臋cia wy艣cigu za zwyci臋skiego konia. Wszystkie inne zak艂ady typu Forecast na ten wy艣cig przegrywaj膮.

 

W przypadku, gdy dwa lub wi臋cej koni zdobywa miejsce pierwsze b膮d藕 drugie ex-aequo (Dead-heat), zostan膮 og艂oszone oraz wyp艂acone dwie dywidendy dla ka偶dego kwalifikuj膮cego si臋 zak艂adu typu forecast. W zak艂adach typu Forecast ze sta艂膮 cen膮 wyp艂acane b臋d膮 pe艂ne kursy z podzia艂em stawki w zale偶no艣ci od liczby koni, mi臋dzy kt贸rymi gonitwa jest nierozstrzygni臋ta (Dead-heat).

 

Zak艂ady na trzy pierwsze miejsca (tricast)

 

Mo偶na przyj膮膰 stawk臋 pocz膮tkow膮 lub stawk臋 typu Show Price w przypadku zak艂ad贸w typu Tricast, je艣li opcja ta jest dost臋pna dla zak艂ad贸w Tricast ze sta艂膮 cen膮. Dost臋pne s膮 w przypadku wszystkich wy艣cig贸w konnych z 8 lub wi臋ksz膮 liczb膮 zawodnik贸w. Je艣li jakie艣 wycofania b臋d膮 skutkowa膰 zastosowaniem zasady 4 (potr膮cenia) rz臋du 0,10 BJ na BJ, lub wi臋cej ni偶 sta艂a stawka zak艂adu tricast, zak艂ad b臋dzie rozstrzygni臋ty na podstawie dywidendy komputerowej tricast. Jednak偶e je艣li nie zosta艂a zadeklarowana dywidenda komputerowa Tricast (np. w zak艂adach bez handicapu), zak艂ad Tricast ze sta艂膮 cen膮 zostanie obliczony jako zak艂ad komputerowy typu straight Forecast na pierwsze dwa wskazane typy, niezale偶nie od tego, na kt贸rej pozycji sko艅czy trzeci wskazany typ.

 

Poni偶sza zasada odnosi si臋 zar贸wno do zak艂ad贸w Tricast, jak i Tricast ze sta艂膮 cen膮: je艣li jeden z wybor贸w nie uczestniczy, to zak艂ad zostanie rozliczony jako zak艂ad Straight Forecast zgodnie z dywidend膮 komputerow膮 Straight Forecast. Je艣li dwa konie nie wezm膮 udzia艂u w wy艣cigu, zak艂ad zostanie rozstrzygni臋ty jako pojedynczy SP na inny wyb贸r.

 

Zak艂ady na trzy miejsca (tricast) z niewskazanymi faworytami nie s膮 przyjmowane.

 

W przypadku, gdy dwa lub wi臋cej koni zdobywa miejsce pierwsze, drugie lub trzecie ex-aequo (Dead-heat), zostan膮 og艂oszone oraz wyp艂acone osobne dywidendy dla ka偶dego kwalifikuj膮cego si臋 zak艂adu typu tricast. W zak艂adach typu tricast ze sta艂膮 cen膮 wyp艂acane b臋d膮 pe艂ne kursy z podzia艂em stawki w zale偶no艣ci od liczby koni, mi臋dzy kt贸rymi gonitwa jest nierozstrzygni臋ta (dead-heat). Zak艂ady tricast s膮 przyjmowane wy艂膮cznie na pojedyncze konie.

 

Kurs na pokazie/na tablicy

 

Je艣li ko艅 zostanie wycofany, kurs Show price/tablicowy nie b臋dzie podawany po wycofaniu, chyba 偶e zak艂ad ulegnie zmianie.

 

 

 

Kursy typu early morning/w dniu wy艣cigu

 

Po etapie deklaracji ko艅cowych obowi膮zuje zasada brak udzia艂u 鈥 brak zak艂adu. Zastosowanie b臋dzie mie膰 zasada 4 (potr膮cenia).

 

Rezerwy

 

W przypadku wy艣cig贸w z rezerwami, zak艂ady zawarte przed o艣wiadczeniem, i偶 rezerwowy ko艅 b臋dzie bra艂 udzia艂 w wy艣cigu oraz je偶eli nie wyceniono rezerwy w czasie zawierania zak艂adu, w贸wczas tego typu zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie wynik贸w 鈥瀊ez zawodnik贸w rezerwowych". Zak艂ady Each Way, rozstrzygane na podstawie wynik贸w 鈥瀊ez zawodnik贸w rezerwowych鈥 b臋d膮 rozstrzygane na podstawie liczby zawodnik贸w, z wy艂膮czeniem rezerwowych, kt贸rzy rozpoczn膮 wy艣cig. W przypadku wy艣cig贸w, w kt贸rych rezerwowi zostali wycenieni, ale nie bior膮 udzia艂u w wy艣cigu, nie ma zastosowania Zasada 4 (potr膮cenia).

 

Wycofanie inne ni偶 przed czasem

 

Je艣li ko艅 zostanie wycofany przed stawieniem si臋 na polecenie startera lub oficjalnie zostanie uznany przez startera za nieuczestnicz膮cego w wy艣cigu, zak艂ady na wycofanego konia s膮 zwracane, a zwyci臋skie zak艂ady podlegaj膮 potr膮ceniom zgodnie z zasad膮 4 (potr膮cenia). Wysoko艣膰 potr膮cenia b臋dzie opiera膰 si臋 na cenie wycofanego konia w momencie jego wycofania wed艂ug nast臋puj膮cej skali:

 

Tabela zasady 4 (potr膮cenia)

 

Tabela potr膮ce艅 za wycofanie inne ni偶 przed czasem

 

1/9 lub kr贸tsze   0,90 拢

 

2/11 do 2/17      0,85 拢

 

1/4 do 1/5          0,75 拢

 

2/5 do 1/3          0,70 拢

 

8/15 do 4/9        0,65 拢

 

8/13 do 4/7        0,60 拢

 

4/5 do 4/6          0,5 拢5

 

20/21 do 5/6     0,50 拢

 

EVS do 6/5         0,45 拢

 

5/4 do 6/4         0,40 拢

 

8/5 do 7/4         0,35 拢

 

9/5 do 9/4         0,30 拢

 

12/5 do 3/1       0,25 拢

 

16/5 do 4/1       0,20 拢

 

9/2 do 11/2       0,15 拢

 

6/1 do 9/1         0,10 拢

 

10/1 do 14/1     5p

 

ponad 14/1          brak potr膮cenia

 

Gdy ko艅 zostaje wycofany przy kursie od 10/1 do 14/1, bukmacherzy zazwyczaj potr膮caj膮 od wygranych. bet365 uchyli艂o si臋 od pierwszego takiego potr膮cenia we wszelkich wy艣cigach.

 

W przypadku wycofania dw贸ch lub wi臋cej koni przed stawieniem si臋 na polecenie startera, 艂膮czne potr膮cenia nie przekrocz膮 拢 0,90 na 拢.

 

W przypadku wycofania konia i utworzenia nowego zak艂adu, wszelkie zak艂ady z艂o偶one po stawkach pokazu przed zorganizowaniem nowego pokazu, b臋d膮 podlega膰 powy偶szym potr膮ceniom. W przypadku dalszego wycofania po sformowaniu nowego zak艂adu postawione zak艂ady wed艂ug stawek typu Show Price z pierwotnych zak艂ad贸w b臋d膮 podlega膰 dalszym potr膮ceniom na podstawie ceny wycofanego konia w pierwotnych zak艂adach. Stawki w ramach nowych zak艂ad贸w podlegaj膮 potr膮ceniu na podstawie bie偶膮cej ceny.

 

Powy偶sza skala b臋dzie r贸wnie偶 obowi膮zywa膰 w przypadku koni nieuczestnicz膮cych w wy艣cigach ze stawkami pocz膮tkowymi i b臋dzie s艂u偶y膰 do cel贸w innych imprez, w kt贸rych specjalnie og艂aszamy, 偶e b臋d膮 stosowane potr膮cenia zgodnie z zasad膮 4 (potr膮cenia).

 

Powt贸rki

 

W przypadku falstartu itp., na kt贸rego skutek odbywa si臋 powt贸rka danego wy艣cigu, konie nie bior膮ce udzia艂u w powt贸rce zostan膮 uznane za wycofane z wy艣cigu, a wp艂acone z nie stawki zostan膮 zwr贸cone. Zwroty na pozosta艂e startuj膮ce konie podlegaj膮 zasadzie 4 (potr膮cenia). Liczba koni startuj膮cych w powt贸rce okre艣la warunki miejsca.

 

Walkowery i uniewa偶nione wy艣cigi konne

 

Walkowery i uniewa偶nione wy艣cigi licz膮 si臋 jako wy艣cigi, lecz ka偶dy ko艅 startuj膮cy w tego rodzaju wy艣cigu b臋dzie na potrzeby rozliczenia traktowany jako niestartuj膮cy.

 

 

 

Poza Wielk膮 Brytani膮 i Irlandi膮

 

Dla wybranych wi臋kszych zagranicznych wy艣cig贸w konnych mo偶e zosta膰 og艂oszona bran偶owa stawka w momencie rozpocz臋cia wy艣cigu lub zak艂ad typu Forecast/Tricast. W tych przypadkach, je艣li nie okre艣lono stawki i totalizator (zak艂ad wzajemny) nie jest wymagany, zak艂ady b臋d膮 rozliczane na podstawie bran偶owej stawki pocz膮tkowej (SP) i dywidend za zak艂ady typu forecast/tricast. Dla zak艂ad贸w each-way maj膮 zastosowanie normalne warunki miejsca.

 

Powy偶sze obowi膮zuje r贸wnie偶 w przypadku zak艂ad贸w na wy艣cigu w Dubaju.

 

Je艣li w dniu wy艣cigu zmieni si臋 nawierzchnia (np. trawa na syntetyczn膮 lub odwrotnie), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Hokej na lodzie

 

Zak艂ady s膮 uznawane za wa偶ne jedynie w przypadku, gdy wszystkie spotkania rozpoczn膮 si臋 w zaplanowanym terminie (czasu lokalnego stadionu). W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. Je艣li gospodarze i go艣cie rozgrywaj膮 dany mecz w lokalizacji dru偶yny go艣ci, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e gospodarze wci膮偶 oficjalnie s膮 okre艣lani jako gospodarze. W przeciwnym razie zak艂ady zostaj膮 anulowane.

 

Aby zak艂ady zacz臋艂y obowi膮zywa膰, do zako艅czenia planowego czasu gry musi pozostawa膰 5 minut lub mniej, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Wszystkie zawody/mecze (o ile nie zaznaczono inaczej) - wszystkie zak艂ady przedmeczowe i na 偶ywo

 

Wszystkie zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych, o ile nie zaznaczono inaczej. W przypadku rozstrzygni臋cia meczu poprzez rzuty karne dla cel贸w rozliczenia do wyniku zwyci臋skiej dru偶yny i 艂膮cznego wyniku meczu b臋dzie dodawana jedna bramka. Nie dotyczy to zak艂ad贸w, kt贸re nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki/serii rzut贸w karnych, je艣li odb臋d膮 si臋.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuje zasada zwrotu stawki (Push). Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady na trzy wyniki s膮 rozstrzygane na podstawie wyniku na ko艅cu regulaminowego czasu, za wyj膮tkiem zak艂ad贸w dotycz膮cych tego, Kiedy zako艅czy si臋 gra, kt贸re s膮 zak艂adami na trzy wyniki uwzgl臋dniaj膮cymi dogrywki/serie rzut贸w karnych.

 

Wyniki 艂膮czne dru偶yny nieparzyste lub parzyste -je艣li twoja dru偶yna nie zdob臋dzie punktu, zak艂ady zostan膮 rozliczone jako parzyste.

 

Poni偶sze zak艂ady nie uwzgl臋dniaj膮 w rozliczeniach dogrywki/serii rzut贸w karnych:

 

Handicap azjatycki

 

Azjatyckie linie goli

 

Remis - brak zak艂adu

 

Puck line (zak艂ad na trzy wyniki)

 

艁膮czny wynik gry (zak艂ad na trzy wyniki)

 

Podw贸jna szansa (zak艂ad na trzy wyniki)

 

Zak艂ad Na Mecz (zak艂ad na trzy wyniki)

 

艁膮czne wyniki dru偶yn (zak艂ad na trzy wyniki)

 

Zak艂ady typu Wy艣cig do

 

艁膮czna liczba/Dok艂adna liczba goli dru偶yny

 

Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie pierwszy/ostatni gol

 

Ostatni gol w regulaminowym czasie

 

Kolejny gol

 

Kto wygra najwi臋cej okres贸w gry

 

艁膮czna liczba/gole u siebie i na wyje藕dzie

 

Zak艂ady na okresy gry

 

Zak艂ady na 偶ywo na 10 minut

 

Okres gry z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych goli

 

Okres gry z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych goli - Je艣li dwa lub wi臋cej okres贸w gry ko艅czy si臋 takim samym wynikiem, remis b臋dzie rozliczany jako wygrana.

 

Zak艂ady na fragment rozgrywki 鈥 dany fragment musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik konkretnego zak艂adu ju偶 zosta艂 rozstrzygni臋ty.

 

Zak艂ady na 偶ywo na 10 minut - Wskazany 10-minutowy czas trwania meczu, np. 31-40 minuta, musi zako艅czy膰 si臋, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik danego zak艂adu jest ju偶 rozstrzygni臋ty. Dla cel贸w rozliczenia 51-60 minuta nie obejmuj膮 ewentualnej dogrywki.

 

Dla cel贸w rozlicze艅 u偶ywane b臋d膮 nast臋puj膮ce strony internetowe i informacje ze statystyk do okre艣lenia czas贸w rozliczeniowych:

 

AHL www.theahl.com

 

NCAAH www.ncaa.com

 

NHL www.nhl.com

 

Austria www.erstebankliga.at

 

Bia艂oru艣 www.pointstreak.com

 

Wielka Brytania www.eliteleague.co.uk

 

Czechy www.hokej.cz

 

Dania www.metalligaen.dk oraz www.ishockey.dk

 

Niemcy www.del.org i www.hockeyweb.de

 

Finlandia www.finhockey.fi o wraz www.sm-liiga.fi

 

Francja www.hockeyfrance.com

 

W艂ochy www.pointstreak.com

 

Norwegia www.hockey.no

 

Polska www.hokej.net

 

Rumunia www.pointstreak.com

 

Rosja www.khl.ru

 

Rosja www.mhl.khl.ru

 

Rosja www.vhlru.ru

 

S艂owacja www.hokej.sk

 

Szwecja stats.swehockey.se

 

Szwajcaria www.sehv.ch

 

Mi臋dzynarodowe www.iihf.com

 

Mecze wymienione jako klubowe mecze towarzyskie (tylko regulaminowy czas gry) i mi臋dzynarodowe mecze towarzyskie (tylko regulaminowy czas gry) - wszystkie zak艂ady przedmeczowe i na 偶ywo

 

Je艣li poni偶ej nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozliczane na podstawie wyniku na koniec regulaminowego czasu gry, bez dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana.

 

Wynik meczu parzysty lub nieparzysty - je艣li nie zdobyto 偶adnych punkt贸w, wszystkie zak艂ady zostan膮 rozstrzygni臋te jako parzyste.

 

Wyniki 艂膮czne dru偶yny nieparzyste lub parzyste -je艣li twoja dru偶yna nie zdob臋dzie punktu, zak艂ady zostan膮 rozliczone jako parzyste.

 

Poni偶sze zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 w rozliczeniach dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych:

 

Wygrana w meczu (wliczaj膮c dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych)

 

Zwyci臋zca pucharu

 

Kwalifikacja

 

Kiedy zako艅czy si臋 gra

 

Zwyci臋zca serii rzut贸w karnych

 

Prawid艂owy wynik serii rzut贸w karnych

 

Mistrzostwa 艣wiata w hokeju na lodzie IIHF i Igrzyska Olimpijskie

 

Rozliczenie zak艂ad贸w na zestawienie typu Kto lepszy b臋dzie rozstrzygni臋te na podstawie pozycji w oficjalnym ko艅cowym rankingu na koniec danego turnieju. Je艣li dru偶yny nadal maj膮 taki sam ranking, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Najlepszy strzelec turnieju/dru偶yny - zwyci臋zc膮 b臋dzie zawodnik, kt贸ry zdoby艂 najwi臋ksz膮 liczb臋 goli podczas zawod贸w. Na wszystko, gra lub nie. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Awans z grupy - Zwyci臋zc膮 b臋dzie dru偶yna, kt贸ra awansuje do rundy kwalifikacyjnej z rundy wst臋pnej.

 

Zak艂ady na wydarzenia przysz艂e

 

Punkty w sezonie zasadniczym NHL/Zak艂ady typu Kto lepszy 鈥 Dru偶yna musi zako艅czy膰 co najmniej 80 mecz贸w sezonu zasadniczego, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Wygrana konferencji NHL - dru偶yna, kt贸ra awansuje do fina艂u Pucharu Stanleya zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋/konferencj臋/dywizj臋

 

Wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie od relokacji zespo艂u, zmiany nazwy zespo艂u lub czasu trwania sezonu.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li nie zostanie rozegrana regulaminowa liczba mecz贸w (zgodnie z odpowiednimi organizacjami zarz膮dzaj膮cymi) lub zostan膮 zmienione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Sporty irlandzkie (futbol gaelicki/hurling)

 

Zak艂ady na mecz

 

Wszystkie zak艂ady rozliczane b臋d膮 wy艂膮cznie na podstawie regulaminowego czasu gry (80 minut).

 

Zak艂ady b臋d膮 rozliczane wy艂膮cznie zgodnie z oficjalnymi wynikami GAA/AFL.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zwyci臋zc膮 serii jest dru偶yna z najwi臋ksz膮 liczb膮 punkt贸w w obu testach. Je偶eli obie dru偶yny zako艅cz膮 z r贸wn膮 艂膮czn膮 liczb膮 punkt贸w, za zwyci臋zc臋 uznawany jest obro艅ca tytu艂u.

 

Margines zwyci臋stwa

 

Wytypuj margines zwyci臋stwa zwyci臋skiej dru偶yny.

 

Wynik do przerwy i na koniec meczu

 

Wytypuj wynik (u siebie/remis/na wyje藕dzie) do przerwy i na koniec regulaminowego czasu gry.

 

Pierwsze punktowane zagranie

 

Bramki samob贸jcze, kopni臋cia pi艂ki mi臋dzy poprzeczkami nad bramk膮 za trzy punkty (over) i strza艂y obok bramki, wewn膮trz zewn臋trznych s艂upk贸w za jeden punkt (behind) licz膮 si臋 jako piersze punktowane zagranie.

 

Kwarta gry z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych punkt贸w

 

Zwyci臋sk b臋dzie kwarta z najwy偶szym 艂膮cznym wynikiem obu dru偶y艅. Je艣li w kwarcie z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w jest remis, zak艂ady s膮 rozliczane jako remis.

 

Zak艂ady na pierwsz膮 kwart臋

 

Pierwsza kwarta musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Je偶eli kwarta ko艅czy si臋 remisem, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie ceny za remis, je艣li jest oferowana.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Sporty motorowe (samochody)

 

WY艢CIGI FORMU艁Y 1

 

Wszystkie zak艂ady na wy艣cig rozliczane s膮 na podstawie oficjalnej klasyfikacji Federation Internationale de l'Automobile (FIA), organu zarz膮dzaj膮cego dyscyplin膮, podczas og艂oszenia miejsc na podium.

 

Mistrzostwa kierowc贸w

 

Ka偶dy uczestnik wyceniany jest jako najlepszy kierowca w danym sezonie Formu艂y 1 zgodnie z klasyfikacj膮 mistrzostw kierowc贸w i zasadami okre艣lonymi przez FIA. Obowi膮zuj膮 warunki zak艂ad贸w each-way.

 

Mistrzostwa konstruktor贸w

 

Ka偶dy uczestnik wyceniany jest jako najlepszy konstruktor w danym sezonie Formu艂y 1 zgodnie z klasyfikacj膮 mistrzostw konstruktor贸w i zasadami okre艣lonymi przez FIA. Obowi膮zuj膮 warunki zak艂ad贸w each-way.

 

Zak艂ady na mecz/zak艂ady na grup臋

 

Dw贸ch kierowc贸w lub konstruktor贸w mo偶e zosta膰 dobranych w par臋/po艂膮czonych w grup臋 na potrzeby zak艂ad贸w i oferowanych stawek dotycz膮cych tego, kt贸ry z nich zajmie wy偶sz膮 pozycj臋 w klasyfikacji Mistrzostw kierowc贸w lub konstruktor贸w, zgodnie ze wskazaniami i oficjalnymi zasadami FIA. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, rozegranych musi zosta膰 co najmniej 16 wy艣cig贸w.

 

Zak艂ady na indywidualne Grand Prix

 

Wszyscy kierowcy, kt贸rzy rozpoczn膮 okr膮偶enie formuj膮ce s膮 uznawani za startuj膮cych. Miejsca na podium b臋d膮 wskazywa膰 pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w.

 

Zak艂ady na kwalifikacje

 

Do rozliczenia b臋d膮 u偶ywane oficjalne czasy kwalifikacji zanotowane przez FIA. W odniesieniu do zwyci臋zcy kwalifikacji liczy si臋 czas zarejestrowany podczas trzeciego etapu. Je偶eli z jakiego艣 powodu trzeci etap si臋 nie odb臋dzie, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych pozycji startowych ustalonych przez FIA. Kary dotycz膮ce pozycji startowych/p贸藕niejsze dyskwalifikacje nie b臋d膮 uwzgl臋dniane podczas rozstrzygania zak艂ad贸w. Jednak rzuty karne w czasie kwalifikacyjnym (jak okre艣la FIA) ju偶 tak. Kierowcy musz膮 rozpocz膮膰 pierwsza faz臋 sesji kwalifikacyjnej, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. W przypadku zak艂ad贸w na najszybszego kierowc臋 w 1 i 2 sesji kwalifikacyjnej kierowcy musz膮 rozpocz膮膰 dany etap, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Najszybszy kierowca w ka偶dej fazie sesji kwalifikacyjnej

 

Wytypuj, czy dany kierowca b臋dzie zwyci臋zc膮 kwalifikacji we wszystkich trzech etapach kwalifikacji.

 

Najszybszy etap serii kwalifikacyjnej

 

Wytypuj, w kt贸rym etapie kwalifikacji padnie najlepszy czas. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Rozpocz臋cie wy艣cigu

 

Rozpocz臋cie wy艣cigu okre艣lane jest jako sygna艂 do startu okr膮偶enia formuj膮cego.

 

Liczba sklasyfikowanych kierowc贸w/grup do finiszu/Ostatni na mecie/Sklasyfikowanie/Nieuko艅czenie wy艣cigu/Oba samochody sklasyfikowane

 

Wy艣cig w wykonaniu kierowc贸w, kt贸rzy przejechali 90% lub wi臋cej liczby okr膮偶e艅 przejechanych przez zwyci臋zc臋 (zaokr膮glon膮 w d贸艂 do najbli偶szej liczby ca艂kowitej okr膮偶e艅) jest uwa偶any za uko艅czony zgodnie z oficjaln膮 klasyfikacj膮 FIA w momencie og艂oszenia podium.

 

Wynik w Punktach/Miejsce na podium

 

Wynikiem branym pod uwag臋 przy rozstrzyganiu zak艂ad贸w jest wynik podany podczas og艂aszania miejsc na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Najwy偶sza pozycja na mecie

 

Je艣li 偶aden z dw贸ch kierowc贸w nie uko艅czy wy艣cigu, za zwyci臋zc臋 uznaje si臋 kierowc臋, kt贸ry uko艅czy艂 najwi臋ksz膮 liczb臋 okr膮偶e艅. Je艣li obaj kierowcy zjad膮 z trasy na tym samym okr膮偶eniu, zak艂ady zostan膮 rozliczone wed艂ug oficjalnej klasyfikacji w czasie og艂oszenia miejsc na podium.

 

Zak艂ady na pozycj臋 ko艅cow膮

 

Je艣li 偶aden z dw贸ch kierowc贸w nie uko艅czy wy艣cigu, za zwyci臋zc臋 uznaje si臋 kierowc臋, kt贸ry uko艅czy艂 najwi臋ksz膮 liczb臋 okr膮偶e艅. Je艣li obaj kierowcy zjad膮 z trasy na tym samym okr膮偶eniu, zak艂ady zostan膮 rozliczone wed艂ug oficjalnej klasyfikacji w czasie og艂oszenia miejsc na podium.

 

Punkty dru偶yny

 

Zak艂ady b臋d膮 rozliczane wed艂ug 艂膮cznej sumy punkt贸w obu kierowc贸w w zespole producenta.

 

Zak艂ady na wy艣cigi

 

Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie og艂oszenia miejsc na podium.

 

Zwyci臋ski samoch贸d

 

Wszystkie samochody b臋d膮 uznawane za startuj膮ce. Miejsca na podium b臋d膮 wskazywa膰 pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w.

 

Margines Wygranej/Kwalifikuj膮cy Margines Wygranej

 

Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w FIA w czasie prezentacji na podium.

 

Najszybsze Okr膮偶enie

 

Wykorzystywane b臋d膮 oficjalne wyniki FIA podawane podczas prezentacji na podium.

 

Czy w Trakcie Wy艣cigu B臋dzie Wyjazd Samochodu Bezpiecze艅stwa?

 

Wyjazd Samochodu Bezpiecze艅stwa to sytuacja, w kt贸rej pojawia si臋 potrzeba przejazdu Samochodu Bezpiecze艅stwa przed liderem podczas trwania danego wy艣cigu. Je艣li wy艣cig rozpocznie si臋 przy obecno艣ci Samochodu Bezpiecze艅stwa, wszystkie zak艂ady zwi膮zane z Samochodem Bezpiecze艅stwa zostan膮 rozstrzygni臋te na Tak. Je艣li Samoch贸d Bezpiecze艅stwa b臋dzie obecny przy zako艅czeniu wy艣cigu, ale nie mia艂 on czasu na dostanie si臋 przed lidera, te zak艂ady b臋d膮 rozstrzygni臋te na Tak. Wirtualny Samoch贸d Bezpiecze艅stwa si臋 nie liczy.

 

Zak艂ady na Wy艣cigi Grupowe.

 

Zwyci臋zc膮 jest kierowca, kt贸ry otrzyma艂 najwy偶sze miejsce na podium podczas prezentacji. Je艣li wszyscy kierowcy w grupie nie zostan膮 klasyfikowani, w贸wczas kierowca, kt贸ry uko艅czy艂 najwi臋cej okr膮偶e艅, zostanie zwyci臋zc膮.  Je艣li wszyscy kierowcy w grupie nie zostan膮 klasyfikowani, a dw贸ch lub trzech kierowc贸w wycofa si臋 na tym samym okr膮偶eniu, zastosowanie maj膮 zasady dead-heat. Kierowcy s膮 dzieleni na grupy wy艂膮cznie dla cel贸w zak艂ad贸w. Odliczenia nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu, zgodne z zasad膮 4, b臋d膮 mia艂y zastosowanie (Odliczenia). Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w FIA w czasie prezentacji na podium.

 

Pierwszy Kierowca, kt贸ry Odpadnie (Wliczaj膮c Okr膮偶enie Formuj膮ce)

 

Kierowca musi rozpoczyna膰 od pierwszego okr膮偶enia formuj膮cego. Podstaw膮 rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w jest numer okr膮偶enia, ns kt贸rym odpad艂 samoch贸d. Je艣li odpadnie wi臋cej ni偶 jeden samoch贸d w tym samym okr膮偶eniu, stosuje si臋 zasad臋 Dead-heat.

 

Pierwsze okr膮偶enie, w kt贸rym odpad艂 zawodnik

 

Zak艂ady na dwa wyniki (poni偶ej/powy偶ej) b臋d膮 oferowane na okr膮偶enie, w kt贸rym ma odpa艣膰 pierwszy zawodnik wy艣cigu. Rozstrzygni臋cie b臋dzie mia艂o miejsce na podstawie oficjalnych wynik贸w FIA (uwaga:  FIA przedstawia liczb臋 uko艅czonych okr膮偶e艅 dla danego kierowcy, wi臋c odpada on w nast臋pnym okr膮偶eniu. Na przyk艂ad: je艣li ilo艣膰 uko艅czonych okr膮偶e艅 wynosi 3, w贸wczas kierowca odpad艂 w 4 okr膮偶eniu i to ono jest rozstrzygaj膮ce dla zak艂ad贸w. Je艣li nikt nie odpadnie w danym Grand Prix, stawki podlegaj膮 zwrotowi (Push).

 

Pierwszy Odpadaj膮cy Konstruktor (Licz膮 si臋 Okr膮偶enia Formuj膮ce)

 

Zak艂ady b臋d膮 wa偶ne po tym, jak rozpocznie si臋 pierwsze okr膮偶enie formuj膮ce. Zwyci臋偶a konstruktor, kt贸rego samoch贸d odpad艂 jako pierwszy. Je艣li odpadnie wi臋cej ni偶 jeden samoch贸d w tym samym okr膮偶eniu, stosuje si臋 zasad臋 Dead-heat.

 

Zak艂ady z Handicapem

 

Handicap ka偶dego kierowcy stosowany jest w odniesieniu do ich czasu w wy艣cigu. Kierowca z najlepszym czasem po zastosowaniu handicapu jest uznawany za zwyci臋zc臋. Lider Wy艣cigu musi uko艅czy膰 40 okr膮偶e艅, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne, niezale偶nie od indywidualnych wycofa艅.  Ka偶dy kierowca, kt贸ry nie uko艅czy wy艣cigu lub kt贸rego oficjalna klasyfikacja to wynosi jedno lub wi臋cej okr膮偶e艅 za zwyci臋zc膮, przegrywa. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady na Pierwsze Okr膮偶enia

 

Zak艂ady s膮 rozstrzygane po pierwszym okr膮偶eniu po rozpocz臋ciu wy艣cigu. Oficjalne restarty nie s膮 brane pod uwag臋, chyba 偶e pierwsze okr膮偶enie w pierwszym wy艣cigu nie zosta艂o uko艅czone w pe艂ni. W tym przypadku zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie pierwszego w pe艂ni uko艅czonego okr膮偶enia.

 

Lider Po 1 Okr膮偶eniu

 

Dla cel贸w rozstrzygania zak艂ad贸w zwyci臋zc膮 jest kierowca, kt贸ry prowadzi w wy艣cigu w momencie przekroczenia linii startu/mety po jednym klasyfikowanym okr膮偶eniu (nie wlicza si臋 okr膮偶enia formuj膮cego). W przypadku, gdy jedno okr膮偶enie nie jest w pe艂ni uko艅czone, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zawodnik odpadaj膮cy w pierwszym okr膮偶eniu.

 

Ka偶dy kierowca, kt贸ry nie uko艅czy艂 偶adnego okr膮偶enia w oficjalnej Klasyfikacji Wy艣cig贸w FIA, uznawany jest za zwyci臋zc臋. Je艣li kierowca nie znajduje si臋 na pozycji przed startem okr膮偶enia formuj膮cego, zak艂ady na niego s膮 niewa偶ne.

 

Lider po okre艣lonych okr膮偶eniach

 

Na potrzeby rozstrzygania zak艂ad贸w zwyci臋偶a kierowca, kt贸ry prowadzi w wy艣cigu po przekroczeniu linii startowej/mety po okre艣lonym okr膮偶eniu w wy艣cigu, zgodnie z oficjaln膮 tabel膮 FIA. W przypadku, gdy okre艣lona ilo艣膰 okr膮偶e艅 nie zostanie w pe艂ni uko艅czona, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Lokata Kierowcy na Koniec Pierwszego Okr膮偶enia

 

Nale偶y wybra膰 lokat臋 kierowcy na koniec pierwszego w pe艂ni uko艅czonego okr膮偶enia. Lokata podana w oficjalnych wynikach FIA b臋dzie rozstrzygaj膮ca. Wybrany kierowca musi rozpocz膮膰 wy艣cig, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy na dru偶yny

 

Najwy偶sza liczba punkt贸w zebrana przez zesp贸艂 b臋dzie rozstrzygaj膮ca.

 

Handicap Konstruktora

 

Wynik b臋dzie okre艣lony na podstawie liczby punkt贸w zdobytych w okre艣lonym wy艣cigu przez dw贸ch wybranych konstruktor贸w, po zastosowaniu handicapu.

 

Handicap Kierowcy

 

Wynik b臋dzie okre艣lony na podstawie liczby punkt贸w zdobytych w okre艣lonym wy艣cigu przez dw贸ch wybranych kierowc贸w, po zastosowaniu handicapu.

 

WY艢CIGI NASCAR/BUSCH

 

Zak艂ady na Zwyci臋zc臋 Wy艣cigu

 

Pole obejmuje ka偶dego kierowc臋, kt贸rego nie ma na li艣cie. Kierowcy, kt贸rzy nie zakwalifikuj膮 si臋 do wy艣cigu nie b臋d膮 brani pod uwag臋. Wy艣cig musi odby膰 si臋 w ci膮gu jednego tygodnia od planowego czasu rozpocz臋cia, aby by艂 wi膮偶膮cy. Oficjalny zwyci臋zca NASCAR uznawany jest za zwyci臋zc臋 na potrzeby zak艂ad贸w (wliczaj膮c wszystkie wy艣cigi zatrzymane przedwcze艣nie z jakichkolwiek powod贸w).

 

Lider po 'X' okr膮偶eniach

 

Dla cel贸w zak艂ad贸w zwyci臋偶a kierowca, kt贸ry prowadzi w wy艣cigu podczas przekraczania linii startowej/mety po okre艣lonym okr膮偶eniu, zgodnie z oficjaln膮 tabel膮 lider贸w. W przypadku, gdy okre艣lona liczba okr膮偶e艅 nie zosta艂a uko艅czona w ca艂o艣ci, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy na kierowc贸w wy艣cigowych

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane zgodnie z oficjalnymi wynikami NASCAR. Je艣li jeden z kierowc贸w nie uko艅czy wy艣cigu, zwyci臋偶a przeciwnik. Je艣li obaj kierowcy nie uko艅cz膮 wy艣cigu, liczba uko艅czonych okr膮偶e艅 b臋dzie stanowi艂a wynik. Je艣li obaj kierowcy zako艅cz膮 wy艣cig na tym samym okr膮偶eniu, wynik b臋d膮 stanowi艂y oficjalne miejsca przyznane przez jednostk臋 kontroluj膮c膮.

 

Obaj kierowcy musz膮 rozpocz膮膰 wy艣cig (tj. przejecha膰 lini臋 startu) aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Je艣li kt贸ry艣 z kierowc贸w zostanie zast膮piony przez innego przed rozpocz臋ciem wy艣cigu, wszystkie zak艂ady match-up b臋d膮 niewa偶ne. Na przyk艂ad: kierowca Gordon zakwalifikowa艂 si臋 na pierwsze miejsce, ale ze wzgl臋du na kontuzj臋 musi go zast膮pi膰 kierowca Brack (wszystkie zak艂ady niewa偶ne).

 

Je艣li kierowca zostanie zast膮piony podczas wy艣cigu, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne i dotycz膮 jego zmiennika. Na przyk艂ad: Kierowca Gordon rozpocz膮艂 wy艣cig, ale ze wzgl臋du na kontuzj臋 po 10 okr膮偶eniu zast臋puje go Kierowca Brack, kt贸ry ko艅czy wy艣cig i zdobywa czwarte miejsce. W wynikach meczu i dla cel贸w zak艂adu Gordon by艂by wymieniony jako czwarty finiszuj膮cy.

 

Zak艂ady na wy艣cig

 

Zak艂ady na wy艣cig b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w NASCAR. Na przyk艂ad: neutralizacja, okr膮偶enia w trakcie neutralizacji, zmiany lidera, liczba lider贸w, zwyci臋ski samoch贸d i tak dalej. Je艣li wy艣cig zostaje skr贸cony, a oficjalne wyniki nie s膮 dost臋pne, wszystkie zak艂ady s膮 uniewa偶nione.

 

Dla wszystkich zak艂ad贸w, w celu wprowadzenia u艂atwie艅 dla klient贸w, staramy si臋 rozlicza膰 zak艂ady po zako艅czeniu wy艣cigu na podstawie nieoficjalnych wynik贸w. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany zak艂ad贸w, na kt贸re mog艂yby wp艂yn膮膰 oficjalne wyniki, dost臋pne na nascar.com

 

Kwalifikacje

 

Zestawienia kwalifikacji s膮 oparte na czasach kwalifikacji (najszybszy czas), a nie na pozycji startowej. Na przyk艂ad, pozycje 37 do 43 b臋d膮 oceniane wed艂ug czasu, a nie jakiegokolwiek innego kryterium. Je艣li dw贸ch lub wi臋cej kierowc贸w ma taki sam czas kwalifikacji, to kierowca z wy偶sz膮 pozycj膮 startow膮 zostanie uznany za zwyci臋zc臋.

 

Zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li kierowca nie rozpocznie okr膮偶enia kwalifikacyjnego. Je艣li jaki艣 kierowca nie wystartuje, zak艂ady s膮 uznawane za niewa偶ne.

 

W przypadku, gdy kwalifikacje nie zostan膮 uko艅czone, wszystkie zak艂ady na kwalifikacje trac膮 wa偶no艣c. Wszystkie zak艂ady bezpo艣rednie mi臋dzy graczami b臋d膮 rozliczane zgodnie z oficjalnymi wynikami NASCAR, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ady na zdarzenia przysz艂e/sezon

 

Wszystkie zak艂ady bezpo艣rednie mi臋dzy graczami s膮 uwa偶ane za wa偶ne, gdy kierowcy zakwalifikuj膮 si臋 do co najmniej 27 wy艣cig贸w. Zak艂ad na zwyci臋zc臋 turnieju Drivers Championship b臋dzie uznawany za wa偶ny, je艣li kierowca zakwalifikowa艂 si臋 do co najmniej 27 wy艣cig贸w.

 

WY艢CIGI CART I INDY

 

Zak艂ady na Zwyci臋zc臋 Wy艣cigu

 

Pole obejmuje ka偶dego kierowc臋, kt贸rego nie ma na li艣cie. Kierowcy, kt贸rzy nie zakwalifikuj膮 si臋 do wy艣cigu nie b臋d膮 brani pod uwag臋. Wy艣cig musi odby膰 si臋 w ci膮gu jednego tygodnia od planowego czasu rozpocz臋cia, aby by艂 wi膮偶膮cy. Zwyci臋zca og艂oszony przez oficjalny organ zarz膮dzaj膮cy wy艣cigu jest zwyci臋zc膮 wy艣cigu dla cel贸w zak艂ad贸w. Obejmuje to wszystkie wy艣cigi zako艅czone przed czasem z dowolnego powodu.

 

SAMOCHODY TURYSTYCZNE

 

Wszystkie zak艂ady na wy艣cig rozliczane s膮 na podstawie oficjalnej klasyfikacji odpowiedniego organu zarz膮dzaj膮cego podczas og艂oszenia miejsc na podium. Nie maj膮 na to wp艂ywu 偶adne p贸藕niejsze wnioski. Prosimy zapozna膰 si臋 z regulaminem Formu艂y 1 dost臋nym powy偶ej w zakresie obliczania stawek w poszczeg贸lnych zak艂adach.

 

Mistrzostwa kierowc贸w

 

Ka偶dy uczestnik oceniany jako najlepszy kierowca w danym sezonie wy艣cig贸w samochod贸w turystycznych zgodnie z klasyfikacj膮 mistrzostw kierowc贸w i zasadami ustalonymi przez organ zarz膮dzaj膮cy.

 

Zak艂ady na zawody indywidualne

 

Wszyscy kierowcy, kt贸rzy rozpoczn膮 okr膮偶enie na rozgrzewk臋 s膮 uznawani za startuj膮cych. Miejsca na podium b臋d膮 wskazywa膰 pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w.

 

A1

 

Wszystkie zak艂ady na wy艣cig rozliczane s膮 na podstawie oficjalnej klasyfikacji organizacji A1GP, organu zarz膮dzaj膮cego wy艣cigami, podczas og艂oszenia miejsc na podium. Nie maj膮 na to wp艂ywu 偶adne p贸藕niejsze wnioski. Prosimy zapozna膰 si臋 z regulaminem Formu艂y 1 dost臋nym powy偶ej w zakresie obliczania stawek w poszczeg贸lnych zak艂adach.

 

RAJD

 

Wszystkie zak艂ady na rajdy s膮 rozstrzygane na podstawie klasyfikacji oficjalnej, przez oficjalnych organizator贸w rajd贸w. Nast臋puj膮ce p贸藕niej dochodzenia nie maj膮 na nie wp艂ywu.

 

Wy艣cigi motorowe

 

Zak艂ady na mistrzostwa

 

Na wszystko, rywalizuje lub nie. Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie liczby punkt贸w zebranych po prezentacji na podium w fina艂owym wy艣cigu sezonu. Nast臋puj膮ce p贸藕niej dochodzenia nie maj膮 na nie wp艂ywu. Je艣li punkty s膮 wyr贸wnane, zasady ex aequo Dead-heat maj膮 zastosowanie, chyba 偶e wynik okre艣laj膮 zasady zawod贸w.

 

Zak艂ady na wy艣cigi indywidualne Brak startu - brak zak艂adu - Zastosowanie mo偶e mie膰 zasada 4 (potr膮cenia). Wszyscy kierowcy znajduj膮cy si臋 w miejscu rozpocz臋cia okr膮偶enia rozgrzewaj膮cego s膮 uznawani za startuj膮cych. Pozycje na podium b臋d膮 okre艣la膰 pierwsz膮, drug膮 i trzeci膮 dla rozstrzygania zak艂ad贸w. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Pozycja Ko艅cowa Kierowcy

 

Oficjalna klasyfikacja wy艣cig贸w w czasie prezentacji na podium b臋dzie wykorzystana do rozstrzygni臋cia. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Zak艂ady na mecz kierowcy

 

Obaj kierowcy musz膮 by膰 na miejscu startu przed okr膮偶eniem rozgrzewaj膮cym rozpoczynaj膮cym konkretny Wy艣cig. W przeciwnym razie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Je艣li oboje kierowc贸w odpadnie podczas tego samego okr膮偶enia, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. W innym przypadku kierowca, kt贸ry uko艅czy艂 wi臋kszo艣膰 okr膮偶e艅 zostanie og艂oszony zwyci臋zc膮 dla cel贸w rozstrzygni臋cia.

 

Grupy/Zak艂ady typu Kto lepszy w mistrzostwach

 

Ca艂kowita liczba punkt贸w b臋dzie decyduj膮ca przy wy艂anianiu zwyci臋zc贸w 鈥 po prezentacji na podium podczas fina艂owego wy艣cigu sezonu. Wszelkie p贸藕niejsze dochodzenia nie b臋d膮 mie膰 wp艂ywu na zak艂ady. Je艣li punkty s膮 wyr贸wnane, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady Dead-heat, chyba 偶e wynik Dead-heat jest okre艣lony przez zasady wy艣cigu.

 

Zak艂ady na Pierwsze Okr膮偶enia

 

Zak艂ady s膮 rozstrzygane po uko艅czeniu pierwszego okr膮偶enia pierwotnego pocz膮tku wy艣cigu, na podstawie zasady "Pierwszy za lini膮 mety", z pomini臋ciem falstart贸w. Dodatkowo, pomijane s膮 wszelkie oficjalne ponowne starty, chyba 偶e w pierwszym wy艣cigu pierwsze okr膮偶enie nie zosta艂o uko艅czone. W tym przypadku zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie pierwszego w pe艂ni uko艅czonego okr膮偶enia.

 

Liczba zaklasyfikowanych kierowc贸w

 

Rozstrzyganie opiera si臋 o liczb臋 kierowc贸w wymienionych jako finiszuj膮cych w oficjalnej klasyfikacji wy艣cig贸w na worldsbk.com (World Superbikes) oraz motogp.com (Moto GP.)

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Netball

 

Zak艂ady Na Gr臋

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecz musi by膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady przedmeczowe

 

呕adne zak艂ady przedmeczowe nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ady na 偶ywo NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej

 

Wygrana po dogrywce/Zwyci臋zca serii rzut贸w karnych - uwzgl臋dnia dogrywk臋 (i przed艂u偶on膮 dogrywk臋, je艣li zosta艂a rozegrana)/seri臋 rzut贸w karnych.

 

Zak艂ady na 偶ywo na kwart臋 NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana kwarta musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana po艂owa musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady na po艂ow臋 by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Poker

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 konkretnego spotkania/ Najlepsza zawodniczka/ St贸艂 fina艂owy/ Najlepsza narodowo艣膰/Wygrana bransoletki

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady mog膮 podlega膰 Zasadzie 4 (Odliczenia).

 

Dotarcie do sto艂u fina艂owego

 

Za wybranych uczestnik贸w b臋dzie proponowana cena za dotarcie do sto艂u fina艂owego okre艣lonego turnieju. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Je艣li wskazany uczestnik zakwalifikuje si臋 do sto艂u fina艂owego, ale nie we藕mie dalszego udzia艂u, to takie zak艂ady s膮 uwa偶ane za zwyci臋skie.

 

Narodowo艣膰 Zwyci臋zcy

 

Rozliczenie zostanie rozstrzygni臋te na podstawie narodowo艣ci gracza oficjalnie zarejestrowanej w danym turnieju.

 

Dotarcie do najlepszej 20

 

Rozliczenie zostanie rozstrzygni臋te na podstawie ostatecznej oficjalnej klasyfikacji turnieju.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Bilard

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Wszyscy uczestnicy turnieju b臋d膮 wyceniani w zak艂adach na zwyci臋stwo w ca艂ym turnieju. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet)

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Zak艂ady na mecz

 

W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie zako艅czy, gracz, kt贸ry przeszed艂 do nast臋pnej rundy lub nagrodzony zwyci臋stwem (punkty) w zawodach zespo艂owych b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 dla cel贸w rozliczenia.

 

Handicap / zak艂ady na 艂膮czn膮 ilo艣膰 tr贸jk膮t贸w

 

Je艣li regulaminowa liczba tr贸jk膮t贸w w grze nie zostanie uko艅czona, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Liga rugby

 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady na rugby s膮 rozliczane na podstawie 80 minut gry. Termin 80 minut gry obejmuje doliczony czas.

 

Je艣li nie okre艣lono inaczej, zak艂ady na mecz Rugby League dziewi膮tek s膮 rozliczane na podstawie regulaminu danego turnieju i nie uwzgl臋dniaj膮 ewentualnego czasu doliczonego.

 

Je艣li miejsce meczu zmieni si臋 w por贸wnaniu z pierwotnie wskazanym, wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku zmiany zg艂oszonego rywala wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecze przerwane

 

Zak艂ady s膮 niewa偶ne, poza zak艂adami, w kt贸rych wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Mecze prze艂o偶one

 

S膮 niewa偶ne, je艣li nie zostan膮 ponownie zaplanowane i rozegrane w tym samym "tygodniu rugby" (poniedzia艂ek-niedziela w艂膮cznie wed艂ug czasu obowi膮zuj膮cego w Wielkiej Brytanii).

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Tylko sezon zasadniczy, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Ostateczna pozycja dru偶yn na koniec planowego harmonogramu mecz贸w okre艣li miejsca bez uwzgl臋dniania fazy play-off lub p贸藕niejszych wniosk贸w (i potencjalnych odlicze艅 punkt贸w) ze strony odno艣nych lig.

 

Dru偶yna na najni偶szym miejscu - Zak艂ad b臋dzie rozliczany na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna zajmie najni偶sze miejsce w danej lidze po zako艅czeniu sezonu zasadniczego.

 

Spadek - W przypadku takich zak艂ad贸w rozliczenie opiera si臋 na regulaminie danej ligi. Np. zgodnie z regulaminem Super League jedna dru偶yna spada do ni偶szych rozgrywek po zako艅czeniu sezonu zasadniczego.

 

Zak艂ady na mecz

 

Zak艂ady Handicap/Alternatywne Zak艂ady Handicap (w艂膮czaj膮c w to zak艂ady w trakcie gry) - zak艂ady z dwoma wynikami s膮 niewa偶ne w przypadku zremisowania.

 

艁膮czne punkty zak艂ad贸w z dwoma wynikami/alternatywne 艂膮czne punkty zak艂ad贸w z dwoma wynikami - w przypadkach, w kt贸rych wyniki s膮 r贸wne 艂膮cznym zdobytym punktom, zak艂ady s膮 niewa偶ne.

 

艁膮czne wyniki mecz贸w i dru偶yn/inne 艂膮czne wyniki (w tym na 偶ywo) - w zak艂adach na dwa wyniki, w kt贸rych wyniki s膮 r贸wne 艂膮cznej liczbie zdobytych punkt贸w zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady bez remisu 鈥 je艣li gra zako艅czy si臋 remisem, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady zwrotu stawki (Push).

 

Zak艂ad bez remisu na pierwsz膮/drug膮 po艂ow臋 鈥 je艣li pierwsza/druga po艂owa danego meczu ko艅czy si臋 remisem, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady zwrotu stawki (Push).

 

Nast臋pne przy艂o偶enie - zak艂ad na dwa wyniki - Je艣li nie ma zdobytego kolejnego przy艂o偶enia, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 przy艂o偶e艅/艂膮czn膮 liczb臋 przy艂o偶e艅 dru偶yny/najwi臋ksz膮 ilo艣膰 przy艂o偶e艅 (w tym alternatywne) - W zak艂adach na dwa wyniki, je艣li rezultaty s膮 r贸wne podanej liczbie, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Takie zak艂ady na przy艂o偶enia obejmuj膮 karne przy艂o偶enie.

 

Pierwsze punktowane zagranie/zesp贸艂 z pierwszym punktowanym zagraniem/pierwsze punktowanie zagranie w drugiej po艂owie/pierwszy zdobyty punkt (druga po艂owa)/dru偶yna, kt贸ra pierwsza zdob臋dzie punkt/dru偶yna, kt贸ra pierwsza zdob臋dzie punkt z przy艂o偶enia/ostatnie punktowane zagranie w pierwszej po艂owie/ostatnie punktowane zagranie w meczu/dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie ostatni punkt/dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie ostatni punkt z przy艂o偶enia/Czas pierwszego przy艂o偶enia/Czas pierwszego przy艂o偶enia dru偶yny - We wszystkich tych zak艂adach przy艂o偶enia obejmuj膮 karne przy艂o偶enia. W 偶adnym z tych zak艂ad贸w nie licz膮 si臋 konwersje.

 

Dru偶yna, kt贸ra zdoby艂a pierwszy punkt wygrywa mecz - Uwzgl臋dnia ewentualny czas doliczony.

 

Zak艂ad podw贸jny na margines zwyci臋stwa do przerwy/na koniec czasu gry - Wytypuj kombinacj臋 dru偶yny i marginesu zwyci臋stwa do przerwy i na koniec czasu gry, wliczaj膮c ewentualny czas doliczony. W przypadku zako艅czenia si臋 po艂owy lub ca艂ego spotkania remisem zak艂ady rozliczane s膮 wed艂ug opcji "ka偶dy inny".

 

Nale偶y przewidzie膰 wynik wszystkich nast臋puj膮cych trzech: Pierwszy Zdobyty Punkt, Lider Po艂owy, Zwyci臋stwo w Pe艂nym Czasie. W przypadku, gdy tej kombinacji nie ma w ofercie, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie opcji 鈥濳a偶dy Inny鈥

 

Po艂owa z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w/Dru偶yna z po艂ow膮 z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w - 艁膮czna liczba punkt贸w w drugiej po艂owie nie uwzgl臋dnia ewentualnej dogrywki.

 

Wynik do przerwy/na koniec czasu gry - Wytypuj wynik danego meczu do przerwy i na koniec czasu gry.

 

Zak艂ad na margines zwyci臋stwa, obejmuj膮cy dok艂adny i alternatywny - W rozliczeniach stosowany jest margines na koniec czasu gry (dost臋pna jest opcja remisu).

 

Zak艂ady typu wy艣cig do konkretnej ilo艣ci punkt贸w - Wytypuj dru偶yn臋, kt贸ra zdob臋dzie dan膮 ilo艣膰 punkt贸w jako pierwsza (dost臋pna jest opcja "偶adna").

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 ilo艣膰 zdobytych przez dru偶yn臋 punkt贸w - Wytypuj dru偶yn臋, kt贸ra zdob臋dzie dan膮 艂膮czn膮 ilo艣膰 punkt贸w.

 

Zak艂ady na po艂owy - zak艂ady na pierwsz膮 po艂ow臋 rozliczane s膮 na koniec pierwszej po艂owy. Zak艂ady na drug膮 po艂ow臋 rozliczane s膮 na koniec regulaminowego czasu gry i nie uwzgl臋dnia ewentualnego czasu doliczonego.

 

Lance Todd Trophy - Dotyczy fina艂u Rugby League Challenge Cup. Najlepszy gracz meczu og艂aszany jest na koniec gry i otrzymuje trofeum Lance Todd Trophy. Ceny oferowane s膮 za ka偶dego zawodnika bior膮cego udzia艂 w meczu.

 

Zak艂ady na wynik meczu (na cztery wyniki)/zwyci臋stwo w doliczonym czasie gry/zdobycie trofeum/kwalifikacj臋/czy gra dojdzie do Z艂otego punktu/czy w grze dojdzie do dogrywki - Rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 ewentualny czas doliczony.

 

Tribet - Je艣li mecz zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady zostan膮 rozliczone jako "ka偶dy inny wynik".

 

Zak艂ady na 偶ywo na dwa wyniki obejmuj膮ce Z艂oty punkt/dogrywk臋

 

Je艣li takie opcje s膮 dost臋pne, wszystkie zak艂ady, kt贸re wskazuj膮 w nazwie Z艂oty punkt lub dogrywk臋, b臋d膮 rozstrzygane z uwzgl臋dnieniem wszystkich dogrywek, w przypadku ich ewentualnego rozegrania. Zak艂ady te obejmuj膮:

 

Zak艂ady Na mecz, w tym Z艂oty punkt i dogrywka/Zak艂ad na dwa wyniki z handicapem, w tym Z艂oty punkt i dogrywka (w tym alternatywy)/Zak艂ad na dwa wyniki na 艂膮czn膮 liczb臋 punkt贸w, w tym Z艂oty punkt i dogrywka (w tym alternatywy)/艁膮czna liczba punkt贸w dru偶yny, w tym Z艂oty punkt i dogrywka/艁膮czna liczba pr贸b zdobycia z艂otego punktu i dogrywka (w tym alternatywy)/艁膮czna liczba pr贸b dru偶yny, w tym Z艂oty punkt i dogrywka/Zwyci臋zca drugiej po艂owy, w tym Z艂oty punkt i dogrywka

 

Zak艂ady na 偶ywo na zwyci臋stwo w dogrywce/kwalifikacj臋/zdobycie trofeum

 

Je艣li takie opcje s膮 dost臋pne, wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane z uwzgl臋dnieniem wszystkich okres贸w gry dogrywki, je艣li b臋dzie rozegrana.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋

 

W przypadku zak艂ad贸w na 偶ywo na po艂ow臋 meczu dana po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂 wa偶ny (chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty). Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu nie obejmuj膮 potencjalnych dogrywek, a w przypadku zawieranych na po艂ow臋 zak艂adach na dwa wyniki, remisy b臋d膮 rozliczane z zachowaniem zasady zwrotu stawki (Push), za wyj膮tkiem wszelkich zak艂ad贸w na po艂ow臋, wymienionych powy偶ej w sekcji dot. zak艂ad贸w na wynik na 偶ywo z uwzgl臋dnieniem Z艂otego punktu/dogrywki.

 

Dru偶yna z najwy偶szym wynikiem - Handicap

 

Wszystkie zaplanowane mecze musz膮 by膰 uko艅czone, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 handicap dodany do wyniku wybranej dru偶yny. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

艁膮czna liczba przy艂o偶e艅 dru偶yny

 

Karne przy艂o偶enia s膮 wliczane. Zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 tylko regulaminowy czas gry.

 

Dru偶yna, kt贸ra wygra obie po艂owy/wygrana w obu po艂owach/dru偶yna, kt贸ra wygra膰 kt贸r膮艣 po艂ow臋

 

Obie po艂owy musz膮 zosta膰 uko艅czone, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Czy kt贸ra艣 z dru偶yn wywalczy 3 przy艂o偶enia bez odpowiedzi rywali

 

Kt贸ra艣 z dru偶yn musi zdoby膰 3 przy艂o偶enia w grze bez zdobycia punkt贸w przez rywali w mi臋dzyczasie. Karne przy艂o偶enia s膮 wliczane.

 

Dru偶yna z najwy偶szym/najni偶szym wynikiem

 

Licz膮 si臋 tylko oznaczone dru偶yny. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Rugby union

 

Zasady og贸lne

 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady na rugby s膮 rozliczane na podstawie 80 minut gry. Termin 80 minut gry obejmuje doliczony czas.

 

Je艣li nie okre艣lono inaczej, zak艂ady na mecz Rugby League si贸demek i dziesi膮tek s膮 rozliczane na podstawie regulaminu danego turnieju i nie uwzgl臋dniaj膮 ewentualnego czasu doliczonego.

 

Je艣li miejsce meczu zmieni si臋 w por贸wnaniu z pierwotnie wskazanym, wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku zmiany zg艂oszonego rywala wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecze przerwane

 

Zak艂ady s膮 niewa偶ne, poza zak艂adami, w kt贸rych wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Mecze prze艂o偶one

 

S膮 niewa偶ne, je艣li nie zostan膮 ponownie zaplanowane i rozegrane w tym samym "tygodniu rugby" (poniedzia艂ek-niedziela w艂膮cznie wed艂ug czasu obowi膮zuj膮cego w Wielkiej Brytanii).

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Tylko sezon zasadniczy, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Ostateczna pozycja dru偶yn na koniec planowego harmonogramu mecz贸w okre艣li miejsca bez uwzgl臋dniania fazy play-off lub p贸藕niejszych wniosk贸w (i potencjalnych odlicze艅 punkt贸w) ze strony odno艣nych lig.

 

Dru偶yna na najni偶szym miejscu - Zak艂ad b臋dzie rozliczany na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna zajmie najni偶sze miejsce w danej lidze po zako艅czeniu sezonu zasadniczego.

 

Spadek - W przypadku takich zak艂ad贸w rozliczenie opiera si臋 na regulaminie danej ligi.

 

Zak艂ady na mecz - handicap/alternatywne/dodatkowe zak艂ady handicap (w tym na 偶ywo)/艂膮czny wynik w meczu i 艂膮czny wynik dru偶yny/alternatywne wyniki 艂膮czne (w tym na 偶ywo) - w zak艂adach na dwa wyniki zastosowanie maj膮 zasady zwrotu stawki w przypadku remisu.

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w nieparzysta/parzysta i 艂膮czna ilo艣膰 punkt贸w dru偶yny nieparzysta/parzysta - Zero rozliczane jest jako parzyste.

 

Zak艂ady bez remisu 鈥 je艣li gra zako艅czy si臋 remisem, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady zwrotu stawki (Push).

 

Zak艂ad bez remisu na pierwsz膮/drug膮 po艂ow臋 鈥 je艣li pierwsza/druga po艂owa danego meczu ko艅czy si臋 remisem, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady zwrotu stawki (Push).

 

Nast臋pne przy艂o偶enie - zak艂ad na dwa wyniki - Je艣li nie ma zdobytego kolejnego przy艂o偶enia, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 przy艂o偶e艅/艂膮czn膮 liczb臋 przy艂o偶e艅 dru偶yny/najwi臋ksz膮 ilo艣膰 przy艂o偶e艅 (w tym alternatywne) - W zak艂adach na dwa wyniki, je艣li rezultaty s膮 r贸wne podanej liczbie, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Takie zak艂ady na przy艂o偶enia obejmuj膮 karne przy艂o偶enie.

 

艁膮czna liczba zdobytych punkt贸w z rzut贸w karnych - Rozliczenie opiera si臋 na 艂膮cznej liczbie udanych karnych, a nie og贸lnej liczbie przyznanych karnych.

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w dru偶yny nieparzysta/parzysta - zak艂ad na dwa wyniki - Zero rozliczane jest jako parzyste.

 

Pierwsze punktowane zagranie/zesp贸艂 z pierwszym punktowanym zagraniem/pierwsze punktowanie zagranie w drugiej po艂owie/pierwszy zdobyty punkt (druga po艂owa)/dru偶yna, kt贸ra pierwsza zdob臋dzie punkt/dru偶yna, kt贸ra pierwsza zdob臋dzie punkt z przy艂o偶enia/ostatnie punktowane zagranie w pierwszej po艂owie/ostatnie punktowane zagranie w meczu/dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie ostatni punkt/dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie ostatni punkt z przy艂o偶enia - We wszystkich tych zak艂adach przy艂o偶enia obejmuj膮 karne przy艂o偶enia. W 偶adnym z tych zak艂ad贸w nie licz膮 si臋 konwersje.

 

Punkt z pierwszego przy艂o偶enia/wynik pierwszej po艂owy - Wytupuj, kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie punkt z pierwszego przy艂o偶enia wraz z wynikiem pierwszej po艂owy. Podawana jest cena za brak punkt贸w z przy艂o偶enia. Taki zak艂ad na przy艂o偶enia obejmuje karne przy艂o偶enie.

 

Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie pierwszy punkt i wynik meczu - Wytupuj, kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie pierwszy punkt wraz z wynikiem meczu, wliczaj膮c ewentualny czas doliczony.

 

Zak艂ad podw贸jny na margines zwyci臋stwa do przerwy/na koniec czasu gry - Wytypuj kombinacj臋 dru偶yny i marginesu zwyci臋stwa do przerwy i na koniec czasu gry, wliczaj膮c ewentualny czas doliczony. W przypadku, gdy po艂owa spotkania lub ca艂e spotkanie zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady rozliczane s膮 wed艂ug opcji 鈥瀔a偶dy inny".

 

Po艂owa z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w/Dru偶yna z po艂ow膮 z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w - 艁膮czna liczba punkt贸w w drugiej po艂owie nie uwzgl臋dnia ewentualnej dogrywki. Remis stanowi opcj臋.

 

Wynik do przerwy/na koniec czasu gry - Wytypuj wynik danego meczu do przerwy i na koniec czasu gry.

 

Margines zwyci臋stwa, uwzgl. Dok艂adny i alternatywny - W rozliczeniach stosowany jest margines na koniec czasu gry (dost臋pna jest opcja remisu).

 

Zak艂ady typu wy艣cig do konkretnej ilo艣ci punkt贸w - Wytypuj dru偶yn臋, kt贸ra zdob臋dzie dan膮 ilo艣膰 punkt贸w jako pierwsza (dost臋pna jest opcja "偶adna").

 

Zak艂ady na po艂owy - zak艂ady na pierwsz膮 po艂ow臋 rozliczane s膮 na koniec pierwszej po艂owy. Zak艂ady na drug膮 po艂ow臋 rozliczane s膮 na koniec regulaminowego czasu gry i nie uwzgl臋dnia ewentualnego czasu doliczonego. Odno艣na po艂owa meczu musi zosta膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Wynik meczu (zak艂ad na cztery wyniki)/zwyci臋stwo w doliczonym czasie gry/zdobycie trofeum/kwalifikacja/rozegranie czasu doliczonego w meczu - Rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 czas doliczony/"nag艂膮 艣mier膰" i konkurs kopni臋膰, je艣li zostan膮 rozegrane.

 

Tribet - Je艣li mecz zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady zostan膮 rozliczone jako "ka偶dy inny wynik".

 

Zak艂ady na 偶ywo na dwa wyniki (wliczona dogrywka)

 

Gdy pojawia si臋 taka opcja, wszystkie zak艂ady z zapisem "wliczona dogrywka", szczeg贸lnie w tytule zak艂adu, b臋d膮 uwzgl臋dnia膰 w rozliczeniach wszystkie okresy ewentualnego czasu doliczonego. Zak艂ady te obejmuj膮:

 

Handicap - zak艂ad na dwa wyniki (wliczona dogrywka) (w tym alternatywne)/艁膮czna liczba punkt贸w (wliczona dogrywka) (w tym alternatywne)/艁膮czna liczba punkt贸w dru偶yny (wliczona dogrywka)/艁膮czna liczba przy艂o偶e艅 (wliczona dogrywka)/艁膮czna liczba przy艂o偶e艅 dru偶yny (wliczona dogrywka)

 

Natomiast w przypadku poni偶szych zak艂ad贸w rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 wszystkie okresy czasu doliczonego/"nag艂膮 艣mier膰" i konkurs kopni臋膰, je艣li zostan膮 rozegrane:

 

Zak艂ady Na mecz (wliczona dogrywka)/Zwyci臋zca drugiej po艂owy (wliczona dogrywka)

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋

 

W przypadku zak艂ad贸w na 偶ywo na po艂ow臋 meczu dana po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂 wa偶ny (chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty). Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li zostanie rozegrana.

 

Czas pierwszego przy艂o偶enia dru偶yny-w meczu/Pierwsze przy艂o偶enie w drugiej po艂owie/ Ostatnie przy艂o偶enie

 

Termin przy艂o偶enie obejmuje karne przy艂o偶enie. Je艣li wykorzystane przy艂o偶enie nie by艂o w pierwszej ani drugiej po艂owie, to zak艂ady zostan膮 rozliczone jako p贸藕niej.

 

Czas pierwszego wykorzystanego rzutu karnego/czas pierwszego wykorzystanego rzutu karnego dru偶yny

 

Je艣li nie b臋dzie wykorzystanego karnego, zak艂ady b臋d膮 rozliczone jako p贸藕niej.

 

Czas pierwszego przy艂o偶enia/Czas pierwszego przy艂o偶enia dru偶yny

 

Karne przy艂o偶enia s膮 wliczane. Je艣li nie b臋dzie przy艂o偶enia, zak艂ady b臋d膮 rozliczone jako p贸藕niej.

 

Dru偶yna, kt贸ra wykorzysta pierwsze przy艂o偶enie

 

Zak艂ad obejmuje opcj臋 "brak wykorzystanego przy艂o偶enia".

 

Dru偶yna, kt贸ra wygra obie po艂owy/wygrana w obu po艂owach/dru偶yna, kt贸ra wygra膰 kt贸r膮艣 po艂ow臋

 

Obie po艂owy musz膮 zosta膰 uko艅czone, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Dru偶yna, kt贸ra strzeli jako ostatnia

 

W rozstrzygni臋ciu uwzgl臋dniana jest ewentualna dogrywka.

 

Zak艂ady na sezon

 

Zawodnik najlepiej wykorzystuj膮cy przy艂o偶enia -Zak艂ad rozliczany tylko na podstawie sezonu zasadniczego (faza play-off nie liczy si臋).

 

Dru偶yna sklasyfikowana na najni偶szym miejscu - Zak艂ad rozliczany na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna zajmie ostatnie miejsce w tabeli (niezale偶nie od tego, czy spadnie z ligi, czy nie).

 

Zak艂ady specjalne na Puchar 艢wiata

 

Zak艂ady na najlepsz膮 dru偶yn臋 turnieju The Rugby Championship i najlepsz膮 dru偶yn臋 Pucharu Sze艣ciu Narod贸w 鈥 zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna dojdzie do najdalszego etapu danego turnieju. W przypadku, gdy dwie lub wi臋cej dru偶yn dojdzie do tego samego etapu turnieju, b臋d膮 mia艂y zastosowanie zasady Dead-heat.

 

Poni偶sze zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 czas doliczony (je艣li zostanie rozegrany w) dla cel贸w rozliczenia, np. je艣li czerwona kartka zostanie przyznana w doliczonym czasie w spotkaniu turniejowym, to zostanie ona doliczona do na 艂膮cznego zestawienia turnieju.

 

W zak艂adach zwi膮zanych z "przy艂o偶eniami" karne przy艂o偶enia s膮 uwzgl臋dniane w rozliczeniach.

 

Zak艂ady specjalne na rozgrywki Sze艣ciu Narod贸w

 

Wygrana w Wielkim Szlemie - Uczestnik musi wygra膰 wszystkich pi臋膰 mecz贸w.

 

Zwyci臋zca ligi Sze艣ciu Narod贸w - Je艣li dwie dru偶yny sko艅cz膮 wsp贸lne na najwy偶szym miejscu ligi Sze艣ciu Narod贸w z t膮 sam膮 ilo艣ci膮 punkt贸w, to oficjalne zasady zawod贸w okre艣l膮 zwyci臋zc臋 dla cel贸w rozliczenia. Wszystkie mecze musz膮 by膰 zako艅czone, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Snooker

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Brak udzia艂u - brak zak艂adu - Za wyj膮tkiem zak艂ad贸w na zdarzenie w przysz艂o艣ci, kt贸re jeszcze si臋 nie rozpocz臋艂o na dowolnego gracza, kt贸ry bierze udzia艂 w eliminacjach do danego turnieju, ale nie zakwalifikuje si臋 do turnieju g艂贸wnego. Takie zak艂ady w rozliczeniach uznawane s膮 za przegrane. Wszyscy uczestnicy danego turnieju b臋d膮 wyceniani w zak艂adach na zwyci臋stwo w ca艂ym turnieju. Dost臋pne s膮 zak艂ady each way.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (potr膮cenia).

 

Zawodnik prowadz膮cy po pierwszych 4 partiach/Wynik po pierwszych 4 partiach

 

Pierwsze 4 partie musz膮 by膰 uko艅czone, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Zak艂ady na mecz

 

W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie zako艅czy, zawodnik, kt贸ry przeszed艂 do nast臋pnej rundy lub og艂oszony zwyci臋偶c膮 b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 dla cel贸w rozliczenia.

 

Zak艂ady na pierwsz膮 parti臋

 

W przypadku niezako艅czenia pierwszego frame'a zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Pierwsza prawid艂owo wbita bila kolorowa w partii/Pierwsza wbita bila/ostatnia wbita bila (z wy艂膮czeniem Wolnej Bili) - w przypadku rozpocz臋cia partii od nowa, dla cel贸w zak艂adu liczy膰 si臋 b臋dzie powtarzana partia, pod warunkiem, 偶e zosta艂a wbita bila kolorowa. Rozliczenie b臋dzie opiera膰 si臋 na oficjalnych danych turnieju. Zak艂ady nie uwzgl臋dniaj膮 fauli.

 

Parzysta/nieparzysta suma punkt贸w gracza w pierwszej partii 鈥 do cel贸w rozstrzygania zero uznaje si臋 za wynik parzysty.

 

Najwy偶szy brejk w meczu

 

W przypadku ponownego rozpocz臋cia partii tylko najwy偶szy brejk w oficjalnie kontynuowanej rozgrywce b臋dzie decyduj膮ca dla rozliczenia. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Je艣li regulaminowa ilo艣膰 partii w meczu nie zostanie uko艅czona, zmieni si臋 lub b臋dzie si臋 r贸偶ni膰 od tych, kt贸re s膮 oferowane w zak艂adach, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

艁膮czna ilo艣膰 frame'贸w w meczu parzysta/nieparzysta

 

Je艣li regulaminowa ilo艣膰 partii w meczu nie zostanie uko艅czona, zmieni si臋 lub b臋dzie si臋 r贸偶ni膰 od tych, kt贸re s膮 oferowane w zak艂adach, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na sesj臋

 

Wszystkie zak艂ady na sesje odnosz膮 si臋 do okre艣lonej liczby partii 鈥 jak oznaczono dla ka偶dego typu zak艂ad贸w, na przyk艂ad: partie 1-4; 5-9; 10-13; 14-19; i tak dalej. Zak艂ady rozstrzygni臋te b臋d膮 na podstawie wynik贸w podanych dla okre艣lonego przedzia艂u. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, rozegrany musi by膰 pierwszy frame danej mini sesji.

 

Je艣li mecz zako艅czy si臋 w spos贸b naturalny podczas sesji, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne (na przyk艂ad, gracz wygrywa 10-2; zak艂ady na frame'y 10-13 s膮 rozliczane na podstawie wynik贸w frame'贸w 10-12).

 

Dla nast臋puj膮cego typu zak艂ad贸w na minisesje; W przypadku przerwania, wycofania si臋 zawodnika z gry lub dyskwalifikacji, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e nie ma mo偶liwo艣ci rozegrania partii lub meczu do standardowego zako艅czenia, jednoznacznie okre艣laj膮cego wynik zak艂adu.

 

Najwy偶szy brejk w turnieju

 

W przypadku ponownego rozpocz臋cia partii tylko najwy偶szy brejk w oficjalnie kontynuowanej rozgrywce b臋dzie decyduj膮ca dla rozliczenia. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

147 brejk贸w w meczu/艁膮cznie 50 i wi臋cej brejk贸w w meczu

 

W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik danego zak艂adu jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Brejk r贸wny 50 lub wi臋cej w partii/Brejki stupunktowe w Partii 1

 

W przypadku niezako艅czenia pierwszego frame'a zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Kto pierwszy wygra 3, 4 i 5 partii

 

Odno艣ny frame musi by膰 uko艅czony, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Najwy偶szy pojedynczy brejk

 

Gracz musi uko艅czy膰 przynajmniej jeden mecz, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Liczba frame'贸w w meczu

 

Je艣li regulaminowa liczba frame'贸w w meczu nie zostanie uko艅czona, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li nie ma mo偶liwego do przewidzenia sposobu, w jaki mecz mo偶e by膰 rozegrany do jego standardowego zako艅czenia bez bezwarunkowego ustalenia wyniku tego zak艂adu.

 

Zak艂ady na doka艅czany mecz

 

W sytuacjach, w kt贸rych zak艂ady na doka艅czany mecz s膮 dost臋pne (pomi臋dzy sesjami), jedna partia w nast臋pnej sesji musi zosta膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Narodowo艣膰 Zwyci臋zcy

 

Zak艂ady s膮 wa偶ne niezale偶nie od wycofa艅.

 

Faza eliminacji

 

Zawodnik musi wykona膰 jedno uderzenie w turnieju aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

鈥濶a 偶ywo鈥

 

Pierwszy kolor prawid艂owo wbitej bili w partii/Pierwszy kolor prawid艂owo wbitej bili w nast臋pnej partii (z wy艂膮czeniem Wolnej Bili) - w przypadku rozpocz臋cia partii od nowa, dla cel贸w zak艂adu liczy膰 b臋dzie si臋 pierwsza partia, pod warunkiem, 偶e zosta艂a wbita bila kolorowa. Je艣li pierwszy kolor prawid艂owo wbitej bili nie zosta艂 pokazany na 偶ywo w telewizji, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, niezale偶nie od ich wyniku. Zak艂ady nie uwzgl臋dniaj膮 fauli.

 

Gracz, kt贸ry wbije pierwsz膮 bil臋/Nast臋pna partia, w kt贸rej zostanie wbita pierwsza bila 鈥 w przypadku rozpocz臋cia partii od nowa, dla cel贸w zak艂adu liczy膰 b臋dzie si臋 pierwsza partia, pod warunkiem, 偶e zosta艂a wbita bila. Je艣li pierwsza prawid艂owo wbita bila nie zosta艂a pokazana na 偶ywo w telewizji, zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, niezale偶nie od ich wyniku. Zak艂ady nie uwzgl臋dniaj膮 fauli.

 

Nast臋pna partia/Nast臋pny handicap partii (Punkty), Zwyci臋zca bie偶膮cej partii/Margines zwyci臋stwa nast臋pnej partii鈥 w przypadku, gdy partia si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czona, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione. W przypadku ponownego rozpocz臋cia partii zak艂ady b臋d膮 wa偶ne.

 

Suma punkt贸w nast臋pnej partii/Najwy偶szy brejk nast臋pnej partii 鈥 w przypadku, gdy partia si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czona, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te. W przypadku ponownego rozpocz臋cia partii zak艂ady b臋d膮 wa偶ne.

 

Zak艂ady na 偶ywo na sesj臋

 

Wszystkie zak艂ady na sesje odnosz膮 si臋 do okre艣lonej liczby partii 鈥 jak oznaczono dla ka偶dego typu zak艂ad贸w, na przyk艂ad: partie 1-4; 5-9; 10-13; 14-19; i tak dalej. Zak艂ady rozstrzygni臋te b臋d膮 na podstawie wynik贸w podanych dla okre艣lonego przedzia艂u. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, rozegrany musi by膰 pierwszy frame danej mini sesji.

 

Je艣li mecz zako艅czy si臋 w spos贸b naturalny podczas sesji, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne (na przyk艂ad, gracz wygrywa 10-2; zak艂ady na frame'y 10-13 s膮 rozliczane na podstawie wynik贸w frame'贸w 10-12).

 

Dla nast臋puj膮cego typu zak艂ad贸w na minisesje; W przypadku przerwania, wycofania si臋 zawodnika z gry lub dyskwalifikacji, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e nie ma mo偶liwo艣ci rozegrania partii lub meczu do standardowego zako艅czenia, jednoznacznie okre艣laj膮cego wynik zak艂adu.

 

Zwyci臋zca - Wytypuj wynik okre艣lonej mini-sesji

 

Handicap - Wytypuj wynik okre艣lonej mini-sesji po zastosowaniu handicapu

 

Wynik - Wytypuj wynik meczu po danej mini sesji

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Pi艂ka no偶na

 

90 minut gry

 

Wszystkie zak艂ady na mecz opieraj膮 si臋 na wyniku na koniec regulaminowych 90 minut gry, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Obejmuje to czasu doliczony w zwi膮zku z kontuzjami i przerwami, ale nie obejmuje czasu dodatkowego, czasu przeznaczonego na seri臋 rzut贸w karnych na z艂ot膮 bramk臋.

 

Wyj膮tki od tej zasady dotycz膮 mecz贸w towarzyskich, gdzie wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozliczane na podstawie wyniku obowi膮zuj膮cego w momencie, gdy mecz si臋 ko艅czy (bez uwzgl臋dniania 偶adnej dogrywki), niezale偶nie od tego, czy rozegranych jest pe艂nych 90 minut, oraz pi艂ki no偶nej pla偶owej, gdzie zak艂ady s膮 rozliczane tylko na podstawie gry przez 36 minut.

 

W przypadku mecz贸w okre艣lanych jako "m艂odzie偶owe", "m艂odzie偶" jest og贸lnym terminem u偶ywanym w odniesieniu do mecz贸w pi艂ki no偶nej organizowanych mi臋dzy zespo艂ami, kt贸rych zawodnicy s膮 w wieku poni偶ej 23 lat.

 

Zak艂ady na 偶ywo na dogrywk臋

 

Zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie oficjalnych statystyk dotycz膮cych dogrywki. Nie licz膮 si臋 偶adne gole ani rzuty karne z regulaminowego czasu gry.

 

Mecze prze艂o偶one, przeniesione lub przerwane

 

Nierozegrany b膮d藕 prze艂o偶ony mecz b臋dzie traktowany jako mecz, kt贸ry si臋 nie odby艂 dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w, chyba 偶e zostanie rozegrany w ci膮gu 24 godzin od planowego czasu rozpocz臋cia.

 

Je艣li mecz zostanie przeniesiony (z weekendu na poniedzia艂kowy wiecz贸r) w celu przeprowadzenia transmisji na 偶ywo w telewizji, wszystkie zak艂ady na ten mecz pozostaj膮 wa偶ne.

 

Je艣li kt贸ry艣 mecz zosta艂 rozegrany przed podanym terminem lub godzin膮 rozpocz臋cia, to ka偶dy taki mecz mo偶e by膰 uwzgl臋dniony pod warunkiem, 偶e zak艂ad zosta艂 postawiony nie p贸藕niej ni偶 w momencie zmienionego czasu rozpocz臋cia meczu.

 

Zak艂ady na dowolny mecz przerwany przed zako艅czeniem 90 minut gry zostan膮 uniewa偶nione, z wyj膮tkiem zak艂ad贸w, kt贸rych wynik zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty w momencie przerwania. Zak艂ady musz膮 by膰 w pe艂ni okre艣lone, aby by艂y uznawane wa偶ne. Na przyk艂ad, zak艂ady na pierwszego gracza, kt贸ry zdob臋dzie bramk臋 lub na czas strzelenia pierwszej bramki pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e bramka by艂a zdobyta w momencie przerwania.

 

Jedynym wyj膮tkiem od powy偶szej zasady dotycz膮cej przerwanych mecz贸w s膮 mecze klubowe w Ameryce Po艂udniowej, w kt贸rych zak艂ady na wynik na koniec meczu i zak艂ady typu podw贸jna szansa (zar贸wno przedmeczowe, jak i na 偶ywo) zostan膮 rozliczone na podstawie wyniku w momencie przerwania, je艣li odno艣na liga pozwoli na uznanie tego wyniku za wa偶ny.

 

Mecze nierozegrane zgodnie z planem

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania (na inne ni偶 boisko dru偶yny go艣ci), zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. Je艣li gospodarze i go艣cie meczu zamieni膮 si臋 miejscami (np. mecz odb臋dzie si臋 na boisku oryginalnym dru偶yny go艣ci), zak艂ady postawione na pierwotny mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

B臋dziemy stara膰 si臋 wskazywa膰 na naszej stronie internetowej wszystkie mecze rozegrane na neutralnym terenie. W przypadku mecz贸w na neutralnym terenie (wskazanych na naszej stronie lub nie) zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne bez wzgl臋du na to, kt贸ra dru偶yna jest dru偶yn膮 gospodarzy.

 

Je艣li oficjalne dane meczu podaj膮 inne informacje na temat dru偶yn ni偶 te podane na naszej stronie internetowej, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, np. oficjalne dane meczu podaj膮 nazw臋 dru偶yny, rezerw/grup臋 wiekow膮, np. U-21/p艂e膰, np. kobiety.

 

We wszystkich pozosta艂ych przypadkach zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne, w tym w przypadkach, gdy podajemy nazw臋 dru偶yny bez wskazywania terminu "XI" w nazwie.

 

Rozliczanie stawek

 

Do rozliczenia zak艂ad贸w zostan膮 u偶yte statystyki podane przez agencj臋 prasow膮 (PA). Je艣li statystyki PA nie s膮 dost臋pne lub istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e statystyki PA s膮 b艂臋dne, w rozliczeniu zak艂ad贸w b臋dziemy korzysta膰 z niezale偶nych 藕r贸de艂 informacji.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Na zak艂ady na mecz lub kwalifikacj臋 nie ma wp艂ywu p贸藕niejsza dyskwalifikacja dru偶yny z rozgrywek lub jej przywr贸cnie.

 

Pierwszy/ostatni zdobywca bramki

 

Zak艂ady przyjmowane s膮 tylko na 90 minut gry.

 

Do艂o偶ymy wszelkich stara艅, aby wyceni膰 szanse zdobycia pierwszej/ostatniej bramki przez zawodnika z my艣l膮 o wszystkich potencjalnych uczestnikach. Jednak偶e niewymienieni zawodnicy zostan膮 uznani za zwyci臋zc贸w, je艣li strzel膮 pierwsz膮/ostatni膮 bramk臋. Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu b臋d膮 niewa偶ne, jak i zak艂ady na strzelca pierwszej bramki postawione po strzeleniu pierwszej bramki. Wszyscy zawodnicy, kt贸rzy bior膮 udzia艂 w meczu b臋d膮 uznawani w zak艂adach za kandydat贸w do strzelenia ostatniej bramki.

 

Zak艂ady typu each way na zdobywc臋 pierwszej ramki - P艂acimy 1/3 stawki za nieograniczon膮 liczb臋 miejsc w ci膮gu 90 minut gry.

 

P贸藕niejsze wnioski oficjalnych organ贸w nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w rozliczeniach.

 

Prosimy pami臋ta膰, 偶e gole samob贸jcze nie licz膮 si臋 w rozliczeniach zak艂ad贸w.

 

Zak艂ady na strzelca wi臋kszej liczby goli / zdobycie 2 lub wi臋cej bramek przez jednego zawodnika/ strzelca hat-tricka przyjmowane s膮 wy艂膮cznie na 90 minut gry.

 

Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu zostan膮 anulowane. Wszyscy zawodnicy, kt贸rzy wezm膮 udzia艂 w meczu b臋d膮 uznawani w rozliczeniu za bior膮cych udzia艂 w zak艂adzie.

 

Prawid艂owe wyniki

 

Wytypuj wynik na koniec regulaminowego czasu czasu. Licz膮 si臋 w艂asne bramki.

 

Strzelec pierwszej/ostatniej bramki w dru偶ynie

 

Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu b臋d膮 niewa偶ne. Zak艂ady, w kt贸rych wyb贸r zostanie dokonany po pierwszej bramce tej dru偶yny b臋d膮 niewa偶ne, niezale偶nie od tego, czy wytypowany zawodnik zdob臋dzie bramk臋 w meczu. Gole samob贸jcze nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ad na 偶ywo na kolejnego strzelc臋 bramki

 

Do艂o偶ymy wszelkich stara艅, aby poda膰 kursy dla wszystkich potencjalnych uczestnik贸w. Jednak偶e niewymienieni zawodnicy zostan膮 uznani za zwyci臋zc贸w, je艣li strzel膮 kolejn膮 bramk臋. Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu b臋d膮 niewa偶ne, jak i zak艂ady na strzelca pierwszej bramki postawione po strzeleniu pierwszej bramki. Za uczestnicz膮cych w zak艂adzie b臋d膮 uznawani wszyscy zawodnicy, kt贸rzy s膮 na boisku przed strzeleniem nast臋pnego gola.

 

P贸藕niejsze wnioski oficjalnych organ贸w nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w rozliczeniach.

 

Gole samob贸jcze nie licz膮 si臋.

 

Zawodnik, kt贸ry strzeli gola w dowolnym czasie

 

Wszyscy zawodnicy graj膮cy w meczu b臋d膮 traktowani jako bior膮cy udzia艂 w zak艂adzie.

 

Wszelkie wybrane opcje w meczu, kt贸ry nie zosta艂 zako艅czony b臋d膮 traktowane jako niebior膮ce udzia艂u w zak艂adach.

 

Prosimy pami臋ta膰, 偶e gole samob贸jcze nie licz膮 si臋 w rozliczeniach zak艂ad贸w.

 

Czas zdobycia pierwszej bramki

 

Je艣li mecz zostanie przerwany po zdobyciu pierwszej bramki, wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Je艣li mecz zostanie przerwany, zanim zostanie zdobyta pierwsza bramka, wszystkie przyj臋te zak艂ady na zako艅czone przedzia艂y czasowe b臋d膮 uznane za przegrane, a wszystkie inne przedzia艂y czasowe, kt贸re mia艂yby miejsce po przerwaniu meczu, b臋d膮 niewa偶ne i traktowane tak, jak gdyby mecz si臋 nie odby艂.

 

Czas doliczony

 

Zak艂ady na ilo艣膰 doliczonego czasu gry s膮 rozliczane na podstawie czasu wskazanego na tablicy przez s臋dziego technicznego, a nie faktycznie rozegranego czasu.

 

Zak艂ady na wydarzenia w 10 minutach

 

Wydarzenia powinny mie膰 miejsce mi臋dzy 0:00 a 09:59, aby by艂y zaliczone do pierwszych 10 minut (np. rzut ro偶ny przyznany w tym okresie, ale wykonany dopiero po 10:00 nie b臋dzie brany pod uwag臋).

 

Czas pierwszego rzutu ro偶nego

 

Zak艂ady s膮 rozliczanie na podstawie czasu faktycznego wykonania rzutu ro偶nego (a nie w momencie jego przyznania).

 

Zak艂ady z Handicapem, w tym zak艂ady na 偶ywo na trzy wyniki, oparte b臋d膮 na wskazanych kursach z zastosowaniem faktycznego wyniku meczu z uwzgl臋dnieniem handicapu.

 

Zak艂ady na wynik po po艂owie meczu, w tym na 偶ywo

 

Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz zostanie przerwany przed przerw膮.

 

Prawid艂owy wynik po po艂owie meczu

 

Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz zostanie przerwany przed przerw膮.

 

Po艂owa z wi臋ksz膮 ilo艣ci膮 goli

 

Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Gole w pierwszej po艂owie

 

Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz zostanie przerwany przed przerw膮, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w zosta艂o ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Po艂owa z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych goli dru偶yny

 

Wytypuj, w kt贸rej po艂owie meczu padnie wi臋cej bramek dla danej dru偶yny. W przypadku przerwania meczu zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li nie s膮 na danym etapie mo偶liwe do rozliczenia. Zak艂ady na rzuty ro偶ne w pierwszej po艂owie, w tym zak艂ady na 偶ywo, b臋d膮 uznawane za niewa偶ne w przypadku przerwania meczu przed ko艅cem pierwszej po艂owy, chyba 偶e dany zak艂ad jest ju偶 mo偶liwy do rozliczenia. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady 2-way na 偶ywo na rzuty ro偶ne

 

Rozliczane na podstawie 艂膮cznej liczby rzut贸w ro偶nych w meczu. W przypadku przerwania meczu przed 90 minutami wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady na 偶ywo na najwi臋ksz膮 liczb臋 rzut贸w ro偶nych

 

Rozliczane na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna b臋dzie mia艂a przyznan膮 najwi臋ksz膮 liczb臋 rzut贸w ro偶nych w meczu. W przypadku przerwania meczu wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ad na 偶ywo na wy艣cig do X rzut贸w ro偶nych

 

Rozliczane na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie wskazan膮 liczb臋 rzut贸w ro偶nych w meczu. W przypadku przerwania meczu przed 90 minutami wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady na 偶ywo na wynik po 10/20/30/40 itd. minutach meczu

 

Rozliczane na podstawie wyniku w okre艣lonym czasie meczu. Np. wynik 10 minut jest rozliczany na podstawie wyniku w meczu po 10:00 minutach gry. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenia zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ad podw贸jny na wynik w po艂owie meczu/na koniec meczu

 

Zak艂ady uniewa偶nia si臋, je艣li mecz zostaje przerwany. Dogrywka i seria rzut贸w karnych nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady Mythical

 

S膮 to fikcyjne mecze, w kt贸rych rywalizuj膮 dwie dru偶yny w rundzie spotka艅 wy艂膮cznie do cel贸w zak艂ad贸w. Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie najwi臋cej bramek w swoim faktycznym meczu zostanie uznana za zwyci臋zc臋. Zak艂ady zostan膮 rozliczone jako remis, je艣li obie dru偶yny strzel膮 tak膮 sam膮 liczb臋 bramek. Je艣li mecz kt贸rej艣 z dru偶yn zostanie prze艂o偶ony lub przerwany, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zasady szczeg贸lne zak艂ad贸w na mecz

 

Je艣li nie zaznaczono inaczej, zak艂ady specjalne na zawodnik贸w zostan膮 anulowane, je偶eli zawodnik nie we藕mie udzia艂u w meczu.

 

Zak艂ady rozliczane s膮 na podstawie wyniku po 90 minutach gry. Dogrywka, z艂ota bramka ani seria rzut贸w karnych nie jest brana pod uwag臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej.

 

W przypadku, gdy wi臋cej ni偶 jeden zawodnik jest wyceniany w zak艂adzie specjalnym, a tak偶e s膮 w nim uwzgl臋dnieni zawodnicy nieuczestnicz膮cy w meczu, zak艂ad obejmuje pozosta艂ych zawodnik贸w, je艣li cena jest dost臋pna.

 

Zdobycie zwyci臋skiej bramki dla dru偶yny -Dru偶yna zawodnika musi wygra膰 dok艂adnie jedn膮 bramk膮, a wskazany zawodnik musi zdoby膰 ostatni膮 bramk臋.

 

Wygrana w obu po艂owach - Dru偶yna musi zdoby膰 wi臋cej goli ni偶 przeciwnik w obu po艂owach meczu.

 

Wygrana dru偶yny po wyj艣ciu na prowadzenie - Dru偶yna musi przegrywa膰 na jakim艣 etapie w czasie meczu, ale p贸藕niej wygra膰 mecz na koniec 90 minut.

 

Dru偶yna strzeli bramk臋 z rzutu karnego/nie wykorzysta rzutu karnego - Wszystkie zak艂ady dotycz膮 tylko 90 minut gry.

 

Podw贸jna szansa

 

Dost臋pne s膮 poni偶sze opcje:

 

1 lub X - Je艣li wynik jest u siebie lub remisowy, wygrywaj膮 zak艂ady na t臋 opcj臋.

 

X lub 2 - Je艣li wynik jest remisowy lub na wyje藕dzie, wygrywaj膮 zak艂ady na t臋 opcj臋.

 

1 lub 2 - Je艣li wynik jest u siebie lub na wyje藕dzie, wygrywaj膮 zak艂ady na t臋 opcj臋.

 

Je艣li mecz rozgrywany jest na neutralnym terenie, zesp贸艂 wymieniony jako pierwszy jest nazywany zespo艂em gospodarzy, dla rozstrzygania zak艂ad贸w.

 

HANDICAP AZJATYCKI

 

Poni偶ej podane przyk艂ady opisuj膮 zasady rozstrzygania zak艂ad贸w:

 

Handicap azjatycki zerowy

 

Je艣li jedna z dru偶yn wygra z jak膮kolwiek przewag膮, dru偶yna zwyci臋ska jest traktowana jako wygrywaj膮cy typ. W przypadku remisu wszystkie zak艂ady uznaje si臋 za niewa偶ne, a stawki zostaj膮 zwr贸cone.

 

Handicap azjatycki 膰wiartkowy 0,0.5

 

Dru偶yna oddaj膮ca 0,0.5 gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Remis 鈥 po艂owa stawki za to typowanie podlega zwrotowi. Drug膮 po艂ow臋 zak艂adu uznaje si臋 za przegran膮.

 

- Przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Dru偶yna otrzymuj膮ca 0,0.5 gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Remis 鈥 po艂owa stawki zostaje rozliczona po cenie wybranego typu. Druga po艂owa podlega zwrotowi na rzecz klienta.

 

- Przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Handicap azjatycki po艂贸wkowy 0.5

 

Dru偶yna oddaj膮ca 0.5 gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Remis 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

- Przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Dru偶yna otrzymuj膮ca 0.5 gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Remis 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Handicap azjatycki 膰wiartkowy 0.5,1

 

Dru偶yna oddaj膮ca 0.5,1 gola na starcie:

 

- Wygrana 2 lub wi臋cej golami 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na t臋 pozycj臋 uznaje si臋 za wygrane.

 

- Wygrana r贸偶nic膮 dok艂adnie 1 gola 鈥 po艂owa stawki zostaje rozliczona po cenie wybranej pozycji. Druga po艂owa podlega zwrotowi na rzecz klienta.

 

- Remis lub przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Dru偶yna otrzymuj膮ca 0.5,1 gola na starcie:

 

- Remis lub wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Przegrana r贸偶nic膮 dok艂adnie 1 gola 鈥 po艂owa stawki podlega zwrotowi na rzecz klienta. Drug膮 po艂ow臋 stawki uznaje si臋 za przegran膮.

 

- Przegrana 2 lub wi臋cej golami 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Handicap azjatycki zerowy

 

Dru偶yna oddaj膮ca gola na starcie:

 

- Wygrana 2 lub wi臋cej golami 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na t臋 pozycj臋 uznaje si臋 za wygrane.

 

- Wygrana z r贸偶nic膮 dok艂adnie 1 gola 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za niewa偶ne i podlegaj膮 one zwrotowi na rzecz klienta.

 

- Remis lub przegrana 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Dru偶yna otrzymuj膮ca gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem lub remis 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Przegrana z r贸偶nic膮 dok艂adnie 1 gola 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za niewa偶ne i podlegaj膮 one zwrotowi na rzecz klienta.

 

- Przegrana 2 lub wi臋cej golami 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Handicap azjatycki w zak艂adach na 偶ywo (w tym zak艂ady na pierwsz膮 i drug膮 po艂ow臋)

 

Wszystkie zak艂ady na 偶ywo z handicapem azjatyckim rozlicza si臋 zgodnie z wynikiem w pozosta艂ej cz臋艣ci gry/po艂owy, po tym, jak zak艂ad zosta艂 zawarty 鈥 np. wszystkie gole strzelone przed postawieniem zak艂adu s膮 ignorowane na potrzeby rozlicze艅.

 

Zak艂ady na liczb臋 rzut贸w ro偶nych z handicapem azjatyckim

 

Handicapy w zak艂adach na liczb臋 rzut贸w ro偶nych w ca艂ym meczu lub w trakcie po艂owy 鈥 na koniec meczu handicap stosuje si臋 do ostatecznej liczby rzut贸w r贸偶nych, a dru偶yna z najwi臋ksz膮 ich liczb膮 jest na potrzeby rozlicze艅 uznawana za zwyci臋zc臋. Je艣li po zastosowaniu ilo艣膰 rzut贸w ro偶nych dla ka偶dej dru偶yny jest taka sama, wszystkie zak艂ady zostaj膮 anulowane, a stawki podlegaj膮 zwrotowi.

 

Handicapy na 膰wier膰 rzutu ro偶nego 鈥 na przyk艂ad handicap 0,5, 1 i 戮 rzutu ro偶nego, z twoj膮 stawk膮 podzielon膮 r贸wno mi臋dzy po艂ow膮 rzutu ro偶nego a ca艂ym rzutem ro偶nym.

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku, gdy rzut ro偶ny musi zosta膰 wykonany ponownie (np. ze wzgl臋du na faul w polu) liczony b臋dzie tylko jeden z nich. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady z handicapem azjatyckim na pierwsz膮/drug膮 po艂ow臋

 

Zak艂ady s膮 rozliczane tylko na podstawie wyniku odno艣nej po艂owy meczu.

 

Zak艂ady na 偶ywo na dogryw臋 z handicapem azjatyckim

 

Stosuje si臋 zwyk艂e zasady handicapu azjatyckiego w zak艂adach na 偶ywo, ale licz膮 si臋 tylko bramki strzelone podczas dogrywki. Wynik na pocz膮tku dogrywki okre艣la si臋 jako 0-0.

 

Liczba kartek w spotkaniu z handicapem azjatyckim

 

Typowanie ca艂kowitej liczby kartek w danym spotkaniu. Przyj臋ta linia handicapu dotycz膮ca kartek mo偶e wynosi膰 膰wier膰 kartki, p贸艂 kartki lub ca艂膮 kartk臋, a zak艂ady rozliczane s膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 

Linia kartek wynosz膮ca 4,5 - Je艣li postawisz ponad 4,5, tw贸j zak艂ad wygra, je艣li w meczu b臋d膮 wi臋cej ni偶 4 kartki. W przeciwnym razie tw贸ja stawka przepada. Je艣li postawisz na mniej ni偶 4.5, tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie mniej ni偶 5 kartek. W przeciwnym razie tw贸ja stawka przepada.

 

W przypadku linii kartek wyra偶onych w liczbach ca艂kowitych, je偶eli 艂膮czna liczba kartek w meczu pokrywa si臋 z lini膮 kartek, twoja stawka jest zwracana.

 

Linia kartek 5,5, 6 - Je艣li postawisz na wi臋ksz膮 ilo艣膰, twoja stawka jest dzielona r贸wno mi臋dzy zak艂adem na ponad 5,5 kartek i ponad 6 kartek. Tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie wi臋cej ni偶 6 kartek. Je艣li b臋dzie dok艂adnie 6 kartek, po艂owa stawki wygrywa, a druga po艂owa jest zwracana. W przeciwnym razie ca艂a Twoja stawka przepada. Je艣li postawisz na ilo艣膰 mniejsz膮, Twoja stawka jest dzielona r贸wno mi臋dzy zak艂adem na mniej ni偶 5,5 kartek i mniej ni偶 6 kartek. Tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie mniej ni偶 6 kartek. W przypadku wyst膮pienia dok艂adnie 6 kartek, po艂owa Twojej stawki przepada, a druga po艂owa jest zwracana. W przeciwnym razie ca艂a Twoja stawka przepada.

 

呕贸艂te kartki licz膮 si臋 jako 1, a czerwone jako 2. Drugie 偶贸艂te kartki nie s膮 uwzgl臋dniane dla cel贸w rozstrzygania (np. maksymalna liczba kartek na gracza to 3).

 

Rozstrzygni臋cie b臋dzie odnosi膰 si臋 do wszystkich kartek danych zawodnikom w trakcie 90-minutowej rozgrywki meczu. Nie b臋dzie uwzgl臋dniana 偶adna kartka pokazana po gwizdku sygnalizuj膮cym koniec meczu.

 

Karty pokazane osobom, kt贸re nie s膮 graczami (mened偶erom, rezerwowym, lub zawodnikom po zmianie, kt贸rzy nie bior膮 udzia艂u w dalszej cz臋艣ci meczu) nie wliczaj膮 si臋 do sumy.

 

 

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

艁膮czna liczba rzut贸w ro偶nych z handicapem azjatyckim

 

Typowanie ca艂kowitej liczby rzut贸w ro偶nych w danym meczu. Linia rzut贸w ro偶nych w rozliczeniu b臋dzie wynosi膰 膰wier膰 rzutu ro偶nego, po艂ow臋 rzutu ro偶nego lub ca艂y rzut ro偶ny, a rozliczenia zak艂ad贸w b臋d膮 nast臋puj膮ce:

 

Linia rzut贸w ro偶nych wynosz膮ca 8,5 - Je艣li postawisz ponad 8,5, tw贸j zak艂ad wygra, je艣li w meczu b臋dzie wi臋cej ni偶 8 rzut贸w ro偶nych. W przeciwnym razie tw贸ja stawka przepada. Je艣li postawisz na mniej ni偶 8,5, twoje zak艂ady wygraj膮, je偶eli w meczu b臋dzie mniej ni偶 9 rzut贸w ro偶nych. W przeciwnym razie tw贸ja stawka przepada.

 

W przypadku linii rzut贸w ro偶nych wyra偶onych w liczbach ca艂kowitych, je偶eli 艂膮czna liczba rzut贸w ro偶nych w meczu pokrywa si臋 z lini膮 rzut贸w ro偶nych, twoja stawka jest zwracana.

 

Linia rzut贸w karnych 8, 8,5 - Je艣li postawisz wi臋cej, twoja stawka zostanie podzielona r贸wno pomi臋dzy zak艂adem na ponad 8 rzut贸w ro偶nych i ponad 8,5 rzut贸w ro偶nych. Tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie wi臋cej ni偶 8 rzut贸w karnych. W przypadku dok艂adnie 8 rzut贸w ro偶nych, po艂owa stawki przepada, a druga po艂owa jest zwracana. W przeciwnym razie ca艂a Twoja stawka przepada. Je艣li postawisz na ilo艣膰 mniejsz膮, twoja stawka jest dzielona r贸wno mi臋dzy zak艂adem na mniej ni偶 8 rzut贸w karnych i mniej ni偶 8,5 rzutu karnego. Tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie mniej ni偶 8 rzut贸w karnych. Je艣li b臋dzie dok艂adnie 8 rzut贸w ro偶nych, po艂owa twojej stawki wygrywa, a druga po艂owa jest zwracana. W przeciwnym razie ca艂a Twoja stawka przepada.

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku, gdy rzut ro偶ny musi zosta膰 wykonany ponownie (np. ze wzgl臋du na faul w polu) liczony b臋dzie tylko jeden z nich. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady na 偶ywo na liczb臋 rzut贸w ro偶nych z handicapem azjatyckim

 

W rozliczanych zak艂adach przedmeczowych na rzuty r贸偶ne z handicapem azjatyckim, w przypadku gdy mecz zostanie przerwany przed rozegraniem 90 minut, wszystkie zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wyniki danych zak艂ad贸w zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na rzuty ro偶ne w pierwszej po艂owie z handicapem azjatyckim

 

Rozliczane s膮 jak zak艂ady przedmeczowe na rzuty ro偶ne z handicapem azjatyckim, z takim wyj膮tkiem, 偶e wynik jest rozliczany ca艂kowicie w po艂owie meczu. W przypadku przerwania przed przerw膮, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Linia bramkowa

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e ich rozliczenie zosta艂o ju偶 rozstrzygni臋te. Poni偶ej podane przyk艂ady opisuj膮 zasady rozstrzygania zak艂ad贸w:

 

Bramki w dogrywce 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

Licz膮 si臋 tylko bramki strzelone podczas dogrywki. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed zako艅czeniem rozgrywki, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Linia goli 2 lub poni偶ej 2

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je偶eli w meczu padnie 0 goli lub 1 gol. Je艣li strzelone zostan膮 dok艂adnie dwa gole, zak艂ad jest zwracany. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej.

 

 

 

Linia goli powy偶ej 2

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej. Je艣li strzelone zostan膮 dok艂adnie dwa gole, zak艂ad jest zwracany. Zak艂ady przegrywaj膮, je偶eli w meczu padnie 0 goli lub 1 gol.

 

Linia goli 2, 2,5

 

Linia goli poni偶ej 2, 2,5

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je偶eli w meczu padnie 0 goli lub 1 gol. Je艣li padn膮 dok艂adnie dwa gole, po艂owa stawki wygrywa, a druga podlega zwrotowi. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej.

 

Linia goli ponad 2, 2,5

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej. Je偶eli padn膮 dok艂adnie dwa gole, po艂owa stawki podlega zwrotowi, a po艂owa przepada. Zak艂ady przegrywaj膮, je偶eli w meczu padnie 0 goli lub 1 gol.

 

Linia goli 2,5

 

Linia goli poni偶ej 2,5

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej.

 

Linia goli powy偶ej 2,5

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej. Zak艂ady przegrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki.

 

Linia goli 2,5, 3

 

Linia goli poni偶ej 2,5, 3

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki. Je艣li padn膮 dok艂adnie trzy gole, p贸艂 stawki podlega zwrotowi, a p贸艂 zostaje przegrane. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 cztery bramki lub wi臋cej.

 

Linia goli powy偶ej 2,5, 3

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 cztery bramki lub wi臋cej. Je偶eli padn膮 dok艂adnie trzy gole, p贸艂 stawki wygrywa, a p贸艂 jest zwracane. Zak艂ady przegrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki.

 

Linia goli 3

 

Linia goli poni偶ej 3

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki. Je艣li strzelone zostan膮 dok艂adnie trzy gole, zak艂ad jest zwracany. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 cztery bramki lub wi臋cej.

 

Linia goli powy偶ej 3

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 cztery bramki lub wi臋cej. Je艣li strzelone zostan膮 dok艂adnie trzy gole, zak艂ad jest zwracany. Zak艂ady przegrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki.

 

Zak艂ady na 偶ywo na lini臋 goli

 

W przypadku zak艂ad贸w na 偶ywo wszystkie bramki s膮 brane pod uwag臋 niezale偶nie od tego, czy zosta艂y one zdobyte przed postawieniem zak艂adu, czy po nim.

 

ZAK艁ADY NA TURNIEJ

 

Najlepszy strzelec dru偶yny

 

Licz膮 si臋 bramki zdobyte w czasie 90 minut gry oraz w dogrywce. Nie licz膮 si臋 gole strzelone w serii rzut贸w karnych. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Nazwa dru偶yny jest wskazywana wy艂膮cznie w celach informacyjnych.

 

Najlepszy strzelec klubu

 

Licz膮 si臋 bramki w czasie 90 minut oraz w czasie dogrywki. Bramki zdobyte w rzutach karnych nie licz膮 si臋. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Je艣li w klubie nie ma strzelca, wszystkie zak艂ady s膮 zwracane.

 

Kr贸l strzelc贸w

 

Licz膮 si臋 bramki zdobyte w czasie 90 minut gry oraz w dogrywce. Nie licz膮 si臋 gole strzelone w serii rzut贸w karnych. Zastosowanie maj膮 zasady Dead-heat (a nie zdobycie przez zawodnika Z艂otego Buta itp.). Nazwa dru偶yny jest wskazywana wy艂膮cznie w celach informacyjnych.

 

W przypadku Pucharu Anglii bramki licz膮 si臋 od pierwszej rundy odpowiednio dalej.

 

Zak艂ady na 艂膮czne wyniki turnieju/zak艂ady specjalne

 

艁膮czna ilo艣膰 kartek w turnieju - Maksymalna ilo艣膰 kartek na jednego gracza w meczu to jedna 偶贸艂ta i jedna czerwona (np. druga 偶贸艂ta kartka skutkuj膮ca czerwon膮 kartk膮 nie liczy si臋). Kartki otrzymane w dogrywce nie licz膮 si臋. Licz膮 si臋 tylko zawodnicy na boisku (np. je偶eli kierownik lub rezerwowy na 艂awce dostanie kartk臋, nie b臋dzie ona brana pod uwag臋 w tych zak艂adach).

 

艁膮czna liczba goli w turnieju, 艂膮czna liczba goli dru偶yny, dru偶yna z najwi臋ksz膮 liczb膮 goli - W przypadku zak艂ad贸w dotycz膮cych ca艂ego turnieju licz膮 si臋 gole strzelone w ci膮gu 90 minut gry lub w dogrywce. W przypadku zak艂ad贸w dotycz膮cych okre艣lonego zbioru spotka艅 w danym dniu/danych dniach pod uwag臋 bierze si臋 tylko gole strzelone w ci膮gu 90 minut. Bramki zdobyte w rzutach karnych nie licz膮 si臋.

 

Je艣li mecz zostanie prze艂o偶ony, zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 goli (dla grupy mecz贸w w okre艣lonym dniu/okre艣lonych dniach) b臋d膮 uniewa偶nione. Zak艂ady na dru偶yna z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 goli b臋d膮 wa偶ne, je艣li rozegranych zostanie musi zagra膰 50% mecz贸w, a zasada 4 (potr膮cenia) mo偶e by膰 zastosowania w przypadku prze艂o偶onych mecz贸w.

 

Rzuty karne wykorzystane/niewykorzystane w turnieju -  Pod uwag臋 brane s膮 rzuty karne wykonane w 90 minutach gry, dogrywce i serii rzut贸w karnych. Je艣li rzut karny musi by膰 wykonany ponownie, poprzedni nieuznany rzut karny (rzuty karne) nie jest brany pod uwag臋.

 

Rzuty ro偶ne w turnieju - Pod uwag臋 brane s膮 tylko rzuty ro偶ne wykonane w ci膮gu 90 minut gry.

 

Dru偶yna bez pora偶ki - Dru偶yna musi zako艅czy膰 turniej bez przegranej w 偶adnym meczu ani dwumeczu. Przegrana przez bramki na wyje藕dzie, w dogrywce lub serii rzut贸w karnych b臋dzie to oznacza膰, 偶e zak艂ad zostanie rozstrzygni臋ty jak "Nie".

 

Zak艂ady podw贸jne na zwyci臋zc臋 turnieju i kr贸la strzelc贸w

 

Za wytypowanie zwyci臋zcy turnieju oraz kr贸la strzelc贸w turnieju b臋dzie przyznana specjalna cena. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Z艂ota Pi艂ka

 

Zak艂ad ten dotyczy zwyci臋zcy Z艂otej Pi艂ki (najlepszego zawodnika turnieju og艂oszonego przez FIFA).

 

Z艂ota R臋kawica

 

Zak艂ad dotyczy zwyci臋zcy Z艂otej R臋kawicy (najlepszego bramkarza turnieju og艂oszonego przez FIFA).

 

Zawodnik turnieju UEFA

 

Zak艂ad ten dotyczy zwyci臋zcy tytu艂y zawodnika turnieju (najlepszego zawodnika turnieju og艂oszonego przez UEFA).

 

Zak艂ad na klubowego kr贸la strzelc贸w meczu

 

Obaj zawodnicy musz膮, cho膰by cz臋艣ciowo, bra膰 udzia艂 turnieju, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. W przypadku remisu wszystkie zak艂ady s膮 zwracane. Gole strzelone w dogrywce licz膮 si臋. Bramki zdobyte w rzutach karnych nie licz膮 si臋.

 

Najdalej awansuj膮ca dru偶yna

 

Na podstawie rundy, w kt贸rej dru偶yna odpada z rozgrywek, bez wzgl臋du na dogrywki, powt贸rki itp. Zesp贸艂, kt贸ry wygra w finale b臋dzie uznane za dru偶yn臋 awansuj膮c膮 najdalej. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Na wszystko, gra lub nie.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy w kwalifikacjach

 

Je艣li jaka艣 dru偶yna zostanie zdyskwalifikowana z turnieju przed rozpocz臋ciem meczu i zostanie przyznany wolny los (bye), to wszystkie zak艂ady na kwalifikacj臋 zostan膮 uniewa偶nione.

 

ZAK艁ADY PRZED CZASEM (ANTEPOST)

 

Zasady szczeg贸lne zak艂ad贸w na sezon

 

Zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie ko艅cowej pozycji w lidze/艂膮cznej liczby punkt贸w. Punkty play-off nie licz膮 si臋, za wyj膮tkiem przypadk贸w, w kt贸rych jest to szczeg贸lnie okre艣lone w konkretnym zak艂adzie specjalnym.

 

Zak艂ady specjalne na strzelca - Zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie ilo艣ci odno艣nych bramek strzelonych dla klubu (klub贸w) i w lidze (ligach), o kt贸rych mowa w nazwie zak艂adu.

 

Awans do fazy play-off: Cztery dru偶yny, kt贸re zako艅cz膮 na miejscach awansuj膮cych do fazy play-off i przyst膮pi膮 do tej偶e fazy uznawane s膮 za typy wygrywaj膮ce ten zak艂ad. Np. te dru偶yny, kt贸re awansuj膮 automatycznie, a tak偶e wszystkie inne dru偶yny poza 4 miejscami awansuj膮cymi do fazy play-off zostan膮 uznane za przegrane.

 

Zako艅czenie rozgrywek w g贸rnej/dolnej po艂owie tabeli: Zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie oficjalnych ko艅cowych pozycji na koniec sezonu.

 

Zak艂ady na spadek

 

Je艣li dru偶yna zostanie usuni臋ta z ligi przed rozpocz臋ciem sezonu, wszystkie zak艂ady tego typu b臋d膮 niewa偶ne i otwarty b臋dzie nowa regulamin dotycz膮cy spadku.

 

Handicap zwyci臋zcy sezonu

 

Rozstrzygni臋cie ma miejsce po doliczeniu handicapu do fina艂owej sumy punkt贸w wszystkich dru偶yn w lidze. Zasady dead-heat (ex-aequo) maj膮 zastosowanie (r贸偶nice bramek nie s膮 brane pod uwag臋).

 

Zak艂ady na dywizje

 

Dla cel贸w rozstrzygania, w zak艂adach na dywizje, ostateczna pozycja dru偶yn na koniec planowego harmonogramu meczu b臋dzie decydowa膰 o wynikach (zasady dead-heat maj膮 zastosowanie w przypadku, gdy dwie lub wi臋cej dru偶yn zajmuje to samo miejsce (zgodnie z oficjalnymi zasadami rywalizacji) 鈥 nie uwzgl臋dnia si臋 play-off贸w i p贸藕niejszych dochodze艅 w sprawie wynik贸w ligowych. Zak艂ady b臋d膮 przyjmowane na ka偶d膮 dru偶yn臋, kt贸ra nie zako艅czy wszystkich swoich mecz贸w.

 

Jedynym wyj膮tkiem s膮 ligi po艂udniowoameryka艅skie, w kt贸rych rozgrywa si臋 faz臋 play-off, aby okre艣li膰 zwyci臋zc臋 ligi, gdy dru偶yny na pierwszym miejscu remisuj膮 na punkty. W tym przypadku za zwyci臋zc臋 ligi uznawa膰 b臋dziemy zwyci臋zc臋 p贸藕niejszej fazy play-off.

 

Kr贸l strzelc贸w

 

W zak艂adach tych pod uwag臋 brane s膮 tylko gole strzelone w ramach okre艣lonego dywizji, niezale偶nie od dru偶yny (w ramach tej dywizji), dla kt贸rej zostan膮 strzelone. Nazwa dru偶yny wskazana obok zawodnika podana jest wy艂膮cznie w celach informacyjnych. Licz膮 si臋 tylko bramki w lidze - z wy艂膮czeniem mecz贸w play-off. Gole samob贸jcze nie licz膮 si臋. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady na mecze w sezonie/艂膮czn膮 liczb臋 punkt贸w dru偶yny

 

Je艣li jaka艣 dru偶yna nie rozegra wszystkich swoich spotka艅, wszystkie zak艂ady na mecz i zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 punkt贸w dru偶yny dotycz膮ce tej dru偶yny zostan膮 uniewa偶nione -zar贸wno zwyci臋skie, jak i przegrane.

 

STATYSYKI PI艁KI NO呕NEJ

 

Bramki Dru偶ynowe

 

Ilo艣膰 bramek zdobytych przez wybran膮 dru偶yn臋, wy艂膮cznie w przypadku meczu trwaj膮cego 90 minut, bez dogrywki oraz rzut贸w karnych.

 

艁膮czne Bramki Zawodnika

 

Zawodnik musi, cho膰by cz臋艣ciowo, bra膰 udzia艂 rozgrywce aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Licz膮 si臋 bramki w czasie 90 minut oraz w czasie dogrywki. Bramki zdobyte w rzutach karnych nie licz膮 si臋.

 

艁膮czna Liczba Rzut贸w Ro偶nych, Rzuty Ro偶ne Tylko w Drugiej Po艂owie

 

Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋. Prosimy zwr贸ci膰 uwag臋, i偶 tyczy si臋 to wszystkich zak艂ad贸w na rzuty ro偶ne.

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku, gdy rzut ro偶ny musi zosta膰 wykonany ponownie (np. ze wzgl臋du na faul w polu) liczony b臋dzie tylko jeden z nich.

 

Rzuty Ro偶ne "na 偶ywo" w Czasie Dogrywki

 

Licz膮 si臋 tylko rzuty ro偶ne w czasie dogrywki. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed zako艅czeniem rozgrywki, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Multi Rzuty Ro偶ne

 

Wynik zak艂ad贸w "multi rzuty ro偶ne" oblicza si臋 poprzez pomno偶enie liczy rzut贸w ro偶nych w pierwszej po艂owie przez liczb臋 rzut贸w ro偶nych w drugiej po艂owie.

 

Handicap Rzutu Ro偶nego

 

Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋. Handicap stosowany jest dla podliczenia ostatecznej ilo艣ci rzut贸w ro偶nych dla ka偶dego zespo艂u, w celu obliczenia zwyci臋zcy handicapu. Zak艂ady uniewa偶nia si臋, je艣li mecz zostaje przerwany.

 

Alternatywne Rzuty Ro偶ne

 

Rozstrzygni臋cie zak艂ad贸w na Alternatywne Rzuty Ro偶ne opiera si臋 na podliczeniu 艂膮cznej liczby rzut贸w ro偶nych na zako艅czenie meczu.

 

艁膮czna Suma Bramek/Liczba Bramek w Meczu/Alternatywna Suma Bramek "na 偶ywo"

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Liczba Bramek w Dogrywce "na 偶ywo"

 

Stosuje si臋 zwyk艂e zasady definiuj膮ce zak艂ady na liczb臋 bramek, ale licz膮 si臋 tylko te, kt贸re zostan膮 strzelone podczas dogrywki. Wynik na pocz膮tku dogrywki okre艣la si臋 jako 0-0.

 

Zdarzenia na Boisku w Przedziale Dziesi臋ciu Minut "na 偶ywo"

 

Zak艂ady rozstrzygane s膮 na podstawie zdarze艅 na boisku w trakcie okre艣lonego dziesi臋ciominutowego przedzia艂u czasowego. Czas pomi臋dzy 41 a 50 minut膮 oraz 81 a 90 minut膮, wliczaj膮c czas doliczony. Wa偶ny jest czas, kiedy zdarzenie ma miejsce, a nie czas jego przyznania. W przypadku przerwania gry, wszelkie zak艂ady odnosz膮ce si臋 do przedzia艂u czasowego, kt贸ry zosta艂 usuni臋ty z rozgrywki, b臋d膮 uniewa偶nione chyba, 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. Prosimy zauwa偶y膰, 偶e w dziesi臋ciominutowych zak艂adach na rzuty wolne, rzut贸w karnych nie zaliczamy do rzut贸w wolnych. Rzuty ro偶ne, rzuty z autu i rzuty wolne, kt贸re musz膮 by膰 wykonane powt贸rnie licz膮 si臋 jako 1. Nie licz膮 rzuty z autu w wyniku faulu.

 

Parzyste/nieparzyste bramki

 

Wszelkie mecze ko艅cz膮ce si臋 wynikiem 0-0 b臋d膮 rozstrzygane jako mecze z parzyst膮 liczb膮 bramek. Dla zak艂ad贸w dru偶ynowych nieparzystych/parzystych, je艣li okre艣lony zesp贸艂 nie zdobywa bramki, mecz rozstrzyga si臋 na podstawie parzystej liczby bramek. W przypadku, gdyby przerwano mecz zak艂ady na niego b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Obie Dru偶yny Zdobywaj膮 Bramk臋

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany po tym, jak obie dru偶yny zdoby艂y bramk臋, zak艂ady "Tak" b臋d膮 rozstrzygane jako zwyci臋skie, a zak艂ady "Nie" - jako przegrane. W innych przypadkach, je艣li mecz b臋dzie prze艂o偶ony lub przerwany bez bramki obu dru偶yn, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Obie Dru偶yny Zdobywaj膮 Bramk臋 w Pierwszej i/lub w Prugiej Po艂owie

 

Nale偶y przewidzie膰, czy obie dru偶yny zdob臋d膮 bramk臋 w pierwszej po艂owie i czy obie zdob臋d膮 bramk臋 w drugiej po艂owie. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Mecz u Siebie/Wyjazdowy z Bramk膮 w Pierwszej i/lub Drugiej Po艂owie

 

Nale偶y przewidzie膰 czy dru偶yna zdob臋dzie bramk臋 w pierwszej lub drugiej po艂owie. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. Je艣li mecz rozgrywany jest na neutralnym terenie, zesp贸艂 wymieniony jako pierwszy jest nazywany zespo艂em gospodarzy, dla rozstrzygania zak艂ad贸w.

 

Wynik Pierwszej Po艂owy/Oba Zespo艂y Zdobywaj膮 Bramki

 

Nale偶y przewidzie膰 wynik pierwszej po艂owy meczu oraz to, czy oba zespo艂y zdob臋d膮 bramk臋 w pierwszej po艂owie. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Wynik Pierwszej Po艂owy/艁膮czna Suma Bramek

 

Nale偶y przewidzie膰 wynik pierwszej po艂owy meczu oraz liczb臋 bramek w pierwszej po艂owie. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Gole grupowe

 

Minimum cztery mecze musz膮 zosta膰 rozegrane aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Przerwanym lub prze艂o偶onym meczom przyznawane b臋dzie 2.5 bramki.

 

Bramki Poni偶ej/Powy偶ej

 

Nale偶y przewidzie膰 czy b臋dzie strzelonych wi臋cej czy mniej ni偶 2.5 bramki na mecz. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

艁膮czny Czas Bramek

 

Nale偶y przewidzie膰 艂膮czny czas wszystkich bramek zdobytych w trakcie meczu, np. bramki w dwudziestej czwartej, pi臋膰dziesi膮tej pierwszej oraz pi臋膰dziesi膮tej dziewi膮tej minucie daj膮 艂膮cznie 134 minuty. Wszystkie bramki zdobyte w czasie dodanym do pierwszej po艂owy licz膮 si臋 jako 45. Wszystkie bramki zdobyte w czasie dodanym do drugiej po艂owy licz膮 si臋 jako 90. Gdyby pojawi艂 si臋 sp贸r odno艣nie czasu strzelenia bramki, rozstrzygaj膮cy b臋dzie czas podany przez PA.

 

Je艣li mecz zostanie przerwany, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, poza tymi kt贸re ju偶 zosta艂y podsumowane (np. bramki w minucie 40, 45 i 60, przerwanie meczu nast膮pi艂o w 65 minucie - zak艂ady przewiduj膮ce ponad 140 艂膮cznych minut bramek zostan膮 wyp艂acone jako zwyci臋skie, a poni偶ej tych granic i zak艂ady bracket?, zak艂ady b臋d膮 przegrane)

 

Liczba Kartek w Meczu

 

呕贸艂te kartki licz膮 si臋 jako 1, a czerwone jako 2. Drugie 偶贸艂te kartki nie s膮 uwzgl臋dniane dla cel贸w rozstrzygania (np. maksymalna liczba kartek na gracza to 3).

 

Rozstrzygni臋cie b臋dzie odnosi膰 si臋 do wszystkich kartek danych zawodnikom w trakcie 90-minutowej rozgrywki meczu. Ka偶da karta pokazana po gwizdku sygnalizuj膮cym koniec pe艂nego czasu b臋dzie nieuwzgl臋dniana.

 

Karty pokazane osobom, kt贸re nie s膮 graczami (mened偶erom, rezerwowym, lub zawodnikom po zmianie, kt贸rzy nie bior膮 udzia艂u w dalszej cz臋艣ci meczu) nie wliczaj膮 si臋 do sumy.

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Pierwsza otrzymana kartka/Pierwszy zawodnik otrzymuj膮cy 偶贸艂t膮 kartk臋 - W przypadku, gdy jeden lub wi臋cej zawodnik贸w otrzymuje kartk臋 za to samo zdarzenie, gracz kt贸remu pokazano kartk臋 jako pierwszemu b臋dzie uznany za wygrywaj膮cego dla cel贸w rozstrzygni臋cia. W podanych zak艂adach licz膮 si臋 zar贸wno czerwone, jak i 偶贸艂te kartki.

 

Czas pierwszej kartki - W zak艂adach tych licz膮 si臋 zar贸wno kartki 偶贸艂te, jak i czerwone.

 

Zak艂ady na pierwsz膮 kartk臋 dla dru偶yny/ Kolejn膮 kartk臋: Licz膮 si臋 tylko gracze znajduj膮cy si臋 na boisku.

 

W przypadku, gdy dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w jest ukaranych za to samo zdarzenie, zawodnik, kt贸remu jako pierwszemu pokazano 偶贸艂t膮 kartk臋, b臋dzie uznany za wygrywaj膮cego dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂adu.

 

Dla rozliczenia zak艂ad贸w czerwona kartka liczona jest jako 2. Na przyk艂ad, po 2 偶贸艂tych kartkach i 1 czerwonej, nast臋pna karta b臋dzie 5 kart膮.

 

Spos贸b strzelenia nast臋pnej bramki

 

Rzut wolny - bramka musi zosta膰 zdobyta bezpo艣rednio z rzutu wolnego. Odbite strza艂y licz膮 si臋 pod warunkiem, 偶e bramka zosta艂a przyznana zawodnikowi wykonuj膮cemu rzut wolny. Wlicza si臋 r贸wnie偶 bramki, kt贸re zosta艂y zdobyte bezpo艣rednio z rzutu ro偶nego.

 

Rzut karny - bramka musi zosta膰 zdobyta bezpo艣rednio z rzutu karnego, a zawodnik wykonuj膮cy rzut karny musi by膰 strzelcem bramki.

 

Bramka samob贸jcza - je艣li bramka uznana jest za bramk臋 samob贸jcz膮.

 

Bramka z g艂贸wki - ostatni kontakt pi艂ki musi by膰 z g艂ow膮 strzelca.

 

Strza艂 鈥 wszystkie inne rodzaje bramek, kt贸re nie zosta艂y wymienione powy偶ej.

 

Bez bramki

 

Przewaga

 

To sytuacja, w kt贸rej zak艂ady na przewagi oferowany jest dla grupy mecz贸w (np. mecze u siebie kontra mecze wyjazdowe). Je艣li jeden lub wi臋cej mecz贸w zostanie przerwane, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Dru偶yna, kt贸ry strzeli bramk臋 jako pierwszy/drugi/nast臋pny

 

Bramki samob贸jcze licz膮 si臋 po stronie, kt贸rej przyznaje si臋 bramk臋.

 

Dru偶yna, kt贸ra strzeli jako ostatnia

 

Zak艂ady uniewa偶nia si臋, je艣li mecz zostaje przerwany.

 

Ostatnia bramka z rzut贸w karnych/chybienie

 

Nale偶y przewidzie膰 czy ostatni przyznany rzut karny w serii karnych b臋dzie trafiony czy chybiony - je艣li w meczu nie dojdzie do serii karnych, zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Rzuty Karne Prowadz膮ce do Z艂otego Gola

 

Nale偶y przewidzie膰 czy rzuty karne b臋d膮 prowadzi膰 do Z艂otego Gola (np. wykonane b臋dzie 11 lub wi臋cej karnych) - je艣li w meczu nie dojdie do serii karnych, zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Nast臋pny Rzut Karny Dru偶yny

 

Nale偶y przewidzie膰 czy nast臋pny rzut karny b臋dzie celny czy chybiony - je艣li w meczu nie dojdzie do serii karnych lub zesp贸艂 nie podejmie pr贸by rzutu karnego, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zdobyte przez Dru偶yn臋 Bramki Karne

 

Nale偶y przewidzie膰 艂膮czn膮 sum臋 celnych rzut贸w karnych dla danej dru偶yny - je艣li w meczu nie dojdzie do serii karnych, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Dru偶yna, kt贸ra jako Ostatnia B臋dzie Mie膰 Rzut Karny

 

Nale偶y przewidzie膰, kt贸ra dru偶yna jako ostatnia b臋dzie mia艂a rzut karny w serii rzut贸w karnych - je艣li w meczu nie dojdzie do serii rzut贸w karnych, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

呕u偶el

 

呕u偶el zespo艂owy/klubowy

 

Przed gr膮 鈥 je艣li mecz jest przerwany przed uko艅czeniem spotkania, wszystkie zak艂ady b臋d膮 wa偶ne, przy za艂o偶eniu, 偶e kontynuacja meczu nie wp艂yn臋艂aby na wyniki, lub 偶e mecz jest prze艂o偶ony lub wznowiony w ci膮gu 24 godzin. W innym przypadku zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione. Dla Handicapu po zak艂adach na 8 Okr膮偶e艅, pierwsze 8 Okr膮偶e艅 danego wydarzenia musi by膰 uko艅czone w pe艂ni, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Wy艣cigi dodatkowe si臋 nie licz膮. W przypadku prze艂o偶enia meczu przed zaplanowan膮 dat膮/godzin膮 startu, zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e mecz ma by膰 op贸藕niony o nie wi臋cej ni偶 24 godziny.

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie wynik贸w po uko艅czeniu fina艂owego okr膮偶enia (zawody ligowe) lub po prezentacji na podium (zawody indywidualne/Grand Prix). P贸藕niejsze odwo艂ania, dyskwalifikacja zawodnik贸w lub odliczenia punkt贸w nie s膮 uznawane.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Squash

 

Zak艂ady na mecze - w przypadku rozpocz臋cia lecz nieuko艅czenia meczu wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e po rozpocz臋ciu meczu gracz zostanie zdyskwalifikowany. W takim przypadku zesp贸艂 b膮d藕 zawodnik przechodz膮cy do nast臋pnej rundy, b膮d藕 og艂oszony zwyci臋zc膮 b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 r贸wnie偶 dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w. W przypadku gdy regulaminowa liczba meczy b臋dzie zmieniona lub b臋dzie inna ni偶 podana dla cel贸w zawierania zak艂ad贸w, gracz lub zesp贸艂 przechodz膮cy do nast臋pnej rundy lub zwyci臋偶aj膮cy b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 r贸wnie偶 dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w.

 

Zak艂ady Handicap/Sumy meczy - w przypadku wycofania b膮d藕 dyskwalifikacji, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e wynik zak艂adu ju偶 zosta艂 rozstrzygni臋ty. W przypadku, gdy regulaminowa liczba mecz贸w b臋dzie zmieniona, lub inna ni偶 podana dla cel贸w zawierania zak艂ad贸w, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Oferowane s膮 zak艂ady na punkty w trakcie rozgrywki, w przypadku kt贸rych zawodnik ma zdoby膰 wyznaczony punkt. W przypadku, gdy punkt nie zostanie rozegrany na skutek zako艅czenia gry lub meczu, wszystkie zak艂ady na ten punkt zostan膮 anulowane. Je艣li wybrany punkt przyznany jest jako punkt karny, wszystkie zak艂ady na ten punkt b臋d膮 niewa偶ne.

 

Punkty Parzyste Aktualnego i Nast臋pnego Meczu - je艣li gra rozpocznie si臋 ale nie zako艅czy, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

艁膮czna suma punkt贸w gracza/艂膮czna suma punkt贸w meczu 鈥 w przypadku wycofania b膮d藕 dyskwalifikacji, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e wynik ju偶 zosta艂 okre艣lony lub nie ma mo偶liwo艣ci rozegrania seta do standardowego zako艅czenia, jednoznacznie okre艣laj膮cego wynik zak艂adu.

 

Aktualny i Nast臋pny Zwyci臋zca meczu/Wy艣cigi do konkretnej liczby punkt贸w w Aktualnym i Nast臋pnym Meczu 鈥 w przypadku, gdy gra rozpocznie si臋, ale nie b臋dzie uko艅czona, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Margines Zwyci臋stwa Aktualnego i Nast臋pnego Meczu - wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li gra rozpocznie si臋 ale nie zostanie zako艅czona.

 

Poni偶sze zak艂ady opieraj膮 si臋 na regulaminowej liczbie rozegranych meczy: W przypadku, gdy regulaminowa liczba meczy jest zmieniona lub r贸偶ni si臋 od liczby podanej dla cel贸w zak艂ad贸w, wszystkie mecze s膮 niewa偶ne:-

 

Prawid艂owy wynik rozgrywki/Suma punkt贸w gracza/Suma punkt贸w meczu/Aktualny i nast臋pny zwyci臋zca meczu/Suma punkt贸w bie偶膮cej i nast臋pnej rozgrywki/Wy艣cig bie偶膮cej i nast臋pnej rozgrywki/Margines zwyci臋stwa w bie偶膮cej i nast臋pnej rozgrywce.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Tenis Sto艂owy

 

W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

W przypadku, gdy kt贸ry艣 z wybranych zawodnik贸w zmieni si臋 przed rozpocz臋ciem gry, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. W przypadku, gdy mecz si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czony, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te, rozegrania meczu do jego standardowego zako艅czenia, jednoznacznie okre艣laj膮cego wynik zak艂adu.

 

Na przyk艂ad, gdy gra jest przerwana w momencie, kiedy punktacja wynosi 9-7: zak艂ady Poni偶ej/Powy偶ej 16.5 punkt贸w w grze s膮 odpowiednio rozstrzygane jako wygrane/przegrane, jako 偶e zako艅czenie musia艂oby by wynosi膰 przynajmniej 18 punkt贸w.

 

Zak艂ady na mecz (bie偶膮cy i nast臋pny) "na 偶ywo" - okre艣lony mecz musi by膰 uko艅czony, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na wy艣cig do konkretnej liczby punkt贸w  鈥 zak艂ady s膮 rozstrzygane na podstawie tego, kt贸ry zawodnik jako pierwszy zdob臋dzie dan膮 liczb臋 punkt贸w w meczu. W przypadku, gdy 偶aden z graczy nie zdob臋dzie wymaganej liczby punkt贸w (z powodu przerwania meczu), zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Je偶eli dany mecz nie zostanie rozegrany, wszystkie zak艂ady na wy艣cig w ramach tego meczu b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady na punkty 鈥瀗a 偶ywo鈥 - zak艂ady przyjmowane s膮 zak艂ady na gracza, kt贸ry zdob臋dzie wybrany punkt. W przypadku, gdy punkt nie zostanie rozegrany na skutek zako艅czenia gry lub meczu, wszystkie zak艂ady na ten punkt zostan膮 anulowane.

 

Zak艂ady na sum臋 punkt贸w bazuj膮 na regulaminowej liczbie rozegranych mecz贸w. W przypadku, gdy regulaminowa liczba mecz贸w b臋dzie zmieniona, lub inna ni偶 podana dla cel贸w zawierania zak艂ad贸w, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady handicap 鈥瀗a 偶ywo鈥 - zak艂ady bazuj膮 na regulaminowej liczbie rozegranych mecz贸w. W przypadku, gdy regulaminowa liczba mecz贸w b臋dzie zmieniona, lub inna ni偶 podana dla cel贸w zawierania zak艂ad贸w, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Tenis

 

W przypadku wyst膮pienia kt贸rych艣 z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci, zak艂ady b臋d膮 wa偶ne:

 

Zmiana programu i/lub dnia meczu:

 

Zmiana miejsca:

 

Zmiana kortu z odkrytego na kryty i odwrotnie

 

Zmiana nawierzchni (w trakcie meczu lub przed meczem)

 

Zak艂ady na Zwyci臋zc臋 (outright)/Zak艂ad nie uwzgl臋dniaj膮cy faworyta (Without Favourite)/Zak艂ad na 膰wier膰fina艂/Zak艂ad na p贸艂fina艂

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady mog膮 podlega膰 Zasadzie 4 (Odliczenia).

 

Zwyci臋stwo w 膰wier膰finale/Zwyci臋stwo w p贸艂finale

 

Nale偶y okre艣li膰 膰wier膰fina艂u turnieju, z kt贸rego wy艂oniony b臋dzie zwyci臋zca (pierwszy, drugi, trzeci, czwarty). Nale偶y okre艣li膰 p贸艂fina艂, z kt贸rego zostanie wy艂oniony zwyci臋zca.

 

Okre艣lony turniej musi by膰 uko艅czony w ca艂o艣ci, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Wytypowanie finalist贸w/Przewidywany fina艂/Dotarcie do fina艂u

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Okre艣lony turniej musi by膰 uko艅czony w ca艂o艣ci, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Zak艂ady na mecze, r贸wnie偶 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

W przypadku, gdy mecz si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e po rozpocz臋ciu meczu zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. W贸wczas para b膮d藕 gracz przechodz膮cy do nast臋pnej rundy lub zwyci臋偶aj膮cy, b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 r贸wnie偶 dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂adu.

 

Zak艂ady na mecze turniejowe

 

Obaj zawodnicy w b臋d膮cy przedmiotem zak艂adu Kto lepszy musz膮 zagra膰 1 punkt w turnieju aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Je艣li zawodnicy przejd膮 do tej samej rundy turnieju, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady na sety

 

Zak艂ady s膮 niewa偶ne, je艣li regulaminowa liczba set贸w nie jest kompletna lub zostanie zmieniona.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 pierwszego seta

 

W przypadku, gdy pierwszy set nie zostanie uko艅czony, zak艂ady b臋da niewa偶ne.

 

Wyr贸wnanie (tie-break) w pierwszym secie

 

W przypadku, gdy nie zostanie uko艅czony pierwszy set, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e wynik wynosi艂 6-6. W takim wypadku zak艂ad b臋dzie rozstrzygni臋ty jako 鈥濼ak".

 

Wyr贸wnanie meczu (tie-break)

 

W przypadku, gdy mecz si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e nast膮pi艂 ju偶 tie-break lub tie-break jest niemo偶liwy, na przyk艂ad podczas fina艂owego seta Wimbledonu.

 

Wynik do przerwy i na koniec meczu

 

Mog膮 by膰 dost臋pne oferty zak艂ad贸w na okre艣lonego zawodnika maj膮cego przegra膰 lub wygra膰 pierwszy set, a nast臋pnie wygra膰 b膮d藕 przegra膰 mecz. W przypadku, gdy mecz si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

艁膮czna suma set贸w

 

Mog膮 by膰 oferowane zar贸wno zak艂ady na dwa wyniki, jak i zak艂ady na trzy wyniki. W zak艂adach na trzy wyniki pojawia si臋 opcja "Dok艂adnie". Zak艂ady s膮 niewa偶ne, je艣li regulaminowa liczba set贸w nie jest kompletna lub zostanie zmieniona.

 

Najwi臋ksza ilo艣膰 as贸w

 

W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania si臋 zawodnika, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zak艂ad zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty. Zak艂ady rozstrzyga si臋 na podstawie oficjalnych statystyk turnieju.

 

Pierwszy gem serwisowy

 

Zak艂ady na dwa wyniki na zawodnika, kt贸ry typowany jest na utrzymanie b膮d藕 prze艂amanie serwisu w pierwszym gemie serwisowym meczu. Pierwszy gem serwisowy musi zosta膰 uko艅czony w ca艂o艣ci, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Pierwsze prze艂amanie serwisu

 

Nale偶y wytypowa膰 pierwszego zawodnika, kt贸ry prze艂amie serwis. Je艣li nie nast膮pi prze艂amanie serwisu podczas meczu, b臋d膮 mia艂y zastosowanie zasady zwrotu stawki (Push).

 

Liczba set贸w, r贸wnie偶 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania si臋 zawodnika, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozpocz膮艂 si臋 set fina艂owy, zak艂ad zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty lub nie ma mo偶liwo艣ci rozegrania seta b膮d藕 meczu do standardowego ko艅ca, jednoznacznie okre艣laj膮cego wynik zak艂adu.

 

Na przyk艂ad: w meczu Najlepszy z Pi臋ciu Set贸w; je艣li gracz wycofa si臋 w czwartym secie, zak艂ady Poni偶ej/Powy偶ej 3.5 Set贸w sprzed meczu s膮 odpowiednio wygrane i przegrane, poniewa偶 jakkolwiek nie zako艅czy艂by si臋 mecz, 4 sety zosta艂y ju偶 rozegrane. Zak艂ady "na 偶ywo" na - odpowiednio - 3, 4 i 5 Set贸w b臋d膮 niewa偶ne, poniewa偶 wynik nie mo偶e by膰 bezwarunkowo okre艣lony.

 

Zak艂ady bazuj膮ce na sumie mecz贸w/handicapach mecz贸w, r贸wnie偶 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

Niniejsze og贸lne zasady maj膮 zastosowanie dla mecz贸w w setach indywidualnych, gem贸w w meczu oraz zak艂ad贸w handicap (w oparciu wy艂膮cznie o wygrane mecze). Utracone punkty/mecze b臋d膮 si臋 liczy膰 w ko艅cowym rozstrzygni臋ciu.

 

Na potrzeby wszystkich tych zak艂ad贸w, tie-break, r贸wnie偶 w meczu, liczony jest jako jeden gem.

 

W przypadku wycofania si臋, dyskwalifikacji lub zmiany nawierzchni w trakcie meczu, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e nie ma mo偶liwo艣ci rozegrania seta i/lub meczu do standardowego ko艅ca, jednoznacznie okre艣laj膮cego wynik zak艂adu.

 

Przyk艂ad: (1) set jest przerwany przy wyniku 4-4: zak艂ady Poni偶ej/Powy偶ej 9.5 meczy lub mniej s膮 odpowiednio rozstrzygane jako wygrane/przegrane, poniewa偶 zako艅czenie setu mia艂oby co najmniej 10 gem贸w; zak艂ady Poni偶ej/Powy偶ej 10.5 gem贸w lub wi臋cej s膮 niewa偶ne.

 

Przyk艂ad: (2) Mecz Najlepszy-z-3-set贸w jest przerwany przy 6-4 2-6: zak艂ady Poni偶ej/Powy偶ej 23.5 gem贸w lub mniej w meczu b臋d膮 rozstrzygane odpowiednio jako wygrane/przegrane, poniewa偶 wszelkie zako艅czenia meczy mia艂yby przynajmniej 24 gemy; zak艂ady Powy偶ej/Poni偶ej 24.5 gem贸w lub wi臋cej s膮 niewa偶ne.

 

Przyk艂ad: (3) Mecz Najlepszy-z-3-set贸w jest przerwany przy 6-4 4-6 i 5-5: zak艂ady na ka偶dego gracza z handicapem +2.5 s膮 rozstrzygane jako zwyci臋skie, zak艂ady na ka偶dego gracza z -2.5 lub mniej s膮 uznawane za przegrane, a zak艂ady na remis z handicapem +/-3 lub wi臋cej s膮 uznawane za przegrane. Wszystkie zak艂ady na handicapy wahaj膮ce si臋 pomi臋dzy -2 a +2 b臋d膮 uznane za niewa偶ne.

 

Zak艂ady na handicap, sum臋 gem贸w w meczu oraz gemy gracza bazuj膮 na regulaminowej liczbie set贸w, (patrz: zak艂ady na sety). W przypadku, gdy Regulaminowa liczba set贸w zmienia si臋 b膮d藕 r贸偶ni od oferowanej dla cel贸w zak艂ad贸w, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Na koniec meczu wszystkie gemy wygrane przez ka偶dego z graczy s膮 sumowane, a handicap stosuje si臋 do okre艣lenia zwyci臋zcy handicapu.

 

Narodowo艣膰 Zwyci臋zcy

 

Narodowo艣膰, kt贸ra jest wymieniona przez organ zarz膮dzaj膮cy dyscyplin膮. Zak艂ady s膮 wa偶ne niezale偶nie od wycofa艅.

 

Najszybszy Serwis Turnieju

 

Gracz musi poda膰 1 pi艂k臋 aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w turnieju.

 

Ilo艣膰 As贸w/Podw贸jnych B艂臋d贸w Serwisowych

 

W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania si臋 zawodnika, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zak艂ad zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty. Zak艂ady rozstrzyga si臋 na podstawie oficjalnych statystyk turnieju.

 

Ile Set贸w Zawodnik Przegra Podczas Turnieju

 

W przypadku, gdy zawodnik wycofa si臋 z meczu lub nie wystartuje w meczu, b臋dzie to liczone jako utrata dw贸ch set贸w w meczach najlepszy-z-3 oraz 3 set贸w w meczach najlepszy-z-5.

 

Faza eliminacji

 

Gracz musi zagra膰 jeden punkt w turnieju, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Wyr贸wnanie meczu

 

W niekt贸rych rozgrywkach, mecze, kt贸re ko艅cz膮 si臋 po jednym secie, s膮 rozstrzygane na podstawie wyr贸wnania (tie-breaku).

 

Je艣li mecz rozstrzygany jest na podstawie tie-breaku, tie-break b臋dzie uznany za trzeci set. Zak艂ady na sety b臋d膮 rozstrzygane jako 2-1 dla zwyci臋zcy tie-breaku.

 

Wszelkie zak艂ady na poprawny wynik lub Ilo艣膰 gem贸w przyj臋te b艂臋dnie b臋d膮 uznane za niewa偶ne.

 

International Premier Tennis League

 

Zak艂ady na wyr贸wnanie meczu 鈥 rozstrzygni臋cie b臋dzie opiera膰 si臋 na oficjalnych wynikach.

 

Zak艂ady na mecze jednosetowe 鈥 w szczeg贸lno艣ci w przypadku fina艂owych mecz贸w o wyr贸wnanie w meczu jednosetowym, zak艂ady b臋d膮 bazowa膰 na tym, kt贸ry z zawodnik贸w jako pierwszy zdob臋dzie sze艣膰 gem贸w (oraz jaki b臋dzie w tym momencie wynik). P贸藕niejsze gemy rozegrane w secie nie b臋d膮 liczone.

 

Je艣li podczas setu zawodnik jest zmieniony, wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Zak艂ady na gemy (bie偶膮ce i nast臋pne) 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

Zawodnik podaj膮cy w okre艣lonym gemie jest oznaczany jako (Svr).

 

Je艣li zawodnik jest wskazany b艂臋dnie jako (Svr) wszystkie zak艂ady zawarte na bie偶膮cy b膮d藕 nast臋pny gem, aktualny b膮d藕 nast臋pny Wynik gema, r贸wnowag臋 aktualnego b膮d藕 nast臋pnego gema, Zak艂ady na Punkty lub na Pierwszy Punkt b臋d膮 niewa偶ne, niezale偶nie od wyniku.

 

W przypadku, gdy nast臋pny zaplanowany gem b臋dzie wyr贸wnaniem lub wyr贸wnaniem meczu, wszystkie zak艂ady na ten gem b臋d膮 niewa偶ne, z wy艂膮czeniem Zak艂adu na Pierwszy Punkt w Nast臋pnym Gemie.

 

R贸nowaga gema b臋dzie rozstrzygana jako 鈥濼ak鈥, je艣li kt贸ry艣 z zawodnik贸w/par wygra gem do 40 lub wynik wynosi 40-40 na jakimkolwiek z etap贸w.

 

Je艣li w trakcie kt贸rego艣 z gema s臋dzia g艂贸wny przyzna punkty karne, wszystkie zak艂ady pozostan膮 wa偶ne. Je艣li s臋dzia g艂贸wny przyzna karny gem, lub gra nie zostanie uko艅czona ze wzgl臋du na kontuzj臋 zawodnika, wszystkie zak艂ady na t臋 gr臋 b臋d膮 uniewa偶nione, z wy艂膮czeniem zak艂ad贸w na R贸wnowag臋 Gema, je艣li zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. Utracone punkty/mecze b臋d膮 si臋 liczy膰 w ko艅cowym rozstrzygni臋ciu.

 

Zak艂ady na Sety "na 偶ywo"

 

Mecz musi zosta膰 uko艅czony, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne. W przypadku dyskwalifikacji b膮d藕 wycofania, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zwyci臋zca seta (bie偶膮cego i nast臋pnego) 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

W przypadku, gdy set si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Trzeci/czwarty/pi膮ty set tak/nie 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

W przypadku, gdy set si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady b臋d膮 wa偶ne, je艣li tylko jeden punkt danego seta zostanie rozegrany.

 

Zak艂ad na wynik seta (bie偶膮cego i nast臋pnego) 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

Je艣li nie zostanie rozegrany nast臋pny set, wszystkie zak艂ady na ten set b臋d膮 niewa偶ne. Wybrany set musi by膰 uko艅czony, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Utracone punkty/mecze b臋d膮 si臋 liczy膰 w ko艅cowym rozstrzygni臋ciu.

 

W niekt贸rych rywalizacjach mecze, kt贸re trwaj膮 do jednego seta s膮 rozstrzygane przez wyr贸wnanie meczu (tie-break).

 

Je艣li mecz rozstrzygany jest na podstawie tie-breaku, tie-break b臋dzie uznany za trzeci set. Zak艂ady na sety rozstrzygane b臋d膮 jako 2-1 dla zwyci臋zcy tie-breaku, tak samo jak i dla zwyci臋zcy trzeciego setu. Wszelkie zak艂ady zawierane na zwyci臋zc臋 nast臋pnego gema oraz na wynik nast臋pnego gema, b臋d膮 niewa偶ne, je艣li nast臋pny gem b臋dzie wyr贸wnaniem meczu. Wszystkie zak艂ady na pierwszy punkt w nast臋pnym gemie pozostan膮 wa偶ne. Wszelkie zak艂ady na poprawny wynik lub Ilo艣膰 gem贸w przyj臋te b艂臋dnie b臋d膮 uznane za niewa偶ne.

 

Suma gem贸w w nast臋pnym secie 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

Je艣li nie zostanie rozegrany nast臋pny set, wszystkie zak艂ady na ten set b臋d膮 niewa偶ne. Patrz: og贸lne zasady zak艂ad贸w na 艂膮czn膮 sum臋 gem贸w. Utracone punkty/mecze b臋d膮 si臋 liczy膰 w ko艅cowym rozstrzygni臋ciu.

 

Zak艂ady na punkty 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

Przyjmowane s膮 zak艂ady na gracza, kt贸ry zdob臋dzie wybrany punkt. W przypadku, gdy punkt nie zostanie rozegrany na skutek zako艅czenia gry lub meczu, wszystkie zak艂ady na ten punkt zostan膮 anulowane. Utracone punkty/mecze b臋d膮 si臋 liczy膰 w ko艅cowym rozstrzygni臋ciu.

 

Je艣li wybrany punkt przyznany jest jako punkt karny, wszystkie zak艂ady na ten punkt b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie czy punkt zostaje zdobyty podczas tie-breaku, czy nie.

 

Zak艂ady na tie-breaki (wliczaj膮c tie-breaki mecz贸w) 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

Je艣li w wybranym secie nie jest rozegrany tie-break, wszystkie zak艂ady tego typu s膮 niewa偶ne. Wszystkie zak艂ady s膮 wa偶ne, niezale偶nie od tego czy w tie-breaku przyznano punkt karny.

 

Je艣li s臋dzia g艂贸wny przyznaje tie-break jako gem karny przed rozpocz臋ciem gemu, wszystkie zak艂ady na ten tie-break b臋d膮 niewa偶ne.

 

Je艣li w meczu zostanie przyznany tie-break jako gem karny, podczas trwania rozgrywki, zak艂ady na tie-break pozostan膮 wa偶ne, ale zak艂ady na wynik tie-breaku b臋d膮 uniewa偶nione (chyba 偶e jedyny spos贸b, w jaki tie-break mo偶e zosta膰 wygrany to Ka偶dy Inny). Zak艂ady na sum臋 punkt贸w tie-breaku b臋d膮 rozstrzygane wy艂膮cznie w przypadku, gdy tie-break przekroczy dany limit, b膮d藕 przekroczy艂by go w przypadku standardowego zako艅czenia.

 

W przypadku, gdy tie-break nie zostanie uko艅czony z powodu dyskwalifikacji lub wycofania si臋 zawodnika, wszystkie zak艂ady na tie-break b臋d膮 niewa偶ne, poza zak艂adami na 艂膮czn膮 sum臋 punkt贸w w tie-breaku, jak wyszczeg贸lniono powy偶ej.

 

Je艣li oficjalny wynik tie-breaku jest nieokre艣lony (to znaczy, na przyk艂ad, jest on przyznany jako gem karny lub przez dyskwalifikacj臋) wszystkie zak艂ady na tie-break b臋d膮 uznane za niewa偶ne, z wy艂膮czeniem zak艂ad贸w na 艂膮czn膮 sum臋 punkt贸w tie-breaku, jak wyszczeg贸lniono powy偶ej.

 

鈥濶a 偶ywo鈥 - czyje podanie zostanie prze艂amane

 

W przypadku dyskwalifikacji albo wycofania si臋 zawodnika zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li podanie danego zawodnika nie zosta艂o jeszcze prze艂amane (chyba 偶e nie ma mo偶liwo艣ci, aby serwowali ponownie 鈥 w takiej sytuacji zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie zawodnika, kt贸rego podanie nie zosta艂o prze艂amane).

 

鈥濶a 偶ywo鈥 - niepoprawny serwuj膮cy

 

Je艣li serwuj膮cy jest niepoprawnie wskazany jako (Svr), wszystkie zak艂ady na bie偶膮cy lub aktualny gem, aktualny lub nast臋pny wynik gema, zak艂ady na punkty lub pierwszy punkt w nast臋pnym gemie b臋d膮 niewa偶ne, niezale偶nie od wyniku.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Siatk贸wka

 

Przed meczem

 

Nast臋puj膮ce zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, chyba 偶e rezultat danego zak艂adu jest ju偶 znany:

 

Wygrana meczu

 

艁膮czna suma parzysta/nieparzysta meczu

 

Dok艂adny wynik seta

 

Podw贸jny wynik (Wynik pierwszego seta i meczu)

 

Handicap meczu 鈥 sety

 

Handicap meczu 鈥 punkty

 

艁膮czna suma punkt贸w

 

艁膮czna suma punkt贸w dru偶yn

 

Dla zak艂ad贸w indywidualnych, w przypadku gdy set nie zostanie uko艅czony, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 pierwszego seta

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 sum臋 parzyst膮/nieparzyst膮 seta

 

Handicap pierwszego seta

 

Suma punkt贸w seta

 

Margines wygranej pierwszego seta

 

Poprawny wynik pierwszego seta

 

Wynik po 2/3 setach

 

W przypadku, gdy odliczenie punkt贸w zostanie wyegzekwowane przez s臋dziego, oficjalne wyniki b臋d膮 podstaw膮 do rozstrzygni臋cia wszelkiego typu zak艂ad贸w.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. Je艣li gospodarze i go艣cie rozgrywaj膮 dany mecz w lokalizacji dru偶yny go艣ci, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e gospodarze wci膮偶 oficjalnie s膮 okre艣lani jako gospodarze. W przeciwnym razie zak艂ady zostaj膮 anulowane.

 

W przypadku rozgrywek typu dwumecz, w kt贸rych Z艂oty set decyduje o tym, kt贸ra para przechodzi dalej (w przypadku, je艣li w wygranych meczach jest remis), Z艂ote sety nie s膮 brane pod uwag臋 na potrzeby rozstrzygania zak艂ad贸w.

 

Kwalifikacja b臋dzie rozstrzygana na podstawie pary, kt贸ra przechodzi do nast臋pnej rundy danych rozgrywek, wliczaj膮c wynik Z艂otego seta, je艣li takowy zosta艂 rozegrany.

 

Nierozegrany b膮d藕 prze艂o偶ony mecz b臋dzie traktowany jako mecz, kt贸ry si臋 nie odby艂 dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w, chyba 偶e zostanie rozegrany w ci膮gu 48 godzin od planowego czasu rozpocz臋cia.

 

鈥濶a 偶ywo鈥

 

Nast臋puj膮ce zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, chyba 偶e rezultat danego zak艂adu jest ju偶 znany:

 

Wygrana meczu/zak艂ady na sety/艂膮czna suma punkt贸w meczu/艂膮czna suma punkt贸w par/zak艂ady na handicap seta

 

Dla zak艂ad贸w na poszczeg贸lne sety, w przypadku gdy set nie zostanie uko艅czony, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

W przypadku zak艂ad贸w na punkty 鈥瀗a 偶ywo鈥 przyjmowane s膮 zak艂ady typuj膮ce kt贸ry zesp贸艂 zdob臋dzie wybrany dany punkt. Je艣li punkt nie zostanie rozegrany, ze wzgl臋du na zako艅czenie gry b膮d藕 seta, wszystkie zak艂ady na ten punkt b臋d膮 niewa偶ne.

 

Obecny/Nast臋pny lider seta po: Je艣li okre艣lona liczba punkt贸w nie zostanie uzyskana w danym secie, dru偶yna, kt贸ra wygra set, zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

W przypadku, gdy s臋dzia wyegzekwuje odliczenie punkt贸w, oficjalne wyniki b臋d膮 stanowi膰 podstaw臋 rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w z wy艂膮czeniem zak艂ad贸w na wy艣cig do okre艣lonej liczby punkt贸w oraz zak艂ad贸w na punkty, kt贸re zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku rozgrywek, w ramach kt贸rych Z艂oty set w dwumeczu decyduje o tym, kt贸ra z dru偶yn przechodzi dalej (je艣li dwumecz ko艅czy si臋 remisem) zak艂ady rozstrzyga si臋 z wy艂膮czeniem Z艂otego seta, z wyj膮tkiem nast臋puj膮cych typ贸w zak艂ad贸w:

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 decyduj膮cej rozgrywki  (Z艂oty set liczy si臋 tylko wtedy, gdy zostaje rozegrany) /艂膮czna suma punkt贸w Z艂otego seta/handicap Z艂otego zeta/parzysty/nieparzysty wynik Z艂otego seta/dodatkowe punkty Golden Seta/wy艣cig do 5 - 10 punkt贸w w Z艂otym secie/ Lider Z艂otego seta po 10 - 20/margines wygranej Z艂otego seta/prawid艂owy wynik Z艂otego seta

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Pi艂ka Wodna

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Wszystkie zak艂ady na mecze b臋d膮 rozstrzygane na podstawie czasu regulaminowego, chyba 偶e okre艣lono inaczej. Gra musi trwa膰 tyle, ile wymaga czas regulaminowy aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e okre艣lono inaczej. W przypadku, gdy mecz si臋 rozpocznie, ale nie zako艅czy wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e wynik okre艣lonego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Zak艂ady na parzyste/nieparzyste wyniki 鈥 wynik r贸wny zero uwa偶a si臋 za parzysty na potrzeby rozstrzygania zak艂ad贸w.

 

Zak艂ady "na 偶ywo" - zak艂ady rozstrzyga si臋 na podstawie czasu regulaminowego, chyba 偶e okre艣lono inaczej. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne gra musi trwa膰 tyle, ile wymaga czas regulaminowy, chyba 偶e wynik okre艣lonego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Handicapy/Wynik Pe艂nego Czasu Gry/艁膮czna Liczba Goli/Alternatywne Handicapy/Nast臋pny Gol/艁膮czna Suma Goli Zespo艂u/Podw贸jna Szansa/Margines Wygranej/Podw贸jny Wynik/Wy艣cig do Okre艣lonej Liczby Punkt贸w/艁膮czna Parzysta lub Nieparzysta Liczba Goli/艁膮czna Parzysta lub Nieparzysta Liczba Goli Zespo艂u/Zak艂ad Bez Remisu

 

Nast臋puj膮ce typy zak艂ad贸w "na 偶ywo" b臋d膮 rozstrzygane na koniec dogrywki/serii rzut贸w karnych:

 

Zak艂ad na Zwyci臋zc臋 Meczy (na dwa wyniki)/Zak艂ad "Czy odb臋dzie si臋 dogrywka"/Punkty zdobyte 艂膮cznie z dogrywk膮/ Zak艂ad "Czy dojdzie do Karnych"/Zwyci臋zca Karnych/Zesp贸艂 Kt贸ry Strzeli Nast臋pny Rzut Karny

 

Nast臋puj膮ce zak艂ady typu "proposition bet" s膮 oferowane dla ka偶dej po艂owy. Rostrzyga si臋 ja na koniec wybranej po艂owy meczu. W przypadku, gdy okre艣lona po艂owa nie zostanie uko艅czona zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e wynik dla danego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony:

 

Handicapy Po艂owy/Zwyci臋zca Po艂owy/Gole w Po艂owie/Gole Zespo艂u w Po艂owie/Wy艣cig do okre艣lonej liczby punkt贸w w po艂owie meczu/Gole Parzyste/Nieparzyste na Po艂ow臋 Meczu/Parzyste/Nieparzyste Gole Dru偶yny na Po艂ow臋 Meczu

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Sporty Zimowe

 

Sporty:

 

Narciarstwo Alpejskie

 

Biathlon

 

Bobslej

 

Biegi Narciarskie

 

Narciarstwo Freestylowe

 

Saneczkarstwo

 

Kombinacja norweska

 

艁y偶wiarstwo

 

Skeleton

 

Skoki Narciarskie

 

Snowboard

 

Zak艂ady na wydarzenia (wliczaj膮c: na Zwyci臋zc臋/Podium/Zwyci臋ski Kontynent/Zwyci臋ska Narodowo艣膰)

 

Wszystkie zak艂ady s膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w/ranking贸w Mi臋dzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), Mi臋dzynarodowej Unii 艁y偶wiarskiej (IBU), Oficjalnego Komitetu Olimpijskiego oraz innych oficjalnych organ贸w, zarz膮dzaj膮cych rozgrywkami. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Je偶eli warunki okre艣lonego wydarzenia b臋d膮 inne nie偶 wymienione przez oficjalny organ zarz膮dzaj膮cy, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. Na przyk艂ad: zmiana oficjalnego dystansu (uwaga:zak艂ady na Biegi Narciarskie oraz Biathlon b臋d膮 niewa偶ne, je艣li oficjalny (wymieniony) dystans zosta艂 zmieniony, ale pozostan膮 wa偶ne, je艣li zmieni si臋 rzeczywisty dystans/mniej rund lub zmiana porz膮dku wydarzenia sportowego, z wy艂膮czeniem Skok贸w Narciarskich, w kt贸rych wyniki b臋d膮 istotne dla zak艂ad贸w, pod warunkiem, 偶e jedna runda jest uko艅czona w ca艂o艣ci (wliczaj膮c sytuacje, kiedy wydarzenie sportowe/runda musz膮 by膰 ponownie rozpocz臋te, ale wy艂膮czaj膮c zak艂ad na Margines Wygranej 鈥 patrz: zasada poni偶ej). W szczeg贸lno艣ci w przypadku Skok贸w Narciarskich "na 偶ywo", je艣li wydarzenie jest przerwane w trakcie drugiej rundy, co oznacza, 偶e wyniki pierwszej rundy b臋d膮 oficjalnymi wynikami wydarzenia sportowego. W takiej sytuacji wszystkie zak艂ady zawarte po uko艅czeniu pierwszej rundy b臋d膮 niewa偶ne.

 

W szczeg贸lno艣ci w przypadku zak艂ad贸w na zwyci臋zc臋 (Outright) w biegach narciarskich, Tour de Ski oraz Tour Canada; rozstrzygni臋cia b臋d膮 bazowa膰 na oficjalnym rankingu opublikowanym przez organ zarz膮dzaj膮cy, niezale偶nie od tego, czy wszystkie planowe wydarzenia si臋 odb臋d膮.

 

Je艣li dane wydarzenie (to znaczy po poznaniu finalnej listy zawodnik贸w) jest zawieszone lub prze艂o偶one, zak艂ady pozostan膮 wa偶ne, pod warunkiem, 偶e wydarzenie zostanie uko艅czone w tym samym biegu/w tej samej lokalizacji w ci膮gu 24 godzin (z wy艂膮czeniem wydarze艅 podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich). Je艣li wydarzenie odb臋dzie si臋 jako inny bieg/w innej lokalizacji, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione a stawki zwr贸cone.

 

Cz艂onkowie musz膮 przej艣膰 przez lini臋/bramk臋 startu, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, w innym przypadku zostan膮 one uniewa偶nione a stawki zwr贸cone. W przypadku wycofania si臋 zawodnika/dyskwalifikacji zawodnika, przed okre艣lonym wydarzeniem, zasada 4 (Odliczenia) maj膮 zastosowanie do zak艂ad贸w. Zak艂ady na kt贸regokolwiek zawodnika, kt贸ry bierze udzia艂 w kwalifikacjach do okre艣lonego wydarzenia, ale nie nie uda mu si臋 zakwalifikowa膰 do g艂贸wnej Rundy, b臋dzie uznany za przegranego.

 

Wynik zak艂ad贸w podawany jest w czasie prezentacji na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

W szczeg贸lno艣ci w przypadku zak艂ad贸w na Kombinacj臋 Norwesk膮, je艣li wyniki provisional competition round wykorzystane s膮 dla rozpocz臋cia biegu narciarskiego, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady na pierwsz膮 rund臋/pierwszy skok 鈥 w przypadku, gdy zawody zostan膮 przerwane przed uko艅czeniem Rundy 1, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku restartu, podczas pierwszej Rundy/pierwszego skoku, wszystkie zak艂ady zawarte na 鈥瀗a 偶ywo鈥 przed restartem b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na Grupy

 

Je艣li jeden lub wi臋cej cz艂onk贸w nie we藕mie udzia艂u w danym wydarzeniu, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady na kwalifikacje

 

W przypadkach, gdy takie zak艂ady s膮 w ofercie (wliczaj膮c zak艂ady na zawody), w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do rund/etap贸w kwalifikacyjnych, wyniki podawane przez oficjalne organy zarz膮dzaj膮ce s膮 wykorzystywane. Rankingi kwalifikacyjne zale偶膮 od czas贸w oraz dystans贸w i/lub punkt贸w (FIS) tam, gdzie s膮 wymagane. (W przypadku dw贸ch zawodnik贸w z tym samym czasem zwyci臋zc膮 b臋dzie og艂oszony zawodnik z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w FIS) Je艣li punkty FIS nie s膮 przyznawane, typy na zawodnik贸w z tym samym czasem/dystansem b臋d膮 podlega膰 zasadom zwrotu stawki (Push).

 

Zak艂ady na mecz

 

Obaj zawodnicy musz膮 opu艣ci膰 lini臋/bramk臋 startow膮, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Je艣li zawody sk艂adaj膮 si臋 tylko z jednej rundy, zak艂ady rozstrzygane b臋d膮 na podstawie oficjalnych wynik贸w tej rundy. Je艣li zawodnik zostaje zdyskwalifikowany lub wycofa si臋 po rozpocz臋ciu rundy, jego przeciwnik zwyci臋偶a.

 

 

 

Zak艂ady na Rund臋 Pierwsz膮 Zawod贸w (Bieg 1 lub Skok 1) - obaj zawodnicy musz膮 opu艣ci膰 lini臋/bramk臋 startow膮 aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Je艣li wydarzenie jest przerwane przed uko艅czeniem pierwszej rundy, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady na Ca艂e Zawody w Skokach Narciarskich 鈥瀗a 偶ywo鈥 - je艣li zawody s膮 przerwane podczas drugiej rundy, oznacza to, 偶e wyniki rundy pierwszej s膮 oficjalnymi wynikami zawod贸w. W takiej sytuacji wszystkie zak艂ady zawarte po uko艅czeniu pierwszej rundy b臋d膮 niewa偶ne.

 

W przypadku zawod贸w z wieloma rundami, je艣li obaj zawodnicy nie zakwalifikuj膮 si臋 do nast臋pnej rundy, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w z pierwszej rundy albo pierwszego biegu.

 

Je艣li obaj zawodnicy nie uzyskaj膮 wyniku w pierwszej oficjalnej rundzie/biegu poprzez nieuko艅czenie lub dyskwalifikacj臋 w trakcie pierwszej rundy/biegu, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Je艣li obaj zawodnicy zakwalifikuj膮 si臋 do nast臋pnej rundy, ale 偶aden z nich nie uko艅czy zawod贸w, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. W przypadku sprint贸w w biegach narciarskich zak艂ady typu Kto lepszy b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnego rankingu zawod贸w.

 

Je艣li gracz zostaje zdyskwalifikowany b膮d藕 wycofuje si臋 po rozpocz臋ciu przed uko艅czeniem pierwszej rundy lub po tym, jak obaj zawodnicy zakwalifikuj膮 si臋 do nast臋pnej rundy, drugi zawodnik jest zwyci臋zc膮, zak艂adaj膮c, 偶e uko艅czy艂 on dan膮 rund臋.

 

Je艣li zawodnik zostaje zdyskwalifikowany podczas nast臋pnej rundy, w sytuacji, gdy drugi zawodnik nie zakwalifikowa艂 si臋 do niej, zwyci臋偶a zdyskwalifikowany zawodnik.

 

Je艣li zasady danych zawod贸w b臋d膮 inne ni偶 pocz膮tkowo wymienionych przez oficjalny organ zarz膮dzaj膮cy, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Na przyk艂ad, kr贸tsze dystanse, mniejsza ilo艣膰 rund lub skok贸w, porz膮dek zawod贸w; z wy艂膮czeniem zawod贸w w skokach narciarskich, w kt贸rych wyniki b臋d膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e jedna runda zosta艂a uko艅czona w ca艂o艣ci.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy na Czas w Biathlonie - zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie czasu przebiegu (nie og贸lnego czasu z wliczonymi minutami karnymi).

 

Zak艂ady typu Kto lepszy na odcinki bieg贸w narciarskich 鈥 rozstrzygni臋cia b臋d膮 bazowa膰 na najlepszym czasie na okre艣lonym odcinku.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Inne sporty

 

艁ucznictwo

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Zak艂ady na spotkania 鈥 W przypadku, gdy spotkanie nie zasta艂o uko艅czone, nast臋puj膮ce zak艂ady uwa偶a si臋 za niewa偶ne, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty:

 

Wygrana meczu

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w (zak艂ad na dwa wyniki) Zwyci臋zca seta (zak艂ad na trzy wyniki) Zwyci臋zca ko艅cowy (zak艂ad na trzy wyniki)

 

Dodatkowe strza艂y b臋d膮 si臋 liczy膰 dla cel贸w zak艂adu.

 

Kajakarstwo

 

Zawody kompletne  lub nie. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Sporty Walki

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Oferowane s膮 ceny na ka偶dego zawodnika typowanego na zwyci臋zc臋 walki. W przypadku remisu wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, a stawki zwr贸cone.  Je艣li jeden z zawodnik贸w zostanie zast膮piony przez innego, wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

Curling

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋, wej艣cie all-in, niezale偶nie czy zawodnik bierze udzia艂

 

Zak艂ady na mecz 鈥 wszystkie mecze b臋d膮 rozstrzygane na podstawie wyniku ko艅cowego. Dla cel贸w zak艂ad贸w liczy膰 si臋 b臋d膮 dogrywki.

 

Zak艂ady na partie 鈥 dla cel贸w zak艂ad贸w na partie, je艣li nie s膮 przyjmowane zak艂ady na wynik remisowy w danej partii, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li partia zako艅czy si臋 remisem.

 

Nurkowanie

 

Uczestnicy musz膮 wykona膰 jedno nurkowanie, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. W innym przypadku zostan膮 uniewa偶nione, a stawki zwr贸cone. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Je藕dziectwo

 

Zawody kompletne  lub nie. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady. Zak艂ady b臋d膮 wa偶ne, niezale偶nie od tego, czy je藕dziec zmieni wierzchowca podczas zawod贸w.

 

Szermierka

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Wygrana meczu 鈥 przyjmuje si臋 zak艂ady na zwyci臋zc臋 pojedynku. W przypadku remisu zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, a stawki zostan膮 zwr贸cone. Je艣li kt贸ry艣 z zawodnik贸w zostanie zmieniony przez innego zawodnika, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

Gimnastyka

 

Zawodnicy musz膮 rozpocz膮膰 jedn膮 dyscyplin臋/rund臋 aby zak艂ady by艂y wa偶ne Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Lacrosse

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zce turnieju 鈥 wszystkie zak艂ady b臋d膮 wa偶ne.

 

Zak艂ady na mecz 鈥 mecz musi trwa膰 pe艂ne 60 minut, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Dodatkowy czas gry jest wliczany na cele rozliczenia. W przypadku, gdy mecz nie zostanie rozegrany w ustalonym terminie, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Oferty dotycz膮ce graczy 鈥 aby zak艂ady by艂y wa偶ne, obaj gracze musz膮 wzi膮膰 udzia艂 w grze.

 

Zak艂ady na zawodnik贸w 鈥 zar贸wno zak艂ady na punkty zdobyte przez zawodnik贸w, jak i zak艂ady na por贸wnanie statystyk zawodnik贸w (Kto lepszy) rozstrzygane s膮 na podstawie goli i asyst dla ka偶dego zawodnika w oparciu o informacje podane w tabeli wynik贸w na oficjalnej stronie ka偶dej ligi b膮d藕 turnieju.

 

Zak艂ady na 偶ywo 鈥 dodatkowy czas gry jest brany pod uwag臋 na potrzeby rozliczenia. Mecz musi zosta膰 zako艅czony, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e dany zak艂ad zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Pi臋ciob贸j nowoczesny

 

Zawodnicy musz膮 przej艣膰 przez lini臋 startu, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. W innym przypadku zostan膮 one uniewa偶nione, a stawki podlega膰 b臋d膮 zwrotowi. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Pes盲pallo

 

Aby zak艂ady by艂 wa偶ne, wszystkie mecze musz膮 rozpoczyna膰 si臋 zgodnie z planow膮 dat膮 rozpocz臋cia. Dodatkowe pary kolejek nie b臋da brane pod uwag臋 na potrzeby rozlicze艅. Je艣li dane spotkanie zosta艂o odwo艂ane lub prze艂o偶one przed terminem jego rozpocz臋cia, wszystkie zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione.

 

Wio艣larstwo

 

Zawody kompletne  lub nie. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

W przypadku, gdy dany wy艣cig zostanie rozpocz臋ty, ale nie zako艅czony (np. nie wy艂oniono zwyci臋zcy), wszystkie zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione.

 

呕eglarstwo - Regaty o Puchar Ameryki

 

Zawody kompletne  lub nie. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 w spotkaniu鈥 w przypadku, gdy dany wy艣cig zostanie rozpocz臋ty, ale nie zako艅czony, na potrzeby rozstrzygania zak艂ad贸w za zwyci臋zc臋 uznaje si臋 zawodnika/zesp贸艂, kt贸ry przechodzi do nast臋pnej rundy lub kt贸remu przyznano zwyci臋stwo.

 

Strzelanie

 

Zawody kompletne  lub nie. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Surfing

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 鈥 mog膮 podlega膰 Zasadzie 4 (Odliczenia). Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, zawodnicy musz膮 rozpocz膮膰 pierwsz膮 rund臋 danych zwod贸w. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, a stawki zostan膮 zwr贸cone. Klasyfikacja w momencie prezentacji na podium (zgodnie z oficjalnymi wynikami 艢wiatowej Ligi Surfingu) u偶ywana jest na potrzeby rozliczania zak艂ad贸w. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady. Je偶eli dana impreza nie zosta艂a ca艂kowicie zako艅czona, zak艂ady uznaje si臋 za niewa偶ne, a stawki podlegaj膮 zwrotowi.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy 鈥 zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w momencie, gdy dany surfer dojdzie do jak najdalszej cz臋艣ci okre艣lonych zawod贸w. Je艣li obaj wskazani zawodnicy zostan膮 wyeliminowani w tej samej rundzie danego turnieju, na potrzeby zak艂ad贸w za zwyci臋zc臋 uznaje si臋 surfera z najwy偶szym wynikiem. W przypadku jednakowych wynik贸w zak艂ady uznaje si臋 za niewa偶ne. Obaj surferzy wskazani w zak艂adzie musz膮 uko艅czy膰 pierwsz膮 rund臋, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Zak艂ady na okr膮偶enia 鈥 aby zak艂ady by艂y wa偶ne, wszyscy surferzy musz膮 wej艣膰 do wody na okre艣lone okr膮偶enie. W przeciwnym razie zak艂ady uznaje si臋 za niewa偶ne, a stawki podlegaj膮 zwrotowi.

 

P艂ywactwo

 

Zawody kompletne  lub nie. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

Triathlon

 

Zawodnicy musz臋 przej艣膰 przez lini臋 startu, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. W innym przypadku zostan膮 one uniewa偶nione, a stawki podlega膰 b臋d膮 zwrotowi. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Podnoszenie ci臋偶ar贸w

 

Zawody kompletne  lub nie. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Zapasy (klasyczne i olimpijskie)

 

Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Zak艂ady na wygran膮 w spotkaniu 鈥 w przypadku remisu wszystkie zak艂ady zostaj膮 uznane za niewa偶ne, a stawki podlegaj膮 zwrotowi. Je艣li jeden z zawodnik贸w zostanie zast膮piony przez innego, wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

Jachting

 

Zawody kompletne  lub nie. Rozstrzygaj膮ca dla zak艂ad贸w b臋dzie prezentacja na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Regulamin zak艂ad贸w sportowych STSbet.com

 

Wed艂ug zasad zak艂ad贸w sportowych STSbet.com

 

Wed艂ug sportu

 

Wszystkie dyscypliny sportowe

 

Je偶eli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady dotycz膮ce przerwanych, prze艂o偶onych lub odwo艂anych mecz贸w zostaj膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zostanie ponownie rozegrany lub zorganizowany w ci膮gu 24 godzin od pierwotnego czasu rozpocz臋cia.

 

Futbol ameryka艅ski

 

Obejmuje rozgrywki NFL, NCAA College Football, WLAF, UFL, CFL oraz Arena Football.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Tygodniowe zak艂ady propozycyjne - 艂膮czna ilo艣膰 zdobytych punkt贸w, ilo艣膰 zdobytych punkt贸w w konferencji, czy b臋d膮 rzuty karne - b臋d膮 obejmowa膰 liczb臋 mecz贸w wskazanych na stronie internetowej dla danego tygodnia. W przypadku przerwania/prze艂o偶enia jednego lub kilku z wymienionych mecz贸w zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li mecze nie zostan膮 wyznaczone na inny termin i rozegrane w tym samym harmonogramie tygodniowym NFL (od czwartku do 艣rody czasu lokalnego stadionu) lub wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Zak艂ady przedmeczowe (na mecze, w tym zak艂ady na drug膮 po艂ow臋/czwart膮 kwart臋) UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej

 

Aby zak艂ady zacz臋艂y obowi膮zywa膰, do zako艅czenia planowego czasu gry musi pozostawa膰 5 minut lub mniej, o ile konkretny wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty 鈥 chyba 偶e zaznaczono inaczej. Wszystkie zak艂ady dotycz膮ce mecz贸w NFL i zak艂ady przedmeczowe b臋d膮 rozliczane zgodnie ze statystykami meczowymi ze strony www.nfl.com publikowanymi w dniu meczu. P贸藕niejsze zmiany nie maj膮 wp艂ywu na rozliczenie.

 

Podw贸jny wynik 鈥 wytypuj wynik do przerwy i na koniec normalnego czasu gry. Mecz musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Zak艂ady te NIE UWZGL臉DNIAJ膭 w rozliczeniu doliczonego czasu gry.

 

Najni偶szy/najwy偶szy wynik dru偶yny 鈥 uwzgl臋dniane s膮 tylko wymienione dru偶yny. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Przedmeczowe zak艂ady poboczne licz膮 si臋, gdy mecz zostanie zako艅czony, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 okre艣lone.

 

Zak艂ady na wynik 艂膮czny dru偶yny, wynik nieparzysty lub parzysty - zero punkt贸w dru偶yny b臋dzie liczone jako wynik parzysty dla cel贸w rozliczenia.

 

Pierwsza ofensywa w meczu - zak艂ad ten opiera si臋 na pierwszym ofensywnym zagraniu po rozpocz臋ciu z linii (bez rzut贸w karnych). W przypadku zwrotu wykopu do przy艂o偶enia, zak艂ady b臋d膮 obowi膮zywa艂y dla nast臋pnego wykopu. Niepe艂ne lub przechwycone podania i powalenia (Sack) lub wypuszczenia (Fumble) rozgrywaj膮cego zostan膮 uznane za podania. Wypuszczenie podczas wymiany z Biegaczem jest uznawane za wybieg.

 

Suma jard贸w ataku - rozstrzygni臋cie opiera si臋 na sumie jard贸w netto dla obu zespo艂贸w (w tym straty jard贸w w wyniku powalenia).

 

Dru偶yna, kt贸ra uzyska艂a najwi臋cej przebytych jard贸w - rozstrzygni臋cie opiera si臋 na ilo艣ci wyrzuconych jard贸w.

 

Dru偶yna, kt贸ra uzyska艂a najwi臋cej jard贸w gr膮 do艂em - rozstrzygni臋cie opiera si臋 na najwi臋kszej liczbie jard贸w uzyskanych gr膮 do艂em (w tym jardy ujemne).

 

Kary - Wszystkie zak艂ady na kary opieraj膮 si臋 na zaakceptowanych karach. Odrzucone kary nie s膮 brane pod uwag臋.

 

Wskaz贸wki/Wyniki graczy - Zak艂ady obowi膮zuj膮, gdy gracz we藕mie udzia艂 w jednej pr贸bie. Zak艂ady typu Kto lepszy obowi膮zuj膮, gdy obaj gracze bior膮 udzia艂 w jednej pr贸bie. Zastosowanie maj膮 zasady zwrotu stawki (Push).

 

Dla pozosta艂ych zak艂ad贸w gracz musi by膰 ubrany/aktywny, aby zak艂ad by艂 wa偶ny (zgodnie z oficjalnymi Zasadami Gry NFL):

 

Pierwszy/Ostatni lub Dowolny Zdobywca Przy艂o偶enia 鈥 Przewiduje imi臋 i nazwisko zdobywcy pierwszego/ostatniego/dowolnego przy艂o偶enia w meczu, lub okre艣la, 偶e 偶adne przy艂o偶enie nie zostanie zdobyte. Pole to odnosi si臋 do ka偶dego gracza, kt贸ry nie zosta艂 wymieniony z nazwiska.

 

Przedmeczowe Zak艂ady Proporcjonalne z WY艁膭CZENIEM Dogrywki

 

W przypadku poni偶szych zak艂ad贸w mecz musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne:

 

Podw贸jny wynik 鈥 wytypuj wynik do przerwy i na koniec normalnego czasu gry.

 

Zak艂ady na 偶ywo na mecz/zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋/zak艂ady na 偶ywo na kwart臋 UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej

 

Dany mecz lub odno艣na kwarta/po艂owa musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. Do cel贸w rozlicze艅: Zak艂ady po艂owiczne (2-ga po艂owa obejmuje wynik uzyskany w Dogrywce, chyba, 偶e okre艣lono inaczej) Zak艂ady 膰wiartkowe (4-ta kwarta obejmuje wynik uzyskany w Dogrywce, chyba, 偶e okre艣lono inaczej)

 

Wynik pierwszej/drugiej po艂owy - nie uwzgl臋dnia dogrywki, je艣li zostanie rozegrana.

 

2 Nieprzypisane Punkty w Kwarcie/Zesp贸艂 do Nast臋pnego Punktu/Nast臋pnej Gry Zako艅czonej Zdobyciem Punktu - PAT nie s膮 liczone jako punkty.

 

Zak艂ady na sezon bezpo艣rednio mi臋dzy graczami

 

Wszystkie zak艂ady na sezon bezpo艣rednio mi臋dzy graczami opieraj膮 si臋 tylko na regularnych meczach sezonu. Statystyki graczy s膮 niezale偶ne od wszelkich transakcji w trakcie regularnego sezonu. Wszystkie zak艂ady s膮 wa偶ne niezale偶nie od liczby mecz贸w.

 

Zak艂ady na zdarzenia przysz艂e/sezon

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 Super Bowl, zak艂ady na zwyci臋zc臋 konferencji i zwyci臋zc臋 dywizji pozostaj膮 wa偶ne bez wzgl臋du na czas trwania sezonu.

 

Zwyci臋stwa i wyniki typu kto lepszy w regularnym sezonie NFL opiera si臋 na zespo艂ach, kt贸re uko艅czy艂y wszystkie 16 meczy w sezonie regularnym, natomiast w CFL - wszystkie 18 meczy w sezonie regularnym, chyba, 偶e pozosta艂e mecze w sezonie nie wp艂ywaj膮 na wynik.

 

Zwyci臋zcy Konferencji AFC/NFC s膮 okre艣lani przez zespo艂y przechodz膮ce do Superbowl.

 

Zwyci臋zcy Dywizji NFL s膮 okre艣lani na podstawie wygranych meczy w sezonie regularnym (obowi膮zuj膮 zasady tie-breaku).

 

Zdobywcy Dzikiej Karty w Konferencji to 2 dru偶yny kwalifikuj膮ce si臋 do dalszej cz臋艣ci sezonu w drodze wyboru zgodnie z zasadami przyznawania Dzikiej Karty NFL.

 

Zwyci臋zca Klasyfikacji w Konferencji to dru偶yna okre艣lona przez NFL jako ta, kt贸rej przyznano przewag臋 Home Field (tzn. w grze u siebie) w ramach ca艂ych rozgrywek play-off.

 

Zwyci臋stwa i wyniki typu Kto lepszy w regularnym sezonie NFL/NCAAF s膮 prowadzone dla dru偶yn, kt贸re rozegra艂y minimaln膮 liczb臋 okre艣lonych meczy.

 

Dru偶yna CFL zakwalifikowana do gry o Puchar Greya - Dru偶yna zakwalifikowana do fina艂u gry o Puchar Greya zostanie okre艣lona mianem zwyci臋zcy w艂a艣ciwej dywizji.

 

Zak艂ady na konferencj臋/dywizj臋

 

Dru偶yny uczestnicz膮ce w turnieju mog膮 by膰 podzielone na konferencje i/lub dywizje. Na przyk艂ad NFL podzielone jest na 2 konferencje (American Football Conference i National Football Conference), z kt贸rych ka偶da sk艂ada si臋 z 4 dywizji (p贸艂nocna, wschodnia, zachodnia i po艂udniowa). Ceny s膮 oferowane za ka偶d膮 uczestnicz膮c膮 dru偶yn臋, kt贸ra wygra odpowiednio swoj膮 dywizj臋 i konferencj臋.

 

Dla wszystkich handicap贸w i zak艂ad贸w ca艂kowitych obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push).

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Zasady australijskie

 

Wszystkie zak艂ady na mecze b臋d膮 rozliczane z uwzgl臋dnieniem dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, regulaminowy czas gry musi zako艅czy膰 si臋, o ile nie zaznaczono inaczej. Je艣li d艂ugo艣膰 meczu zostanie zmieniona przez organ zarz膮dzaj膮cy przed rozpocz臋ciem meczu, zmieniony czas gry zostanie uznana za oficjalny regulaminowy czas dla tego meczu, wszystkie zak艂ady pozostaj膮 w mocy, dop贸ki ten nowy regulaminowy czas nie zako艅czy si臋.

 

Zak艂ady na mecz

 

Je艣li jaki艣 mecz zako艅czy si臋 remisem, wliczaj膮c dogrywk臋, to stawki zostan膮 zwr贸cone, chyba 偶e za remis jest proponowana cena. Zak艂ady b臋d膮 rozliczane wy艂膮cznie zgodnie z oficjalnym wynikiem AFL.

 

Mecze nierozegrane zgodnie z planem

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na kwart臋

 

W zak艂adach na wszystkie kwarty, w przypadku, gdy jaka艣 kwarta nie zako艅czy si臋, zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 czwartej kwarty).

 

Zak艂ady na po艂owy meczu

 

W zak艂adach na obie po艂owy, w przypadku, gdy jaka艣 po艂owa nie zako艅czy si臋, zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 drugiej po艂owy).

 

Wynik do przerwy i na koniec meczu

 

Wytypuj wynik danego meczu do przerwy i na koniec czasu gry, wliczaj膮c dogrywk臋, je艣li zosta艂a rozegrana.

 

Margines zwyci臋stwa do przerwy/na koniec czasu gry

 

Wytypuj kombinacj臋 dru偶yny i marginesu zwyci臋stwa w danym meczu do przerwy i na koniec czasu gry, wliczaj膮c dogrywk臋, je艣li zosta艂a rozegrana.

 

Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie pierwszy punkt

 

Zak艂ad bierze pod uwag臋 dowolne punkty, na przyk艂ad gol/punkt behind do cel贸w rozliczenia.

 

Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie pierwszy gol

 

Zak艂ad uwzgl臋dnia gole tylko do cel贸w rozliczenia.

 

Strzelec pierwszego gola/strzelec ostatniego gola/Strzelenie gola/Zawodnik, kt贸ry zdob臋dzie 2, 3 lub wi臋cej goli

 

Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu zostan膮 anulowane. Je艣li tw贸j zawodnik jest jednym z 4 zawodnik贸w zmiany, zak艂ad pozostaje w mocy. Wszyscy zawodnicy, kt贸rzy bior膮 udzia艂 w meczu b臋d膮 uznawani za kandydat贸w w zak艂adach na strzelca pierwszego gola, strzelca ostatniego gola, strzelenie gola oraz zawodnika, kt贸ry strzeli艂 2, 3 lub wi臋cej goli. Opcja Inny zawodnik obejmuje ka偶dego zawodnika, kt贸ry nie jest wymieniony na li艣cie w celach rozliczenia.

 

Zak艂ady na zwyci臋stwo i miejsce (each way) dotycz膮ce strzelc贸w goli - je艣li ilo艣膰 strzelonych goli jest mniejsza ni偶 liczba oferowanych miejsc w zak艂adzie na zwyci臋stwo i miejsce, to zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy nie strzelili gola zostan膮 uznane za przegrane. Nie b臋dzie 偶adnych dodatkowych p艂atno艣ci, gdy konkretny zawodnik zdob臋dzie wi臋cej ni偶 jeden z czterech pierwszych goli.

 

Zak艂ady na strzelca ostatniej bramki postawione na zawodnik贸w, kt贸rzy wezm膮 udzia艂 w meczu pozostaj膮 w mocy.

 

Czas Zak艂ad贸w na Gole (1. Gol/Pocz膮tkowy Gol Dru偶yny/Grupy 1. Goli)

 

Rozstrzyganie dla wszystkich zak艂ad贸w opiera si臋 na czasach rejestrowanych przez oficjaln膮 stron臋 AFL www.afl.com.au (zegar biegnie, licz膮c od zero, bez zatrzymywania, czas w grze jest uwzgl臋dniany).

 

Po艂owa z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych goli

 

Je艣li obie po艂owy sko艅cz膮 si臋 z takim samym wynikiem, zak艂ady b臋d膮 rozliczane jako remis. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 drugiej po艂owy).

 

Wy艣cig do 20 punkt贸w

 

Zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna jako pierwsza zdob臋dzie 20 punkt贸w.

 

Kwarta po kwarcie

 

Zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie sekwencji lider贸w kwart, w czasie meczu. Je艣li w meczu na koniec jakiej艣 kwarty jest remis, to zak艂ad b臋dzie rozstrzygni臋ty jako wynik "Ka偶dy Inny". Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 czwartej kwarty).

 

Zak艂ady na 偶ywo (in-play)

 

Zak艂ady na 偶ywo b臋d膮 rozliczane z uwzgl臋dnieniem dogrywki, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Zako艅czenie musi nast膮pi膰 w przepisowym czasie aby takie zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

W zak艂adach na wszystkie kwarty, w przypadku, gdy jaka艣 kwarta nie zako艅czy si臋, zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 czwartej kwarty).

 

W zak艂adach na obie po艂owy, w przypadku, gdy jaka艣 po艂owa nie zako艅czy si臋, zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony. Je艣li w meczu b臋dzie rozgrywana dogrywka, uwzgl臋dnia si臋 j膮 w rozliczeniach (uznawana jest za kontynuacj臋 drugiej po艂owy).

 

We wszystkich zak艂adach na 10 minut, w przypadku, gdy danych 10 minut nie zako艅czy si臋, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne (chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu jest ju偶 okre艣lony).

 

Zak艂ady na sezon

 

Z wy艂膮czeniem zwyci臋zcy Premiership, oferowane zak艂ady sezonowe AFL dotycz膮 wy艂膮cznie sezon贸w regularnych i opartych na oficjalnej drabinie AFL. Je偶eli zespo艂y s膮 powi膮zane w ramach jakiegokolwiek zak艂adu, zwyci臋zc膮 b臋dzie zesp贸艂 o najwi臋kszej warto艣ci procentowej (zesp贸艂 z najnisz膮 warto艣ci膮 procentow膮 otrzymuje Drewnian膮 艁y偶k臋).

 

Najwi臋ksza ilo艣膰 przegranych (sezon) - Rozliczana wed艂ug zespo艂u, kt贸ry odnotowa艂 najwi臋cej przegranych w ci膮gu normalnego sezonu. W przypadku, gdy dwie lub wi臋cej dru偶yn odnotuj膮 tak膮 sam膮 liczb臋 przegranych, zwyci臋zc膮 zostanie zesp贸艂 z najgorszym bilansem za i przeciw. Regularny sezon musi zosta膰 uko艅czony, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Badminton

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko.

 

W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Wygrana w meczu - w przypadku, gdy kt贸ry艣 z wymienionych zawodnik贸w w meczu zmieni si臋 przed rozpocz臋ciem meczu, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku rozpocz臋cia meczu, kt贸ry nast臋pnie nie zostanie rozegrany do ko艅ca wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e wynik konkretnego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony, lub je艣li nie ma wyobra偶alnego sposobu, aby  gra i/lub mecz mog艂y by膰 rozegrane do naturalnego zako艅czenia bez bezwarunkowego okre艣lenia wyniku danego zak艂adu.

 

Na przyk艂ad, set jest przerwany przy wyniku 20-17: zak艂ady na Wi臋cej/Mniej ni偶 37,5 - 艁膮czna liczba punkt贸w w meczu jest rozliczana odpowiednio jako zwyci臋zcy/przegrani, poniewa偶 ka偶de naturalne zako艅czenie meczu dawa艂oby co najmniej 38 punkt贸w.

 

Oferowane s膮 zak艂ady na punkty w trakcie rozgrywki, w przypadku kt贸rych zawodnik ma zdoby膰 wyznaczony punkt. W przypadku, gdy punkt nie zostanie rozegrany na skutek zako艅czenia gry lub meczu, wszystkie zak艂ady na ten punkt zostan膮 anulowane. Je艣li wybrany punkt przyznany jest jako punkt karny, wszystkie zak艂ady na ten punkt b臋d膮 niewa偶ne.

 

Obecny/Nast臋pny lider po meczu: Je艣li okre艣lona liczba punkt贸w nie zostanie uzyskana w danej grze, dru偶yna/zawodnik, kt贸ry wygra gr臋, zostanie uznany za zwyci臋zc臋.

 

Do obliczania statystyk stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Bandy

 

Zak艂ady Na Gr臋

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione. Aby zak艂ady by艂 wa偶ne, wszystkie mecze musz膮 rozpoczyna膰 si臋 zgodnie z planow膮 dat膮 rozpocz臋cia.

 

Mecz musi by膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady przedmeczowe

 

呕adne zak艂ady przedmeczowe nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ady na 偶ywo NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej

 

Zwyci臋stwo po dogrywce/Zwyci臋zca serii rzut贸w karnych uwzgl臋dnia dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych.

 

Je艣li mecz zmieni si臋 z gry 2 po艂owy x 45 minut na 3 tercje x 30 minut, w贸wczas zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne, je艣li nie zaznaczono inaczej.

 

Zdobycie trofeum/Kwalifikacja - uwzgl臋dnia dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych.

 

Nast臋pny rzur karny - uwzgl臋dnia seri臋 rzut贸w karnych.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana po艂owa musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady na po艂ow臋 by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku zak艂ad贸w na po艂ow臋 meczu, je艣li mecz zmieni si臋 z gry 2 po艂owy x 45 minut na 3 tercje x 30 minut, w贸wczas zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 偶ywo na 10 minut臋 NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dany 10-minutowy czas trwania meczu musi zako艅czy膰 si臋, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, o ile konkretny wynik zak艂adu nie zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Dla cel贸w rozlicze艅 u偶ywane b臋d膮 nast臋puj膮ce strony internetowe i informacje ze statystyk do okre艣lenia czas贸w rozliczenia: Mistrzostwa 艢wiata w Bandy www.worldbandy.com

 

Rozliczanie stawek

 

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Baseball

 

Zak艂ady s膮 uznawane za wa偶ne jedynie w przypadku, gdy wszystkie spotkania rozpoczn膮 si臋 w zaplanowanym terminie (czasu lokalnego). Je艣li dane spotkanie zosta艂o odwo艂ane lub prze艂o偶one przed terminem jego rozpocz臋cia, wszystkie zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione.

 

Dru偶yny Baseballowe spoza MLB (w tym Ligi Dzieci臋ce) 鈥 Miotacze s膮 nienotowani, a  wszystkie zak艂ady s膮 uwzgl臋dniane bez wzgl臋du na to, kto miota dla ka偶dej z dru偶yn. Zasada zmian co 8陆 obowi膮zuje, cho膰 w przypadku przywo艂ania Zasady Mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady obowi膮zuj膮 dla wyniku osi膮gni臋tego w danym momencie. Dla gier z 7 zmianami, rozgrywanych w ramach rozgrywki doubleheader obowi膮zuje zasada zmiany co 6陆.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady MLB

 

Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za to, czy wie o wszelkich istotnych zmianach miotaczy. Dla zak艂ad贸w Na mecz/Ca艂kowitych/Na punkty, zasad膮 jest dru偶yna przeciw dru偶ynie, bez wzgl臋du na miotacza rozpoczynaj膮cego gr臋. Miotacz rozpoczynaj膮cy gr臋 z ka偶dej dru偶yny jest okre艣lany dla cel贸w zak艂ad贸w sportowych jako miotacz, kt贸ry wyruca pierwsz膮 pi艂k臋. Podczas obstawiania stawek istnieje mo偶liwo艣膰 okre艣lenia miotaczy.

 

Mecze nierozegrane zgodnie z planem

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zasada 4陆 inningu

 

Zak艂ad Na mecz 鈥 Aby zak艂ad by艂 wa偶ny musi by膰 przynajmniej 5 pe艂nych zmian, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 prowadzi po 4陆 zmian. W przypadku anulowania lub zawieszenia gry po osi膮gni臋ciu tego punktu w grze, zwyci臋zca jest okre艣lany zgodnie z wynikiem po ostatniej pe艂nej zmianie (chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 zdob臋dzie punkt prowadz膮cy do remisu, lub obejmie prowadzenie w dolnej po艂owie zmiany, w kt贸rym to przypadku zwyci臋zca jest okre艣lany zgodne z wynikiem w momencie przerwania gry). Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zawieszone mecze nie przechodz膮 (za wyj膮tkiem mecz贸w play-off MLB - zob. zasady szczeg贸lne ). Jednak w przypadku powo艂ania si臋 na zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie.

 

Zasada 6陆 inningu

 

Zak艂ady Ca艂kowite i Na punkty (dla gry na 7 zmian) 鈥 Mecz musi by膰 prowadzony przez przynajmniej 7 zmian (lub przez 6陆 zmiany, je偶eli dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest na prowadzeniu), aby zak艂ad obowi膮zywa艂. Jednak w przypadku powo艂ania si臋 na zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e zawieszona gra nie jest uznawana.

 

Zasada 8陆 inningu

 

Ca艂kowite i Na punkty 鈥 Mecz musi by膰 prowadzony przez przynajmniej 9 pe艂nych zmian (lub przez 8陆 zmiany, je偶eli dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest na prowadzeniu), aby zak艂ad obowi膮zywa艂. Jednak w przypadku powo艂ania si臋 na zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zawieszone mecze nie przechodz膮 (za wyj膮tkiem mecz贸w play-off MLB - zob. zasady szczeg贸lne ).

 

Zak艂ady przedmeczowe

 

Wszystkie zak艂ady przedmeczowe obejmuj膮 dodatkowe zmiany, chyba, 偶e okre艣lono inaczej.

 

W przypadku zastosowania zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady b臋d膮 bra膰 pod uwag臋 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie.

 

Zak艂ad Na mecz 鈥  Z zastrze偶eniem zasady 4陆 zmiany.

 

Zak艂ady Na Punkty, Handicapy Na trzy wyniki i Alternatywne zak艂ady na punkty 鈥 Podlegaj膮 zasadzie zmiany co 8陆.

 

Zak艂ady typu Game Total, Team Total, 3-Way  i Alternative Game Total - Podlegaj膮 zasadzie zmian co  8 陆, Z WYJ膭TKIEM przypadk贸w, gdy suma zosta艂a przekroczona (je偶eli suma przekroczy艂a cytowan膮 sum臋, zak艂ady dotycz膮ce przekroczenia b臋d膮 rozstrzygane jako wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej przekroczenia - jako przegrane), lub gdy okre艣lone zosta艂o naturalne zako艅czenie gry oznaczaj膮ce wynik ca艂kowitej cytowanej sumy, np. mecz MLB jest anulowany lub zawieszony przy wyniku 5-5, zak艂ady Game Total obstawiaj膮ce przekroczenie nad 10 lub 10,5 s膮 rozstrzygane jako wygrane, natomiast zak艂ady obstawiaj膮ce sum臋 poni偶ej 10 lub 10,5 s膮 uznawane za przegrane, poniewa偶 naturalnym wynikiem meczu jest przynajmniej 11punkt贸w. W szczeg贸lno艣ci mecze z Trening贸w Wiosennych MLB rozstrzygni臋cie opiera si臋 tylko na 9 zmianach, w przypadkach, gdy zasada naturalnego wniosku mog艂aby obowi膮zywa膰.

 

Sumy dla zmian co 4陆 - Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w oparciu o wynik w po艂owie 5. zmiany (np. nie pod koniec 5. zmiany), chyba, 偶e cytowana Suma zosta艂a ju偶 przekroczona. Gdy tak si臋 stanie, wszystkie zak艂ady zostan膮 rozstrzygni臋te w nast臋puj膮cy spos贸b - zak艂ady przekraczaj膮ce cytowan膮 Sum臋 zostan膮 rozstrzygni臋te jako wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej Sumy zostan膮 rozstrzygni臋te jako przegrane.

 

Zak艂ady na 4陆 zmiany 鈥 Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w oparciu o wynik w po艂owie 5. zmiany (np. nie pod koniec 5. zmiany) , chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o pierwsz膮 baz臋 jest na prowadzeniu (z zastosowaniem zak艂adu Na punkty) na pocz膮tku pierwszej po艂owy 5. zmiany lub zdoby艂a punkt zapewniaj膮cy przewag臋 (dla zastosowanego zak艂adu Na punkty) w danej zmianie, w kt贸rym to przypadku dru偶yna walcz膮ca o pierwsz膮 baz臋 zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

Sumy dla Zmian 3/5/7 - Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w oparciu o wynik po 3./5./7. pe艂nej zmianie, chyba, 偶e suma ju偶 przekroczy艂a cytowan膮 sum臋. Gdy tak si臋 stanie, wszystkie zak艂ady zostan膮 rozstrzygni臋te w nast臋puj膮cy spos贸b - zak艂ady przekraczaj膮ce cytowan膮 sum臋 zostan膮 rozstrzygni臋te jako wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej sumy zostan膮 rozstrzygni臋te jako przegrane.

 

Zak艂ady Liniowe dla Zmian 3/5/7 - Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane dla wyniku po 3./5./7. zmianie uko艅czonego meczu, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest ju偶 na prowadzeniu (z zastosowaniem zak艂adu Na punkty) w po艂owie w艂a艣ciwej zmiany, lub zdoby艂a punkt zapewniaj膮cy przewag臋 (dla zastosowanego zak艂adu Na punkty) w danej zmianie, w kt贸rym to przypadku dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

Przedmeczowe Zak艂ady Proporcjonalne, w tym Zak艂ady Proporcjonalne dotycz膮ce Graczy

 

W przypadku zastosowania zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady b臋d膮 bra膰 pod uwag臋 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie.

 

Wymienieni miotacze musz膮 rozpocz膮膰 gr臋, aby zak艂ad by艂 wa偶ny. Dodatkowe zmiany licz膮 si臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej.

 

Przedmeczowe zak艂ady proporcjonalne dla 1-szej zmiany - 1-sza zmiana musi zosta膰 zako艅czona, aby zak艂ad by艂 wa偶ny, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 okre艣lone.

 

Double Result - Wynik po 4陆 zmiany, plus wynik dla ca艂ego meczu.

 

Game Total Odd/Even - Je艣li 艂膮czny wynik wynosi zero, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Okres Zdobycia Najwi臋kszej Liczby Punkt贸w - zasada zmiany co 8 陆 obowi膮zuje.

 

Team Total Odd/Even - Je艣li wynik dla dru偶yny wynosi zero, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Total Runs 5-Way - zasada zmian co 8陆 obowi膮zuje, chyba, 偶e suma osi膮gn臋艂a najwy偶sze pasmo, w kt贸rym to przypadku pasmo zostanie rozstrzygni臋te jako wygrane.

 

Margines Wygranej - Podlega zasadzie zmian co 8 陆. Rozstrzygni臋cie obejmuje dodatkowe zmiany dla MLB; dla rozgrywek poza MLB, opcja ta jest dost臋pna, gdy mecz mo偶e si臋 zako艅czy膰 remisem. Je艣li mecz MLB zako艅czy si臋 Remisem w przypadku anulowania/zawieszenia gry, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Prowadzenie po x Zmianach - Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane  dla wyniku po uko艅czeniu pierwszych x zmian, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest ju偶 na prowadzeniu w po艂owie danej zmiany, lub punkty powoduj膮ce uzyskanie prowadzenia w tej zmianie, w kt贸rym to przypadku dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

鈥濶a 偶ywo鈥

 

W przypadku zastosowania zasady mi艂osierdzia wszystkie zak艂ady b臋d膮 bra膰 pod uwag臋 wynik obowi膮zuj膮cy w tym momencie.

 

Wszystkie zak艂ady s膮 wa偶ne niezale偶nie od zmian miotaczy. Dodatkowe zmiany licz膮 si臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ad Na mecz 鈥  Z zastrze偶eniem zasady 4陆 zmiany.

 

Zak艂ady Na punkty / Alternatywny Handicap - Podlega zasdzie 8陆 zmiany.

 

Zak艂ady typu Game Total / Alternative Total - Podlegaj膮 zasadzie zmian co  8 陆, Z WYJ膭TKIEM przypadk贸w, gdy suma dla meczu zosta艂a przekroczona (je偶eli suma dla meczu przekroczy艂a cytowan膮 sum臋, zak艂ady dotycz膮ce przekroczenia b臋d膮 rozstrzygane jako wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej przekroczenia - jako przegrane), lub gdy okre艣lone zosta艂o naturalne zako艅czenie gry oznaczaj膮ce wynik ca艂kowitej cytowanej sumy, np. mecz MLB jest anulowany lub zawieszony przy wyniku 5-5, zak艂ady obstawiaj膮ce przekroczenie nad 10 lub 10,5 s膮 rozstrzygane jako wygrane, natomiast zak艂ady obstawiaj膮ce sum臋 poni偶ej 10 lub 10,5 s膮 uznawane za przegrane, poniewa偶 naturalnym wynikiem meczu jest przynajmniej 11punkt贸w. W szczeg贸lno艣ci mecze z Trening贸w Wiosennych MLB rozstrzygni臋cie opiera si臋 tylko na 9 zmianach, w przypadkach, gdy zasada naturalnego wniosku mog艂aby obowi膮zywa膰.

 

Team Total - Podlega zasadzie 8 陆 zmiany, Z WYJ膭TKIEM, gdy suma dla dru偶yny zosta艂a ju偶 przekroczona (je偶eli suma dla dru偶yny przekroczy艂a ju偶 cytowan膮 sum臋, zak艂ady przekraczaj膮ce zostan膮 uznane za wygrane, natomiast zak艂ady poni偶ej sumy - za przegrane).

 

3-dro偶ny handicap - obejmuje cen臋 za remis z handicapem. Dodatkowe zmiany licz膮 si臋. Z zastrze偶eniem zasady 8陆 zmiany.

 

To Go To Extra Innings - Druga po艂owa 9. zmiany musi zosta膰 zako艅czona, aby zak艂ad by艂 wa偶ny. Je偶eli wynik po 9 zmianach to remis, to zak艂ad zostanie uznany na Tak, nawet, je偶eli nie s膮 rozgrywane dodatkowe zmiany ze wzgl臋du na anulowanie/zawieszenie meczu.

 

To Win Inning (Bie偶膮ca/Nast臋pna zmiana) - Pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 w okre艣lonej zmianie jest na prowadzeniu w momencie anulowania/zawieszenia meczu.

 

Zak艂ady na punkty w inningu (w tym Alternatywne) 鈥 Aby zak艂ad by艂 wa偶ny, pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 w okre艣lonej zmianie osi膮gnie wskazan膮 liczb臋 punkt贸w i nie ma mo偶liwo艣ci jej pokonania.

 

Suma na Zmian臋 (w tym Alternatywy) - Aby zak艂ad by艂 wa偶ny pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba, 偶e cytowana suma zosta艂a ju偶 przekroczona w momencie anulowania/zawieszenia meczu.

 

Wynik na Zmian臋 (Bie偶膮ca/Nast臋pna Zmiana) - Pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba, 偶e rozstrzygni臋cie zak艂ad贸w jest ju偶 okre艣lone.

 

Lider Po "X" Zmianach - Aby zak艂ad by艂 wa偶ny pierwsza i druga po艂owa okre艣lonej zmiany musi by膰 zako艅czona, chyba, 偶e dru偶yna walcz膮ca o drug膮 baz臋 jest na prowadzeniu i nie ma mo偶liwo艣ci jej pokonania w momencie anulowania/zawieszenia meczu. W przypadku przywo艂ania zasady mi艂osierdzia, wszystkie zak艂ady dotycz膮ce lider贸w niepe艂nych zmian zostan膮 uznane za wygrane przez zwyci臋zc臋 meczu.

 

Zak艂ady na wy艣cigi do okre艣lonej liczby punkt贸w/艁膮czny wynik dru偶yny/艁膮czn膮 liczb臋 uderze艅 鈥 obowi膮zuje zasada 8陆 zmiany, chyba, 偶e rozstrzygni臋cie zak艂ad贸w jest ju偶 okre艣lone, lub je偶eli naturalne zako艅czenie meczu oznacza, 偶e wynik zak艂ad贸w zosta艂 okre艣lony. W szczeg贸lno艣ci mecze z Trening贸w Wiosennych MLB rozstrzygni臋cie opiera si臋 tylko na 9 zmianach, w przypadkach, gdy zasada naturalnego wniosku mog艂aby obowi膮zywa膰.

 

W przypadku anulowania lub zawieszenia meczu remisuj膮cego i gdy naturalne zako艅czenie meczu wymaga wy艂onienia zwyci臋zcy, stosowne cytowane zak艂ady typu Race To zostan膮 uniewa偶nione. Np. Mecz MLB jest anulowany lub zawieszony z wynikiem 3-3 po 10 zmianach, wszystkie zak艂ady typu Wy艣cig od 4 punkt贸w zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady typu Wy艣cig do 5/6/7 punkt贸w zostan膮 rozstrzygni臋te jako 呕adna z dru偶yn.

 

Dru偶yna, Kt贸ra Zdob臋dzie Nast臋pny Punkt - W przypadku porzucenia gry wszystkie zak艂ady dla ju偶 punkt贸w zdobytych w biegach b臋d膮 wa偶ne. Zak艂ady dla nast臋pnego biegu w momencie anulowania/zawieszenia meczu nie b臋d膮 wa偶ne.

 

Margines Wygranej - Podlega zasadzie zmian co 8 陆. Rozstrzygni臋cie obejmuje dodatkowe zmiany dla MLB; dla rozgrywek poza MLB, opcja ta jest dost臋pna, gdy mecz mo偶e si臋 zako艅czy膰 remisem. Je艣li mecz MLB zako艅czy si臋 Remisem w przypadku anulowania/zawieszenia gry, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady na wydarzenia przysz艂e - zasady og贸lne

 

Wygrane/Wyniki typu Kto lepszy w Sezonie Zasadniczym 鈥 Dru偶yna musi uko艅czy膰 przynajmniej 160 meczy w sezonie regularnym, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba, 偶e pozosta艂e mecze w trakcie danego sezonu nie maj膮 wp艂ywu na wynik.

 

Czy w Sezonie Regularnym b臋dzie mia艂 miejsce "Idealny Mecz" - Aby wynik zosta艂 rozstrzygni臋ty na "Tak", w sezonie regularnym MLB musi si臋 odby膰 mecz, w kt贸rym miotacz (lub kombinacja miotaczy) wyrzuci zwyci臋stwo trwaj膮ce minimum 9 zmian, w kt贸rym pa艂karz dru偶yny przeciwnej zaliczy艂 baz臋 w trakcie meczu.

 

Oferty Specjalne dla Sezonu Regularnego - Wszystkie zak艂ady odnosz膮 si臋 do statystyk sezonu, naliczanych przez MLB i mog膮 przechodzi膰 pomi臋dzy Lig膮 Ameryka艅sk膮 a Lig膮 Krajow膮. Statystyki naliczone w jakiejkolwiek innej Lidze nie licz膮 si臋.

 

Wygrane Zarejestrowane przez Miotacza / Miotacz z Najwi臋ksz膮 Liczb膮 Zwyci臋stw / Liczba Miotaczy, kt贸rzy wygrali 20 lub wi臋cej mecz贸w - Patrz liczba wygranych naliczona przez organ MLB prowadz膮cy punktacj臋.

 

Gracz, kt贸ry zaliczy艂 najwi臋cej Home Runs - Patrz liczba bieg贸w Home Run odnotowanych przez organ MLB prowadz膮cy punktacj臋.

 

Dru偶yna, kt贸ra Wygra Proporczyk - Dru偶yna, kt贸ra przechodzi do Serii 艢wiatowej zostanie uznana za zdobywc臋 proporczyka.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li nie zostanie rozegrana regulaminowa liczba mecz贸w (zgodnie z odpowiednimi organizacjami zarz膮dzaj膮cymi) lub zostan膮 zmienione.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋, na zwyci臋zc臋 proporca oraz na dywizje

 

Wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie od relokacji zespo艂u, zmiany nazwy zespo艂u, d艂ugo艣ci sezonu lub formy play-off贸w.

 

Zak艂ady na dzik膮 kart臋

 

Dru偶yna, kt贸ra przejdzie do fazy playoff MLB dzi臋ki dzikiej karcie b臋dzie uznawana za zwyci臋zc臋.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Koszyk贸wka

 

Zak艂ady na mecze i bezpo艣ednio mi臋dzy graczami

 

Zak艂ady s膮 uznawane za wa偶ne jedynie w przypadku, gdy wszystkie spotkania rozpoczn膮 si臋 w zaplanowanym terminie (czasu lokalnego stadionu). W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. Je艣li gospodarze i go艣cie rozgrywaj膮 dany mecz w lokalizacji dru偶yny go艣ci, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e gospodarze wci膮偶 oficjalnie s膮 okre艣lani jako gospodarze. W przeciwnym razie zak艂ady zostaj膮 anulowane.

 

Aby zak艂ady zacz臋艂y obowi膮zywa膰, do zako艅czenia planowego czasu gry musi pozostawa膰 5 minut lub mniej, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Natomiast w przypadku wersji meczu "3x3 lub streetball" rozliczenie odbywa膰 si臋 b臋dzie na podstawie regulaminu zawod贸w (zwyci臋zc膮 jest pierwsza dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie 21 punkt贸w lub dru偶yna z najwi臋ksz膮 liczb膮 punkt贸w na koniec wyznaczonego 10-minutowego czasu gry). Remis w regulaminowym czasie skutkuje dogrywk膮 bez okre艣lonego czasu trwania, a wygrywa pierwsza dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie dwa punkty w dogrywce.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady przedmeczowe, w tym zak艂ady na mecze bezpo艣rednio mi臋dzy graczami

 

Wszystkie zak艂ady przedmeczowe uwzgl臋dniaj膮 dogrywk臋, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Por贸wnania zawodnik贸w (Kto lepszy)/Wyst臋py zawodnik贸w

 

Dost臋pne s膮 zak艂ady na wyst臋p tego zawodnika dotycz膮ce r贸偶nych osi膮gni臋膰, np. punkty, zbi贸rki, asysty, bloki, rzuty wolne. Zastosowanie maj膮 zasady zwrotu stawki (Push).

 

Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, odno艣ni zawodnicy musz膮 by膰 w strojach i pojawi膰 si臋 na boisku. Dogrywka liczy si臋 w przypadku zak艂ad贸w bezpo艣rednich na dowolnego zawodnika, chyba 偶e zaznaczono inaczej.

 

Wyst臋py poszczeg贸lnych zawodnik贸w s膮 zestawiane dla cel贸w zak艂ad贸w w zak艂adach typu Kto lepszy. Do okre艣lenia rezultatu mo偶e by膰 zastosowany handicap faktycznego wyniku ka偶dego zawodnika. Zastosowanie maj膮 zasady zwrotu stawki (Push).

 

Double Double/Triple Double - Double/Double, gracz musi zaliczy膰 10 lub wi臋cej w dw贸ch z nast臋puj膮cych 5 kategorii statystycznych. Triple/Double, gracz musi zaliczy膰 10 lub wi臋cej w 3 z nast臋puj膮cych 5 kategoriach statystycznych: Punkty, zbi贸rki, asysty, bloki i przej臋cia.

 

Zak艂ady na 偶ywo UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋

 

Je艣li mecz zostanie prze艂o偶ony lub odwo艂any po rozpocz臋ciu, zak艂ady b臋d膮 obowi膮zywa膰, je艣li pozosta艂o 5 minut lub mniej regulaminowego czasu gry.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋

 

Pierwsza po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady na pierwsz膮 po艂ow臋 pozosta艂y w mocy. Je艣li mecz zostanie prze艂o偶ony lub odwo艂any po rozpocz臋ciu, zak艂ady na mecz i drug膮 po艂ow臋 pozostaj膮 w mocy, je艣li do ko艅ca pozosta艂o 5 minut lub mniej, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w zosta艂o ju偶 okre艣lone.

 

Zak艂ady na 偶ywo na kwart臋 UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywk臋

 

Dana kwarta musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady obowi膮zywa艂y, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na wydarzenia przysz艂e NBA/Zak艂ady typu prop bet na Turnieje

 

Wygrane/Zak艂ady typu Kto lepszy w Sezonie Regularnym 鈥 Dru偶yna musi uko艅czy膰 przynajmniej 80 meczy w sezonie regularnym, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e pozosta艂e mecze w trakcie danego sezonu nie maj膮 wp艂ywu na wynik.

 

Wygrana dywizji - zastosowanie maj膮 zasady tie-breaka NBA.

 

Wygrana w konferencji - dru偶yna, kt贸ra awansuje do mistrzostw NBA zostanie uznana za zwyci臋zc臋 konferencji.

 

Rozliczenie wszystkich zak艂ad贸w zostanie przeprowadzone zgodnie z oficjalnymi rankingami i statystykami dostarczonymi przez organy zarz膮dzaj膮ce turnieju, np. NBA, FIBA.

 

Dru偶yna z najwi臋kszym post臋pem i Etap eliminacji - Do rozliczenia zostanie u偶yty najwy偶szy oficjalny ranking (dostarczony przez organ zarz膮dzaj膮cy turnieju), z wyj膮tkiem przypadk贸w, gdy dru偶yny odpadaj膮 na tym samym etapie i nie ma w rankingu, aby rozr贸偶ni膰 rozliczenie - w tym przypadku zak艂ady zostan膮 anulowane.

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋, zak艂ady na poziomie dywizji, konferencji i regionalnym

 

Wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie od relokacji zespo艂u, zmiany nazwy zespo艂u lub czasu trwania sezonu.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li nie zostanie rozegrana regulaminowa liczba mecz贸w (zgodnie z odpowiednimi organizacjami zarz膮dzaj膮cymi) lub zostan膮 zmienione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Siatk贸wka pla偶owa

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

W przypadku, gdy kt贸ry艣 z wymienionych zawodnik贸w w meczu zmieni si臋 przed rozpocz臋ciem meczu, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie zostanie rozegrany do ko艅ca, wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, za wyj膮tkiem zak艂ad贸w, w kt贸rych wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

W przypadku rozpocz臋cia meczu, kt贸ry nast臋pnie nie zostanie rozegrany do ko艅ca wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e wynik konkretnego zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony, lub je艣li nie ma wyobra偶alnego sposobu, aby  set i/lub mecz mog艂y by膰 rozegrane do naturalnego zako艅czenia bez bezwarunkowego okre艣lenia wyniku danego zak艂adu.

 

Na przyk艂ad, set jest przerwany przy wyniku 18-17: zak艂ady na Wi臋cej/Mniej ni偶 艁膮czna liczba punkt贸w w secie 35,5 jest rozliczany odpowiednio jako zwyci臋zcy/przegrani, poniewa偶 ka偶de naturalne zako艅czenie seta dawa艂oby co najmniej 36 punkt贸w.

 

Obecny/Nast臋pny lider seta po: Je艣li okre艣lona liczba punkt贸w nie zostanie uzyskana w danym secie, dru偶yna, kt贸ra wygra set, zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Kr臋gle

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Zak艂ady na mecz

 

Aby zak艂ady pozosta艂y w mocy, mecz musi by膰 rozegrany w ci膮gu 24 godzin od pocz膮tkowego planowanego rozpocz臋cia. Je艣li mecz si臋 nie odb臋dzie z jakiego艣 powodu (np. wycofanie zawodnika z powodu kontuzji), wszystkie zak艂ady przedmeczowe s膮 niewa偶ne, a stawki zostan膮 zwr贸cone. W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie zostanie rozegrany do ko艅ca, zawodnik, kt贸ry przeszed艂 do nast臋pnej rundy zostanie uznany za zwyci臋zc臋.

 

W przypadku kolejnych takich zak艂ad贸w zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione, je艣li regulaminowa ilo艣膰 set贸w nie zostanie rozegrana do ko艅ca lub zmieni si臋. Je偶eli zdarzy si臋, 偶e set nie zostanie uko艅czony zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty:

 

Handicap meczu

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w (zak艂ad na dwa wyniki)

 

艁膮czna suma set贸w

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w nieparzysta/parzysta

 

艁膮czna Ilo艣膰 punkt贸w zawodnika (zak艂ad na dwa wyniki)

 

Za wyj膮tkiem Premier League Bowls w przypadku remisu do cel贸w rozliczenia  b臋dzie u偶ywany wynik na koniec tie-breaka. W Premier League Bowls oferowana jest cena za remis.

 

Zak艂ady na set/Prawid艂owy wynik seta

 

Uniewa偶nia si臋, je艣li mecz nie zostanie rozegrany do ko艅ca.

 

Zak艂ady na set (bie偶膮cy i nast臋pny)

 

Je偶eli zdarzy si臋, 偶e set nie zostanie uko艅czony zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty:

 

Zwyci臋zca bie偶膮cego seta (na dwa wyniki)

 

Zwyci臋zca bie偶膮cego seta (na trzy wyniki)

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w bie偶膮cego seta (zak艂ad na dwa wyniki)

 

Handicap bie偶膮cego seta

 

Margines zwyci臋stwa w bie偶膮cym secie

 

Dok艂adny wynik bie偶膮cego seta

 

Nieparzysta/parzysta 艂膮czna liczba punkt贸w bie偶膮cego seta

 

Dok艂adny wynik seta

 

Wy艣cig do 4/6/8/10 punkt贸w w bie偶膮cym secie (Zak艂ady na trzy wyniki, dost臋pna jest opcja "呕aden")

 

Lider bie偶膮cego seta po 3/4/5/6 endach (Zak艂ady na trzy wyniki, dost臋pna jest opcja "Remis")

 

Zwyci臋zca kolejnego seta (na dwa wyniki)

 

Zwyci臋zca kolejnego seta (na trzy wyniki)

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w kolejnego seta (zak艂ad na dwa wyniki)

 

Handicap kolejnego seta

 

Margines zwyci臋stwa w kolejnym secie

 

Dok艂adny wynik kolejnego seta

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w kolejnego seta nieparzysta/parzysta

 

Wy艣cig do 4/6/8/10 punkt贸w w nast臋pnym secie (Zak艂ady na trzy wyniki, dost臋pna jest opcja "呕aden")

 

Lider nast臋pnego seta po 3/4/5/6 endach (Zak艂ady na trzy wyniki, dost臋pna jest opcja "Remis")

 

Zak艂ady na set (bie偶膮cy i nast臋pny)

 

Je偶eli zdarzy si臋, 偶e set zostanie rozpocz臋ty, ale nie zostanie uko艅czony, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty:

 

Zwyci臋zca bie偶膮cego endu (Dwa wyniki) - W przypadku zako艅czenia endu remisem wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone

 

Zwyci臋zca nast臋pnego endu (Dwa wyniki) - W przypadku zako艅czenia endu remisem wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone

 

Dok艂adny wynik nast臋pnego endu - W przypadku zako艅czenia endu remisem wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w w nast臋pnym endzie (Zak艂ad na dwa wyniki)

 

Narodowo艣膰 zwyci臋zcy

 

Zwyci臋zca okre艣lany jest wed艂ug kraju, kt贸ry reprezentuje. Wejd藕 na www.worldbowlstour.com.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Box/MMA/UFC

 

 

 

Zak艂ady na prze艂o偶one walki b臋d膮 obowi膮zywa膰 przez 24 dni. Je艣li jeden z zawodnik贸w zostanie zast膮piony przez innego, wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

Dla cel贸w zak艂ad贸w uwa偶a si臋, 偶e walka rozpocz臋艂a si臋, gdy rozleg艂 si臋 dzwonek pocz膮tku 1. rundy.

 

Je艣li jeden z zawodnik贸w nie zareaguje na dzwonek w nast臋pnej rundzie, to jego przeciwnik zostaje uznany za zwyci臋zc臋 poprzedniej rundy.

 

W przypadku uniewa偶nienia walki (no contest), wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, a stawki zostan膮 zwr贸cone, z wyj膮tkiem zak艂ad贸w, kt贸re zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Wygrana w walce

 

W przypadku remisu wszystkie zak艂ady s膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone. Obejmuje to walk臋, kt贸ra ko艅czy si臋 remisem decyzj膮 wi臋kszo艣ci. Zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie oficjalnego wyniku og艂oszonego na ringu. P贸藕niejsze odwo艂ania/zmiany nie maj膮 wp艂ywu na rozliczenie (je艣li tylko zmiana zosta艂a dokonana z powodu b艂臋du ludzkiego podczas og艂oszeniu wyniku).

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 obowi膮zywa膰 niezale偶nie od zmiany liczby rund do rozegrania.

 

Wynik walki - zak艂ad na 5 wynik贸w / Dok艂adny spos贸b zwyci臋stwa

 

Rozliczenie b臋dzie opiera膰 si臋 na oficjalnym og艂oszonym wyniku.

 

Remis lub remis techniczny - remis oznacza remis na karcie wynik贸w. Remis techniczny to sytuacja, gdy s臋dzia przerywa walk臋 przed rozpocz臋ciem 5. rundy z dowolnego powodu, z wyj膮tkiem nokautu, nokautu technicznego lub dyskwalifikacji.

 

KO lub TKO -  Nokaut (KO) to sytuacja, gdy bokser nie podniesie si臋 po odliczaniu do 10. Nokaut techniczny (TKO) nast臋puj臋 na skutek 3 nokdaun贸w lub decyzji s臋dziego. Ka偶dy zej艣cie do naro偶nika b臋dzie uznawane za nokaut techniczny (TKO), chyba 偶e walka zostanie p贸藕niej rozstrzygni臋ta na podstawie kart wynik贸w s臋dzi贸w lub walka zostanie uniewa偶niona (no contest).

 

Decyzja techniczna - Decyzja podejmowana jest na podstawie punkt贸w z kart wynik贸w mi臋dzy s臋dziami. Decyzja techniczna jest podejmowana za po艣rednictwem kart wynik贸w w dowolnym momencie innym ni偶 na koniec zaplanowanych rund.

 

Decyzja wi臋kszo艣ci - Decyzja podejmowana jest na podstawie punkt贸w z kart wynik贸w mi臋dzy s臋dziami. Decyzja wi臋kszo艣ci oznacza, 偶e jeden zawodnik zdoby艂 wi臋cej punkt贸w ni偶 drugi na dw贸ch kartach wynik贸w s臋dzi贸w, ale trzeci s臋dzia przyzna艂 jednakow膮 ilo艣膰 punkt贸w obu zawodnikom (remis).

 

Decyzja niejednog艂o艣na - Decyzja podejmowana jest na podstawie punkt贸w z kart wynik贸w mi臋dzy s臋dziami. Decyzja niejednog艂o艣na oznacza, 偶e jeden zawodnik zdoby艂 wi臋cej punkt贸w ni偶 drugi na dw贸ch kartach wynik贸w s臋dzi贸w, ale trzeci s臋dzia uzna艂 za zwyci臋zc臋 drugiego zawodnika.

 

Decyzja jednog艂o艣na - Decyzja podejmowana jest na podstawie punkt贸w z kart wynik贸w mi臋dzy s臋dziami. Decyzja jednog艂o艣na to taka, gdy jeden i ten sam zawodnik zdobywa wi臋cej punkt贸w ni偶 drugi na wszystkich trzech kartach wynik贸w s臋dzi贸w.

 

Zdyskwalifikowany rywal - nast臋puje, gdy walka ko艅czy si臋 bez KO, 孝袣袨 lub decyzji s臋dzi贸w, bo celowo jeden lub obaj zawodnicy wielokrotnie faulowali lub naruszali inne zasady, a s臋dzia og艂asza dyskwalifikacj臋 boksera, kt贸ry na jej skutek automatycznie przegrywa walk臋 z rywalem.

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 obowi膮zywa膰 niezale偶nie od zmiany liczby rund walki.

 

艁膮czna liczba rund

 

Dla cel贸w rozliczenia po艂owa rundy oznacza 1 minut臋 i 30 sekund odno艣nej rundy do okre艣lenia czasu kt贸rszego lub d艂u偶szego.

 

Je艣li ilo艣膰 rund walki zmieni si臋 po ustawieniu zak艂adu, wszystkie zak艂ady b臋d膮 nadal obowi膮zywa膰, chyba 偶e przez now膮 liczb臋 rund notowanie b臋dzie wy偶sze ni偶 艂膮czna ilo艣膰 rund do rozegrania w walce.

 

W przypadku UFC, gdy po艂owa rundy oznacza 2 minuty i 30 sekund odno艣nej rundy do okre艣lenia czasu kt贸rszego lub d艂u偶szego.

 

Zak艂ady na rund臋 lub grup臋 rund

 

Je艣li z jakiego艣 powodu liczba rund w walce zmieni si臋, postawione ju偶 zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

Dla cel贸w zak艂ad贸w zak艂ady na rundy lub grupy rund s膮 stawiane na zawodnika, kt贸ry wygra przez KO, TKO lub dyskwalifikacj臋 podczas tej rundy lub grupy rund. W przypadku decyzji technicznej przed ko艅cem walki wszystkie zak艂ady zostan膮 rozliczone jako wygrana w drodze decyzji.

 

鈥濶a 偶ywo鈥

 

Zwyci臋zca walki - zak艂ady na trzy wyniki - obejmuje wycen臋 za remis.

 

Remis-brak zak艂adu - w przypadku remisu wszystkie zak艂ady s膮 uniewa偶niane, a stawki zostan膮 zwr贸cone. Obejmuje to walk臋, kt贸ra ko艅czy si臋 remisem decyzj膮 wi臋kszo艣ci.

 

Zwyci臋zca walki - zak艂ad na dwa wyniki -Proponowany w przypadku walk, w kt贸rych nie jest mo偶liwy remis, np. Prizefighter.

 

Wynik walki - zak艂ad na pi臋膰 wynik贸w - Typowanie wyniku walki przed jej rozpocz臋ciem.

 

Zwyci臋zca walki - zak艂ad na cztery wyniki -Proponowany w przypadku walk, w kt贸rych nie jest mo偶liwy remis, np. Prizefighter.

 

艁膮czna liczba rund - zak艂ad na dwa wyniki - Stosowane s膮 oferty za pe艂ne rundy. Do cel贸w rozliczenia pod uwag臋 brana jest runda, w kt贸rym zako艅czy si臋 walka. W przypadku, gdy zawodnik wycofa si臋 z walki na swoim krze艣le w naro偶niku, mi臋dzy rundami np. 9 a 10, dla cel贸w rozliczenia pod uwag臋 b臋dzie brana runda 9, czyli ostatnia rozegrana w pe艂ni runda.

 

Zak艂ady na grup臋 rund/rund臋 - Dla cel贸w rozliczenia zak艂ady na rundy lub grupy rund s膮 stawiane na zawodnika, kt贸ry wygra przez KO, TKO lub dyskwalifikacj臋 podczas tej rundy lub grupy rund. W przypadku decyzji technicznej przed ko艅cem walki wszystkie zak艂ady zostan膮 rozliczone jako wygrana w drodze decyzji. W przypadku, gdy zawodnik wycofa si臋 z walki na swoim krze艣le w naro偶niku, mi臋dzy rundami np. 9 a 10, dla cel贸w rozliczenia pod uwag臋 b臋dzie brana runda 9, czyli ostatnia rozegrana w pe艂ni runda. W przypadku walk, w kt贸rych remis nie jest mo偶liwy, np. Prizefighter, remis ani remis techniczny nie jest wyceniany.

 

Pokonanie dystansu - dla cel贸w rozliczenia oficjalna wskazana ilo艣膰 rund musi w pe艂ni zako艅czy膰 si臋, aby zak艂ady by艂y rozliczane jako Tak.

 

Zak艂ady specjalne dotycz膮ce walk

 

Wywalczenie nokdaunu

 

Dla cel贸w rozliczenia nokdaun oznacza sytuacje, gdy zawodnik jest po nokdaunie lub obowi膮zkowym odliczaniu do 8 (nie b臋dzie brane pod uwag臋 nic , co s臋dzia uzna za za po艣lizgni臋cie).

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Krykiet

 

Wszystkie mecze

 

Mecze nierozegrane zgodnie z planem

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ilo艣膰 run贸w zdobytych przez odbijaj膮cego w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i mecze mistrzostw hrabstwa -  Liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach zako艅czonych remisem musi by膰 co najmniej 200 straconych over贸w.

 

Ca艂kowita liczba run贸w w pierwszym overze

 

Ceny b臋d膮 oferowane za 艂膮czn膮 ilo艣膰 run贸w zdobytych w ci膮gu pierwszego overu w meczu. Runy extras i karne b臋d膮 uwzgl臋dniane. Dany over musi by膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zdobycie przez batsmana du偶yny 50 w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. W rozliczeniu liczy膰 si臋 b臋dzie ka偶dy wynik batsmana wynosz膮cy 50 lub wi臋cej.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i mecze klasy pierwszej -  Liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach zako艅czonych remisem musi by膰 co najmniej 200 straconych over贸w.

 

Zdobycie setki w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozstrzygni臋cie jest ju偶 okre艣lone.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i mecze klasy pierwszej -  Liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach zako艅czonych remisem musi by膰 co najmniej 200 straconych over贸w.

 

Zdobycie przez batsmana du偶yny setki w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozstrzygni臋cie jest ju偶 okre艣lone.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i mecze klasy pierwszej -  Liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach zako艅czonych remisem musi by膰 co najmniej 200 straconych over贸w.

 

Najwi臋cej run out贸w Zak艂ady na trzy wyniki

 

Ceny b臋d膮 oferowane na to, kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie wi臋cej run out贸w podczas fieldingu. Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu ingerencji z zewn膮trz, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. Je偶eli liczba over贸w w meczu zostanie zmniejszona a wynik meczu zostanie osi膮gni臋ty, to dru偶yna, kt贸ra zdoby艂a najwi臋cej run out贸w podczas fieldingu b臋dzie uznawana za dru偶yn臋 zwyci臋sk膮 niezale偶nie od liczby rozegranych over贸w. W meczach rozstrzygni臋tych w drodze Super-Overu 偶aden run out maj膮cy miejsce w czasie Super-Overu nie b臋dzie brany pod uwag臋 podczas rozstrzygania. W meczach testowych i meczach pierwszej klasy wszystkie inningi w meczu b臋d膮 brane pod uwag臋.

 

Wynik pierwszych inning贸w

 

Ceny b臋d膮 oferowane za ilo艣膰 run贸w zdobytych podczas pierwszych inning贸w w meczu, niezale偶nie od tego, kt贸ra dru偶yna oderza jako pierwsza. Zaplanowana musi by膰 poni偶sza minimalna liczba over贸w. W przeciwnym razie wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygniete.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe i pierwszej klasy - do cel贸w rozstrzygni臋cia Deklaracje b臋d膮 uznawane za zako艅czenie inningsu. W przypadku oddania pierwszych 1 inning贸w walkowerem wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku, je艣li inningi nie zostan膮 zako艅czone z powodu ingerencji z zewn膮trz lub niekorzystnych warunk贸w pogodowych, wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Najwi臋cej wybi膰 poza boisko (six) w meczu

 

Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu ingerencji z zewn膮trz, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach testowych i meczach mistrzostw hrabstwa liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach remisowych str膮conych musi by膰 minimum 200 over贸w, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach w formule Twenty20 mecz powinien by膰 zaplanowany na 20 pe艂nych over贸w i musi by膰 oficjalny wynik, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach jednodniowych, w kt贸rych liczba over贸w zmniejszy艂a si臋, a wynik nie zosta艂 jeszcze okre艣lony, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W celach rozstrzygania zak艂ad贸w oznacza to wszelkie podania, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow). W meczach rozstrzygni臋tych w drodze Super-Overu wybicia poza boisko maj膮ce miejsce w czasie Super-Overu nie b臋d膮 brane pod uwag臋 podczas rozstrzygania.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

艁膮czna ilo艣膰 wybi膰 poza boisko (six) w meczu

 

Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu ingerencji z zewn膮trz, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W meczach jednodniowych obie dru偶yny musz膮 mie膰 co najmniej po 40 over贸w, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach testowych i meczach mistrzostw hrabstwa liczy si臋 ca艂y mecz. W meczach remisowych str膮conych musi by膰 minimum 200 over贸w, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach w formule Twenty20 mecz powinien by膰 zaplanowany na 20 pe艂nych over贸w i musi by膰 oficjalny wynik, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach jednodniowych, w kt贸rych liczba over贸w zmniejszy艂a si臋, a wynik nie zosta艂 jeszcze okre艣lony, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W celach rozstrzygania zak艂ad贸w oznacza to wszelkie podania, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow). W meczach rozstrzygni臋tych w drodze Super-Overu wybicia poza boisko maj膮ce miejsce w czasie Super-Overu nie b臋d膮 brane pod uwag臋 podczas rozstrzygania.

 

Dru偶yna, kt贸ra osi膮gn臋艂a najwy偶szy wynik w 1. overach 6/10/15

 

Je艣li obie dru偶yny nie wykonaj膮 okre艣lonej liczby over贸w z powodu dzia艂ania czynnik贸w zewn臋trznych lub niekorzystnej pogody, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zosta艂o ju偶 rozstrzygni臋te. W przypadku remisu zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Czy dru偶yna wygra poprzez inningi

 

Obowi膮zywa膰 b臋d膮 zak艂ady na oficjalny wynik. Str膮conych musi by膰 co najmniej 200 over贸w w meczu, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Nieparzysta/Parzysta liczba run贸w w bie偶膮cym/nast臋pnym inningu

 

Runy extrar i karne s膮 uwzgl臋dniane w rozliczeniach.

 

Ca艂kowita nieparzysta/parzysta liczba run贸w w nast臋pnym overze

 

Runy extras i karne b臋d膮 uwzgl臋dniane. Je艣li inning zako艅czy si臋 w trakcie overu, wtedy taki over bardziej uznany za zako艅czony, chyba 偶e runda zako艅czy si臋 ze wzgl臋du na niesprzyjaj膮ce warunki niepogodowe. W takim przypadku wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane je偶eli liczba run贸w w danym overze wynosi Zero.

 

Zdobycie najwi臋kszej liczby run贸w

 

Obaj zawodnicy musz膮 doj艣c do linii crease, aby zak艂ady obowi膮zywa艂y. Rozliczenie odbywa si臋 na podstawie oficjalnego wyniku (wynik贸w) danego batsmana.

 

Runy w sesji

 

Runy extrast i karne b臋d膮 uwzgl臋dniane. Aby zak艂ady obowi膮zywa艂y, musi by膰 zako艅czonych 20 over贸w.

 

Handicap w Biegu w 1. Zmianie

 

Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, pierwszy inning musi zosta膰 uko艅czony przez obie dru偶yny (wliczaj膮c deklaracje).

 

Stracone bramki

 

Aby zak艂ady obowi膮zywa艂y, jedna pi艂ka musi by膰 str膮cona.

 

Prawid艂owo wytypowany wynik serii

 

Zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li okre艣lona liczb臋 mecz贸w nie zostanie zako艅czonych.

 

Najlepszy batsman/bowler serii

 

Ka偶dy wyceniany zawodnik, kt贸ry nie we藕mie udzia艂u w danej serii zostanie uniewa偶niony (zak艂ad mo偶e podlega膰 zasadzie 4 (potr膮cenia)). W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w zako艅czy z r贸wn膮 ilo艣ci膮 bramek, zwyci臋zc膮 b臋dzie bowler z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 straconych run贸w. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Najwi臋ksza ilo艣膰 wybi膰 poza boisko (seria)

 

W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej graczy ko艅czy z r贸wn膮 liczb膮 wybi膰 poza boisko, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecze jednodniowe/Twenty20

 

Zak艂ady na mecz

 

W meczach nara偶onych na niekorzystne warunki pogodowe zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane zgodnie z oficjalnymi zasadami zawod贸w, za wyj膮tkiem nast臋puj膮cych przypadk贸w: je艣li decyzja o wygranej w meczu zostanie podj臋ta w drodze losowania lub rzutu monet膮, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Je艣li nie jest okre艣lona cena za remis, a oficjalne zasady zawod贸w okre艣laj膮 zwyci臋zc臋/awansuj膮c膮 stron臋, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku.

 

Je艣li nie jest okre艣lona cena za remis, a oficjalne zasady zawod贸w nie okre艣laj膮 zwyci臋zcy, zastosowanie maj膮 zasady Dead-heat. W zawodach, w kt贸rych o zwyci臋stwie decyduje losowanie lub super over zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku.

 

Mecz ko艅czy si臋 remisem, gdy wyniki na koniec gry s膮 r贸wne, ale tylko wtedy, gdy strona uderzaj膮ca jako ostatnia zako艅czy艂a swoje inningi (czyli wszystkie inningi s膮 zako艅czone, lub, w krykiecie z ograniczonymi inningami, zagrana zosta艂a okre艣lona liczba over贸w  lub gra w ko艅cu zosta艂a zatrzymana w zwi膮zku z pogod膮 lub s艂abym 艣wiat艂em).

 

Je艣li mecz zako艅czy si臋 z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zwyci臋zca zosta艂 og艂oszony na podstawie oficjalnego regulaminu zawod贸w. W przypadku zmiany zg艂oszonego rywala wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

Je艣li mecz zostanie odwo艂any, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li nie zostanie rozegrany ponownie w ci膮gu 24 godzin od momentu og艂aszanej godziny rozpocz臋cia.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li wskazana liczba mecz贸w zmieni si臋, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te. Je艣li seria jest wyr贸wnana, a nie jest oferowana opcja remisu, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Wy艣cig do 10 run贸w

 

Zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne, chyba 偶e kt贸ry艣 z wymienionych zawodnik贸w nie otworzy uderzenia. Wtedy wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady s膮 wa偶ne bez wzgl臋du na to, kt贸ry z zawodnik贸w podejmuje pierwsz膮 pi艂k臋. Je偶eli 偶aden z zawodnik贸w nie zdob臋dzie 10 run贸w, to opcja 呕aden b臋dzie uznawana za wygran膮.

 

W przypadku wp艂ywu pogody na mecz, je艣li 偶aden z batsmen贸w nie zdob臋dzie 10 run贸w i 偶aden nie zostanie wyautowany, to zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Je偶eli 偶aden z batsman贸w nie zdob臋dzie 10 run贸w i oboje zostan膮 wyautowani, to opcja 呕aden jest uznawana za wygran膮.

 

Handicap meczu

 

Handicap jest dodawany na koniec meczu. Je艣li dru偶yna uderzaj膮ca jako pierwsza wygrywa lub remisuje mecz, do cel贸w rozliczenia b臋dzie stosowany handicap run贸w.

 

Mecz ko艅czy si臋 remisem, gdy wyniki na koniec gry s膮 r贸wne, ale tylko wtedy, gdy strona uderzaj膮ca jako ostatnia zako艅czy艂a swoje inningi (czyli wszystkie inningi s膮 zako艅czone, lub, w krykiecie z ograniczonymi inningami, zagrana zosta艂a okre艣lona liczba over贸w  lub gra w ko艅cu zosta艂a zatrzymana w zwi膮zku z pogod膮 lub s艂abym 艣wiat艂em).

 

Je艣li dru偶yna uderzaj膮ca jako druga wygrywa mecz, do cel贸w rozliczenia b臋dzie stosowany handicap bramek. Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Je艣li na mecz b臋dzie mia艂a wp艂yw pogoda lub dojdzie do innego op贸藕nienia, a overy w kt贸rym艣 z inning贸w zostan膮 zmniejszone, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

Najlepszy batsman/bowler

 

Zak艂ady postawione na zawodnika spoza startuj膮cej 11 lub wyznaczonego jako 12. zawodnik - zmiennik - s膮 niewa偶ne. Zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy s膮 wykonaj膮 uderzenia ani nie wejd膮 na pole gry rozliczone jako przegrane. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Musi zosta膰 rozegrana okre艣lona minimalna liczba over贸w, chyba 偶e ca艂a dru偶yna zosta艂a wyeliminowana lub mecz zosta艂 zako艅czony, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

- Jednodniowe mecze mi臋dzynarodowe - 20 over贸w - Wszystkie z Krajowych 40 Mistrzostw Over贸w - 10 Over贸w - Wszystkie z Krajowych 50 Mistrzostw Over贸w - 20 Over贸w - Wszystkie Dwadzie艣cia 20 Mecz贸w - 5 Over贸w

 

W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w zako艅czy z r贸wn膮 ilo艣ci膮 bramek, za zwyci臋zc臋 zostanie uznany bowler z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 straconych run贸w. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Je艣li 偶aden bowler nie zdob臋dzie bramki, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Runy w inningu (wliczaj膮c wyceny alternatywne) /Wybicia poza pole gry w inningu

 

W meczach jednodniowych zak艂ady na Liczb臋 run贸w w inningu i Wybi膰 poza pole gry w inningu Powy偶ej/Poni偶ej b臋d膮 anulowane je偶eli z uwagi na deszcz lub jakiekolwiek inne op贸藕nienie liczba over贸w zostanie zmniejszona o 5 lub wi臋cej w stosunku do liczby over贸w zaplanowanych w momencie stawiania zak艂adu, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na mecze Pucharu 艢wiata Twenty20 b臋d膮 anulowane je偶eli liczba over贸w zostanie zmniejszona o 3 lub wi臋cej w stosunku do liczby over贸w zaplanowanych w momencie stawiania zak艂adu, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. W meczach licz膮cych 10 lub mniej over贸w zak艂ady b臋d膮 anulowane je偶eli ca艂y inning nie zostanie uko艅czony, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Szczeg贸lnie w przypadku Wybi膰 poza pole gry w inningu w celach rozstrzygania zak艂ad贸w wynik opiera si臋 na wszystkich podaniach, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow).

 

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e wy艂膮cznie w przypadku tych zak艂ad贸w 偶adne karne runy dodane do ca艂kowitej liczby run贸w dru偶yny z uwagi na powolne tempo over贸w nie b臋d膮 brane pod uwag臋 podczas rozstrzygania zak艂ad贸w.

 

Dru偶yna z Najni偶szym wynikiem w inningu

 

Wytypuj dru偶yn臋, kt贸ra osi膮gnie najni偶szy wynik. Ca艂a dru偶yna musi zosta膰 wyeliminowana lub uko艅czy膰 wszystkie 50 over贸w, aby wynik si臋 liczy艂.

 

Runy w Meczu w Pierwszych "X" Overach (w tym alternatywne wyceny)

 

Je艣li wybrana liczba over贸w nie zostanie zako艅czona z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie stawek jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Je艣li naturalna d艂ugo艣膰 inning贸w jest mniejsza ni偶 wybrana ilo艣膰 over贸w (np. ca艂a dru偶yna zostaje wyeliminowana (all out) w mniejszej liczbie over贸w ni偶 wskazana lub osi膮ga sw贸j cel), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Bramki stracone o "X" run贸w

 

Rozliczenie zale偶y od liczby bramek straconych w momencie osi膮gni臋cia okre艣lonego wyniku. Je艣li dru偶yna og艂asza lub osi膮ga sw贸j cel, bramki stracone w tym czasie b臋d膮 wynikiem zak艂adu.

 

Zdobycie pi臋膰dziesi膮tki w meczu

 

Zaplanowana musi by膰 nast臋puj膮ca minimalna ilo艣ci over贸w i musi by膰 wynik oficjalny (obliczenia metod膮 Duckworth-Lewis), w przeciwnym razie wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, chyba 偶e rozstrzygni臋cie jest ju偶 okre艣lone. W rozliczeniu liczy膰 si臋 b臋dzie ka偶dy wynik batsmana wynosz膮cy 50 lub wi臋cej.

 

Mecze w formule Twenty20 - Pe艂nych 20 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze jednodniowe - co najmniej 40 over贸w dla ka偶dej dru偶yny.

 

Mecze testowe

 

Zak艂ady na mecz/Zak艂ady bez remisu/Podw贸jna szansa

 

Zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 oficjalny wynik, pod warunkiem, 偶e co najmniej jedna pi艂ka zosta艂a rzucona. W przypadku remisu stosuje si臋 zasady Dead-heat, a zak艂ady na remis b臋d膮 uznane za przegrane.

 

Mecz ko艅czy si臋 remisem, gdy wyniki na koniec gry s膮 r贸wne, ale tylko wtedy, gdy strona uderzaj膮ca jako ostatnia zako艅czy艂a swoje inningi (czyli wszystkie inningi s膮 zako艅czone, lub, w krykiecie z ograniczonymi inningami, zagrana zosta艂a okre艣lona liczba over贸w  lub gra w ko艅cu zosta艂a zatrzymana w zwi膮zku z pogod膮 lub s艂abym 艣wiat艂em).

 

Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

Najlepszy batsman/bowler

 

Liczy si臋 tylko pierwszy inning.

 

Zak艂ady na dowolnego zawodnika, kt贸rego nie ma w 11 startowej zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy zostali wybrani, ale nie wykonaj膮 uderzenia lub nie wykonaj膮 rzutu b臋d膮 rozliczone jako przegrane.

 

Str膮conych musi by膰 co najmniej 50 over贸w, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w zako艅czy z r贸wn膮 ilo艣ci膮 bramek, za zwyci臋zc臋 zostanie uznany bowler z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 straconych run贸w.

 

Zdobycie pi臋膰dziesi臋ciu punkt贸w w pierwszym inningu

 

Zak艂ady s膮 stawiane na pierwszy inning meczu, kt贸rego rozstrzygni臋cie zale偶y od dru偶yny, kt贸ra jako pierwsza odbija (a nie od obu dru偶yn). Inning musi zosta膰 zako艅czony (deklaracje r贸wnie偶 si臋 licz膮), w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. W rozliczeniu liczy膰 si臋 b臋dzie ka偶dy wynik batsmana wynosz膮cy 50 lub wi臋cej.

 

Zdobycie stu punkt贸w w pierwszym inningu

 

Zak艂ady s膮 stawiane na pierwszy inning meczu, kt贸rego rozstrzygni臋cie zale偶y od dru偶yny, kt贸ra jako pierwsza odbija (a nie od obu dru偶yn). Inning musi zosta膰 zako艅czony (deklaracje r贸wnie偶 si臋 licz膮), w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e zak艂ady te zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. Zak艂ad ten opiera si臋 na setce (w przeciwie艅stwie do 100 run贸w) naliczonych punkt贸w.

 

Zdobycie przez batsmana dru偶yny 50 punkt贸w w pierwszym inningu

 

Deklaracje b臋d膮 traktowane jako zako艅czenie inningu w celach rozstrzygania zak艂ad贸w. W przypadku oddania pierwszych 1 inning贸w walkowerem wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku, je艣li inningi nie zostan膮 zako艅czone z powodu ingerencji z zewn膮trz lub niekorzystnych warunk贸w pogodowych, wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. W rozliczeniu liczy膰 si臋 b臋dzie ka偶dy wynik batsmana wynosz膮cy 50 lub wi臋cej.

 

Zdobycie przez batsmana dru偶yny stu punkt贸w w pierwszym inningu

 

Deklaracje b臋d膮 traktowane jako zako艅czenie inningu w celach rozstrzygania zak艂ad贸w. W przypadku oddania pierwszych 1 inning贸w walkowerem wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku, je艣li inningi nie zostan膮 zako艅czone z powodu ingerencji z zewn膮trz lub niekorzystnych warunk贸w pogodowych, wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Runy w inningu (wliczaj膮c wyceny alternatywne) /Wybicia poza pole gry w inningu

 

Co najmniej 50 over贸w musi zosta膰 rozegranych, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani lub dru偶yna dokona艂a deklaracji. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Szczeg贸lnie w przypadku Wybi膰 poza pole gry w inningu w celach rozstrzygania zak艂ad贸w wynik opiera si臋 na wszystkich podaniach, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow).

 

Runy w Meczu w Pierwszych "X" Overach (w tym alternatywne wyceny)

 

Je艣li wybrana liczba over贸w nie zostanie zako艅czona z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie stawek jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Je艣li naturalna d艂ugo艣膰 inning贸w jest mniejsza ni偶 wybrana ilo艣膰 over贸w (np. ca艂a dru偶yna zostaje wyeliminowana (all out) w mniejszej liczbie over贸w ni偶 wskazana lub osi膮ga sw贸j cel), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Prowadzenie podczas Pierwszej Zmiany

 

Obie dru偶yny musz膮 zako艅czy膰 swoje pierwsze inningi, aby zak艂ady pozostawa艂y w mocy (w tym deklaracje). Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li okre艣lona liczb臋 mecz贸w nie zostanie zako艅czonych. W przypadku serii uwzgl臋dniana b臋dzie ca艂kowita liczba run贸w batsmana i liczba run贸w zawodnika w meczu zdobytych w obu inningach wszystkich mecz贸w w serii. W przypadku wynik贸w zawodnik贸w uwzgl臋dniane b臋d膮 zdobyte runy, bramki, z艂apania oraz trafienia w stumpy w obu inningach wszystkich mecz贸w w ca艂ej serii.

 

Runy w pierwszym overze (Zak艂ad na dwa wyniki)

 

Runy extras i karne b臋d膮 uwzgl臋dniane. Dany over musi zosta膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Najlepszy batsman / bowler (obie dru偶yny)

 

Zak艂ady na najlepszego batsmana / bowlera (obie dru偶yny) s膮 za ca艂y mecz. Zak艂ady na dowolnego zawodnika, kt贸rego nie ma w 11 startowej zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy s膮 wybrani, ale nie wykonaj膮 uderzenia / rzutu zostan膮 rozliczone jako przegrane. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

艁膮czne wyniki dru偶yn w meczach testowych (Zak艂ad na dwa wyniki)

 

W meczach testowych 艂膮czne wyniki s膮 rozliczane wy艂膮cznie na podstawie pierwszego inningu. Co najmniej 50 over贸w musi zosta膰 rozegranych, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani lub dru偶yna dokona艂a deklaracji. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Partnerstwo pierwszego wicketa - Liczba run贸w Powy偶ej/Poni偶ej

 

Zak艂ady staj膮 si臋 wa偶ne jak tylko ka偶da z dru偶yn wykona jeden rzut w pierwszym inningu. Zak艂ady s膮 uniewa偶niane, je艣li inning zostanie oddany walkowerem.

 

Osi膮gni臋cie Pi臋膰dziesi臋ciu Tak/Nie w Dowolnej Zmianie

 

Liczy si臋 ca艂y mecz. Zak艂ady b臋d膮 wa偶ne, gdy batsman broni艂 jedn膮 pi艂k臋 lub zosta艂 wyautowany zanim pierwsza pi艂ka zosta艂a wyrzucona. Wynik jest uwzgl臋dniany je偶eli batsman nie zosta艂 wyeliminowany, a tak偶e je偶eli inning zostaje zako艅czony poprzez deklaracj臋. Wszelkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie od op贸藕nie艅 spowodowanych przez deszcz lub wynikaj膮cych z jakichkolwiek innych przyczyn.

 

Mecze mistrzostw hrabstwa

 

Zak艂ady na mecz

 

Je艣li nie jest oferowana cena na remis, w przypadku remisu zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Je艣li mecz zostanie przerwany z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku remisu b臋d膮 mia艂y zastosowanie zasady Dead-heat.

 

Ingerencja z zewn膮trz nie obejmuje zjawisk pogodowych.

 

Mecz ko艅czy si臋 remisem, gdy wyniki na koniec gry s膮 r贸wne, ale tylko wtedy, gdy strona uderzaj膮ca jako ostatnia zako艅czy艂a swoje inningi (czyli wszystkie inningi s膮 zako艅czone, lub, w krykiecie z ograniczonymi inningami, zagrana zosta艂a okre艣lona liczba over贸w  lub gra w ko艅cu zosta艂a zatrzymana w zwi膮zku z pogod膮 lub s艂abym 艣wiat艂em).

 

Runy inning贸w

 

Co najmniej 50 over贸w musi zosta膰 rozegranych, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani lub dru偶yna dokona艂a deklaracji. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Najlepszy batsman dru偶yny / bowler dru偶yny

 

Licz膮 si臋 tylko pierwsze inningi.

 

Zak艂ady na dowolnego zawodnika, kt贸rego nie ma w 11 startowej zostan膮 uniewa偶nione. Zak艂ady na zawodnik贸w, kt贸rzy zostali wybrani, ale nie wykonaj膮 uderzenia lub nie wykonaj膮 rzutu b臋d膮 rozliczone jako przegrane.

 

Str膮conych musi by膰 co najmniej 50 over贸w, chyba 偶e wszyscy zawodnicy s膮 wyeliminowani. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku, je艣li dw贸ch lub wi臋cej zawodnik贸w zako艅czy z r贸wn膮 ilo艣ci膮 bramek, za zwyci臋zc臋 zostanie uznany bowler z najmniejsz膮 ilo艣ci膮 straconych run贸w.

 

Prowadzenie podczas Pierwszej Zmiany

 

Obie dru偶yny musz膮 zako艅czy膰 swoje pierwsze inningi, aby zak艂ady pozostawa艂y w mocy (w tym deklaracje). Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Runy w Meczu w Pierwszych "X" Overach (w tym alternatywne wyceny)

 

Je艣li wybrana liczba over贸w nie zostanie zako艅czona z powodu czynnik贸w zewn臋trznych, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie stawek jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Je艣li naturalna d艂ugo艣膰 inning贸w jest mniejsza ni偶 wybrana ilo艣膰 over贸w (np. ca艂a dru偶yna zostaje wyeliminowana (all out) w mniejszej liczbie over贸w ni偶 wskazana lub osi膮ga sw贸j cel), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Bramki stracone o "X" run贸w

 

Rozliczenie zale偶y od liczby bramek straconych w momencie osi膮gni臋cia okre艣lonego wyniku. Je艣li dru偶yna og艂asza lub osi膮ga sw贸j cel, bramki stracone w tym czasie b臋d膮 wynikiem zak艂adu.

 

 

 

Mistrzostwa 艣wiata w krykiecie

 

Ca艂kowita liczba run贸w w turnieju/Ca艂kowita liczba bramek w turnieju

 

W przypadky, gdy gra zostaje przerwana lub skr贸cona przy u偶yciu metody Duckworth Lewis, uwzgl臋dniana b臋dzie jedynie ca艂kowita liczba zarejestrowanych run贸w i bramek.

 

Ca艂kowita liczba run out贸w w turnieju/Ca艂kowita liczba stump贸w w turnieju

 

Dla cel贸w rozliczenia oficjalny 艂膮czny wynik b臋dzie obowi膮zywa膰 niezale偶nie od wszelkich mecz贸w, kt贸re zostan膮 przerwania lub kt贸rych liczba over贸w zostanie zmniejszona.

 

Kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie najwi臋cej wybi膰 poza pole gry/Kt贸ry zawodnik dokona najwi臋cej wybi膰 poza pole gry/Ca艂kowita liczba wybi膰 poza pole gry w turnieju

 

W celach rozstrzygania zak艂ad贸w oznacza to wszelkie podania, w kt贸rych batsman zdobywa dok艂adnie sze艣膰 run贸w (w tym All-run/Overthrow). Dla cel贸w rozliczenia oficjalny 艂膮czny wynik b臋dzie obowi膮zywa膰 niezale偶nie od wszelkich mecz贸w, kt贸re zostan膮 przerwania lub kt贸rych liczba over贸w zostanie zmniejszona. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

W szczeg贸lno艣ci w przypadku zak艂ad贸w na Zawodnika batsman musi wykona膰 co najmniej jedno podanie, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Dru偶yna z najwy偶szym wynikiem w inningu/Dru偶yna z z najni偶szym wynikiem w inningu

 

Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Dru偶yna z Najwi臋ksz膮 Liczb膮 Otwieraj膮cych Partnerstw/Dru偶yna z Najwy偶szym Wynikiem w 1. Overach

 

Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Setka Pierwszej Dru偶yny

 

Je偶eli dw贸ch zawodnik贸w zaliczy setk臋 punkt贸w w jednym meczu, dla cel贸w rozstrzygni臋cia zwyci臋zc膮 b臋dzie ten zawodnik, kt贸ry jako pierwszy zdoby艂 sto punkt贸w w czasie. Je偶eli 偶aden z zawodnik贸w nie zaliczy艂 setki zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Wszelkie zak艂ady na zawodnika, kt贸ry nie bierze udzia艂u w turnieju zostan膮 zwr贸cone.

 

Pierwsze Pi臋膰 Bramek na Zmian臋

 

Je偶eli dw贸ch zawodnik贸w zaliczy pi臋膰 bramek w jednym meczu, dla cel贸w rozstrzygni臋cia zwyci臋zc膮 b臋dzie ten zawodnik, kt贸ry jako pierwszy zdoby艂 pi臋膰 bramek w danym czasie. Je偶eli 偶aden z zawodnik贸w nie zaliczy艂 pi臋ciu bramek zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Wszelkie zak艂ady na zawodnika, kt贸ry nie bierze udzia艂u w turnieju zostan膮 zwr贸cone.

 

Najszybciej zdobyte 100 punkt贸w

 

B臋dzie to mierzone ilo艣ci膮 pi艂ek niezb臋dnych do zdobycia 100 punkt贸w. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Hat-Trick w turnieju

 

Zak艂ady rozstrzygane s膮 na "Tak", je偶eli w trakcie turnieju odnotowano "hat-trick" (uznawany za odrzucenie trzech batsmen贸w przez bowlera, z nast臋puj膮cymi po sobie rzutami w tym samym meczu).

 

Zawodnik turnieju

 

Zak艂ady s膮 rozliczane zgodnie z wyborem oficjalnie og艂oszonego najlepszego gracza turnieju. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Kolarstwo

 

Zak艂ady na pojedynczy etap/zwyci臋zc臋/pozycj臋 ko艅cow膮 kolarza

 

Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, uczestnicy musz膮 przekroczy膰 lini臋 startu danego wydarzenia/etapu. W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, a stawki zostan膮 zwr贸cone. Wszystkie zak艂ady rozliczane s膮 na podstawie oficjalnych klasyfikacji publikowanych przez odpowiednie organy zarz膮dzaj膮ce wy艣cigu w momencie og艂oszenia podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

W przypadku zak艂ad贸w dotycz膮cych klasyfikacji zespo艂贸w rozliczenie opiera si臋 na ostatecznej klasyfikacji na podstawie czas贸w (je艣li w danym wydarzeniu b臋d膮 wi臋cej ni偶 jeden wy艣cig dru偶ynowy).

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Zestawienia zawodnik贸w (Zak艂ady typu Kto lepszy)

 

Zak艂ady typu Kto lepszy b臋d膮 rozstrzygane po osi膮gni臋ciu przez kolarza najwy偶szego miejsca w okre艣lonym wydarzeniu/etapie. W przypadku, gdy jeden lub obaj kolarze nie przekrocz膮 linii startu, zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione. Je艣li obaj kolarze rozpoczn膮 wy艣cig, ale nie uko艅cz膮 jakiego艣 wydarzenia/etapu, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Je艣li obaj kolarze rozpoczn膮 wy艣cig/etap, ale jeden z nich nie uko艅czy go, kolarz, kt贸ry uko艅czy dane wydarzenie/etap zostanie uznany za zwyci臋zc臋.

 

Zak艂ady specjalne dotycz膮ce wydarzenia

 

Zawody kompletne  lub nie. Dane wydarzenie musi by膰 uko艅czone w ca艂o艣ci (regulaminowa liczba etap贸w), w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony. W przypadku zak艂ad贸w specjalnych "numer zawodnika" dane wydarzenie musi rozpocz膮膰 okre艣lona liczba dru偶yn, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Poni偶sze zak艂ady podlegaj膮 zasadom "zak艂ad贸w specjalnych na wydarzenia": Najwy偶sza pozycja na li艣cie, etapy wygrane przez kolarza, 艣rednia pr臋dko艣膰 wy艣cigu, najlepsze 3 finisze kolarza, finisz kolarza na podium i zesp贸艂 zwyci臋skiego kolarza.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Rzutki

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Zak艂ady przedmeczowe na mecz

 

W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie ko艅czy, zawodnik, kt贸ry przeszed艂 do nast臋pnej rundy lub nagrodzony zwyci臋stwem b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 dla cel贸w rozliczenia. W przypadku wydarze艅 Premier League w rzutki zak艂ady na mecze mog膮 by膰 proponowane w formie zak艂ad贸w na trzy wyniki i na dwa wyniki. Dla cel贸w rozlicze艅 zak艂ad贸w na trzy wyniki uwzgl臋dniana jest opcja remisu. Je艣li mecz zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione w zak艂adach na dwa wyniki.

 

Zak艂ad na 偶ywo (in-play)

 

Zak艂ady na dowolny meczu przerwany przed zako艅czeniem regulaminowej liczby rozgrywek/ set贸w zostan膮 uniewa偶nione, z wyj膮tkiem zak艂ad贸w, kt贸rych wynik zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty w momencie przerwania. Na przyk艂ad wycena 艂膮czna spotka艅 zosta艂a przekroczona w momencie przerwania.

 

Zak艂ady na dwa wyniki lub trzy wyniki rozgrywki/seta z handicapem

 

W przypadku, gdy regulaminowa liczba rozgrywek/set贸w nie zostanie uko艅czona, zmieni si臋 b膮d藕 r贸偶ni si臋 od liczby oferowanej dla cel贸w zak艂ad贸w, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li mecz nie zostanie rozegrany do ko艅ca.

 

艢rednie zawodnika indywidualnego

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione , je艣li mecz nie zostanie uko艅czony. Zak艂ady rozliczane na podstawie wynik贸w z oficjalnej strony PDC: www.planetdarts.tv

 

Checkouty zawodnika indywidualnego

 

Je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wycena zosta艂a przekroczona.

 

Zak艂ady na pierwszy mecz/set

 

Wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li mecz/set nie zostanie uko艅czony, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Lider po 4/6 rozgrywkach

 

Pierwszych 4/6 rozgrywek musi by膰 uko艅czonych, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Wynik po 4/6 rozgrywkach

 

Pierwszych 4/6 rozgrywek musi by膰 uko艅czonych, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Wy艣cig do 3 rozgrywek

 

Kt贸ry艣 z zawodnik贸w musi wygra膰 3 rozgrywki, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Najwy偶szy checkout - zak艂ad na trzy wyniki

 

Je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wycena zosta艂a przekroczona.

 

Najwy偶szy checkout - zak艂ad na dwa wyniki

 

Je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wycena zosta艂a przekroczona. Je艣li mi臋dzy zawodnikami b臋dzie remis, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 ilo艣c checkout贸w

 

Wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li rozgrywka/set nie zostanie uko艅czona, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony. W przypadku zak艂ad贸w na dwa wyniki, je艣li mi臋dzy zawodnikami b臋dzie remis, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Checkout w kolejnej rozgrywce

 

Pole 艣rodkowe liczy si臋 jako czerwone. Rozgrywna musi by膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

艁膮czna liczba rozgrywek/set贸w

 

Je艣li mecz nie zostanie uko艅czony, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wycena zosta艂a przekroczona.

 

Zak艂ady na checkouty

 

Pole 艣rodkowe liczy si臋 jako czerwone. Rozgrywna musi by膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Najwi臋ksza ilo艣膰 180 punkt贸w w trzech lotkach

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zostanie uko艅czony.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 180 punkt贸w w trzech lotkach

 

Wszystkie zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li rozgrywka/set nie zostanie uko艅czona, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Pierwszych 180 punkt贸w w trzech lotkach

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zosta艂 uko艅czony, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty. Je艣li nie zostanie zdobytych 180 punkt贸w w trzech lotkach, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Ko艅cowka ze 170 w meczu

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zosta艂 uko艅czony, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Podw贸jny wynik (rozgrywki/sety)

 

Wytypuj wynik po okre艣lonej liczbie rozgrywek/set贸w i ostatecznego zwyci臋zc臋 meczu. Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zostanie uko艅czony.

 

Zak艂ady na pierwsz膮 rzutk臋

 

Rozstrzygni臋cie dla pierwszej rzutki lub zestawu rzutek wyrzuconych w ramach okre艣lonego lega/seta. Odbicie jest uznawane za Inne dla cel贸w rozstrzygni臋膰. W formacie pojedynku, w kt贸rym stosowana jest opcja zej艣cia Double zak艂ad b臋dzie niewa偶ny, je偶eli zostanie zaoferowany omy艂kowo.

 

Wygrana w 9 Rzutkach

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zosta艂 uko艅czony, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Zak艂ady specjalne Premier League

 

Dotar艂/Nie Dotar艂 do P贸艂fina艂u - Zawodnik musi wzi膮膰 udzia艂 w jednym pojedynku ligowym, aby zak艂ad by艂 wa偶ny. Relegowany - Po Wydarzeniach Tygodnia Dziewi膮tego dwaj zawodnicy z najgorszymi wynikami w tabeli ligowej (kt贸rzy zostan膮 nast臋pnie wyeliminowani z wsp贸艂zawodnictwa) zostan膮 uznani za wygranych dla cel贸w rozstrzygni臋膰. Zwyci臋zca Sezonu Regularnego - Dla cel贸w rozstrzygni臋膰 dotyczy to zawodnika znajduj膮cego si臋 na szczycie tabeli po Wydarzeniach Tygodnia Pi臋tnastego.

 

Zak艂ady specjalne w rzutki

 

Suma 180s w Meczu - Wszystkie zak艂ady s膮 niewa偶ne, je偶eli mecz nie zostanie zako艅czony, chyba, 偶e w cytowaniu przekroczono sum臋 180s.

 

Najwy偶szy checkout w wybranym meczu - wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz nie zosta艂 uko艅czony, chyba 偶e najwy偶szy checkout przekroczy艂 wycen臋.

 

Wybrany Zawodnik Odnotuje Wygran膮 w 9 Rzutkach w Meczu - Wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je偶eli pojedynek nie zostanie uko艅czony, chyba, 偶e uzyskano ju偶 wygran膮 w 9 rzutkach.

 

Wybrany Zawodnik Odnotuje Wygran膮 w 9 Rzutkach w Turnieju - Zawodnik musi wyrzuci膰 1 rzutk臋 w turnieju, aby zak艂ad by艂 wa偶ny.

 

W Turnieju Odnotowana Zostanie Wygrana w 9 Rzutkach - Turniej musi zosta膰 uko艅czony. Zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne bez wzgl臋du na wycofanie si臋 zawodnika odtwarzaczem.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Sporty elektroniczne

 

Rozstrzygni臋cie opiera膰 si臋 b臋dzie na oficjalnych wynikach przekazanych przez organ zarz膮dzaj膮cy okre艣lon膮 konkurencj膮, transmisj膮 b膮d藕 API gry. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady na zwyci臋zc臋 turnieju i grup臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Dla cel贸w rozstrzygania nierozegrany b膮d藕 prze艂o偶ony mecz traktowany jest jako nierozegrany, chyba 偶e odb臋dzie si臋 w ci膮gu 24 godzin od pierwotnego czasu rozpocz臋cia meczu.

 

Zak艂ad jest niewa偶ny, je艣li wydarzenie sportowe jest nieprawid艂owo wpisane do rejestru.

 

W przypadku, gdy dru偶yna zmienia nazw臋 w wyniku odej艣cia z organizacji, do艂膮czenia do innej organizacji lub oficjalnej zmiany nazwy, zak艂ady b臋d膮 dalej wa偶ne.

 

Je艣li mecz rozegrany zostanie przed ustalon膮 dat膮, b膮d藕 przed ustalon膮 godzin膮, wszystkie zak艂ady zawarte po rzeczywistym czasie rozpocz臋cia b臋d膮 uniewa偶nione. Wszystkie zak艂ady zawarte przed rzeczywistym czasem rozpocz臋cia b臋d膮 wa偶ne.

 

Wygrana w Meczu/Wygrana Mapa (wliczaj膮c Bie偶膮c膮 oraz Nast臋pn膮/Podw贸jna Szansa 鈥 je艣li mecz b膮d藕 mapa rozegrane s膮 ponownie ze wzgl臋du na remis, mecz b膮d藕 mapa b臋d膮 traktowane jako odr臋bne elementy rozgrywki. Je艣li mecz lub mapa rozpoczn膮 si臋, lecz nie zostan膮 uko艅czone, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e po rozpocz臋ciu meczu gracz zostanie zdyskwalifikowany. W takiej sytuacji gracz/dru偶yna przechodz膮ce do nast臋pnej rundy lub b臋d膮cy og艂oszony zwyci臋zc膮 przez organ zarz膮dzaj膮cy dan膮 konkurencj膮, transmisj膮 b膮d藕 API gry b臋dzie zwyci臋zc膮 do cel贸w rozstrzygni臋cia.

 

Je艣li mecz b膮d藕 mapa s膮 rozegrane ponownie ze wzgl臋du na zerwane po艂膮czenie z sieci膮, wszystkie zak艂ady danego typu zostaj膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 ustalony. Ponownie rozegrany mecz b膮d藕 mapa traktowane s膮 jako oddzielne jednostki.

 

Je艣li gracz/zesp贸艂 wygrywaj膮 walkowerem na przynajmniej jednej mapie, zanim mecz si臋 rozpocznie, zak艂ady s膮 uniewa偶niane.

 

Je艣li mapa jest rozegrana ponownie ze wzgl臋du na problem techniczny, niezwi膮zany z graczami, zak艂ady sprzed gry s膮 nadal wa偶ne dla ponownie rozgrywanej mapy zgodnie z oficjalnym wynikiem. Wszystkie zak艂ady zawarte w trakcie rozgrywki zostaj膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Zak艂ady Handicap/Total Map Betting/Correct Score Betting/'Race to' Maps - zak艂ady s膮 uniewa偶niane je艣li statutowa liczba map ulega zmianie lub r贸偶ni si臋 od oferowanych dla cel贸w rozstrzygania zak艂ad贸w. W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

Wygrana na przynajmniej jednej mapie - w przypadku rozpocz臋cia i nieuko艅czenia gry, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Zak艂ady na Map臋 StarCraft II: W przypadku remisu, zak艂ady na zwyci臋stwo na danej mapie b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zwyci臋stwo w wy艣cigu/Narodowo艣膰 zwyci臋zcy: W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

CS:GO Gdy mo偶e zosta膰 rozegrana Dogrywka, zostanie ona uwzgl臋dniona w rozstrzygni臋ciu zak艂ad贸w; chyba, 偶e uczestnik Losowania jest cytowany dla okre艣lonego zak艂adu, w kt贸rym to przypadku rozstrzygni臋cie opiera si臋 wy艂膮cznie na czasie przepisowym. Zak艂ady na rund臋 zostan膮 uniewa偶nione, je艣li regulaminowa liczba rund zmieni si臋 lub r贸偶ni si臋 od liczby rund dost臋pnych dla cel贸w zak艂ad贸w. W przypadku rozpocz臋cia gry, mapy lub rundy lecz jej nieuko艅czenia zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Zak艂ady na Map臋 LOL: W przypadku remisu, zak艂ady na zwyci臋stwo na danej mapie b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady dotycz膮ce przelania pierwszej krwi przez gracza: Licz膮 si臋 tylko zab贸jstwa dokonane przez przeciwnika/przeciwn膮 dru偶yn臋.

 

Zak艂ady na zab贸jstwa: Rozstrzygni臋cia b臋d膮 opiera膰 si臋 na oficjalnych tabelach wynik贸w, transmisjach oraz API gier.

 

Zak艂ady na potwory: Rozstrzygni臋cia b臋d膮 opiera膰 si臋 na oficjalnych tabelach wynik贸w, transmisjach oraz API gier.

 

Zak艂ady na budynki: Dla cel贸w rozstrzygania wszystkie zniszczone budynki licz膮 si臋 jako zniszczone przez dru偶yn臋 przeciwn膮, niezale偶nie od tego, czy ostatni cios zada艂 czempion, czy minion oraz, czy s膮 to budynki odnawiaj膮ce si臋. W przypadku kapitulacji ko艅cowa liczba zniszczonych Wie偶 i Inhibitor贸w b臋dzie ustalona na poziomie minimalnej liczby Wie偶 i Inhibitor贸w potrzebnych do zwyci臋stwa, w momencie, w kt贸rym nast膮pi kapitulacja. Te dodatkowe budynki traktowane s膮 jak zniszczone przez zwyci臋sk膮 dru偶yn臋. S膮 ograniczone do pi臋ciu Wie偶 i jednego Inhibitora. W przypadku kapitulacji, zak艂ady na Nast臋pne Zniszczone Budynki s膮 niewa偶ne. Wszystkie zak艂ady na czas rozstrzygane s膮 na podstawie zegara w grze; czas przed pojawieniem si臋 minion贸w nie jest wliczany. W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na map臋 DOTA2: W przypadku remisu, zak艂ady na zwyci臋stwo na danej mapie b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady dotycz膮ce przelania pierwszej krwi przez gracza: Licz膮 si臋 tylko zab贸jstwa dokonane przez przeciwnika/przeciwn膮 dru偶yn臋.  Zak艂ady na zab贸jstwa: Rozstrzygni臋cia b臋d膮 opiera膰 si臋 na oficjalnych tabelach wynik贸w, transmisjach oraz API gier. Zak艂ady na Creepy: Rozstrzygni臋cia b臋d膮 opiera膰 si臋 na oficjalnych tabelach wynik贸w, transmisjach oraz API gier.  Gra zostaje rozstrzygni臋ta przez dru偶yn臋, kt贸ra zabije Roshana, a nie przez t臋, kt贸ra zdob臋dzie Aegis of the Immortal. Zak艂ady na budynki: Dla cel贸w rozstrzygania wszystkie zniszczone budynki licz膮 si臋 jako budynki zniszczone przez dru偶yn臋 przeciwn膮, niezale偶nie od tego, czy ostatni cios zada艂 Bohater, czy Creep. Liczba barak贸w okre艣lana jest na podstawie zniszczenia pojedynczych barak贸w typu 鈥瀝anged鈥 oraz 鈥瀖elee". W przypadku kapitulacji ko艅cowa liczba zniszczonych Wie偶 i Inhibitor贸w b臋dzie ustalona na poziomie minimalnej liczby Wie偶 i Inhibitor贸w potrzebnych do zwyci臋stwa, w momencie, w kt贸rym nast膮pi kapitulacja. Te dodatkowe budynki traktowane s膮 jak zniszczone przez zwyci臋sk膮 dru偶yn臋. S膮 ograniczone do pi臋ciu Wie偶 i jednego Inhibitora. W przypadku kapitulacji, zak艂ady na Nast臋pne Zniszczone Budynki s膮 niewa偶ne. Wszystkie zak艂ady na czas rozstrzygane s膮 na podstawie zegara w grze. Nie wlicza si臋 do nich czasu przed pojawieniem si臋 creepa. W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te.

 

 

 

Unihokej

 

Aby zak艂ady by艂 wa偶ne, wszystkie mecze musz膮 rozpoczyna膰 si臋 zgodnie z planow膮 dat膮 rozpocz臋cia. Je艣li mecz zosta艂 odwo艂any lub prze艂o偶ony przed ustalonym czasem rozpocz臋cia, lub nie zosta艂 rozegrany do ko艅ca zgodnie z regulamiowym czasem gdy, wszystkie zak艂ady s膮 uniewa偶niane. Wszystkie zak艂ady na mecze zostan膮 rozstrzygni臋te na podstawie wyniku z ko艅ca przepisowego czasu, z wy艂膮czeniem ewentualnej dogrywki, chyba 偶e okre艣lono inaczej.

 

Wynik meczu parzysty lub nieparzysty 鈥 je艣li nie ma wyniku, wszystkie zak艂ady zostan膮 rozstrzygni臋te jako parzyste.

 

Zdobycie pierwszego gola - je艣li mecz zostanie przerwany przed zdobyciem bramki, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Wygrana w Meczu (Zak艂ad na dwa wyniki), Podniesienie Trofeum, Kwalifikacja 鈥 wliczaj膮c dogrywk臋 lub rzuty karne, je艣li maj膮 miejsce.

 

Zak艂ady na fragment rozgrywki 鈥 dany fragment musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik konkretnego zak艂adu ju偶 zosta艂 rozstrzygni臋ty.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Futsal

 

Wszystkie zak艂ady na mecze b臋d膮 rozstrzygane na podstawie przepisowego czasu (okre艣lonego przez organ zarz膮dzaj膮cy konkurencj膮), chyba 偶e okre艣lono inaczej, wliczaj膮c mecz z wynikiem nieparzystym/parzystym, kt贸ry w przypadku braku wyniku b臋dzie rozstrzygni臋ty jako parzysty.  Zako艅czenie musi nast膮pi膰 w przepisowym czasie, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e dany zak艂ad zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Nast臋puj膮ce zak艂ady "na 偶ywo" b臋d膮 rozstrzygane na koniec dogrywki/rzut贸w karnych:

 

Kwalifikacja/Podniesienie Trofeum/Zwyci臋stwo w Rzutach Karnych:

 

Zak艂ady na po艂ow臋 meczu b臋d膮 rozstrzygane na koniec okre艣lonej po艂owy (z wy艂膮czeniem dogrywek). Je偶eli zdarzy si臋, 偶e dana po艂owa nie zostanie uko艅czona, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zak艂ad zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. Gdy niedost臋pne s膮 statystyki przedstawiane przez oficjalnego(ych) dostawc臋(贸w) punktacji lub oficjaln膮 stron臋 internetow膮, lub istniej膮 wystarczaj膮ce dowody na to, 偶e oficjalne wyniki Przy braku konsekwentnych, niezale偶nych dowod贸w lub w przypadku stwierdzenia istotnych, sprzecznych dowod贸w, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane w oparciu o nasz膮 w艂asn膮 statystyk臋.

 

 

 

Futbol gaelicki/Hurling

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 wa偶ne niezale偶nie od d艂ugo艣ci sezonu, w przypadku etap贸w lokalnych oraz kwalifikacji

 

Zak艂ady na mecz

 

Je艣li nie okre艣lono inaczej, wszelkie zak艂ady na Sporty Gaelickie rozstrzyga si臋 wy艂膮cznie na podstawie przepisowego czasu (w艂膮cznie z czasem doliczonym z powodu kontuzji); Dodatkowy czas nie jest brany pod uwag臋, chyba 偶e okre艣lono inaczej. W sytuacjach, w kt贸rych do zak艂ad贸w wlicza si臋 dogrywk臋, a gra ko艅czy si臋 remisem po dogrywce, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane wy艂膮cznie na podstawie oficjalnych wynik贸w GAA (Gaelic Athletics Association).

 

Je艣li kt贸ra艣 z dru偶yn nie przyst膮pi do rozgrywki, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na nierozegrane mecze s膮 niewa偶ne, poza zak艂adami ju偶 rozstrzygni臋tymi.

 

Zak艂ady na Mecze (r贸wnie偶 Alternatywne)

 

艁膮czny wynik gry stanowi podstaw臋 rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w (bramka = 3, punkt = 1).

 

Wynik pierwszej/drugiej po艂owy - zak艂ad na pi臋膰 wynik贸w

 

Je艣li kt贸ry艣 z wynik贸w lub oba b臋d膮 na zako艅czenie rundy lub pe艂nego czasu rozgrywki b臋d膮 stanowi膰 remis, Ka偶dy Inny Wynik b臋dzie uznawany za zwyci臋ski.

 

Zak艂ady na po艂owy meczu

 

Zak艂ady na po艂owy mecz贸w, dana po艂owa musi zosta膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Zesp贸艂, kt贸ry zdob臋dzie pierwsz膮 bramk臋

 

Licz膮 si臋 w艂asne bramki.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 ilo艣膰 bramek

 

Gole samob贸jcze licz膮 si臋 w przy rozstrzyganiu poni偶szych:

 

艁膮czna liczba goli w meczu

 

艁膮czna suma bramek zdobytych na wyje藕dzie/u siebie

 

艁膮czna liczba bramek, 6 wynik贸w do wyboru

 

U siebie/na wyje藕dzie, 5 wynik贸w do wyboru

 

Suma punkt贸w Parzysta/Nieparzysta

 

艁膮czna suma bramek obu dru偶yn wykorzystana do wy艂onienia zwyci臋zcy. Je艣li 艂膮czny wynik wynosi zero, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Parzysta/nieparzysta suma bramek dru偶yny

 

Rozstrzygany na podstawie sumie punkt贸w zdobytej odpowiednio przez dru偶yny. Je艣li wynik dru偶yny wynosi zero, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Wy艣cig do 10/15/20/25 punkt贸w

 

Zesp贸艂 zdobywaj膮cy 10/15/20/25 punkt贸w jako pierwszy (w艂膮cznie z bramkami), og艂aszany jest zwyci臋zc膮.

 

Kwalifikacja/Podniesienie Trofeum/Wygrana w Meczu/Wygrana w Dogrywce

 

Do rozstrzygni臋cia wliczana jest dogrywka, je艣li si臋 odbywa.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Golf

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋/narodowo艣膰 zwyci臋zcy itp.

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Wszystkie zak艂ady na zwyci臋zc臋 s膮 rozstrzygane na podstawie tego, kt贸ry z graczy zdoby艂 trofeum. Wyniki play-offu s膮 brane pod uwag臋. Zasady Dead-heat odnosz膮 si臋 do cz臋艣ci odnosz膮cej si臋 do zaj臋tego przez zawodnika miejsca, w zak艂adach Each-way.

 

Oficjalne wyniki z miejsca rozgrywek, og艂oszone podczas prezentacji trofe贸w s膮 rozstrzygaj膮ce (og艂oszone p贸藕niej dyskwalifikacje nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady).

 

Je艣li gracz rozpocz膮艂 gr臋, uznaje si臋, 偶e bra艂 udzia艂 w rozgrywkach. W przypadku, gdy gracz wycofa艂 si臋 po rozpocz臋ciu gry stawki obstawione na zwyci臋zc臋, grup臋, mecz lub 18 do艂k贸w zostaj膮 utracone.

 

Gdy turniej odbywa si臋 z jakiejkolwiek przyczyny z pomniejszon膮 w stosunku do planowej liczb膮 do艂k贸w (np. ze wzgl臋du na niesprzyjaj膮ce warunki pogodowe), zak艂ady na zwyci臋zc臋 zawarte przed zako艅czeniem rundy fina艂owej b臋d膮 rozstrzygane na podstawie tego, kt贸ry z graczy zdoby艂 trofeum, je艣li uko艅czono 36 do艂k贸w turnieju. Je艣li uko艅czono gr臋 z ilo艣ci膮 do艂k贸w mniejsz膮 ni偶 36 lub zak艂ady na zwyci臋zc臋 zawarto po ostatniej uko艅czonej rundzie, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady Ante-Post na kt贸rego艣 z zawodnik贸w bior膮cych udzia艂 w turnieju kwalifikacyjnym, kt贸ry nie zakwalifikuje si臋 do g艂贸wnej cz臋艣ci turnieju, uznawane s膮 za przegrane.

 

Turnieje "skins" podlegaj膮 zasadom Dead-heat w przypadku, gdy gracze wygrywaj膮 te same kwoty na koniec danej rozgrywki. Je艣li rozgrywka toczy si臋 z dodatkowymi do艂kami w celu wy艂onienia zwyci臋zcy, fakt ten zostanie wykorzystany dla cel贸w rozstrzygni臋cia.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 w tym Zawodnicy Niestartuj膮cy znajduj膮cy si臋 poza Polem. Cena za Pole uwzgl臋nia wszystkich graczy niecytowanych w ramach danego zak艂adu. Zak艂ady przyjmowane s膮 wy艂膮cznie na zwyci臋stwo. Wy偶ej wymienione zasady zak艂ad贸w na zwyci臋zc臋 obowi膮zuj膮.

 

Zawieranie zak艂ad贸w bez nominowanego(ych) gracza(y)

 

Zasady Dead-heat maj膮 zastosowanie w wygrywaniu zak艂ad贸w, chyba 偶e wy艂膮czony gracz (wy艂膮czeni gracze) nie wygrywa turnieju. Zasady Dead-heat odnosz膮 si臋 do zak艂adu o miejsce w zak艂adach Each-way.

 

Zak艂ady na Grupy

 

Zwyci臋zac膮 jest gracz, kt贸ry zdobywa najwy偶sz膮 lokat臋 na koniec turnieju. Gracze, kt贸rzy odpadli uznawani s膮 za przegranych. Je艣li wszyscy gracze odpadli, najni偶szy wynik po ich eliminacji b臋dzie rozstrzygaj膮cy. Odliczenia nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu, zgodne z zasad膮 4, b臋d膮 mia艂y zastosowanie (Odliczenia). Zasady Dead-heat b臋d膮 mia艂y zastosowanie, je艣li zwyci臋zca zostanie wy艂oniony przez play-off.

 

Je艣li niekorzystne warunki pogodowe wp艂yn膮 na rozgrywk臋, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygni臋te pod warunkiem, 偶e zosta艂 wy艂oniony zwyci臋zca i uko艅czono rozgrywk臋 z minimum 36 do艂kami. Zwyci臋zc膮 b臋dzie gracz, kt贸ry prowadzi艂 na koniec ostatniej uko艅czonej rundy.

 

Zako艅czenie Turnieju Top 4/Top 5/Top 6/Top 10/Top 20 - obowi膮zuj膮 zasady Dead Heat.

 

Wybrany zawodnik w klasyfikacji ko艅cowej

 

W przypadku remisu w klasyfikacji ko艅cowej, liczy膰 si臋 b臋dzie pozycja remisowa. Na przyk艂ad, remis na 8 pozycji z 5 innymi graczami b臋dzie oznacza艂 8 pozycj臋 w klasyfikacji ko艅cowej.

 

Zak艂ady na 54, 72 oraz 90 do艂k贸w

 

Je艣li niekorzystne warunki pogodowe wp艂yn膮 na rozgrywk臋, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygni臋te pod warunkiem, 偶e zosta艂 wy艂oniony zwyci臋zca i uko艅czono rozgrywk臋 z minimum 36 do艂kami. Zwyci臋zc膮 b臋dzie gracz, kt贸ry prowadzi艂 na koniec ostatniej uko艅czonej rundy.

 

Oficjalne wyniki z miejsca rozgrywek, og艂oszone podczas prezentacji trofe贸w s膮 rozstrzygaj膮ce (og艂oszone p贸藕niej dyskwalifikacje nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady).

 

Je艣li jeden gracz zostanie wyeliminowany, drugi gracz og艂aszany jest zwyci臋zc膮. Je艣li wszyscy gracze odpadli, najni偶szy wynik po ich eliminacji b臋dzie rozstrzygaj膮cy.

 

Je艣li gracz zostanie zdyskwalifikowany lub wycofa si臋 po starcie lub przed uko艅czeniem dw贸ch rund lub po tym, jak obaj gracze wyr贸wnaj膮 liczb臋 uderze艅, drugi z graczy og艂aszany jest zwyci臋zc膮.

 

Je艣li gracz zostaje zdyskwalifikowany podczas trzeciej lub czwartej rundy, a drugi gracz w meczu, na kt贸ry by艂 zawarty zak艂ad, zosta艂 wyeliminowany, zdyskwalifikowany gracz zostaje og艂oszny zwyci臋zc膮.

 

Za remis b臋dzie oferowana cena, a w przypadku remisu zak艂ady na wygran膮 jednego z zawodnik贸w przegrywaj膮.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy w turniejach

 

Jak wy偶ej, ale zak艂ady s膮 niewa偶ne w przypadku remisu.

 

Zak艂ady na do艂ki

 

Zwyci臋zc膮 zostanie zawodnik z najni偶szym wynikiem w 18 do艂kach. Gracze s膮 dobierani w pary, mog膮 gra膰 razem lub nie.

 

Zak艂ady na 18 i 2 lub trzy pi艂eczki

 

Zak艂ady s膮 wa偶ne od chwili, gdy wszyscy wybrani gracze rozpoczynaj膮 gr臋 do pierwszego do艂ka. Je艣li runda zostanie przerwana, zak艂ady na t臋 rund臋 s膮 niewa偶ne.

 

Oficjalne Oficjalne wyniki z miejsca rozgrywek podczas prezentacji trofe贸w s膮 rozstrzygaj膮ce (og艂oszone p贸藕niej dyskwalifikacje nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady)

 

Zak艂ady na 2 lub 3 pi艂eczki s膮 wa偶ne, niezale偶nie od tego czy rzeczywiste pary/grupy s膮 r贸偶ne. W turniejach z wykorzystaniem systemu liczenia punkt贸w Stableford zwyci臋zc膮 jest zawodnik, kt贸ry zdob臋dzie najwi臋cej punkt贸w w ci膮gu rundy. Zawodnicy niestartuj膮cy - zak艂ady na 2 i 3 pi艂eczki s膮 niewa偶ne. W przypadku zak艂ad贸w na 2 pi艂eczki, w kt贸rych za remis nie jest oferowana cena, zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane je艣li gra zako艅czy si臋 remisem. Je艣li za remis jest oferowana cena, b臋dzie to regulowa艂o rozliczenia. W zak艂adach na 2 pi艂eczki stosuje si臋 zasady Dead-heat.

 

Dla wszystkich innych zak艂ad贸w na grupy wi臋ksze ni偶 trzyosobowe, z 18 do艂kami (tj. 7 pi艂eczek, 9 pi艂eczek) stosuje si臋 zasady Dead-heat. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Dedukcje zgodne z Zasad膮 4 (Potr膮cenia) maj膮 zastosowanie.

 

Handicap Rundy

 

Handicap stosuje si臋 dla okre艣lonej Rundy Wynik贸w graczy, gdzie najni偶szy wynik jest zwyci臋ski, na przyk艂ad: Gracz A +1.5 zdobywa 74 a Gracz B - 1.5 zdobywa 75. Gracz B jest zwyci臋zc膮 kiedy zastosuje si臋 handicap.

 

Zak艂ady s膮 uniewa偶nione je艣li kt贸ry艣 z zawodnik贸w nie uko艅czy rundy w okre艣lonym zak艂adzie typu Kto lepszy na rund臋 z handicapem.

 

Fourball

 

Zak艂ady s膮 wa偶ne je艣li obie pary rozpocz臋艂y rozgrywk臋 do pierwszego do艂ka. Dla wszystkich innych zak艂ad贸w na grupy wi臋ksze ni偶 trzyosobowe, z 18 do艂kami (tj. 7 pi艂eczek, 9 pi艂eczek) stosuje si臋 zasady Dead-heat. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Dedukcje zgodne z Zasad膮 4 (Potr膮cenia) maj膮 zastosowanie.

 

Zak艂ady z Handicapem

 

Odj膮膰 handicap do ko艅cowej 艂膮cznej liczby, aby wy艂oni膰 zwyci臋zc臋. Turniej musi by膰 zako艅czony. W przeciwnym razie zak艂ady s膮 niewa偶ne. Gracze, kt贸rzy odpadli uznawani s膮 za przegranych. Zasada 4 o graczach niestartuj膮cych (Potr膮cenia) oraz Zasady miejsca SP maj膮 zastosowanie. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady kto lepszy Mythical

 

Zwyci臋zc膮 zostanie zawodnik z najni偶szym wynikiem w 18 do艂kach. Je艣li wyniki b臋d膮 wyr贸wnane po 18 do艂kach, zak艂ady stan膮 si臋 niewa偶ne.

 

Zak艂ady typu Match Play

 

Je艣li mecz si臋 nie rozpocznie (np. na skutek kontuzji zawodnika lub dyskwalifikacji przed rozpocz臋ciem meczu), wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady, kt贸re mog膮 by膰 rozliczone przy u偶yciu oficjalnych wynik贸w turnieju i meczu (w tym dok艂adny wynik meczu fina艂owego i indywidualne zak艂ady na mecz), zostan膮 obliczone z wykorzystaniem tych wynik贸w. Dotyczy to r贸wnie偶 sytuacji, gdy mecz zako艅czy si臋 wcze艣niej za zgod膮 zawodnik贸w lub w zwi膮zku z kontuzj膮.

 

Zwyci臋zca Meczu (zak艂ad na dwa wyniki) jest rozstrzygany dla zwyci臋zcy plus dodatkowe rozegrane do艂ki. W przypadku remisu zak艂ady na zwyci臋zc臋 meczu (zak艂ady na dwa wyniki) zostan膮 uniewa偶nione. Wynik Meczu (zak艂ad na trzy wyniki) i Margines Wygranej nie obejmuj膮 dodatkowych do艂k贸w, je偶eli zosta艂y rozegrane.

 

Dla Marginesu Wygranej i Zak艂ad贸w na Ostatni Rozegrany Do艂ej, je偶eli mecz zako艅czy si臋 przed uko艅czeniem okre艣lonej liczby do艂k贸w zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane dla oficjalnego wyniku. Zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li zawodnik wycofa si臋 z gry w momencie, gdy wynik nie zosta艂 jeszcze rozstrzygni臋ty. Na przyk艂ad liczba pozosta艂ych do艂k贸w jest wi臋ksza lub r贸wna wynikowi w momencie wycofania si臋.

 

W przypadku zak艂adu na ostatni rozegrany do艂ek, je艣li zawodnik wycofa si臋 po 16-tym do艂ku, gdy w meczu jest remis lub po 17-tym, gdy zawodnik prowadzi o 1, ostatni rozegrany do艂ek jest rozliczany jako do艂ek 18, poniewa偶 ka偶de naturalne zako艅czenie meczu b臋dzie wymaga艂o rozegrania 18-go do艂ka.

 

Zak艂ady na nieuko艅czony jeden do艂ek zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 36 do艂k贸w

 

Rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 zawodnika, kt贸ry zdob臋dzie najwy偶sz膮 lokat臋 na koniec 36 do艂k贸w. Je艣li liczba rozegranych rund zostanie zmniejszona, np. z powodu z艂ej pogody, zak艂ady zostan膮 rozliczone pod warunkiem, 偶e zawodnik wygra艂 trofeum (zak艂ady pozostaj膮 w mocy, je艣li jest wskazany zwyci臋zca i uko艅czono minimum 18 do艂k贸w).

 

Je艣li jaki艣 zawodnik zostanie zdyskwalifikowany lub wycofa si臋 po rozpocz臋ciu, a przed zako艅czeniem dw贸ch rund, zwyci臋zc膮 zostaje drugi zawodnik.

 

Za remis b臋dzie oferowana cena, a w przypadku remisu zak艂ady na wygran膮 jednego z zawodnik贸w przegrywaj膮.

 

Ryder/Solheim/Walker/Warburg/Presidents Cup i wszelkie inne mecze mi臋dzynarodowe

 

Wszystkie zak艂ady, w tym Na Zwyci臋zc臋, Zak艂ady bez remisu, Handicapy, Na Zdobywc臋 Najwi臋kszej Liczby Punkt贸w i Prawid艂owy Wynik, Format Prawid艂owego Wyniku, Sum臋 Punkt贸w, b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnego wyniku, chyba 偶e okre艣lono inaczej. W Pucharze Prezydenta, w zak艂adach na zdobycie pucharu (bez opcji remisu), b臋d膮 mia艂y zastosowanie zasady Dead-heat.

 

Mecze singla

 

Je艣li rozgrywka pomi臋dzy zawodnikami indywidualnymi zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady s膮 niewa偶ne.

 

Postanowienia szczeg贸lne dotycz膮ce golfa

 

Zwyci臋ski wynik - rozliczenie nast臋puje po uko艅czeniu 72 do艂k贸w (lub 90 w stosownych przypadkach w turniejach). W przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Margines zwyci臋stwa - W zale偶no艣ci od ilo艣ci ruch贸w mi臋dzy zwyci臋zc膮 a osob膮 (osobami), kt贸ra zajmie drugie miejsce (w tym cena za rozegranie fazy play-off w turnieju). W przypadku niekorzystnych warunk贸w pogodowych, kt贸re wp艂ywaj膮 na turniej, rozliczenie b臋dzie wa偶ne, o ile rozegranych zostanie minimum 36 do艂k贸w.

 

Do艂ek w jednym uderzeniu - Dotyczy trafienia do do艂ka jednym uderzeniem zarejestrowanego w wyznaczonych rundach okre艣lonego turnieju. W przypadku niekorzystnych warunk贸w pogodowych, kt贸re wp艂ywaj膮 na turniej, zak艂ady b臋d膮 wa偶ne, o ile rozegranych zostanie minimum 36 do艂k贸w. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany do艂ek w jednym uderzeniu, ale nie zostanie rozegranych 36 do艂k贸w, to opcja "Tak" - Do艂ek w jedny uderzeniu - zostanie uznana za wygran膮.

 

Osi膮gni臋cie/nieosi膮gni臋cie progu awansu (cut) - Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, zastosowanie musi mie膰 pr贸g awansu w turnieju. W przypadku turnieju, w kt贸rym dzia艂a system kilku prog贸w awansu rozliczenie zostanie ustalone na podstawie tego, czy zawodnik gra, czy nie gra w nast臋pnej rundzie po pierwszym oficjalnym progu awansu.

 

Wygrana/Brak wygranej w turnieju rangi major - Do czterech turniej贸w rangi major zaliczaj膮 si臋 US Open, US Masters, USPGA i British Open.

 

Enhanced Win - zak艂ady na zwyci臋zc臋 turnieju.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Pi艂ka r臋czna

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko.

 

Zak艂ady na mecz

 

Je艣li nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie wyniku na koniec regulaminowego czasu gry, bez dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana. Wszystkie zak艂ady na mecz opieraj膮 si臋 na wyniku na koniec planowych 60 minut gry, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Je艣li 60 planowych minut nie zostanie rozegranych, zak艂ady zostan膮 anulowane, z wyj膮tkiem zak艂ad贸w specjalnych, w kt贸rych wynik zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Poni偶sze zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 w rozliczeniach dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych:

 

Kwalifikacja

 

Zwyci臋zca pucharu

 

W ka偶dych rozgrywkach, w kt贸rych obowi膮zuje zasada mi艂osierdzia w przypadku powo艂ania si臋 na tak膮 zasad臋 w meczu, dla wszystkich zak艂ad贸w decyduj膮cy jest wynik obowi膮zuj膮cy na ten moment.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. Je艣li gospodarze i go艣cie rozgrywaj膮 dany mecz w lokalizacji dru偶yny go艣ci, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e gospodarze wci膮偶 oficjalnie s膮 okre艣lani jako gospodarze. W przeciwnym razie zak艂ady zostaj膮 anulowane.

 

Mecze prze艂o偶one lub odwo艂ane

 

Wszelkie prze艂o偶one lub anulowane mecze b臋d膮 traktowane w rozliczeniach jako nieuczestnicz膮ce w rozgrywkach, je偶eli nie zostan膮 rozegrane w ci膮gu 48 godzin od pierwotnego czasu rozpocz臋cia.

 

Zak艂ady na po艂owy meczu

 

Wyznaczona po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik danego spotkania jest ju偶 okre艣lony. Nie uwzgl臋dnia dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana.

 

Zak艂ady na mecz bezpo艣rednio mi臋dzy graczami

 

Wszystkie zak艂ady specjalne, w tym poni偶sze spotkania, b臋d膮 rozliczane na koniec normalnego czasu gry i nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li zostanie rozegrana:

 

Dru偶yny z po艂ow膮 z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 goli/Po艂owa z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 goli/艁膮czna liczba goli w meczu parzysta-nieparzysta/艁膮czna liczba goli dru偶yny parzysta-nieparzysta/Margines zwyci臋stwa (w tym alternatywa)/Zak艂ad na podw贸jny wynik (w tym Alternatywa)/Zak艂ad typu Wy艣cig do/Zdobycie przez dru偶yn臋 X goli/Zdobycie przez obie dru偶yny X goli/Zdobycie przez jedn膮 z dru偶yn X goli

 

Zak艂ad na 偶ywo (in-play)

 

Mecz musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne (chyba 偶e wynik danego spotkania jest ju偶 okre艣lony). 呕adne zak艂ady na 偶ywo nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, z wyj膮tkiem nast臋puj膮cych przypadk贸w:

 

Kwalifikacja Zwyci臋zca pucharu

 

Wygrana w meczu (w tym OT/SO) - je艣li mecz zostanie rozstrzygni臋ty w normalnym czasie gry, zak艂ad b臋dzie rozliczony wed艂ug wyniku obowi膮zuj膮cego w tym momencie.

 

W przypadku zak艂ad贸w na po艂ow臋 meczu, w艂膮czaj膮c w to poni偶sze zak艂ady, dana po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂 wa偶ny (chyba 偶e wynik danego spotkania zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty). 呕adne zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li jest rozgrywana.

 

Handicap(y)/艁膮czna liczba goli/Wynik(i)/艁膮czny wynik (艂膮czne wyniki) dru偶yny/艁膮czna liczba parzysta-nieparzysta/Margines zwyci臋stwa/Pierwszy gol w po艂owie/Zak艂ady bez remisu/Podw贸jna szansa/Zak艂ady typu Wy艣cig do

 

W przypadku zak艂ad贸w na 10 minut臋 meczu, w艂膮czaj膮c w to poni偶sze zak艂ady, dana po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂 wa偶ny (chyba 偶e wynik danego spotkania zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty):

 

Handicap(y)/艁膮czna liczba goli/Wynik(i)/艁膮czny wynik (艂膮czne wyniki) dru偶yny/艁膮czna liczba parzysta-nieparzysta/Stracony gol/Margines zwyci臋stwa/Zak艂ady typu Wy艣cig do

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

 

 

Hokej (inny ni偶 na lodzie)

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 to wej艣cie lub nie za wszystko. W stosownych przypadkach o rozliczeniu zak艂ad贸w decyduj膮 miejsca na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Je艣li mecz zostanie przerwany lub prze艂o偶ony, wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e mecz zostanie rozegrany do ko艅ca w tym samym miejscu w ci膮gu 24 godzin. Je艣li mecz odb臋dzie si臋 w innym miejscu, zak艂ady zostan膮 anulowane, a stawki zostan膮 zwr贸cone.

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecz musi by膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady przedmeczowe

 

呕adne zak艂ady przedmeczowe nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ady na 偶ywo NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 meczu/kwalifikacj臋/zdobywc臋  trofeum/spos贸b wygranej/zwyci臋zc臋 serii rzut贸w karnych/kolejny rzut karny dru偶yny w serii rzut贸w karnych uwzgl臋dniaj膮 dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych.

 

Zwyci臋stwo w dogrywce uwzgl臋dnia rozegran膮 dogrywk臋, ale nie uwzgl臋dnia ewentualnej serii rzut贸w karnych.

 

Zak艂ady na 偶ywo na kwart臋 NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana kwarta musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana po艂owa musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady na po艂ow臋 by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na 10 minut臋 NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dany 10-minutowy czas trwania meczu musi by膰 zako艅czony, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, o ile konkretny wynik zak艂adu nie zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Wy艣cigi konne w Wielkiej Brytanii i Irlandii

 

Dane o wy艣cigach s膮 licencjonowane do British Horseracing Board Limited.

 

Je艣li 偶aden oficjalny SP nie zostanie zwr贸cony, je偶eli cena nie zostanie pobrana, to wszystkie zak艂ady zostan膮 rozliczone na ostatnim odbytym pokazie bran偶owym. Je艣li nie odb臋dzie si臋 偶aden pokaz bran偶owy, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie ostatniej dost臋pnej ceny bet365.

 

Je艣li w dniu wy艣cigu zmieni si臋 nawierzchnia (np. trawa na syntetyczn膮 lub odwrotnie), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Zak艂ady przed czasem (AntePost)

 

Zak艂ady przed czasem s膮 przyjmowane na zasadzie postawienia wszystkiego (all-in) lub nie, postawione lub nie. Za wyj膮tkiem przypadk贸w, w kt贸rych konkretnie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady w zak艂adach na wydarzenie przysz艂e (AntePost) zostan膮 utracone, je艣li wybrana opcja nie bierze udzia艂u i do wygranych zak艂ad贸w AntePost nie ma zastosowania zasada 4 (potr膮cenia).

 

W przypadku wytypowania tego samego konia jako zwyci臋zc臋 dw贸ch lub wi臋cej wy艣cig贸w, w podw贸jnych, potr贸jnych i akumulowanych zak艂adach przed czasem oferowane b臋d膮 specjalne, ni偶sze kursy.

 

W terminach klasycznych lub innych gonitw zak艂ady przed czasem mog膮 zosta膰 zawieszone i mog膮 zosta膰 podane nowe stawki.

 

Zasada 121 Klubu D偶okej贸w stanowi, i偶 Stewardzi maj膮 prawo do zmniejszenia liczby startuj膮cych, je艣li na etapie o艣wiadczenia w poprzedzaj膮cym dniu stwierdzono, i偶 jest ich zbyt wielu, by zapewni膰 bezpiecze艅stwo wierzchowcom oraz d偶okejom. Zak艂ady przed czasem postawione na konie przymusowo wycofane zostan膮 anulowane, a stawki zostan膮 zwr贸cone. W tym przypadku bukmacherzy maj膮 prawo dokona膰 odpowiednich potr膮ce艅 od wygranych zak艂ad贸w na wy艣cigi konne w zale偶no艣ci od cen(y) za wycofanego konia (koni) w momencie wycofania zgodnie z zasad膮 4 (potr膮cenia). Zasada 4 (potr膮cenia) ma r贸wnie偶 zastosowanie do "Cen w dniu wy艣cigu".

 

Zak艂ady przed czasem rozliczane s膮 zgodnie z warunkami cen i miejsca obowi膮zuj膮cymi w momencie przyj臋cia. W przypadku b艂臋dnego podania nieprawid艂owych warunk贸w ceny lub miejsca zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia zak艂adu na podstawie prawid艂owych warunk贸w ceny/miejsca, kt贸re by艂y dost臋pne w momencie zawarcia zak艂adu.

 

Je艣li zak艂ad jest postawiony po cenie w dniu wyboru pary w danych zawodach z wyborem (wyborami) w przysz艂ych zawodach, to je艣li pierwszy wyb贸r nie we藕mie udzia艂u, zak艂ad zostanie rozliczony z uwzgl臋dnieniem pozosta艂ych wyb贸r贸w na zasadzie all-in, uczestniczy lub nie.

 

Wy艣cigi prze艂o偶one

 

Je艣li wy艣cig zostanie prze艂o偶ony na inny dzie艅 i ostateczne deklaracje pozostaj膮 wa偶ne, zak艂ady r贸wnie偶 nie trac膮 wa偶no艣ci. Jednak偶e pojedyncze zak艂ady na wy艣cigi konne b臋d膮 uniewa偶nione, a ka偶dy wyb贸r uwzgl臋dniany w zak艂adach akumulowanych b臋dzie traktowany jako nieuczestnicz膮cy, je艣li:

 

Wy艣cig zosta艂 przerwany.

 

Wy艣cig oficjalnie uznano za niewa偶ny.

 

Warunki wy艣cigu zmieni膮 si臋 po dokonaniu zak艂ad贸w (zgodnie z zasadami Tattersalls).

 

Miejsce zosta艂o zmienione.

 

Nawierzchnia zosta艂a zmieniona (np. trawa na nawierzchni臋 piaskow膮/syntetyczn膮 lub odwrotnie).

 

Zak艂ady typu each-way s膮 rozstrzygane na podstawie wygranej, chyba 偶e wybrano opcj臋 each-way. Zak艂ad typu each-way to podw贸jny zak艂ad wybranej stawki jednostkowej. Obejmuje on jeden zak艂ad stawki jednostkowej na opcj臋 Wygrana i jeden zak艂ad stawki jednostkowej na opcj臋 Zdobyte Miejsce postawiony zgodnie z podawanymi warunkami wydarzenia. Zasadniczo w przypadku wy艣cig贸w konnych w Wielkiej Brytanii cz臋艣膰 zak艂ad贸w typu each-way dotycz膮ca miejsca b臋dzie rozliczana zgodnie z nast臋puj膮cymi warunkami:

 

Handicapy 16 i wi臋cej zawodnik贸w, jedna czwarta szans, pierwsze cztery miejsca

 

Handicapy 12 15 zawodnik贸w, jedna czwarta szans, pierwsze trzy miejsca

 

Wszystkie pozosta艂e 8 wy艣cig贸w, 8 lub wi臋cej zawodnik贸w, jedna pi膮ta szans, pierwsze trzy miejsca

 

Biegi z udzia艂em 5, 6 lub 7 zawodnik贸w, jedna czwarta szans, dwa pierwsze miejsca

 

Mniej ni偶 5 zawodnik贸w, Miejsce, na kt贸re stawiane s膮 pieni膮dze wygrywa

 

We wszystkich wy艣cigach liczba zawodnik贸w musi by膰 liczb膮 zawodnik贸w, kt贸rzy stawi膮 si臋 do wy艣cigu na polecenie s臋dzi贸w starter贸w. Zak艂ady nie b臋d膮 przyjmowane, je艣li stawka za miejsce przekracza stawk臋 za wygran膮. Zak艂ady each-way podw贸jne, potr贸jne i  akumulowane b臋d膮 rozstrzygane wygrana po wygranej i miejsce po miejscu zgodnie z powy偶szym.

 

Remisy (Deat-heat)

 

Je艣li bieg jest nierozstrzygni臋ty (Dead-heat) mi臋dzy dwoma wyborami, po艂owa stawki przepada, a pe艂en kurs jest wyp艂acany za drug膮 po艂ow臋.  Je艣li bieg jest nierozstrzygni臋ty (Dead-heat) mi臋dzy wi臋cej ni偶 dwoma, stawka jest odpowiednio dostosowywana.

 

Faworyci

 

Przyjmowane b臋d膮 tylko zak艂ady tylko na zwyci臋stwo, ze stawk膮 w momencie rozpocz臋cia wy艣cigu za pierwszego i drugiego faworyta Cz臋艣膰 stawki dotycz膮ca miejsca przypadkowo przyj臋ta na niewskazanych faworyt贸w b臋dzie rozliczana jako wygrana.

 

W przypadku dw贸ch wybor贸w zaczynaj膮cych si臋 od wsp贸lnych faworyt贸w, zak艂ady s膮 dzielone po r贸wno. Je艣li trzy lub wi臋cej typ贸w zaczyna si臋 od wsp贸艂faworyt贸w, zak艂ady dzielone s膮 proporcjonalnie. Jednak偶e je艣li typy na tego typu 艂膮czonych faworyt贸w lub wsp贸艂faworyt贸w s膮 zwracane po cenie, za kt贸r膮, niezale偶nie od wyniku, nie mo偶e by膰 uzyskany zysk dla stawiaj膮cego na faworyta, nienazwany faworyt b臋dzie traktowany jako nieuczestnicz膮cy w wy艣cigu, zar贸wno w pojedynczych, jak i zbiorczych zak艂adach.

 

Je艣li faworyt zostanie wycofany przed stawieniem si臋 na polecenia startera, ale za p贸藕no, aby utworzy膰 nowy zak艂ad, zak艂ady na faworyta w tym wy艣cigu zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku wycofania wsp贸lnego faworyta lub wsp贸艂faworyta proporcjonalna ilo艣膰 zak艂ad贸w na ten wyb贸r zostanie uniewa偶niona, a pozosta艂a cz臋艣膰 zak艂ad贸w zostanie podzielona r贸wno na wybrane opcje, kt贸re startuj膮.

 

Zak艂ady typu Forecast: Zak艂ady typu Forecast s膮 przyjmowane na wy艣cigi, w kt贸rych bierze udzia艂 trzech lub wi臋cej zawodnik贸w i b臋d膮 rozstrzygane na zasadach straight forecast (typowani zawodnicy maj膮cy zwyci臋偶y膰 jako pierwszy i drugi, w odpowiedniej kolejno艣ci), zgodnie z dywidend膮 komputerowego straight forecast. Je艣li startuj膮cych jest trzech b膮d藕 mniej, wszystkie zak艂ady typu Forecast na wy艣cig b臋d膮 niewa偶ne. W przypadku, gdy nie zostaje zadeklarowana dywidenda zak艂adu Straight Forecast, wszystkie tego typu zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane zgodnie z tabel膮 Straight Forecast NSL, pod warunkiem, 偶e w zawodach wystartuje przynajmniej trzech zawodnik贸w.

 

Mo偶na przyj膮膰 stawk臋 pocz膮tkow膮 lub stawk臋 za typu Show Price w przypadku zak艂ad贸w typu Straight Forecast, je艣li opcja ta jest dost臋pna dla zak艂ad贸w typu Forecast ze sta艂膮 cen膮. Je艣li jakie艣 wycofania b臋d膮 skutkowa膰 zastosowaniem zasady 4 (potr膮cenia) rz臋du 0,10 BJ na BJ, lub wi臋cej ni偶 sta艂a stawka zak艂adu tricast, zak艂ad b臋dzie rozstrzygni臋ty na podstawie dywidendy komputerowej tricast.

 

Gdy klient wybierze kombinacj臋 zak艂ad贸w typu Forecast A, B, C i zak艂ady na 6 zak艂ad贸w, b臋dzie to rozliczane jako 6 zak艂ad贸w typu Straight Forecast w nast臋puj膮cy spos贸b:

 

AB BAAC CABC CB

 

Zak艂ady typu Forecast nie s膮 przyjmowane, je艣li zawieraj膮 nienazwanych faworyt贸w.

 

Je艣li kt贸ry艣 zak艂ad typu Forecast obejmuje typ niebior膮cy udzia艂u, to ca艂kowita stawka zostanie postawiona na Wygran膮 na inny wyb贸r. W zak艂adach typu Forecast ze sta艂ymi cenami pozosta艂e typy b臋d膮 rozstrzygane na podstawie stawki w momencie rozpocz臋cia wy艣cigu.

 

W przypadku wy艣cig贸w, w kt贸rych ko艅 ko艅czy sam i nie jest zwracana dywidenda zak艂adu typu Forecast, wszystkie zak艂ady typu Forecast, w kt贸rych wybrano tego konia, b臋d膮 rozstrzygane jako wygrane z zachowaniem stawki w momencie rozpocz臋cia wy艣cigu za zwyci臋skiego konia. Wszystkie inne zak艂ady typu Forecast na ten wy艣cig przegrywaj膮.

 

W przypadku, gdy dwa lub wi臋cej koni zdobywa miejsce pierwsze b膮d藕 drugie ex-aequo (Dead-heat), zostan膮 og艂oszone oraz wyp艂acone dwie dywidendy dla ka偶dego kwalifikuj膮cego si臋 zak艂adu typu forecast. W zak艂adach typu Forecast ze sta艂膮 cen膮 wyp艂acane b臋d膮 pe艂ne kursy z podzia艂em stawki w zale偶no艣ci od liczby koni, mi臋dzy kt贸rymi gonitwa jest nierozstrzygni臋ta (Dead-heat).

 

Zak艂ady na trzy pierwsze miejsca (tricast)

 

Mo偶na przyj膮膰 stawk臋 pocz膮tkow膮 lub stawk臋 typu Show Price w przypadku zak艂ad贸w typu Tricast, je艣li opcja ta jest dost臋pna dla zak艂ad贸w Tricast ze sta艂膮 cen膮. Dost臋pne s膮 w przypadku wszystkich wy艣cig贸w konnych z 8 lub wi臋ksz膮 liczb膮 zawodnik贸w. Je艣li jakie艣 wycofania b臋d膮 skutkowa膰 zastosowaniem zasady 4 (potr膮cenia) rz臋du 0,10 BJ na BJ, lub wi臋cej ni偶 sta艂a stawka zak艂adu tricast, zak艂ad b臋dzie rozstrzygni臋ty na podstawie dywidendy komputerowej tricast. Jednak偶e je艣li nie zosta艂a zadeklarowana dywidenda komputerowa Tricast (np. w zak艂adach bez handicapu), zak艂ad Tricast ze sta艂膮 cen膮 zostanie obliczony jako zak艂ad komputerowy typu straight Forecast na pierwsze dwa wskazane typy, niezale偶nie od tego, na kt贸rej pozycji sko艅czy trzeci wskazany typ.

 

Poni偶sza zasada odnosi si臋 zar贸wno do zak艂ad贸w Tricast, jak i Tricast ze sta艂膮 cen膮: je艣li jeden z wybor贸w nie uczestniczy, to zak艂ad zostanie rozliczony jako zak艂ad Straight Forecast zgodnie z dywidend膮 komputerow膮 Straight Forecast. Je艣li dwa konie nie wezm膮 udzia艂u w wy艣cigu, zak艂ad zostanie rozstrzygni臋ty jako pojedynczy SP na inny wyb贸r.

 

Zak艂ady na trzy miejsca (tricast) z niewskazanymi faworytami nie s膮 przyjmowane.

 

W przypadku, gdy dwa lub wi臋cej koni zdobywa miejsce pierwsze, drugie lub trzecie ex-aequo (Dead-heat), zostan膮 og艂oszone oraz wyp艂acone osobne dywidendy dla ka偶dego kwalifikuj膮cego si臋 zak艂adu typu tricast. W zak艂adach typu tricast ze sta艂膮 cen膮 wyp艂acane b臋d膮 pe艂ne kursy z podzia艂em stawki w zale偶no艣ci od liczby koni, mi臋dzy kt贸rymi gonitwa jest nierozstrzygni臋ta (dead-heat). Zak艂ady tricast s膮 przyjmowane wy艂膮cznie na pojedyncze konie.

 

Kurs na pokazie/na tablicy

 

Je艣li ko艅 zostanie wycofany, kurs Show price/tablicowy nie b臋dzie podawany po wycofaniu, chyba 偶e zak艂ad ulegnie zmianie.

 

 

 

Kursy typu early morning/w dniu wy艣cigu

 

Po etapie deklaracji ko艅cowych obowi膮zuje zasada brak udzia艂u 鈥 brak zak艂adu. Zastosowanie b臋dzie mie膰 zasada 4 (potr膮cenia).

 

Rezerwy

 

W przypadku wy艣cig贸w z rezerwami, zak艂ady zawarte przed o艣wiadczeniem, i偶 rezerwowy ko艅 b臋dzie bra艂 udzia艂 w wy艣cigu oraz je偶eli nie wyceniono rezerwy w czasie zawierania zak艂adu, w贸wczas tego typu zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie wynik贸w 鈥瀊ez zawodnik贸w rezerwowych". Zak艂ady Each Way, rozstrzygane na podstawie wynik贸w 鈥瀊ez zawodnik贸w rezerwowych鈥 b臋d膮 rozstrzygane na podstawie liczby zawodnik贸w, z wy艂膮czeniem rezerwowych, kt贸rzy rozpoczn膮 wy艣cig. W przypadku wy艣cig贸w, w kt贸rych rezerwowi zostali wycenieni, ale nie bior膮 udzia艂u w wy艣cigu, nie ma zastosowania Zasada 4 (potr膮cenia).

 

Wycofanie inne ni偶 przed czasem

 

Je艣li ko艅 zostanie wycofany przed stawieniem si臋 na polecenie startera lub oficjalnie zostanie uznany przez startera za nieuczestnicz膮cego w wy艣cigu, zak艂ady na wycofanego konia s膮 zwracane, a zwyci臋skie zak艂ady podlegaj膮 potr膮ceniom zgodnie z zasad膮 4 (potr膮cenia). Wysoko艣膰 potr膮cenia b臋dzie opiera膰 si臋 na cenie wycofanego konia w momencie jego wycofania wed艂ug nast臋puj膮cej skali:

 

Tabela zasady 4 (potr膮cenia)

 

Tabela potr膮ce艅 za wycofanie inne ni偶 przed czasem

 

1/9 lub kr贸tsze   0,90 拢

 

2/11 do 2/17      0,85 拢

 

1/4 do 1/5          0,75 拢

 

2/5 do 1/3          0,70 拢

 

8/15 do 4/9        0,65 拢

 

8/13 do 4/7        0,60 拢

 

4/5 do 4/6          0,5 拢5

 

20/21 do 5/6     0,50 拢

 

EVS do 6/5         0,45 拢

 

5/4 do 6/4         0,40 拢

 

8/5 do 7/4         0,35 拢

 

9/5 do 9/4         0,30 拢

 

12/5 do 3/1       0,25 拢

 

16/5 do 4/1       0,20 拢

 

9/2 do 11/2       0,15 拢

 

6/1 do 9/1         0,10 拢

 

10/1 do 14/1     5p

 

ponad 14/1          brak potr膮cenia

 

Gdy ko艅 zostaje wycofany przy kursie od 10/1 do 14/1, bukmacherzy zazwyczaj potr膮caj膮 od wygranych. bet365 uchyli艂o si臋 od pierwszego takiego potr膮cenia we wszelkich wy艣cigach.

 

W przypadku wycofania dw贸ch lub wi臋cej koni przed stawieniem si臋 na polecenie startera, 艂膮czne potr膮cenia nie przekrocz膮 拢 0,90 na 拢.

 

W przypadku wycofania konia i utworzenia nowego zak艂adu, wszelkie zak艂ady z艂o偶one po stawkach pokazu przed zorganizowaniem nowego pokazu, b臋d膮 podlega膰 powy偶szym potr膮ceniom. W przypadku dalszego wycofania po sformowaniu nowego zak艂adu postawione zak艂ady wed艂ug stawek typu Show Price z pierwotnych zak艂ad贸w b臋d膮 podlega膰 dalszym potr膮ceniom na podstawie ceny wycofanego konia w pierwotnych zak艂adach. Stawki w ramach nowych zak艂ad贸w podlegaj膮 potr膮ceniu na podstawie bie偶膮cej ceny.

 

Powy偶sza skala b臋dzie r贸wnie偶 obowi膮zywa膰 w przypadku koni nieuczestnicz膮cych w wy艣cigach ze stawkami pocz膮tkowymi i b臋dzie s艂u偶y膰 do cel贸w innych imprez, w kt贸rych specjalnie og艂aszamy, 偶e b臋d膮 stosowane potr膮cenia zgodnie z zasad膮 4 (potr膮cenia).

 

Powt贸rki

 

W przypadku falstartu itp., na kt贸rego skutek odbywa si臋 powt贸rka danego wy艣cigu, konie nie bior膮ce udzia艂u w powt贸rce zostan膮 uznane za wycofane z wy艣cigu, a wp艂acone z nie stawki zostan膮 zwr贸cone. Zwroty na pozosta艂e startuj膮ce konie podlegaj膮 zasadzie 4 (potr膮cenia). Liczba koni startuj膮cych w powt贸rce okre艣la warunki miejsca.

 

Walkowery i uniewa偶nione wy艣cigi konne

 

Walkowery i uniewa偶nione wy艣cigi licz膮 si臋 jako wy艣cigi, lecz ka偶dy ko艅 startuj膮cy w tego rodzaju wy艣cigu b臋dzie na potrzeby rozliczenia traktowany jako niestartuj膮cy.

 

 

 

Poza Wielk膮 Brytani膮 i Irlandi膮

 

Dla wybranych wi臋kszych zagranicznych wy艣cig贸w konnych mo偶e zosta膰 og艂oszona bran偶owa stawka w momencie rozpocz臋cia wy艣cigu lub zak艂ad typu Forecast/Tricast. W tych przypadkach, je艣li nie okre艣lono stawki i totalizator (zak艂ad wzajemny) nie jest wymagany, zak艂ady b臋d膮 rozliczane na podstawie bran偶owej stawki pocz膮tkowej (SP) i dywidend za zak艂ady typu forecast/tricast. Dla zak艂ad贸w each-way maj膮 zastosowanie normalne warunki miejsca.

 

Powy偶sze obowi膮zuje r贸wnie偶 w przypadku zak艂ad贸w na wy艣cigu w Dubaju.

 

Je艣li w dniu wy艣cigu zmieni si臋 nawierzchnia (np. trawa na syntetyczn膮 lub odwrotnie), zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Hokej na lodzie

 

Zak艂ady s膮 uznawane za wa偶ne jedynie w przypadku, gdy wszystkie spotkania rozpoczn膮 si臋 w zaplanowanym terminie (czasu lokalnego stadionu). W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. Je艣li gospodarze i go艣cie rozgrywaj膮 dany mecz w lokalizacji dru偶yny go艣ci, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e gospodarze wci膮偶 oficjalnie s膮 okre艣lani jako gospodarze. W przeciwnym razie zak艂ady zostaj膮 anulowane.

 

Aby zak艂ady zacz臋艂y obowi膮zywa膰, do zako艅czenia planowego czasu gry musi pozostawa膰 5 minut lub mniej, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Wszystkie zawody/mecze (o ile nie zaznaczono inaczej) - wszystkie zak艂ady przedmeczowe i na 偶ywo

 

Wszystkie zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych, o ile nie zaznaczono inaczej. W przypadku rozstrzygni臋cia meczu poprzez rzuty karne dla cel贸w rozliczenia do wyniku zwyci臋skiej dru偶yny i 艂膮cznego wyniku meczu b臋dzie dodawana jedna bramka. Nie dotyczy to zak艂ad贸w, kt贸re nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki/serii rzut贸w karnych, je艣li odb臋d膮 si臋.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuje zasada zwrotu stawki (Push). Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady na trzy wyniki s膮 rozstrzygane na podstawie wyniku na ko艅cu regulaminowego czasu, za wyj膮tkiem zak艂ad贸w dotycz膮cych tego, Kiedy zako艅czy si臋 gra, kt贸re s膮 zak艂adami na trzy wyniki uwzgl臋dniaj膮cymi dogrywki/serie rzut贸w karnych.

 

Wyniki 艂膮czne dru偶yny nieparzyste lub parzyste -je艣li twoja dru偶yna nie zdob臋dzie punktu, zak艂ady zostan膮 rozliczone jako parzyste.

 

Poni偶sze zak艂ady nie uwzgl臋dniaj膮 w rozliczeniach dogrywki/serii rzut贸w karnych:

 

Handicap azjatycki

 

Azjatyckie linie goli

 

Remis - brak zak艂adu

 

Puck line (zak艂ad na trzy wyniki)

 

艁膮czny wynik gry (zak艂ad na trzy wyniki)

 

Podw贸jna szansa (zak艂ad na trzy wyniki)

 

Zak艂ad Na Mecz (zak艂ad na trzy wyniki)

 

艁膮czne wyniki dru偶yn (zak艂ad na trzy wyniki)

 

Zak艂ady typu Wy艣cig do

 

艁膮czna liczba/Dok艂adna liczba goli dru偶yny

 

Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie pierwszy/ostatni gol

 

Ostatni gol w regulaminowym czasie

 

Kolejny gol

 

Kto wygra najwi臋cej okres贸w gry

 

艁膮czna liczba/gole u siebie i na wyje藕dzie

 

Zak艂ady na okresy gry

 

Zak艂ady na 偶ywo na 10 minut

 

Okres gry z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych goli

 

Okres gry z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych goli - Je艣li dwa lub wi臋cej okres贸w gry ko艅czy si臋 takim samym wynikiem, remis b臋dzie rozliczany jako wygrana.

 

Zak艂ady na fragment rozgrywki 鈥 dany fragment musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik konkretnego zak艂adu ju偶 zosta艂 rozstrzygni臋ty.

 

Zak艂ady na 偶ywo na 10 minut - Wskazany 10-minutowy czas trwania meczu, np. 31-40 minuta, musi zako艅czy膰 si臋, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik danego zak艂adu jest ju偶 rozstrzygni臋ty. Dla cel贸w rozliczenia 51-60 minuta nie obejmuj膮 ewentualnej dogrywki.

 

Dla cel贸w rozlicze艅 u偶ywane b臋d膮 nast臋puj膮ce strony internetowe i informacje ze statystyk do okre艣lenia czas贸w rozliczeniowych:

 

AHL www.theahl.com

 

NCAAH www.ncaa.com

 

NHL www.nhl.com

 

Austria www.erstebankliga.at

 

Bia艂oru艣 www.pointstreak.com

 

Wielka Brytania www.eliteleague.co.uk

 

Czechy www.hokej.cz

 

Dania www.metalligaen.dk oraz www.ishockey.dk

 

Niemcy www.del.org i www.hockeyweb.de

 

Finlandia www.finhockey.fi o wraz www.sm-liiga.fi

 

Francja www.hockeyfrance.com

 

W艂ochy www.pointstreak.com

 

Norwegia www.hockey.no

 

Polska www.hokej.net

 

Rumunia www.pointstreak.com

 

Rosja www.khl.ru

 

Rosja www.mhl.khl.ru

 

Rosja www.vhlru.ru

 

S艂owacja www.hokej.sk

 

Szwecja stats.swehockey.se

 

Szwajcaria www.sehv.ch

 

Mi臋dzynarodowe www.iihf.com

 

Mecze wymienione jako klubowe mecze towarzyskie (tylko regulaminowy czas gry) i mi臋dzynarodowe mecze towarzyskie (tylko regulaminowy czas gry) - wszystkie zak艂ady przedmeczowe i na 偶ywo

 

Je艣li poni偶ej nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozliczane na podstawie wyniku na koniec regulaminowego czasu gry, bez dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana.

 

Wynik meczu parzysty lub nieparzysty - je艣li nie zdobyto 偶adnych punkt贸w, wszystkie zak艂ady zostan膮 rozstrzygni臋te jako parzyste.

 

Wyniki 艂膮czne dru偶yny nieparzyste lub parzyste -je艣li twoja dru偶yna nie zdob臋dzie punktu, zak艂ady zostan膮 rozliczone jako parzyste.

 

Poni偶sze zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 w rozliczeniach dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych:

 

Wygrana w meczu (wliczaj膮c dogrywk臋/seri臋 rzut贸w karnych)

 

Zwyci臋zca pucharu

 

Kwalifikacja

 

Kiedy zako艅czy si臋 gra

 

Zwyci臋zca serii rzut贸w karnych

 

Prawid艂owy wynik serii rzut贸w karnych

 

Mistrzostwa 艣wiata w hokeju na lodzie IIHF i Igrzyska Olimpijskie

 

Rozliczenie zak艂ad贸w na zestawienie typu Kto lepszy b臋dzie rozstrzygni臋te na podstawie pozycji w oficjalnym ko艅cowym rankingu na koniec danego turnieju. Je艣li dru偶yny nadal maj膮 taki sam ranking, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Najlepszy strzelec turnieju/dru偶yny - zwyci臋zc膮 b臋dzie zawodnik, kt贸ry zdoby艂 najwi臋ksz膮 liczb臋 goli podczas zawod贸w. Na wszystko, gra lub nie. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Awans z grupy - Zwyci臋zc膮 b臋dzie dru偶yna, kt贸ra awansuje do rundy kwalifikacyjnej z rundy wst臋pnej.

 

Zak艂ady na wydarzenia przysz艂e

 

Punkty w sezonie zasadniczym NHL/Zak艂ady typu Kto lepszy 鈥 Dru偶yna musi zako艅czy膰 co najmniej 80 mecz贸w sezonu zasadniczego, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e konkretny wynik zak艂adu zosta艂 ju偶 okre艣lony.

 

Wygrana konferencji NHL - dru偶yna, kt贸ra awansuje do fina艂u Pucharu Stanleya zostanie uznana za zwyci臋zc臋.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋/konferencj臋/dywizj臋

 

Wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne niezale偶nie od relokacji zespo艂u, zmiany nazwy zespo艂u lub czasu trwania sezonu.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li nie zostanie rozegrana regulaminowa liczba mecz贸w (zgodnie z odpowiednimi organizacjami zarz膮dzaj膮cymi) lub zostan膮 zmienione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Sporty irlandzkie (futbol gaelicki/hurling)

 

Zak艂ady na mecz

 

Wszystkie zak艂ady rozliczane b臋d膮 wy艂膮cznie na podstawie regulaminowego czasu gry (80 minut).

 

Zak艂ady b臋d膮 rozliczane wy艂膮cznie zgodnie z oficjalnymi wynikami GAA/AFL.

 

Zak艂ady na seri臋

 

Zwyci臋zc膮 serii jest dru偶yna z najwi臋ksz膮 liczb膮 punkt贸w w obu testach. Je偶eli obie dru偶yny zako艅cz膮 z r贸wn膮 艂膮czn膮 liczb膮 punkt贸w, za zwyci臋zc臋 uznawany jest obro艅ca tytu艂u.

 

Margines zwyci臋stwa

 

Wytypuj margines zwyci臋stwa zwyci臋skiej dru偶yny.

 

Wynik do przerwy i na koniec meczu

 

Wytypuj wynik (u siebie/remis/na wyje藕dzie) do przerwy i na koniec regulaminowego czasu gry.

 

Pierwsze punktowane zagranie

 

Bramki samob贸jcze, kopni臋cia pi艂ki mi臋dzy poprzeczkami nad bramk膮 za trzy punkty (over) i strza艂y obok bramki, wewn膮trz zewn臋trznych s艂upk贸w za jeden punkt (behind) licz膮 si臋 jako piersze punktowane zagranie.

 

Kwarta gry z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych punkt贸w

 

Zwyci臋sk b臋dzie kwarta z najwy偶szym 艂膮cznym wynikiem obu dru偶y艅. Je艣li w kwarcie z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w jest remis, zak艂ady s膮 rozliczane jako remis.

 

Zak艂ady na pierwsz膮 kwart臋

 

Pierwsza kwarta musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Je偶eli kwarta ko艅czy si臋 remisem, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie ceny za remis, je艣li jest oferowana.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Sporty motorowe (samochody)

 

WY艢CIGI FORMU艁Y 1

 

Wszystkie zak艂ady na wy艣cig rozliczane s膮 na podstawie oficjalnej klasyfikacji Federation Internationale de l'Automobile (FIA), organu zarz膮dzaj膮cego dyscyplin膮, podczas og艂oszenia miejsc na podium.

 

Mistrzostwa kierowc贸w

 

Ka偶dy uczestnik wyceniany jest jako najlepszy kierowca w danym sezonie Formu艂y 1 zgodnie z klasyfikacj膮 mistrzostw kierowc贸w i zasadami okre艣lonymi przez FIA. Obowi膮zuj膮 warunki zak艂ad贸w each-way.

 

Mistrzostwa konstruktor贸w

 

Ka偶dy uczestnik wyceniany jest jako najlepszy konstruktor w danym sezonie Formu艂y 1 zgodnie z klasyfikacj膮 mistrzostw konstruktor贸w i zasadami okre艣lonymi przez FIA. Obowi膮zuj膮 warunki zak艂ad贸w each-way.

 

Zak艂ady na mecz/zak艂ady na grup臋

 

Dw贸ch kierowc贸w lub konstruktor贸w mo偶e zosta膰 dobranych w par臋/po艂膮czonych w grup臋 na potrzeby zak艂ad贸w i oferowanych stawek dotycz膮cych tego, kt贸ry z nich zajmie wy偶sz膮 pozycj臋 w klasyfikacji Mistrzostw kierowc贸w lub konstruktor贸w, zgodnie ze wskazaniami i oficjalnymi zasadami FIA. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, rozegranych musi zosta膰 co najmniej 16 wy艣cig贸w.

 

Zak艂ady na indywidualne Grand Prix

 

Wszyscy kierowcy, kt贸rzy rozpoczn膮 okr膮偶enie formuj膮ce s膮 uznawani za startuj膮cych. Miejsca na podium b臋d膮 wskazywa膰 pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w.

 

Zak艂ady na kwalifikacje

 

Do rozliczenia b臋d膮 u偶ywane oficjalne czasy kwalifikacji zanotowane przez FIA. W odniesieniu do zwyci臋zcy kwalifikacji liczy si臋 czas zarejestrowany podczas trzeciego etapu. Je偶eli z jakiego艣 powodu trzeci etap si臋 nie odb臋dzie, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych pozycji startowych ustalonych przez FIA. Kary dotycz膮ce pozycji startowych/p贸藕niejsze dyskwalifikacje nie b臋d膮 uwzgl臋dniane podczas rozstrzygania zak艂ad贸w. Jednak rzuty karne w czasie kwalifikacyjnym (jak okre艣la FIA) ju偶 tak. Kierowcy musz膮 rozpocz膮膰 pierwsza faz臋 sesji kwalifikacyjnej, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. W przypadku zak艂ad贸w na najszybszego kierowc臋 w 1 i 2 sesji kwalifikacyjnej kierowcy musz膮 rozpocz膮膰 dany etap, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Najszybszy kierowca w ka偶dej fazie sesji kwalifikacyjnej

 

Wytypuj, czy dany kierowca b臋dzie zwyci臋zc膮 kwalifikacji we wszystkich trzech etapach kwalifikacji.

 

Najszybszy etap serii kwalifikacyjnej

 

Wytypuj, w kt贸rym etapie kwalifikacji padnie najlepszy czas. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Rozpocz臋cie wy艣cigu

 

Rozpocz臋cie wy艣cigu okre艣lane jest jako sygna艂 do startu okr膮偶enia formuj膮cego.

 

Liczba sklasyfikowanych kierowc贸w/grup do finiszu/Ostatni na mecie/Sklasyfikowanie/Nieuko艅czenie wy艣cigu/Oba samochody sklasyfikowane

 

Wy艣cig w wykonaniu kierowc贸w, kt贸rzy przejechali 90% lub wi臋cej liczby okr膮偶e艅 przejechanych przez zwyci臋zc臋 (zaokr膮glon膮 w d贸艂 do najbli偶szej liczby ca艂kowitej okr膮偶e艅) jest uwa偶any za uko艅czony zgodnie z oficjaln膮 klasyfikacj膮 FIA w momencie og艂oszenia podium.

 

Wynik w Punktach/Miejsce na podium

 

Wynikiem branym pod uwag臋 przy rozstrzyganiu zak艂ad贸w jest wynik podany podczas og艂aszania miejsc na podium. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Najwy偶sza pozycja na mecie

 

Je艣li 偶aden z dw贸ch kierowc贸w nie uko艅czy wy艣cigu, za zwyci臋zc臋 uznaje si臋 kierowc臋, kt贸ry uko艅czy艂 najwi臋ksz膮 liczb臋 okr膮偶e艅. Je艣li obaj kierowcy zjad膮 z trasy na tym samym okr膮偶eniu, zak艂ady zostan膮 rozliczone wed艂ug oficjalnej klasyfikacji w czasie og艂oszenia miejsc na podium.

 

Zak艂ady na pozycj臋 ko艅cow膮

 

Je艣li 偶aden z dw贸ch kierowc贸w nie uko艅czy wy艣cigu, za zwyci臋zc臋 uznaje si臋 kierowc臋, kt贸ry uko艅czy艂 najwi臋ksz膮 liczb臋 okr膮偶e艅. Je艣li obaj kierowcy zjad膮 z trasy na tym samym okr膮偶eniu, zak艂ady zostan膮 rozliczone wed艂ug oficjalnej klasyfikacji w czasie og艂oszenia miejsc na podium.

 

Punkty dru偶yny

 

Zak艂ady b臋d膮 rozliczane wed艂ug 艂膮cznej sumy punkt贸w obu kierowc贸w w zespole producenta.

 

Zak艂ady na wy艣cigi

 

Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie og艂oszenia miejsc na podium.

 

Zwyci臋ski samoch贸d

 

Wszystkie samochody b臋d膮 uznawane za startuj膮ce. Miejsca na podium b臋d膮 wskazywa膰 pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w.

 

Margines Wygranej/Kwalifikuj膮cy Margines Wygranej

 

Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w FIA w czasie prezentacji na podium.

 

Najszybsze Okr膮偶enie

 

Wykorzystywane b臋d膮 oficjalne wyniki FIA podawane podczas prezentacji na podium.

 

Czy w Trakcie Wy艣cigu B臋dzie Wyjazd Samochodu Bezpiecze艅stwa?

 

Wyjazd Samochodu Bezpiecze艅stwa to sytuacja, w kt贸rej pojawia si臋 potrzeba przejazdu Samochodu Bezpiecze艅stwa przed liderem podczas trwania danego wy艣cigu. Je艣li wy艣cig rozpocznie si臋 przy obecno艣ci Samochodu Bezpiecze艅stwa, wszystkie zak艂ady zwi膮zane z Samochodem Bezpiecze艅stwa zostan膮 rozstrzygni臋te na Tak. Je艣li Samoch贸d Bezpiecze艅stwa b臋dzie obecny przy zako艅czeniu wy艣cigu, ale nie mia艂 on czasu na dostanie si臋 przed lidera, te zak艂ady b臋d膮 rozstrzygni臋te na Tak. Wirtualny Samoch贸d Bezpiecze艅stwa si臋 nie liczy.

 

Zak艂ady na Wy艣cigi Grupowe.

 

Zwyci臋zc膮 jest kierowca, kt贸ry otrzyma艂 najwy偶sze miejsce na podium podczas prezentacji. Je艣li wszyscy kierowcy w grupie nie zostan膮 klasyfikowani, w贸wczas kierowca, kt贸ry uko艅czy艂 najwi臋cej okr膮偶e艅, zostanie zwyci臋zc膮.  Je艣li wszyscy kierowcy w grupie nie zostan膮 klasyfikowani, a dw贸ch lub trzech kierowc贸w wycofa si臋 na tym samym okr膮偶eniu, zastosowanie maj膮 zasady dead-heat. Kierowcy s膮 dzieleni na grupy wy艂膮cznie dla cel贸w zak艂ad贸w. Odliczenia nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu, zgodne z zasad膮 4, b臋d膮 mia艂y zastosowanie (Odliczenia). Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w FIA w czasie prezentacji na podium.

 

Pierwszy Kierowca, kt贸ry Odpadnie (Wliczaj膮c Okr膮偶enie Formuj膮ce)

 

Kierowca musi rozpoczyna膰 od pierwszego okr膮偶enia formuj膮cego. Podstaw膮 rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w jest numer okr膮偶enia, ns kt贸rym odpad艂 samoch贸d. Je艣li odpadnie wi臋cej ni偶 jeden samoch贸d w tym samym okr膮偶eniu, stosuje si臋 zasad臋 Dead-heat.

 

Pierwsze okr膮偶enie, w kt贸rym odpad艂 zawodnik

 

Zak艂ady na dwa wyniki (poni偶ej/powy偶ej) b臋d膮 oferowane na okr膮偶enie, w kt贸rym ma odpa艣膰 pierwszy zawodnik wy艣cigu. Rozstrzygni臋cie b臋dzie mia艂o miejsce na podstawie oficjalnych wynik贸w FIA (uwaga:  FIA przedstawia liczb臋 uko艅czonych okr膮偶e艅 dla danego kierowcy, wi臋c odpada on w nast臋pnym okr膮偶eniu. Na przyk艂ad: je艣li ilo艣膰 uko艅czonych okr膮偶e艅 wynosi 3, w贸wczas kierowca odpad艂 w 4 okr膮偶eniu i to ono jest rozstrzygaj膮ce dla zak艂ad贸w. Je艣li nikt nie odpadnie w danym Grand Prix, stawki podlegaj膮 zwrotowi (Push).

 

Pierwszy Odpadaj膮cy Konstruktor (Licz膮 si臋 Okr膮偶enia Formuj膮ce)

 

Zak艂ady b臋d膮 wa偶ne po tym, jak rozpocznie si臋 pierwsze okr膮偶enie formuj膮ce. Zwyci臋偶a konstruktor, kt贸rego samoch贸d odpad艂 jako pierwszy. Je艣li odpadnie wi臋cej ni偶 jeden samoch贸d w tym samym okr膮偶eniu, stosuje si臋 zasad臋 Dead-heat.

 

Zak艂ady z Handicapem

 

Handicap ka偶dego kierowcy stosowany jest w odniesieniu do ich czasu w wy艣cigu. Kierowca z najlepszym czasem po zastosowaniu handicapu jest uznawany za zwyci臋zc臋. Lider Wy艣cigu musi uko艅czy膰 40 okr膮偶e艅, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne, niezale偶nie od indywidualnych wycofa艅.  Ka偶dy kierowca, kt贸ry nie uko艅czy wy艣cigu lub kt贸rego oficjalna klasyfikacja to wynosi jedno lub wi臋cej okr膮偶e艅 za zwyci臋zc膮, przegrywa. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady na Pierwsze Okr膮偶enia

 

Zak艂ady s膮 rozstrzygane po pierwszym okr膮偶eniu po rozpocz臋ciu wy艣cigu. Oficjalne restarty nie s膮 brane pod uwag臋, chyba 偶e pierwsze okr膮偶enie w pierwszym wy艣cigu nie zosta艂o uko艅czone w pe艂ni. W tym przypadku zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie pierwszego w pe艂ni uko艅czonego okr膮偶enia.

 

Lider Po 1 Okr膮偶eniu

 

Dla cel贸w rozstrzygania zak艂ad贸w zwyci臋zc膮 jest kierowca, kt贸ry prowadzi w wy艣cigu w momencie przekroczenia linii startu/mety po jednym klasyfikowanym okr膮偶eniu (nie wlicza si臋 okr膮偶enia formuj膮cego). W przypadku, gdy jedno okr膮偶enie nie jest w pe艂ni uko艅czone, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Zawodnik odpadaj膮cy w pierwszym okr膮偶eniu.

 

Ka偶dy kierowca, kt贸ry nie uko艅czy艂 偶adnego okr膮偶enia w oficjalnej Klasyfikacji Wy艣cig贸w FIA, uznawany jest za zwyci臋zc臋. Je艣li kierowca nie znajduje si臋 na pozycji przed startem okr膮偶enia formuj膮cego, zak艂ady na niego s膮 niewa偶ne.

 

Lider po okre艣lonych okr膮偶eniach

 

Na potrzeby rozstrzygania zak艂ad贸w zwyci臋偶a kierowca, kt贸ry prowadzi w wy艣cigu po przekroczeniu linii startowej/mety po okre艣lonym okr膮偶eniu w wy艣cigu, zgodnie z oficjaln膮 tabel膮 FIA. W przypadku, gdy okre艣lona ilo艣膰 okr膮偶e艅 nie zostanie w pe艂ni uko艅czona, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne.

 

Lokata Kierowcy na Koniec Pierwszego Okr膮偶enia

 

Nale偶y wybra膰 lokat臋 kierowcy na koniec pierwszego w pe艂ni uko艅czonego okr膮偶enia. Lokata podana w oficjalnych wynikach FIA b臋dzie rozstrzygaj膮ca. Wybrany kierowca musi rozpocz膮膰 wy艣cig, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy na dru偶yny

 

Najwy偶sza liczba punkt贸w zebrana przez zesp贸艂 b臋dzie rozstrzygaj膮ca.

 

Handicap Konstruktora

 

Wynik b臋dzie okre艣lony na podstawie liczby punkt贸w zdobytych w okre艣lonym wy艣cigu przez dw贸ch wybranych konstruktor贸w, po zastosowaniu handicapu.

 

Handicap Kierowcy

 

Wynik b臋dzie okre艣lony na podstawie liczby punkt贸w zdobytych w okre艣lonym wy艣cigu przez dw贸ch wybranych kierowc贸w, po zastosowaniu handicapu.

 

WY艢CIGI NASCAR/BUSCH

 

Zak艂ady na Zwyci臋zc臋 Wy艣cigu

 

Pole obejmuje ka偶dego kierowc臋, kt贸rego nie ma na li艣cie. Kierowcy, kt贸rzy nie zakwalifikuj膮 si臋 do wy艣cigu nie b臋d膮 brani pod uwag臋. Wy艣cig musi odby膰 si臋 w ci膮gu jednego tygodnia od planowego czasu rozpocz臋cia, aby by艂 wi膮偶膮cy. Oficjalny zwyci臋zca NASCAR uznawany jest za zwyci臋zc臋 na potrzeby zak艂ad贸w (wliczaj膮c wszystkie wy艣cigi zatrzymane przedwcze艣nie z jakichkolwiek powod贸w).

 

Lider po 'X' okr膮偶eniach

 

Dla cel贸w zak艂ad贸w zwyci臋偶a kierowca, kt贸ry prowadzi w wy艣cigu podczas przekraczania linii startowej/mety po okre艣lonym okr膮偶eniu, zgodnie z oficjaln膮 tabel膮 lider贸w. W przypadku, gdy okre艣lona liczba okr膮偶e艅 nie zosta艂a uko艅czona w ca艂o艣ci, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy na kierowc贸w wy艣cigowych

 

Wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane zgodnie z oficjalnymi wynikami NASCAR. Je艣li jeden z kierowc贸w nie uko艅czy wy艣cigu, zwyci臋偶a przeciwnik. Je艣li obaj kierowcy nie uko艅cz膮 wy艣cigu, liczba uko艅czonych okr膮偶e艅 b臋dzie stanowi艂a wynik. Je艣li obaj kierowcy zako艅cz膮 wy艣cig na tym samym okr膮偶eniu, wynik b臋d膮 stanowi艂y oficjalne miejsca przyznane przez jednostk臋 kontroluj膮c膮.

 

Obaj kierowcy musz膮 rozpocz膮膰 wy艣cig (tj. przejecha膰 lini臋 startu) aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Je艣li kt贸ry艣 z kierowc贸w zostanie zast膮piony przez innego przed rozpocz臋ciem wy艣cigu, wszystkie zak艂ady match-up b臋d膮 niewa偶ne. Na przyk艂ad: kierowca Gordon zakwalifikowa艂 si臋 na pierwsze miejsce, ale ze wzgl臋du na kontuzj臋 musi go zast膮pi膰 kierowca Brack (wszystkie zak艂ady niewa偶ne).

 

Je艣li kierowca zostanie zast膮piony podczas wy艣cigu, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne i dotycz膮 jego zmiennika. Na przyk艂ad: Kierowca Gordon rozpocz膮艂 wy艣cig, ale ze wzgl臋du na kontuzj臋 po 10 okr膮偶eniu zast臋puje go Kierowca Brack, kt贸ry ko艅czy wy艣cig i zdobywa czwarte miejsce. W wynikach meczu i dla cel贸w zak艂adu Gordon by艂by wymieniony jako czwarty finiszuj膮cy.

 

Zak艂ady na wy艣cig

 

Zak艂ady na wy艣cig b臋d膮 rozstrzygane na podstawie oficjalnych wynik贸w NASCAR. Na przyk艂ad: neutralizacja, okr膮偶enia w trakcie neutralizacji, zmiany lidera, liczba lider贸w, zwyci臋ski samoch贸d i tak dalej. Je艣li wy艣cig zostaje skr贸cony, a oficjalne wyniki nie s膮 dost臋pne, wszystkie zak艂ady s膮 uniewa偶nione.

 

Dla wszystkich zak艂ad贸w, w celu wprowadzenia u艂atwie艅 dla klient贸w, staramy si臋 rozlicza膰 zak艂ady po zako艅czeniu wy艣cigu na podstawie nieoficjalnych wynik贸w. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany zak艂ad贸w, na kt贸re mog艂yby wp艂yn膮膰 oficjalne wyniki, dost臋pne na nascar.com

 

Kwalifikacje

 

Zestawienia kwalifikacji s膮 oparte na czasach kwalifikacji (najszybszy czas), a nie na pozycji startowej. Na przyk艂ad, pozycje 37 do 43 b臋d膮 oceniane wed艂ug czasu, a nie jakiegokolwiek innego kryterium. Je艣li dw贸ch lub wi臋cej kierowc贸w ma taki sam czas kwalifikacji, to kierowca z wy偶sz膮 pozycj膮 startow膮 zostanie uznany za zwyci臋zc臋.

 

Zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, je艣li kierowca nie rozpocznie okr膮偶enia kwalifikacyjnego. Je艣li jaki艣 kierowca nie wystartuje, zak艂ady s膮 uznawane za niewa偶ne.

 

W przypadku, gdy kwalifikacje nie zostan膮 uko艅czone, wszystkie zak艂ady na kwalifikacje trac膮 wa偶no艣c. Wszystkie zak艂ady bezpo艣rednie mi臋dzy graczami b臋d膮 rozliczane zgodnie z oficjalnymi wynikami NASCAR, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ady na zdarzenia przysz艂e/sezon

 

Wszystkie zak艂ady bezpo艣rednie mi臋dzy graczami s膮 uwa偶ane za wa偶ne, gdy kierowcy zakwalifikuj膮 si臋 do co najmniej 27 wy艣cig贸w. Zak艂ad na zwyci臋zc臋 turnieju Drivers Championship b臋dzie uznawany za wa偶ny, je艣li kierowca zakwalifikowa艂 si臋 do co najmniej 27 wy艣cig贸w.

 

WY艢CIGI CART I INDY

 

Zak艂ady na Zwyci臋zc臋 Wy艣cigu

 

Pole obejmuje ka偶dego kierowc臋, kt贸rego nie ma na li艣cie. Kierowcy, kt贸rzy nie zakwalifikuj膮 si臋 do wy艣cigu nie b臋d膮 brani pod uwag臋. Wy艣cig musi odby膰 si臋 w ci膮gu jednego tygodnia od planowego czasu rozpocz臋cia, aby by艂 wi膮偶膮cy. Zwyci臋zca og艂oszony przez oficjalny organ zarz膮dzaj膮cy wy艣cigu jest zwyci臋zc膮 wy艣cigu dla cel贸w zak艂ad贸w. Obejmuje to wszystkie wy艣cigi zako艅czone przed czasem z dowolnego powodu.

 

SAMOCHODY TURYSTYCZNE

 

Wszystkie zak艂ady na wy艣cig rozliczane s膮 na podstawie oficjalnej klasyfikacji odpowiedniego organu zarz膮dzaj膮cego podczas og艂oszenia miejsc na podium. Nie maj膮 na to wp艂ywu 偶adne p贸藕niejsze wnioski. Prosimy zapozna膰 si臋 z regulaminem Formu艂y 1 dost臋nym powy偶ej w zakresie obliczania stawek w poszczeg贸lnych zak艂adach.

 

Mistrzostwa kierowc贸w

 

Ka偶dy uczestnik oceniany jako najlepszy kierowca w danym sezonie wy艣cig贸w samochod贸w turystycznych zgodnie z klasyfikacj膮 mistrzostw kierowc贸w i zasadami ustalonymi przez organ zarz膮dzaj膮cy.

 

Zak艂ady na zawody indywidualne

 

Wszyscy kierowcy, kt贸rzy rozpoczn膮 okr膮偶enie na rozgrzewk臋 s膮 uznawani za startuj膮cych. Miejsca na podium b臋d膮 wskazywa膰 pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w.

 

A1

 

Wszystkie zak艂ady na wy艣cig rozliczane s膮 na podstawie oficjalnej klasyfikacji organizacji A1GP, organu zarz膮dzaj膮cego wy艣cigami, podczas og艂oszenia miejsc na podium. Nie maj膮 na to wp艂ywu 偶adne p贸藕niejsze wnioski. Prosimy zapozna膰 si臋 z regulaminem Formu艂y 1 dost臋nym powy偶ej w zakresie obliczania stawek w poszczeg贸lnych zak艂adach.

 

RAJD

 

Wszystkie zak艂ady na rajdy s膮 rozstrzygane na podstawie klasyfikacji oficjalnej, przez oficjalnych organizator贸w rajd贸w. Nast臋puj膮ce p贸藕niej dochodzenia nie maj膮 na nie wp艂ywu.

 

Wy艣cigi motorowe

 

Zak艂ady na mistrzostwa

 

Na wszystko, rywalizuje lub nie. Zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie liczby punkt贸w zebranych po prezentacji na podium w fina艂owym wy艣cigu sezonu. Nast臋puj膮ce p贸藕niej dochodzenia nie maj膮 na nie wp艂ywu. Je艣li punkty s膮 wyr贸wnane, zasady ex aequo Dead-heat maj膮 zastosowanie, chyba 偶e wynik okre艣laj膮 zasady zawod贸w.

 

Zak艂ady na wy艣cigi indywidualne Brak startu - brak zak艂adu - Zastosowanie mo偶e mie膰 zasada 4 (potr膮cenia). Wszyscy kierowcy znajduj膮cy si臋 w miejscu rozpocz臋cia okr膮偶enia rozgrzewaj膮cego s膮 uznawani za startuj膮cych. Pozycje na podium b臋d膮 okre艣la膰 pierwsz膮, drug膮 i trzeci膮 dla rozstrzygania zak艂ad贸w. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Pozycja Ko艅cowa Kierowcy

 

Oficjalna klasyfikacja wy艣cig贸w w czasie prezentacji na podium b臋dzie wykorzystana do rozstrzygni臋cia. Og艂oszone w p贸藕niejszym terminie dyskwalifikacje i/lub odwo艂ania nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na zak艂ady.

 

Zak艂ady na mecz kierowcy

 

Obaj kierowcy musz膮 by膰 na miejscu startu przed okr膮偶eniem rozgrzewaj膮cym rozpoczynaj膮cym konkretny Wy艣cig. W przeciwnym razie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. Je艣li oboje kierowc贸w odpadnie podczas tego samego okr膮偶enia, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne. W innym przypadku kierowca, kt贸ry uko艅czy艂 wi臋kszo艣膰 okr膮偶e艅 zostanie og艂oszony zwyci臋zc膮 dla cel贸w rozstrzygni臋cia.

 

Grupy/Zak艂ady typu Kto lepszy w mistrzostwach

 

Ca艂kowita liczba punkt贸w b臋dzie decyduj膮ca przy wy艂anianiu zwyci臋zc贸w 鈥 po prezentacji na podium podczas fina艂owego wy艣cigu sezonu. Wszelkie p贸藕niejsze dochodzenia nie b臋d膮 mie膰 wp艂ywu na zak艂ady. Je艣li punkty s膮 wyr贸wnane, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady Dead-heat, chyba 偶e wynik Dead-heat jest okre艣lony przez zasady wy艣cigu.

 

Zak艂ady na Pierwsze Okr膮偶enia

 

Zak艂ady s膮 rozstrzygane po uko艅czeniu pierwszego okr膮偶enia pierwotnego pocz膮tku wy艣cigu, na podstawie zasady "Pierwszy za lini膮 mety", z pomini臋ciem falstart贸w. Dodatkowo, pomijane s膮 wszelkie oficjalne ponowne starty, chyba 偶e w pierwszym wy艣cigu pierwsze okr膮偶enie nie zosta艂o uko艅czone. W tym przypadku zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie pierwszego w pe艂ni uko艅czonego okr膮偶enia.

 

Liczba zaklasyfikowanych kierowc贸w

 

Rozstrzyganie opiera si臋 o liczb臋 kierowc贸w wymienionych jako finiszuj膮cych w oficjalnej klasyfikacji wy艣cig贸w na worldsbk.com (World Superbikes) oraz motogp.com (Moto GP.)

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Netball

 

Zak艂ady Na Gr臋

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania, zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e gospodarz pozostaje ten sam. W przypadku, gdy dru偶yna go艣ci i dru偶yna gospodarzy zamieni膮 si臋 miejscami, wszystkie zak艂ady zawarte w ramach pierwotnego uk艂adu zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecz musi by膰 rozegrany do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W zak艂adach na dwa wyniki obowi膮zuj膮 zasady zwrotu stawki (Push), o ile nie zaznaczono inaczej. Zak艂ady pojedyncze s膮 zwracane, a w przypadku zak艂ad贸w wielokrotnych/skumulowanych wyb贸r jest traktowany jako niebior膮cy udzia艂u.

 

Zak艂ady przedmeczowe

 

呕adne zak艂ady przedmeczowe nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li zosta艂a rozegrana, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

Zak艂ady na 偶ywo NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej

 

Wygrana po dogrywce/Zwyci臋zca serii rzut贸w karnych - uwzgl臋dnia dogrywk臋 (i przed艂u偶on膮 dogrywk臋, je艣li zosta艂a rozegrana)/seri臋 rzut贸w karnych.

 

Zak艂ady na 偶ywo na kwart臋 NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana kwarta musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu NIE UWZGL臉DNIAJ膭 dogrywki

 

Dana po艂owa musi by膰 rozegrana do ko艅ca, aby zak艂ady na po艂ow臋 by艂y wa偶ne, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Poker

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 konkretnego spotkania/ Najlepsza zawodniczka/ St贸艂 fina艂owy/ Najlepsza narodowo艣膰/Wygrana bransoletki

 

Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Zak艂ady mog膮 podlega膰 Zasadzie 4 (Odliczenia).

 

Dotarcie do sto艂u fina艂owego

 

Za wybranych uczestnik贸w b臋dzie proponowana cena za dotarcie do sto艂u fina艂owego okre艣lonego turnieju. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet) Je艣li wskazany uczestnik zakwalifikuje si臋 do sto艂u fina艂owego, ale nie we藕mie dalszego udzia艂u, to takie zak艂ady s膮 uwa偶ane za zwyci臋skie.

 

Narodowo艣膰 Zwyci臋zcy

 

Rozliczenie zostanie rozstrzygni臋te na podstawie narodowo艣ci gracza oficjalnie zarejestrowanej w danym turnieju.

 

Dotarcie do najlepszej 20

 

Rozliczenie zostanie rozstrzygni臋te na podstawie ostatecznej oficjalnej klasyfikacji turnieju.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Bilard

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Wszyscy uczestnicy turnieju b臋d膮 wyceniani w zak艂adach na zwyci臋stwo w ca艂ym turnieju. Nie ma startu 鈥 nie ma zak艂adu (Non-runner no-bet)

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (Potr膮cenie).

 

Zak艂ady na mecz

 

W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie zako艅czy, gracz, kt贸ry przeszed艂 do nast臋pnej rundy lub nagrodzony zwyci臋stwem (punkty) w zawodach zespo艂owych b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 dla cel贸w rozliczenia.

 

Handicap / zak艂ady na 艂膮czn膮 ilo艣膰 tr贸jk膮t贸w

 

Je艣li regulaminowa liczba tr贸jk膮t贸w w grze nie zostanie uko艅czona, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Liga rugby

 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady na rugby s膮 rozliczane na podstawie 80 minut gry. Termin 80 minut gry obejmuje doliczony czas.

 

Je艣li nie okre艣lono inaczej, zak艂ady na mecz Rugby League dziewi膮tek s膮 rozliczane na podstawie regulaminu danego turnieju i nie uwzgl臋dniaj膮 ewentualnego czasu doliczonego.

 

Je艣li miejsce meczu zmieni si臋 w por贸wnaniu z pierwotnie wskazanym, wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku zmiany zg艂oszonego rywala wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecze przerwane

 

Zak艂ady s膮 niewa偶ne, poza zak艂adami, w kt贸rych wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Mecze prze艂o偶one

 

S膮 niewa偶ne, je艣li nie zostan膮 ponownie zaplanowane i rozegrane w tym samym "tygodniu rugby" (poniedzia艂ek-niedziela w艂膮cznie wed艂ug czasu obowi膮zuj膮cego w Wielkiej Brytanii).

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Tylko sezon zasadniczy, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Ostateczna pozycja dru偶yn na koniec planowego harmonogramu mecz贸w okre艣li miejsca bez uwzgl臋dniania fazy play-off lub p贸藕niejszych wniosk贸w (i potencjalnych odlicze艅 punkt贸w) ze strony odno艣nych lig.

 

Dru偶yna na najni偶szym miejscu - Zak艂ad b臋dzie rozliczany na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna zajmie najni偶sze miejsce w danej lidze po zako艅czeniu sezonu zasadniczego.

 

Spadek - W przypadku takich zak艂ad贸w rozliczenie opiera si臋 na regulaminie danej ligi. Np. zgodnie z regulaminem Super League jedna dru偶yna spada do ni偶szych rozgrywek po zako艅czeniu sezonu zasadniczego.

 

Zak艂ady na mecz

 

Zak艂ady Handicap/Alternatywne Zak艂ady Handicap (w艂膮czaj膮c w to zak艂ady w trakcie gry) - zak艂ady z dwoma wynikami s膮 niewa偶ne w przypadku zremisowania.

 

艁膮czne punkty zak艂ad贸w z dwoma wynikami/alternatywne 艂膮czne punkty zak艂ad贸w z dwoma wynikami - w przypadkach, w kt贸rych wyniki s膮 r贸wne 艂膮cznym zdobytym punktom, zak艂ady s膮 niewa偶ne.

 

艁膮czne wyniki mecz贸w i dru偶yn/inne 艂膮czne wyniki (w tym na 偶ywo) - w zak艂adach na dwa wyniki, w kt贸rych wyniki s膮 r贸wne 艂膮cznej liczbie zdobytych punkt贸w zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady bez remisu 鈥 je艣li gra zako艅czy si臋 remisem, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady zwrotu stawki (Push).

 

Zak艂ad bez remisu na pierwsz膮/drug膮 po艂ow臋 鈥 je艣li pierwsza/druga po艂owa danego meczu ko艅czy si臋 remisem, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady zwrotu stawki (Push).

 

Nast臋pne przy艂o偶enie - zak艂ad na dwa wyniki - Je艣li nie ma zdobytego kolejnego przy艂o偶enia, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 przy艂o偶e艅/艂膮czn膮 liczb臋 przy艂o偶e艅 dru偶yny/najwi臋ksz膮 ilo艣膰 przy艂o偶e艅 (w tym alternatywne) - W zak艂adach na dwa wyniki, je艣li rezultaty s膮 r贸wne podanej liczbie, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Takie zak艂ady na przy艂o偶enia obejmuj膮 karne przy艂o偶enie.

 

Pierwsze punktowane zagranie/zesp贸艂 z pierwszym punktowanym zagraniem/pierwsze punktowanie zagranie w drugiej po艂owie/pierwszy zdobyty punkt (druga po艂owa)/dru偶yna, kt贸ra pierwsza zdob臋dzie punkt/dru偶yna, kt贸ra pierwsza zdob臋dzie punkt z przy艂o偶enia/ostatnie punktowane zagranie w pierwszej po艂owie/ostatnie punktowane zagranie w meczu/dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie ostatni punkt/dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie ostatni punkt z przy艂o偶enia/Czas pierwszego przy艂o偶enia/Czas pierwszego przy艂o偶enia dru偶yny - We wszystkich tych zak艂adach przy艂o偶enia obejmuj膮 karne przy艂o偶enia. W 偶adnym z tych zak艂ad贸w nie licz膮 si臋 konwersje.

 

Dru偶yna, kt贸ra zdoby艂a pierwszy punkt wygrywa mecz - Uwzgl臋dnia ewentualny czas doliczony.

 

Zak艂ad podw贸jny na margines zwyci臋stwa do przerwy/na koniec czasu gry - Wytypuj kombinacj臋 dru偶yny i marginesu zwyci臋stwa do przerwy i na koniec czasu gry, wliczaj膮c ewentualny czas doliczony. W przypadku zako艅czenia si臋 po艂owy lub ca艂ego spotkania remisem zak艂ady rozliczane s膮 wed艂ug opcji "ka偶dy inny".

 

Nale偶y przewidzie膰 wynik wszystkich nast臋puj膮cych trzech: Pierwszy Zdobyty Punkt, Lider Po艂owy, Zwyci臋stwo w Pe艂nym Czasie. W przypadku, gdy tej kombinacji nie ma w ofercie, zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie opcji 鈥濳a偶dy Inny鈥

 

Po艂owa z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w/Dru偶yna z po艂ow膮 z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w - 艁膮czna liczba punkt贸w w drugiej po艂owie nie uwzgl臋dnia ewentualnej dogrywki.

 

Wynik do przerwy/na koniec czasu gry - Wytypuj wynik danego meczu do przerwy i na koniec czasu gry.

 

Zak艂ad na margines zwyci臋stwa, obejmuj膮cy dok艂adny i alternatywny - W rozliczeniach stosowany jest margines na koniec czasu gry (dost臋pna jest opcja remisu).

 

Zak艂ady typu wy艣cig do konkretnej ilo艣ci punkt贸w - Wytypuj dru偶yn臋, kt贸ra zdob臋dzie dan膮 ilo艣膰 punkt贸w jako pierwsza (dost臋pna jest opcja "偶adna").

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 ilo艣膰 zdobytych przez dru偶yn臋 punkt贸w - Wytypuj dru偶yn臋, kt贸ra zdob臋dzie dan膮 艂膮czn膮 ilo艣膰 punkt贸w.

 

Zak艂ady na po艂owy - zak艂ady na pierwsz膮 po艂ow臋 rozliczane s膮 na koniec pierwszej po艂owy. Zak艂ady na drug膮 po艂ow臋 rozliczane s膮 na koniec regulaminowego czasu gry i nie uwzgl臋dnia ewentualnego czasu doliczonego.

 

Lance Todd Trophy - Dotyczy fina艂u Rugby League Challenge Cup. Najlepszy gracz meczu og艂aszany jest na koniec gry i otrzymuje trofeum Lance Todd Trophy. Ceny oferowane s膮 za ka偶dego zawodnika bior膮cego udzia艂 w meczu.

 

Zak艂ady na wynik meczu (na cztery wyniki)/zwyci臋stwo w doliczonym czasie gry/zdobycie trofeum/kwalifikacj臋/czy gra dojdzie do Z艂otego punktu/czy w grze dojdzie do dogrywki - Rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 ewentualny czas doliczony.

 

Tribet - Je艣li mecz zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady zostan膮 rozliczone jako "ka偶dy inny wynik".

 

Zak艂ady na 偶ywo na dwa wyniki obejmuj膮ce Z艂oty punkt/dogrywk臋

 

Je艣li takie opcje s膮 dost臋pne, wszystkie zak艂ady, kt贸re wskazuj膮 w nazwie Z艂oty punkt lub dogrywk臋, b臋d膮 rozstrzygane z uwzgl臋dnieniem wszystkich dogrywek, w przypadku ich ewentualnego rozegrania. Zak艂ady te obejmuj膮:

 

Zak艂ady Na mecz, w tym Z艂oty punkt i dogrywka/Zak艂ad na dwa wyniki z handicapem, w tym Z艂oty punkt i dogrywka (w tym alternatywy)/Zak艂ad na dwa wyniki na 艂膮czn膮 liczb臋 punkt贸w, w tym Z艂oty punkt i dogrywka (w tym alternatywy)/艁膮czna liczba punkt贸w dru偶yny, w tym Z艂oty punkt i dogrywka/艁膮czna liczba pr贸b zdobycia z艂otego punktu i dogrywka (w tym alternatywy)/艁膮czna liczba pr贸b dru偶yny, w tym Z艂oty punkt i dogrywka/Zwyci臋zca drugiej po艂owy, w tym Z艂oty punkt i dogrywka

 

Zak艂ady na 偶ywo na zwyci臋stwo w dogrywce/kwalifikacj臋/zdobycie trofeum

 

Je艣li takie opcje s膮 dost臋pne, wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane z uwzgl臋dnieniem wszystkich okres贸w gry dogrywki, je艣li b臋dzie rozegrana.

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋

 

W przypadku zak艂ad贸w na 偶ywo na po艂ow臋 meczu dana po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂 wa偶ny (chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty). Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu nie obejmuj膮 potencjalnych dogrywek, a w przypadku zawieranych na po艂ow臋 zak艂adach na dwa wyniki, remisy b臋d膮 rozliczane z zachowaniem zasady zwrotu stawki (Push), za wyj膮tkiem wszelkich zak艂ad贸w na po艂ow臋, wymienionych powy偶ej w sekcji dot. zak艂ad贸w na wynik na 偶ywo z uwzgl臋dnieniem Z艂otego punktu/dogrywki.

 

Dru偶yna z najwy偶szym wynikiem - Handicap

 

Wszystkie zaplanowane mecze musz膮 by膰 uko艅czone, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 handicap dodany do wyniku wybranej dru偶yny. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

艁膮czna liczba przy艂o偶e艅 dru偶yny

 

Karne przy艂o偶enia s膮 wliczane. Zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 tylko regulaminowy czas gry.

 

Dru偶yna, kt贸ra wygra obie po艂owy/wygrana w obu po艂owach/dru偶yna, kt贸ra wygra膰 kt贸r膮艣 po艂ow臋

 

Obie po艂owy musz膮 zosta膰 uko艅czone, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Czy kt贸ra艣 z dru偶yn wywalczy 3 przy艂o偶enia bez odpowiedzi rywali

 

Kt贸ra艣 z dru偶yn musi zdoby膰 3 przy艂o偶enia w grze bez zdobycia punkt贸w przez rywali w mi臋dzyczasie. Karne przy艂o偶enia s膮 wliczane.

 

Dru偶yna z najwy偶szym/najni偶szym wynikiem

 

Licz膮 si臋 tylko oznaczone dru偶yny. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Rugby union

 

Zasady og贸lne

 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zak艂ady na rugby s膮 rozliczane na podstawie 80 minut gry. Termin 80 minut gry obejmuje doliczony czas.

 

Je艣li nie okre艣lono inaczej, zak艂ady na mecz Rugby League si贸demek i dziesi膮tek s膮 rozliczane na podstawie regulaminu danego turnieju i nie uwzgl臋dniaj膮 ewentualnego czasu doliczonego.

 

Je艣li miejsce meczu zmieni si臋 w por贸wnaniu z pierwotnie wskazanym, wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

W przypadku zmiany zg艂oszonego rywala wszystkie zak艂ady na ten mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

Mecze przerwane

 

Zak艂ady s膮 niewa偶ne, poza zak艂adami, w kt贸rych wynik jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Mecze prze艂o偶one

 

S膮 niewa偶ne, je艣li nie zostan膮 ponownie zaplanowane i rozegrane w tym samym "tygodniu rugby" (poniedzia艂ek-niedziela w艂膮cznie wed艂ug czasu obowi膮zuj膮cego w Wielkiej Brytanii).

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Tylko sezon zasadniczy, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Ostateczna pozycja dru偶yn na koniec planowego harmonogramu mecz贸w okre艣li miejsca bez uwzgl臋dniania fazy play-off lub p贸藕niejszych wniosk贸w (i potencjalnych odlicze艅 punkt贸w) ze strony odno艣nych lig.

 

Dru偶yna na najni偶szym miejscu - Zak艂ad b臋dzie rozliczany na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna zajmie najni偶sze miejsce w danej lidze po zako艅czeniu sezonu zasadniczego.

 

Spadek - W przypadku takich zak艂ad贸w rozliczenie opiera si臋 na regulaminie danej ligi.

 

Zak艂ady na mecz - handicap/alternatywne/dodatkowe zak艂ady handicap (w tym na 偶ywo)/艂膮czny wynik w meczu i 艂膮czny wynik dru偶yny/alternatywne wyniki 艂膮czne (w tym na 偶ywo) - w zak艂adach na dwa wyniki zastosowanie maj膮 zasady zwrotu stawki w przypadku remisu.

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w nieparzysta/parzysta i 艂膮czna ilo艣膰 punkt贸w dru偶yny nieparzysta/parzysta - Zero rozliczane jest jako parzyste.

 

Zak艂ady bez remisu 鈥 je艣li gra zako艅czy si臋 remisem, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady zwrotu stawki (Push).

 

Zak艂ad bez remisu na pierwsz膮/drug膮 po艂ow臋 鈥 je艣li pierwsza/druga po艂owa danego meczu ko艅czy si臋 remisem, zastosowanie b臋d膮 mia艂y zasady zwrotu stawki (Push).

 

Nast臋pne przy艂o偶enie - zak艂ad na dwa wyniki - Je艣li nie ma zdobytego kolejnego przy艂o偶enia, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 przy艂o偶e艅/艂膮czn膮 liczb臋 przy艂o偶e艅 dru偶yny/najwi臋ksz膮 ilo艣膰 przy艂o偶e艅 (w tym alternatywne) - W zak艂adach na dwa wyniki, je艣li rezultaty s膮 r贸wne podanej liczbie, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Takie zak艂ady na przy艂o偶enia obejmuj膮 karne przy艂o偶enie.

 

艁膮czna liczba zdobytych punkt贸w z rzut贸w karnych - Rozliczenie opiera si臋 na 艂膮cznej liczbie udanych karnych, a nie og贸lnej liczbie przyznanych karnych.

 

艁膮czna ilo艣膰 punkt贸w dru偶yny nieparzysta/parzysta - zak艂ad na dwa wyniki - Zero rozliczane jest jako parzyste.

 

Pierwsze punktowane zagranie/zesp贸艂 z pierwszym punktowanym zagraniem/pierwsze punktowanie zagranie w drugiej po艂owie/pierwszy zdobyty punkt (druga po艂owa)/dru偶yna, kt贸ra pierwsza zdob臋dzie punkt/dru偶yna, kt贸ra pierwsza zdob臋dzie punkt z przy艂o偶enia/ostatnie punktowane zagranie w pierwszej po艂owie/ostatnie punktowane zagranie w meczu/dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie ostatni punkt/dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie ostatni punkt z przy艂o偶enia - We wszystkich tych zak艂adach przy艂o偶enia obejmuj膮 karne przy艂o偶enia. W 偶adnym z tych zak艂ad贸w nie licz膮 si臋 konwersje.

 

Punkt z pierwszego przy艂o偶enia/wynik pierwszej po艂owy - Wytupuj, kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie punkt z pierwszego przy艂o偶enia wraz z wynikiem pierwszej po艂owy. Podawana jest cena za brak punkt贸w z przy艂o偶enia. Taki zak艂ad na przy艂o偶enia obejmuje karne przy艂o偶enie.

 

Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie pierwszy punkt i wynik meczu - Wytupuj, kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie pierwszy punkt wraz z wynikiem meczu, wliczaj膮c ewentualny czas doliczony.

 

Zak艂ad podw贸jny na margines zwyci臋stwa do przerwy/na koniec czasu gry - Wytypuj kombinacj臋 dru偶yny i marginesu zwyci臋stwa do przerwy i na koniec czasu gry, wliczaj膮c ewentualny czas doliczony. W przypadku, gdy po艂owa spotkania lub ca艂e spotkanie zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady rozliczane s膮 wed艂ug opcji 鈥瀔a偶dy inny".

 

Po艂owa z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w/Dru偶yna z po艂ow膮 z najwy偶sz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w - 艁膮czna liczba punkt贸w w drugiej po艂owie nie uwzgl臋dnia ewentualnej dogrywki. Remis stanowi opcj臋.

 

Wynik do przerwy/na koniec czasu gry - Wytypuj wynik danego meczu do przerwy i na koniec czasu gry.

 

Margines zwyci臋stwa, uwzgl. Dok艂adny i alternatywny - W rozliczeniach stosowany jest margines na koniec czasu gry (dost臋pna jest opcja remisu).

 

Zak艂ady typu wy艣cig do konkretnej ilo艣ci punkt贸w - Wytypuj dru偶yn臋, kt贸ra zdob臋dzie dan膮 ilo艣膰 punkt贸w jako pierwsza (dost臋pna jest opcja "偶adna").

 

Zak艂ady na po艂owy - zak艂ady na pierwsz膮 po艂ow臋 rozliczane s膮 na koniec pierwszej po艂owy. Zak艂ady na drug膮 po艂ow臋 rozliczane s膮 na koniec regulaminowego czasu gry i nie uwzgl臋dnia ewentualnego czasu doliczonego. Odno艣na po艂owa meczu musi zosta膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Wynik meczu (zak艂ad na cztery wyniki)/zwyci臋stwo w doliczonym czasie gry/zdobycie trofeum/kwalifikacja/rozegranie czasu doliczonego w meczu - Rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 czas doliczony/"nag艂膮 艣mier膰" i konkurs kopni臋膰, je艣li zostan膮 rozegrane.

 

Tribet - Je艣li mecz zako艅czy si臋 remisem, zak艂ady zostan膮 rozliczone jako "ka偶dy inny wynik".

 

Zak艂ady na 偶ywo na dwa wyniki (wliczona dogrywka)

 

Gdy pojawia si臋 taka opcja, wszystkie zak艂ady z zapisem "wliczona dogrywka", szczeg贸lnie w tytule zak艂adu, b臋d膮 uwzgl臋dnia膰 w rozliczeniach wszystkie okresy ewentualnego czasu doliczonego. Zak艂ady te obejmuj膮:

 

Handicap - zak艂ad na dwa wyniki (wliczona dogrywka) (w tym alternatywne)/艁膮czna liczba punkt贸w (wliczona dogrywka) (w tym alternatywne)/艁膮czna liczba punkt贸w dru偶yny (wliczona dogrywka)/艁膮czna liczba przy艂o偶e艅 (wliczona dogrywka)/艁膮czna liczba przy艂o偶e艅 dru偶yny (wliczona dogrywka)

 

Natomiast w przypadku poni偶szych zak艂ad贸w rozliczenie b臋dzie uwzgl臋dnia膰 wszystkie okresy czasu doliczonego/"nag艂膮 艣mier膰" i konkurs kopni臋膰, je艣li zostan膮 rozegrane:

 

Zak艂ady Na mecz (wliczona dogrywka)/Zwyci臋zca drugiej po艂owy (wliczona dogrywka)

 

Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋

 

W przypadku zak艂ad贸w na 偶ywo na po艂ow臋 meczu dana po艂owa musi si臋 zako艅czy膰, aby zak艂ady by艂 wa偶ny (chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty). Zak艂ady na 偶ywo na po艂ow臋 meczu nie uwzgl臋dniaj膮 dogrywki, je艣li zostanie rozegrana.

 

Czas pierwszego przy艂o偶enia dru偶yny-w meczu/Pierwsze przy艂o偶enie w drugiej po艂owie/ Ostatnie przy艂o偶enie

 

Termin przy艂o偶enie obejmuje karne przy艂o偶enie. Je艣li wykorzystane przy艂o偶enie nie by艂o w pierwszej ani drugiej po艂owie, to zak艂ady zostan膮 rozliczone jako p贸藕niej.

 

Czas pierwszego wykorzystanego rzutu karnego/czas pierwszego wykorzystanego rzutu karnego dru偶yny

 

Je艣li nie b臋dzie wykorzystanego karnego, zak艂ady b臋d膮 rozliczone jako p贸藕niej.

 

Czas pierwszego przy艂o偶enia/Czas pierwszego przy艂o偶enia dru偶yny

 

Karne przy艂o偶enia s膮 wliczane. Je艣li nie b臋dzie przy艂o偶enia, zak艂ady b臋d膮 rozliczone jako p贸藕niej.

 

Dru偶yna, kt贸ra wykorzysta pierwsze przy艂o偶enie

 

Zak艂ad obejmuje opcj臋 "brak wykorzystanego przy艂o偶enia".

 

Dru偶yna, kt贸ra wygra obie po艂owy/wygrana w obu po艂owach/dru偶yna, kt贸ra wygra膰 kt贸r膮艣 po艂ow臋

 

Obie po艂owy musz膮 zosta膰 uko艅czone, 偶eby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Dru偶yna, kt贸ra strzeli jako ostatnia

 

W rozstrzygni臋ciu uwzgl臋dniana jest ewentualna dogrywka.

 

Zak艂ady na sezon

 

Zawodnik najlepiej wykorzystuj膮cy przy艂o偶enia -Zak艂ad rozliczany tylko na podstawie sezonu zasadniczego (faza play-off nie liczy si臋).

 

Dru偶yna sklasyfikowana na najni偶szym miejscu - Zak艂ad rozliczany na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna zajmie ostatnie miejsce w tabeli (niezale偶nie od tego, czy spadnie z ligi, czy nie).

 

Zak艂ady specjalne na Puchar 艢wiata

 

Zak艂ady na najlepsz膮 dru偶yn臋 turnieju The Rugby Championship i najlepsz膮 dru偶yn臋 Pucharu Sze艣ciu Narod贸w 鈥 zak艂ady b臋d膮 rozstrzygane na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna dojdzie do najdalszego etapu danego turnieju. W przypadku, gdy dwie lub wi臋cej dru偶yn dojdzie do tego samego etapu turnieju, b臋d膮 mia艂y zastosowanie zasady Dead-heat.

 

Poni偶sze zak艂ady uwzgl臋dniaj膮 czas doliczony (je艣li zostanie rozegrany w) dla cel贸w rozliczenia, np. je艣li czerwona kartka zostanie przyznana w doliczonym czasie w spotkaniu turniejowym, to zostanie ona doliczona do na 艂膮cznego zestawienia turnieju.

 

W zak艂adach zwi膮zanych z "przy艂o偶eniami" karne przy艂o偶enia s膮 uwzgl臋dniane w rozliczeniach.

 

Zak艂ady specjalne na rozgrywki Sze艣ciu Narod贸w

 

Wygrana w Wielkim Szlemie - Uczestnik musi wygra膰 wszystkich pi臋膰 mecz贸w.

 

Zwyci臋zca ligi Sze艣ciu Narod贸w - Je艣li dwie dru偶yny sko艅cz膮 wsp贸lne na najwy偶szym miejscu ligi Sze艣ciu Narod贸w z t膮 sam膮 ilo艣ci膮 punkt贸w, to oficjalne zasady zawod贸w okre艣l膮 zwyci臋zc臋 dla cel贸w rozliczenia. Wszystkie mecze musz膮 by膰 zako艅czone, w przeciwnym razie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Snooker

 

Zak艂ady na ostatecznego zwyci臋zc臋 (outright)

 

Brak udzia艂u - brak zak艂adu - Za wyj膮tkiem zak艂ad贸w na zdarzenie w przysz艂o艣ci, kt贸re jeszcze si臋 nie rozpocz臋艂o na dowolnego gracza, kt贸ry bierze udzia艂 w eliminacjach do danego turnieju, ale nie zakwalifikuje si臋 do turnieju g艂贸wnego. Takie zak艂ady w rozliczeniach uznawane s膮 za przegrane. Wszyscy uczestnicy danego turnieju b臋d膮 wyceniani w zak艂adach na zwyci臋stwo w ca艂ym turnieju. Dost臋pne s膮 zak艂ady each way.

 

Zak艂ady na zwyci臋zc臋 podlegaj膮 Zasadzie 4 (potr膮cenia).

 

Zawodnik prowadz膮cy po pierwszych 4 partiach/Wynik po pierwszych 4 partiach

 

Pierwsze 4 partie musz膮 by膰 uko艅czone, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Zak艂ady na mecz

 

W przypadku, gdy mecz rozpocznie si臋, ale nie zako艅czy, zawodnik, kt贸ry przeszed艂 do nast臋pnej rundy lub og艂oszony zwyci臋偶c膮 b臋dzie uznany za zwyci臋zc臋 dla cel贸w rozliczenia.

 

Zak艂ady na pierwsz膮 parti臋

 

W przypadku niezako艅czenia pierwszego frame'a zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Pierwsza prawid艂owo wbita bila kolorowa w partii/Pierwsza wbita bila/ostatnia wbita bila (z wy艂膮czeniem Wolnej Bili) - w przypadku rozpocz臋cia partii od nowa, dla cel贸w zak艂adu liczy膰 si臋 b臋dzie powtarzana partia, pod warunkiem, 偶e zosta艂a wbita bila kolorowa. Rozliczenie b臋dzie opiera膰 si臋 na oficjalnych danych turnieju. Zak艂ady nie uwzgl臋dniaj膮 fauli.

 

Parzysta/nieparzysta suma punkt贸w gracza w pierwszej partii 鈥 do cel贸w rozstrzygania zero uznaje si臋 za wynik parzysty.

 

Najwy偶szy brejk w meczu

 

W przypadku ponownego rozpocz臋cia partii tylko najwy偶szy brejk w oficjalnie kontynuowanej rozgrywce b臋dzie decyduj膮ca dla rozliczenia. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Je艣li regulaminowa ilo艣膰 partii w meczu nie zostanie uko艅czona, zmieni si臋 lub b臋dzie si臋 r贸偶ni膰 od tych, kt贸re s膮 oferowane w zak艂adach, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

艁膮czna ilo艣膰 frame'贸w w meczu parzysta/nieparzysta

 

Je艣li regulaminowa ilo艣膰 partii w meczu nie zostanie uko艅czona, zmieni si臋 lub b臋dzie si臋 r贸偶ni膰 od tych, kt贸re s膮 oferowane w zak艂adach, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zak艂ady na sesj臋

 

Wszystkie zak艂ady na sesje odnosz膮 si臋 do okre艣lonej liczby partii 鈥 jak oznaczono dla ka偶dego typu zak艂ad贸w, na przyk艂ad: partie 1-4; 5-9; 10-13; 14-19; i tak dalej. Zak艂ady rozstrzygni臋te b臋d膮 na podstawie wynik贸w podanych dla okre艣lonego przedzia艂u. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, rozegrany musi by膰 pierwszy frame danej mini sesji.

 

Je艣li mecz zako艅czy si臋 w spos贸b naturalny podczas sesji, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne (na przyk艂ad, gracz wygrywa 10-2; zak艂ady na frame'y 10-13 s膮 rozliczane na podstawie wynik贸w frame'贸w 10-12).

 

Dla nast臋puj膮cego typu zak艂ad贸w na minisesje; W przypadku przerwania, wycofania si臋 zawodnika z gry lub dyskwalifikacji, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e nie ma mo偶liwo艣ci rozegrania partii lub meczu do standardowego zako艅czenia, jednoznacznie okre艣laj膮cego wynik zak艂adu.

 

Najwy偶szy brejk w turnieju

 

W przypadku ponownego rozpocz臋cia partii tylko najwy偶szy brejk w oficjalnie kontynuowanej rozgrywce b臋dzie decyduj膮ca dla rozliczenia. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

147 brejk贸w w meczu/艁膮cznie 50 i wi臋cej brejk贸w w meczu

 

W przypadku rozpocz臋cia gry, lecz nieuko艅czenia jej, zak艂ady s膮 uniewa偶niane, chyba 偶e wynik danego zak艂adu jest ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Brejk r贸wny 50 lub wi臋cej w partii/Brejki stupunktowe w Partii 1

 

W przypadku niezako艅czenia pierwszego frame'a zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wynik danego zak艂adu zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty.

 

Kto pierwszy wygra 3, 4 i 5 partii

 

Odno艣ny frame musi by膰 uko艅czony, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Najwy偶szy pojedynczy brejk

 

Gracz musi uko艅czy膰 przynajmniej jeden mecz, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Liczba frame'贸w w meczu

 

Je艣li regulaminowa liczba frame'贸w w meczu nie zostanie uko艅czona, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, je艣li nie ma mo偶liwego do przewidzenia sposobu, w jaki mecz mo偶e by膰 rozegrany do jego standardowego zako艅czenia bez bezwarunkowego ustalenia wyniku tego zak艂adu.

 

Zak艂ady na doka艅czany mecz

 

W sytuacjach, w kt贸rych zak艂ady na doka艅czany mecz s膮 dost臋pne (pomi臋dzy sesjami), jedna partia w nast臋pnej sesji musi zosta膰 uko艅czona, aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

Narodowo艣膰 Zwyci臋zcy

 

Zak艂ady s膮 wa偶ne niezale偶nie od wycofa艅.

 

Faza eliminacji

 

Zawodnik musi wykona膰 jedno uderzenie w turnieju aby zak艂ady by艂y wa偶ne.

 

鈥濶a 偶ywo鈥

 

Pierwszy kolor prawid艂owo wbitej bili w partii/Pierwszy kolor prawid艂owo wbitej bili w nast臋pnej partii (z wy艂膮czeniem Wolnej Bili) - w przypadku rozpocz臋cia partii od nowa, dla cel贸w zak艂adu liczy膰 b臋dzie si臋 pierwsza partia, pod warunkiem, 偶e zosta艂a wbita bila kolorowa. Je艣li pierwszy kolor prawid艂owo wbitej bili nie zosta艂 pokazany na 偶ywo w telewizji, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, niezale偶nie od ich wyniku. Zak艂ady nie uwzgl臋dniaj膮 fauli.

 

Gracz, kt贸ry wbije pierwsz膮 bil臋/Nast臋pna partia, w kt贸rej zostanie wbita pierwsza bila 鈥 w przypadku rozpocz臋cia partii od nowa, dla cel贸w zak艂adu liczy膰 b臋dzie si臋 pierwsza partia, pod warunkiem, 偶e zosta艂a wbita bila. Je艣li pierwsza prawid艂owo wbita bila nie zosta艂a pokazana na 偶ywo w telewizji, zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, niezale偶nie od ich wyniku. Zak艂ady nie uwzgl臋dniaj膮 fauli.

 

Nast臋pna partia/Nast臋pny handicap partii (Punkty), Zwyci臋zca bie偶膮cej partii/Margines zwyci臋stwa nast臋pnej partii鈥 w przypadku, gdy partia si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czona, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione. W przypadku ponownego rozpocz臋cia partii zak艂ady b臋d膮 wa偶ne.

 

Suma punkt贸w nast臋pnej partii/Najwy偶szy brejk nast臋pnej partii 鈥 w przypadku, gdy partia si臋 rozpocznie, ale nie zostanie uko艅czona, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e ju偶 zosta艂y rozstrzygni臋te. W przypadku ponownego rozpocz臋cia partii zak艂ady b臋d膮 wa偶ne.

 

Zak艂ady na 偶ywo na sesj臋

 

Wszystkie zak艂ady na sesje odnosz膮 si臋 do okre艣lonej liczby partii 鈥 jak oznaczono dla ka偶dego typu zak艂ad贸w, na przyk艂ad: partie 1-4; 5-9; 10-13; 14-19; i tak dalej. Zak艂ady rozstrzygni臋te b臋d膮 na podstawie wynik贸w podanych dla okre艣lonego przedzia艂u. Aby zak艂ady by艂y wa偶ne, rozegrany musi by膰 pierwszy frame danej mini sesji.

 

Je艣li mecz zako艅czy si臋 w spos贸b naturalny podczas sesji, zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne (na przyk艂ad, gracz wygrywa 10-2; zak艂ady na frame'y 10-13 s膮 rozliczane na podstawie wynik贸w frame'贸w 10-12).

 

Dla nast臋puj膮cego typu zak艂ad贸w na minisesje; W przypadku przerwania, wycofania si臋 zawodnika z gry lub dyskwalifikacji, zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e nie ma mo偶liwo艣ci rozegrania partii lub meczu do standardowego zako艅czenia, jednoznacznie okre艣laj膮cego wynik zak艂adu.

 

Zwyci臋zca - Wytypuj wynik okre艣lonej mini-sesji

 

Handicap - Wytypuj wynik okre艣lonej mini-sesji po zastosowaniu handicapu

 

Wynik - Wytypuj wynik meczu po danej mini sesji

 

Rozliczanie stawek

 

Do obliczania stawek wykorzystywane b臋d膮 dane statystyczne przedstawione przez oficjalnego dostawc臋 (dostawc贸w) wynik贸w lub podane na oficjalnej stronie internetowej danych zawod贸w lub rozgrywki. W tych przypadkach, gdy statystyki oficjalnego dostawcy (dostawc贸w) wynik贸w lub oficjalnej strony internetowej nie s膮 dost臋pne, b膮d藕 istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e wyniki oficjalnego dostawcy lub te podane na oficjalnej stronie internetowej s膮 nieprawid艂owe, do rozliczania zak艂ad贸w b臋dziemy u偶ywa膰 danych z niezale偶nych 藕r贸de艂.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

 

 

Pi艂ka no偶na

 

90 minut gry

 

Wszystkie zak艂ady na mecz opieraj膮 si臋 na wyniku na koniec regulaminowych 90 minut gry, chyba 偶e zaznaczono inaczej. Obejmuje to czasu doliczony w zwi膮zku z kontuzjami i przerwami, ale nie obejmuje czasu dodatkowego, czasu przeznaczonego na seri臋 rzut贸w karnych na z艂ot膮 bramk臋.

 

Wyj膮tki od tej zasady dotycz膮 mecz贸w towarzyskich, gdzie wszystkie zak艂ady b臋d膮 rozliczane na podstawie wyniku obowi膮zuj膮cego w momencie, gdy mecz si臋 ko艅czy (bez uwzgl臋dniania 偶adnej dogrywki), niezale偶nie od tego, czy rozegranych jest pe艂nych 90 minut, oraz pi艂ki no偶nej pla偶owej, gdzie zak艂ady s膮 rozliczane tylko na podstawie gry przez 36 minut.

 

W przypadku mecz贸w okre艣lanych jako "m艂odzie偶owe", "m艂odzie偶" jest og贸lnym terminem u偶ywanym w odniesieniu do mecz贸w pi艂ki no偶nej organizowanych mi臋dzy zespo艂ami, kt贸rych zawodnicy s膮 w wieku poni偶ej 23 lat.

 

Zak艂ady na 偶ywo na dogrywk臋

 

Zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie oficjalnych statystyk dotycz膮cych dogrywki. Nie licz膮 si臋 偶adne gole ani rzuty karne z regulaminowego czasu gry.

 

Mecze prze艂o偶one, przeniesione lub przerwane

 

Nierozegrany b膮d藕 prze艂o偶ony mecz b臋dzie traktowany jako mecz, kt贸ry si臋 nie odby艂 dla cel贸w rozstrzygni臋cia zak艂ad贸w, chyba 偶e zostanie rozegrany w ci膮gu 24 godzin od planowego czasu rozpocz臋cia.

 

Je艣li mecz zostanie przeniesiony (z weekendu na poniedzia艂kowy wiecz贸r) w celu przeprowadzenia transmisji na 偶ywo w telewizji, wszystkie zak艂ady na ten mecz pozostaj膮 wa偶ne.

 

Je艣li kt贸ry艣 mecz zosta艂 rozegrany przed podanym terminem lub godzin膮 rozpocz臋cia, to ka偶dy taki mecz mo偶e by膰 uwzgl臋dniony pod warunkiem, 偶e zak艂ad zosta艂 postawiony nie p贸藕niej ni偶 w momencie zmienionego czasu rozpocz臋cia meczu.

 

Zak艂ady na dowolny mecz przerwany przed zako艅czeniem 90 minut gry zostan膮 uniewa偶nione, z wyj膮tkiem zak艂ad贸w, kt贸rych wynik zosta艂 ju偶 rozstrzygni臋ty w momencie przerwania. Zak艂ady musz膮 by膰 w pe艂ni okre艣lone, aby by艂y uznawane wa偶ne. Na przyk艂ad, zak艂ady na pierwszego gracza, kt贸ry zdob臋dzie bramk臋 lub na czas strzelenia pierwszej bramki pozostaj膮 wa偶ne pod warunkiem, 偶e bramka by艂a zdobyta w momencie przerwania.

 

Jedynym wyj膮tkiem od powy偶szej zasady dotycz膮cej przerwanych mecz贸w s膮 mecze klubowe w Ameryce Po艂udniowej, w kt贸rych zak艂ady na wynik na koniec meczu i zak艂ady typu podw贸jna szansa (zar贸wno przedmeczowe, jak i na 偶ywo) zostan膮 rozliczone na podstawie wyniku w momencie przerwania, je艣li odno艣na liga pozwoli na uznanie tego wyniku za wa偶ny.

 

Mecze nierozegrane zgodnie z planem

 

W przypadku zmiany miejsca spotkania (na inne ni偶 boisko dru偶yny go艣ci), zawarte wcze艣niej zak艂ady nadal obowi膮zuj膮, pod warunkiem, 偶e dru偶yna gospodarzy nie uleg艂a zmianie. Je艣li gospodarze i go艣cie meczu zamieni膮 si臋 miejscami (np. mecz odb臋dzie si臋 na boisku oryginalnym dru偶yny go艣ci), zak艂ady postawione na pierwotny mecz zostan膮 uniewa偶nione.

 

B臋dziemy stara膰 si臋 wskazywa膰 na naszej stronie internetowej wszystkie mecze rozegrane na neutralnym terenie. W przypadku mecz贸w na neutralnym terenie (wskazanych na naszej stronie lub nie) zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne bez wzgl臋du na to, kt贸ra dru偶yna jest dru偶yn膮 gospodarzy.

 

Je艣li oficjalne dane meczu podaj膮 inne informacje na temat dru偶yn ni偶 te podane na naszej stronie internetowej, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, np. oficjalne dane meczu podaj膮 nazw臋 dru偶yny, rezerw/grup臋 wiekow膮, np. U-21/p艂e膰, np. kobiety.

 

We wszystkich pozosta艂ych przypadkach zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne, w tym w przypadkach, gdy podajemy nazw臋 dru偶yny bez wskazywania terminu "XI" w nazwie.

 

Rozliczanie stawek

 

Do rozliczenia zak艂ad贸w zostan膮 u偶yte statystyki podane przez agencj臋 prasow膮 (PA). Je艣li statystyki PA nie s膮 dost臋pne lub istniej膮 powa偶ne dowody na to, 偶e statystyki PA s膮 b艂臋dne, w rozliczeniu zak艂ad贸w b臋dziemy korzysta膰 z niezale偶nych 藕r贸de艂 informacji.

 

W przypadku braku sp贸jnych, niezale偶nych informacji lub w przypadku istotnych sprzecznych informacji, zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie naszych w艂asnych statystyk.

 

Na zak艂ady na mecz lub kwalifikacj臋 nie ma wp艂ywu p贸藕niejsza dyskwalifikacja dru偶yny z rozgrywek lub jej przywr贸cnie.

 

Pierwszy/ostatni zdobywca bramki

 

Zak艂ady przyjmowane s膮 tylko na 90 minut gry.

 

Do艂o偶ymy wszelkich stara艅, aby wyceni膰 szanse zdobycia pierwszej/ostatniej bramki przez zawodnika z my艣l膮 o wszystkich potencjalnych uczestnikach. Jednak偶e niewymienieni zawodnicy zostan膮 uznani za zwyci臋zc贸w, je艣li strzel膮 pierwsz膮/ostatni膮 bramk臋. Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu b臋d膮 niewa偶ne, jak i zak艂ady na strzelca pierwszej bramki postawione po strzeleniu pierwszej bramki. Wszyscy zawodnicy, kt贸rzy bior膮 udzia艂 w meczu b臋d膮 uznawani w zak艂adach za kandydat贸w do strzelenia ostatniej bramki.

 

Zak艂ady typu each way na zdobywc臋 pierwszej ramki - P艂acimy 1/3 stawki za nieograniczon膮 liczb臋 miejsc w ci膮gu 90 minut gry.

 

P贸藕niejsze wnioski oficjalnych organ贸w nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w rozliczeniach.

 

Prosimy pami臋ta膰, 偶e gole samob贸jcze nie licz膮 si臋 w rozliczeniach zak艂ad贸w.

 

Zak艂ady na strzelca wi臋kszej liczby goli / zdobycie 2 lub wi臋cej bramek przez jednego zawodnika/ strzelca hat-tricka przyjmowane s膮 wy艂膮cznie na 90 minut gry.

 

Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu zostan膮 anulowane. Wszyscy zawodnicy, kt贸rzy wezm膮 udzia艂 w meczu b臋d膮 uznawani w rozliczeniu za bior膮cych udzia艂 w zak艂adzie.

 

Prawid艂owe wyniki

 

Wytypuj wynik na koniec regulaminowego czasu czasu. Licz膮 si臋 w艂asne bramki.

 

Strzelec pierwszej/ostatniej bramki w dru偶ynie

 

Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu b臋d膮 niewa偶ne. Zak艂ady, w kt贸rych wyb贸r zostanie dokonany po pierwszej bramce tej dru偶yny b臋d膮 niewa偶ne, niezale偶nie od tego, czy wytypowany zawodnik zdob臋dzie bramk臋 w meczu. Gole samob贸jcze nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ad na 偶ywo na kolejnego strzelc臋 bramki

 

Do艂o偶ymy wszelkich stara艅, aby poda膰 kursy dla wszystkich potencjalnych uczestnik贸w. Jednak偶e niewymienieni zawodnicy zostan膮 uznani za zwyci臋zc贸w, je艣li strzel膮 kolejn膮 bramk臋. Zak艂ady na zawodnik贸w niebior膮cych udzia艂u w meczu b臋d膮 niewa偶ne, jak i zak艂ady na strzelca pierwszej bramki postawione po strzeleniu pierwszej bramki. Za uczestnicz膮cych w zak艂adzie b臋d膮 uznawani wszyscy zawodnicy, kt贸rzy s膮 na boisku przed strzeleniem nast臋pnego gola.

 

P贸藕niejsze wnioski oficjalnych organ贸w nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w rozliczeniach.

 

Gole samob贸jcze nie licz膮 si臋.

 

Zawodnik, kt贸ry strzeli gola w dowolnym czasie

 

Wszyscy zawodnicy graj膮cy w meczu b臋d膮 traktowani jako bior膮cy udzia艂 w zak艂adzie.

 

Wszelkie wybrane opcje w meczu, kt贸ry nie zosta艂 zako艅czony b臋d膮 traktowane jako niebior膮ce udzia艂u w zak艂adach.

 

Prosimy pami臋ta膰, 偶e gole samob贸jcze nie licz膮 si臋 w rozliczeniach zak艂ad贸w.

 

Czas zdobycia pierwszej bramki

 

Je艣li mecz zostanie przerwany po zdobyciu pierwszej bramki, wszystkie zak艂ady pozostaj膮 wa偶ne.

 

Je艣li mecz zostanie przerwany, zanim zostanie zdobyta pierwsza bramka, wszystkie przyj臋te zak艂ady na zako艅czone przedzia艂y czasowe b臋d膮 uznane za przegrane, a wszystkie inne przedzia艂y czasowe, kt贸re mia艂yby miejsce po przerwaniu meczu, b臋d膮 niewa偶ne i traktowane tak, jak gdyby mecz si臋 nie odby艂.

 

Czas doliczony

 

Zak艂ady na ilo艣膰 doliczonego czasu gry s膮 rozliczane na podstawie czasu wskazanego na tablicy przez s臋dziego technicznego, a nie faktycznie rozegranego czasu.

 

Zak艂ady na wydarzenia w 10 minutach

 

Wydarzenia powinny mie膰 miejsce mi臋dzy 0:00 a 09:59, aby by艂y zaliczone do pierwszych 10 minut (np. rzut ro偶ny przyznany w tym okresie, ale wykonany dopiero po 10:00 nie b臋dzie brany pod uwag臋).

 

Czas pierwszego rzutu ro偶nego

 

Zak艂ady s膮 rozliczanie na podstawie czasu faktycznego wykonania rzutu ro偶nego (a nie w momencie jego przyznania).

 

Zak艂ady z Handicapem, w tym zak艂ady na 偶ywo na trzy wyniki, oparte b臋d膮 na wskazanych kursach z zastosowaniem faktycznego wyniku meczu z uwzgl臋dnieniem handicapu.

 

Zak艂ady na wynik po po艂owie meczu, w tym na 偶ywo

 

Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz zostanie przerwany przed przerw膮.

 

Prawid艂owy wynik po po艂owie meczu

 

Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz zostanie przerwany przed przerw膮.

 

Po艂owa z wi臋ksz膮 ilo艣ci膮 goli

 

Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Gole w pierwszej po艂owie

 

Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, je艣li mecz zostanie przerwany przed przerw膮, chyba 偶e rozliczenie zak艂ad贸w zosta艂o ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Po艂owa z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 zdobytych goli dru偶yny

 

Wytypuj, w kt贸rej po艂owie meczu padnie wi臋cej bramek dla danej dru偶yny. W przypadku przerwania meczu zak艂ady zostan膮 anulowane, je艣li nie s膮 na danym etapie mo偶liwe do rozliczenia. Zak艂ady na rzuty ro偶ne w pierwszej po艂owie, w tym zak艂ady na 偶ywo, b臋d膮 uznawane za niewa偶ne w przypadku przerwania meczu przed ko艅cem pierwszej po艂owy, chyba 偶e dany zak艂ad jest ju偶 mo偶liwy do rozliczenia. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady 2-way na 偶ywo na rzuty ro偶ne

 

Rozliczane na podstawie 艂膮cznej liczby rzut贸w ro偶nych w meczu. W przypadku przerwania meczu przed 90 minutami wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady na 偶ywo na najwi臋ksz膮 liczb臋 rzut贸w ro偶nych

 

Rozliczane na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna b臋dzie mia艂a przyznan膮 najwi臋ksz膮 liczb臋 rzut贸w ro偶nych w meczu. W przypadku przerwania meczu wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ad na 偶ywo na wy艣cig do X rzut贸w ro偶nych

 

Rozliczane na podstawie tego, kt贸ra dru偶yna zdob臋dzie wskazan膮 liczb臋 rzut贸w ro偶nych w meczu. W przypadku przerwania meczu przed 90 minutami wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady na 偶ywo na wynik po 10/20/30/40 itd. minutach meczu

 

Rozliczane na podstawie wyniku w okre艣lonym czasie meczu. Np. wynik 10 minut jest rozliczany na podstawie wyniku w meczu po 10:00 minutach gry. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenia zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ad podw贸jny na wynik w po艂owie meczu/na koniec meczu

 

Zak艂ady uniewa偶nia si臋, je艣li mecz zostaje przerwany. Dogrywka i seria rzut贸w karnych nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady Mythical

 

S膮 to fikcyjne mecze, w kt贸rych rywalizuj膮 dwie dru偶yny w rundzie spotka艅 wy艂膮cznie do cel贸w zak艂ad贸w. Dru偶yna, kt贸ra zdob臋dzie najwi臋cej bramek w swoim faktycznym meczu zostanie uznana za zwyci臋zc臋. Zak艂ady zostan膮 rozliczone jako remis, je艣li obie dru偶yny strzel膮 tak膮 sam膮 liczb臋 bramek. Je艣li mecz kt贸rej艣 z dru偶yn zostanie prze艂o偶ony lub przerwany, zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione.

 

Zasady szczeg贸lne zak艂ad贸w na mecz

 

Je艣li nie zaznaczono inaczej, zak艂ady specjalne na zawodnik贸w zostan膮 anulowane, je偶eli zawodnik nie we藕mie udzia艂u w meczu.

 

Zak艂ady rozliczane s膮 na podstawie wyniku po 90 minutach gry. Dogrywka, z艂ota bramka ani seria rzut贸w karnych nie jest brana pod uwag臋, chyba 偶e zaznaczono inaczej.

 

W przypadku, gdy wi臋cej ni偶 jeden zawodnik jest wyceniany w zak艂adzie specjalnym, a tak偶e s膮 w nim uwzgl臋dnieni zawodnicy nieuczestnicz膮cy w meczu, zak艂ad obejmuje pozosta艂ych zawodnik贸w, je艣li cena jest dost臋pna.

 

Zdobycie zwyci臋skiej bramki dla dru偶yny -Dru偶yna zawodnika musi wygra膰 dok艂adnie jedn膮 bramk膮, a wskazany zawodnik musi zdoby膰 ostatni膮 bramk臋.

 

Wygrana w obu po艂owach - Dru偶yna musi zdoby膰 wi臋cej goli ni偶 przeciwnik w obu po艂owach meczu.

 

Wygrana dru偶yny po wyj艣ciu na prowadzenie - Dru偶yna musi przegrywa膰 na jakim艣 etapie w czasie meczu, ale p贸藕niej wygra膰 mecz na koniec 90 minut.

 

Dru偶yna strzeli bramk臋 z rzutu karnego/nie wykorzysta rzutu karnego - Wszystkie zak艂ady dotycz膮 tylko 90 minut gry.

 

Podw贸jna szansa

 

Dost臋pne s膮 poni偶sze opcje:

 

1 lub X - Je艣li wynik jest u siebie lub remisowy, wygrywaj膮 zak艂ady na t臋 opcj臋.

 

X lub 2 - Je艣li wynik jest remisowy lub na wyje藕dzie, wygrywaj膮 zak艂ady na t臋 opcj臋.

 

1 lub 2 - Je艣li wynik jest u siebie lub na wyje藕dzie, wygrywaj膮 zak艂ady na t臋 opcj臋.

 

Je艣li mecz rozgrywany jest na neutralnym terenie, zesp贸艂 wymieniony jako pierwszy jest nazywany zespo艂em gospodarzy, dla rozstrzygania zak艂ad贸w.

 

HANDICAP AZJATYCKI

 

Poni偶ej podane przyk艂ady opisuj膮 zasady rozstrzygania zak艂ad贸w:

 

Handicap azjatycki zerowy

 

Je艣li jedna z dru偶yn wygra z jak膮kolwiek przewag膮, dru偶yna zwyci臋ska jest traktowana jako wygrywaj膮cy typ. W przypadku remisu wszystkie zak艂ady uznaje si臋 za niewa偶ne, a stawki zostaj膮 zwr贸cone.

 

Handicap azjatycki 膰wiartkowy 0,0.5

 

Dru偶yna oddaj膮ca 0,0.5 gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Remis 鈥 po艂owa stawki za to typowanie podlega zwrotowi. Drug膮 po艂ow臋 zak艂adu uznaje si臋 za przegran膮.

 

- Przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Dru偶yna otrzymuj膮ca 0,0.5 gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Remis 鈥 po艂owa stawki zostaje rozliczona po cenie wybranego typu. Druga po艂owa podlega zwrotowi na rzecz klienta.

 

- Przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Handicap azjatycki po艂贸wkowy 0.5

 

Dru偶yna oddaj膮ca 0.5 gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Remis 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

- Przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Dru偶yna otrzymuj膮ca 0.5 gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Remis 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Handicap azjatycki 膰wiartkowy 0.5,1

 

Dru偶yna oddaj膮ca 0.5,1 gola na starcie:

 

- Wygrana 2 lub wi臋cej golami 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na t臋 pozycj臋 uznaje si臋 za wygrane.

 

- Wygrana r贸偶nic膮 dok艂adnie 1 gola 鈥 po艂owa stawki zostaje rozliczona po cenie wybranej pozycji. Druga po艂owa podlega zwrotowi na rzecz klienta.

 

- Remis lub przegrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Dru偶yna otrzymuj膮ca 0.5,1 gola na starcie:

 

- Remis lub wygrana z dowolnym wynikiem 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Przegrana r贸偶nic膮 dok艂adnie 1 gola 鈥 po艂owa stawki podlega zwrotowi na rzecz klienta. Drug膮 po艂ow臋 stawki uznaje si臋 za przegran膮.

 

- Przegrana 2 lub wi臋cej golami 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Handicap azjatycki zerowy

 

Dru偶yna oddaj膮ca gola na starcie:

 

- Wygrana 2 lub wi臋cej golami 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na t臋 pozycj臋 uznaje si臋 za wygrane.

 

- Wygrana z r贸偶nic膮 dok艂adnie 1 gola 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za niewa偶ne i podlegaj膮 one zwrotowi na rzecz klienta.

 

- Remis lub przegrana 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Dru偶yna otrzymuj膮ca gola na starcie:

 

- Wygrana z dowolnym wynikiem lub remis 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za wygrane.

 

- Przegrana z r贸偶nic膮 dok艂adnie 1 gola 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za niewa偶ne i podlegaj膮 one zwrotowi na rzecz klienta.

 

- Przegrana 2 lub wi臋cej golami 鈥 wszystkie zak艂ady postawione na ten typ uznaje si臋 za przegrane.

 

Handicap azjatycki w zak艂adach na 偶ywo (w tym zak艂ady na pierwsz膮 i drug膮 po艂ow臋)

 

Wszystkie zak艂ady na 偶ywo z handicapem azjatyckim rozlicza si臋 zgodnie z wynikiem w pozosta艂ej cz臋艣ci gry/po艂owy, po tym, jak zak艂ad zosta艂 zawarty 鈥 np. wszystkie gole strzelone przed postawieniem zak艂adu s膮 ignorowane na potrzeby rozlicze艅.

 

Zak艂ady na liczb臋 rzut贸w ro偶nych z handicapem azjatyckim

 

Handicapy w zak艂adach na liczb臋 rzut贸w ro偶nych w ca艂ym meczu lub w trakcie po艂owy 鈥 na koniec meczu handicap stosuje si臋 do ostatecznej liczby rzut贸w r贸偶nych, a dru偶yna z najwi臋ksz膮 ich liczb膮 jest na potrzeby rozlicze艅 uznawana za zwyci臋zc臋. Je艣li po zastosowaniu ilo艣膰 rzut贸w ro偶nych dla ka偶dej dru偶yny jest taka sama, wszystkie zak艂ady zostaj膮 anulowane, a stawki podlegaj膮 zwrotowi.

 

Handicapy na 膰wier膰 rzutu ro偶nego 鈥 na przyk艂ad handicap 0,5, 1 i 戮 rzutu ro偶nego, z twoj膮 stawk膮 podzielon膮 r贸wno mi臋dzy po艂ow膮 rzutu ro偶nego a ca艂ym rzutem ro偶nym.

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku, gdy rzut ro偶ny musi zosta膰 wykonany ponownie (np. ze wzgl臋du na faul w polu) liczony b臋dzie tylko jeden z nich. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady z handicapem azjatyckim na pierwsz膮/drug膮 po艂ow臋

 

Zak艂ady s膮 rozliczane tylko na podstawie wyniku odno艣nej po艂owy meczu.

 

Zak艂ady na 偶ywo na dogryw臋 z handicapem azjatyckim

 

Stosuje si臋 zwyk艂e zasady handicapu azjatyckiego w zak艂adach na 偶ywo, ale licz膮 si臋 tylko bramki strzelone podczas dogrywki. Wynik na pocz膮tku dogrywki okre艣la si臋 jako 0-0.

 

Liczba kartek w spotkaniu z handicapem azjatyckim

 

Typowanie ca艂kowitej liczby kartek w danym spotkaniu. Przyj臋ta linia handicapu dotycz膮ca kartek mo偶e wynosi膰 膰wier膰 kartki, p贸艂 kartki lub ca艂膮 kartk臋, a zak艂ady rozliczane s膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 

Linia kartek wynosz膮ca 4,5 - Je艣li postawisz ponad 4,5, tw贸j zak艂ad wygra, je艣li w meczu b臋d膮 wi臋cej ni偶 4 kartki. W przeciwnym razie tw贸ja stawka przepada. Je艣li postawisz na mniej ni偶 4.5, tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie mniej ni偶 5 kartek. W przeciwnym razie tw贸ja stawka przepada.

 

W przypadku linii kartek wyra偶onych w liczbach ca艂kowitych, je偶eli 艂膮czna liczba kartek w meczu pokrywa si臋 z lini膮 kartek, twoja stawka jest zwracana.

 

Linia kartek 5,5, 6 - Je艣li postawisz na wi臋ksz膮 ilo艣膰, twoja stawka jest dzielona r贸wno mi臋dzy zak艂adem na ponad 5,5 kartek i ponad 6 kartek. Tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie wi臋cej ni偶 6 kartek. Je艣li b臋dzie dok艂adnie 6 kartek, po艂owa stawki wygrywa, a druga po艂owa jest zwracana. W przeciwnym razie ca艂a Twoja stawka przepada. Je艣li postawisz na ilo艣膰 mniejsz膮, Twoja stawka jest dzielona r贸wno mi臋dzy zak艂adem na mniej ni偶 5,5 kartek i mniej ni偶 6 kartek. Tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie mniej ni偶 6 kartek. W przypadku wyst膮pienia dok艂adnie 6 kartek, po艂owa Twojej stawki przepada, a druga po艂owa jest zwracana. W przeciwnym razie ca艂a Twoja stawka przepada.

 

呕贸艂te kartki licz膮 si臋 jako 1, a czerwone jako 2. Drugie 偶贸艂te kartki nie s膮 uwzgl臋dniane dla cel贸w rozstrzygania (np. maksymalna liczba kartek na gracza to 3).

 

Rozstrzygni臋cie b臋dzie odnosi膰 si臋 do wszystkich kartek danych zawodnikom w trakcie 90-minutowej rozgrywki meczu. Nie b臋dzie uwzgl臋dniana 偶adna kartka pokazana po gwizdku sygnalizuj膮cym koniec meczu.

 

Karty pokazane osobom, kt贸re nie s膮 graczami (mened偶erom, rezerwowym, lub zawodnikom po zmianie, kt贸rzy nie bior膮 udzia艂u w dalszej cz臋艣ci meczu) nie wliczaj膮 si臋 do sumy.

 

 

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

艁膮czna liczba rzut贸w ro偶nych z handicapem azjatyckim

 

Typowanie ca艂kowitej liczby rzut贸w ro偶nych w danym meczu. Linia rzut贸w ro偶nych w rozliczeniu b臋dzie wynosi膰 膰wier膰 rzutu ro偶nego, po艂ow臋 rzutu ro偶nego lub ca艂y rzut ro偶ny, a rozliczenia zak艂ad贸w b臋d膮 nast臋puj膮ce:

 

Linia rzut贸w ro偶nych wynosz膮ca 8,5 - Je艣li postawisz ponad 8,5, tw贸j zak艂ad wygra, je艣li w meczu b臋dzie wi臋cej ni偶 8 rzut贸w ro偶nych. W przeciwnym razie tw贸ja stawka przepada. Je艣li postawisz na mniej ni偶 8,5, twoje zak艂ady wygraj膮, je偶eli w meczu b臋dzie mniej ni偶 9 rzut贸w ro偶nych. W przeciwnym razie tw贸ja stawka przepada.

 

W przypadku linii rzut贸w ro偶nych wyra偶onych w liczbach ca艂kowitych, je偶eli 艂膮czna liczba rzut贸w ro偶nych w meczu pokrywa si臋 z lini膮 rzut贸w ro偶nych, twoja stawka jest zwracana.

 

Linia rzut贸w karnych 8, 8,5 - Je艣li postawisz wi臋cej, twoja stawka zostanie podzielona r贸wno pomi臋dzy zak艂adem na ponad 8 rzut贸w ro偶nych i ponad 8,5 rzut贸w ro偶nych. Tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie wi臋cej ni偶 8 rzut贸w karnych. W przypadku dok艂adnie 8 rzut贸w ro偶nych, po艂owa stawki przepada, a druga po艂owa jest zwracana. W przeciwnym razie ca艂a Twoja stawka przepada. Je艣li postawisz na ilo艣膰 mniejsz膮, twoja stawka jest dzielona r贸wno mi臋dzy zak艂adem na mniej ni偶 8 rzut贸w karnych i mniej ni偶 8,5 rzutu karnego. Tw贸j zak艂ad wygra, je偶eli w meczu b臋dzie mniej ni偶 8 rzut贸w karnych. Je艣li b臋dzie dok艂adnie 8 rzut贸w ro偶nych, po艂owa twojej stawki wygrywa, a druga po艂owa jest zwracana. W przeciwnym razie ca艂a Twoja stawka przepada.

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku, gdy rzut ro偶ny musi zosta膰 wykonany ponownie (np. ze wzgl臋du na faul w polu) liczony b臋dzie tylko jeden z nich. Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋.

 

Zak艂ady na 偶ywo na liczb臋 rzut贸w ro偶nych z handicapem azjatyckim

 

W rozliczanych zak艂adach przedmeczowych na rzuty r贸偶ne z handicapem azjatyckim, w przypadku gdy mecz zostanie przerwany przed rozegraniem 90 minut, wszystkie zak艂ady zostaj膮 uniewa偶nione, chyba 偶e wyniki danych zak艂ad贸w zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Zak艂ady na 偶ywo na rzuty ro偶ne w pierwszej po艂owie z handicapem azjatyckim

 

Rozliczane s膮 jak zak艂ady przedmeczowe na rzuty ro偶ne z handicapem azjatyckim, z takim wyj膮tkiem, 偶e wynik jest rozliczany ca艂kowicie w po艂owie meczu. W przypadku przerwania przed przerw膮, wszystkie zak艂ady zostan膮 uniewa偶nione, chyba 偶e rozliczenie jest ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Linia bramkowa

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e ich rozliczenie zosta艂o ju偶 rozstrzygni臋te. Poni偶ej podane przyk艂ady opisuj膮 zasady rozstrzygania zak艂ad贸w:

 

Bramki w dogrywce 鈥瀗a 偶ywo鈥

 

Licz膮 si臋 tylko bramki strzelone podczas dogrywki. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed zako艅czeniem rozgrywki, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Linia goli 2 lub poni偶ej 2

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je偶eli w meczu padnie 0 goli lub 1 gol. Je艣li strzelone zostan膮 dok艂adnie dwa gole, zak艂ad jest zwracany. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej.

 

 

 

Linia goli powy偶ej 2

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej. Je艣li strzelone zostan膮 dok艂adnie dwa gole, zak艂ad jest zwracany. Zak艂ady przegrywaj膮, je偶eli w meczu padnie 0 goli lub 1 gol.

 

Linia goli 2, 2,5

 

Linia goli poni偶ej 2, 2,5

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je偶eli w meczu padnie 0 goli lub 1 gol. Je艣li padn膮 dok艂adnie dwa gole, po艂owa stawki wygrywa, a druga podlega zwrotowi. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej.

 

Linia goli ponad 2, 2,5

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej. Je偶eli padn膮 dok艂adnie dwa gole, po艂owa stawki podlega zwrotowi, a po艂owa przepada. Zak艂ady przegrywaj膮, je偶eli w meczu padnie 0 goli lub 1 gol.

 

Linia goli 2,5

 

Linia goli poni偶ej 2,5

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej.

 

Linia goli powy偶ej 2,5

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 trzy bramki lub wi臋cej. Zak艂ady przegrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki.

 

Linia goli 2,5, 3

 

Linia goli poni偶ej 2,5, 3

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki. Je艣li padn膮 dok艂adnie trzy gole, p贸艂 stawki podlega zwrotowi, a p贸艂 zostaje przegrane. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 cztery bramki lub wi臋cej.

 

Linia goli powy偶ej 2,5, 3

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 cztery bramki lub wi臋cej. Je偶eli padn膮 dok艂adnie trzy gole, p贸艂 stawki wygrywa, a p贸艂 jest zwracane. Zak艂ady przegrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki.

 

Linia goli 3

 

Linia goli poni偶ej 3

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki. Je艣li strzelone zostan膮 dok艂adnie trzy gole, zak艂ad jest zwracany. Zak艂ady s膮 przegrane, je艣li w meczu padn膮 cztery bramki lub wi臋cej.

 

Linia goli powy偶ej 3

 

- Zak艂ady wygrywaj膮, je艣li w meczu padn膮 cztery bramki lub wi臋cej. Je艣li strzelone zostan膮 dok艂adnie trzy gole, zak艂ad jest zwracany. Zak艂ady przegrywaj膮, je艣li w meczu padnie 0, 1 lub 2 bramki.

 

Zak艂ady na 偶ywo na lini臋 goli

 

W przypadku zak艂ad贸w na 偶ywo wszystkie bramki s膮 brane pod uwag臋 niezale偶nie od tego, czy zosta艂y one zdobyte przed postawieniem zak艂adu, czy po nim.

 

ZAK艁ADY NA TURNIEJ

 

Najlepszy strzelec dru偶yny

 

Licz膮 si臋 bramki zdobyte w czasie 90 minut gry oraz w dogrywce. Nie licz膮 si臋 gole strzelone w serii rzut贸w karnych. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Nazwa dru偶yny jest wskazywana wy艂膮cznie w celach informacyjnych.

 

Najlepszy strzelec klubu

 

Licz膮 si臋 bramki w czasie 90 minut oraz w czasie dogrywki. Bramki zdobyte w rzutach karnych nie licz膮 si臋. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Je艣li w klubie nie ma strzelca, wszystkie zak艂ady s膮 zwracane.

 

Kr贸l strzelc贸w

 

Licz膮 si臋 bramki zdobyte w czasie 90 minut gry oraz w dogrywce. Nie licz膮 si臋 gole strzelone w serii rzut贸w karnych. Zastosowanie maj膮 zasady Dead-heat (a nie zdobycie przez zawodnika Z艂otego Buta itp.). Nazwa dru偶yny jest wskazywana wy艂膮cznie w celach informacyjnych.

 

W przypadku Pucharu Anglii bramki licz膮 si臋 od pierwszej rundy odpowiednio dalej.

 

Zak艂ady na 艂膮czne wyniki turnieju/zak艂ady specjalne

 

艁膮czna ilo艣膰 kartek w turnieju - Maksymalna ilo艣膰 kartek na jednego gracza w meczu to jedna 偶贸艂ta i jedna czerwona (np. druga 偶贸艂ta kartka skutkuj膮ca czerwon膮 kartk膮 nie liczy si臋). Kartki otrzymane w dogrywce nie licz膮 si臋. Licz膮 si臋 tylko zawodnicy na boisku (np. je偶eli kierownik lub rezerwowy na 艂awce dostanie kartk臋, nie b臋dzie ona brana pod uwag臋 w tych zak艂adach).

 

艁膮czna liczba goli w turnieju, 艂膮czna liczba goli dru偶yny, dru偶yna z najwi臋ksz膮 liczb膮 goli - W przypadku zak艂ad贸w dotycz膮cych ca艂ego turnieju licz膮 si臋 gole strzelone w ci膮gu 90 minut gry lub w dogrywce. W przypadku zak艂ad贸w dotycz膮cych okre艣lonego zbioru spotka艅 w danym dniu/danych dniach pod uwag臋 bierze si臋 tylko gole strzelone w ci膮gu 90 minut. Bramki zdobyte w rzutach karnych nie licz膮 si臋.

 

Je艣li mecz zostanie prze艂o偶ony, zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 goli (dla grupy mecz贸w w okre艣lonym dniu/okre艣lonych dniach) b臋d膮 uniewa偶nione. Zak艂ady na dru偶yna z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 goli b臋d膮 wa偶ne, je艣li rozegranych zostanie musi zagra膰 50% mecz贸w, a zasada 4 (potr膮cenia) mo偶e by膰 zastosowania w przypadku prze艂o偶onych mecz贸w.

 

Rzuty karne wykorzystane/niewykorzystane w turnieju -  Pod uwag臋 brane s膮 rzuty karne wykonane w 90 minutach gry, dogrywce i serii rzut贸w karnych. Je艣li rzut karny musi by膰 wykonany ponownie, poprzedni nieuznany rzut karny (rzuty karne) nie jest brany pod uwag臋.

 

Rzuty ro偶ne w turnieju - Pod uwag臋 brane s膮 tylko rzuty ro偶ne wykonane w ci膮gu 90 minut gry.

 

Dru偶yna bez pora偶ki - Dru偶yna musi zako艅czy膰 turniej bez przegranej w 偶adnym meczu ani dwumeczu. Przegrana przez bramki na wyje藕dzie, w dogrywce lub serii rzut贸w karnych b臋dzie to oznacza膰, 偶e zak艂ad zostanie rozstrzygni臋ty jak "Nie".

 

Zak艂ady podw贸jne na zwyci臋zc臋 turnieju i kr贸la strzelc贸w

 

Za wytypowanie zwyci臋zcy turnieju oraz kr贸la strzelc贸w turnieju b臋dzie przyznana specjalna cena. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Z艂ota Pi艂ka

 

Zak艂ad ten dotyczy zwyci臋zcy Z艂otej Pi艂ki (najlepszego zawodnika turnieju og艂oszonego przez FIFA).

 

Z艂ota R臋kawica

 

Zak艂ad dotyczy zwyci臋zcy Z艂otej R臋kawicy (najlepszego bramkarza turnieju og艂oszonego przez FIFA).

 

Zawodnik turnieju UEFA

 

Zak艂ad ten dotyczy zwyci臋zcy tytu艂y zawodnika turnieju (najlepszego zawodnika turnieju og艂oszonego przez UEFA).

 

Zak艂ad na klubowego kr贸la strzelc贸w meczu

 

Obaj zawodnicy musz膮, cho膰by cz臋艣ciowo, bra膰 udzia艂 turnieju, aby zak艂ady by艂y wa偶ne. W przypadku remisu wszystkie zak艂ady s膮 zwracane. Gole strzelone w dogrywce licz膮 si臋. Bramki zdobyte w rzutach karnych nie licz膮 si臋.

 

Najdalej awansuj膮ca dru偶yna

 

Na podstawie rundy, w kt贸rej dru偶yna odpada z rozgrywek, bez wzgl臋du na dogrywki, powt贸rki itp. Zesp贸艂, kt贸ry wygra w finale b臋dzie uznane za dru偶yn臋 awansuj膮c膮 najdalej. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat. Na wszystko, gra lub nie.

 

Zak艂ady typu Kto lepszy w kwalifikacjach

 

Je艣li jaka艣 dru偶yna zostanie zdyskwalifikowana z turnieju przed rozpocz臋ciem meczu i zostanie przyznany wolny los (bye), to wszystkie zak艂ady na kwalifikacj臋 zostan膮 uniewa偶nione.

 

ZAK艁ADY PRZED CZASEM (ANTEPOST)

 

Zasady szczeg贸lne zak艂ad贸w na sezon

 

Zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie ko艅cowej pozycji w lidze/艂膮cznej liczby punkt贸w. Punkty play-off nie licz膮 si臋, za wyj膮tkiem przypadk贸w, w kt贸rych jest to szczeg贸lnie okre艣lone w konkretnym zak艂adzie specjalnym.

 

Zak艂ady specjalne na strzelca - Zak艂ady zostan膮 rozliczone na podstawie ilo艣ci odno艣nych bramek strzelonych dla klubu (klub贸w) i w lidze (ligach), o kt贸rych mowa w nazwie zak艂adu.

 

Awans do fazy play-off: Cztery dru偶yny, kt贸re zako艅cz膮 na miejscach awansuj膮cych do fazy play-off i przyst膮pi膮 do tej偶e fazy uznawane s膮 za typy wygrywaj膮ce ten zak艂ad. Np. te dru偶yny, kt贸re awansuj膮 automatycznie, a tak偶e wszystkie inne dru偶yny poza 4 miejscami awansuj膮cymi do fazy play-off zostan膮 uznane za przegrane.

 

Zako艅czenie rozgrywek w g贸rnej/dolnej po艂owie tabeli: Zak艂ady s膮 rozliczane na podstawie oficjalnych ko艅cowych pozycji na koniec sezonu.

 

Zak艂ady na spadek

 

Je艣li dru偶yna zostanie usuni臋ta z ligi przed rozpocz臋ciem sezonu, wszystkie zak艂ady tego typu b臋d膮 niewa偶ne i otwarty b臋dzie nowa regulamin dotycz膮cy spadku.

 

Handicap zwyci臋zcy sezonu

 

Rozstrzygni臋cie ma miejsce po doliczeniu handicapu do fina艂owej sumy punkt贸w wszystkich dru偶yn w lidze. Zasady dead-heat (ex-aequo) maj膮 zastosowanie (r贸偶nice bramek nie s膮 brane pod uwag臋).

 

Zak艂ady na dywizje

 

Dla cel贸w rozstrzygania, w zak艂adach na dywizje, ostateczna pozycja dru偶yn na koniec planowego harmonogramu meczu b臋dzie decydowa膰 o wynikach (zasady dead-heat maj膮 zastosowanie w przypadku, gdy dwie lub wi臋cej dru偶yn zajmuje to samo miejsce (zgodnie z oficjalnymi zasadami rywalizacji) 鈥 nie uwzgl臋dnia si臋 play-off贸w i p贸藕niejszych dochodze艅 w sprawie wynik贸w ligowych. Zak艂ady b臋d膮 przyjmowane na ka偶d膮 dru偶yn臋, kt贸ra nie zako艅czy wszystkich swoich mecz贸w.

 

Jedynym wyj膮tkiem s膮 ligi po艂udniowoameryka艅skie, w kt贸rych rozgrywa si臋 faz臋 play-off, aby okre艣li膰 zwyci臋zc臋 ligi, gdy dru偶yny na pierwszym miejscu remisuj膮 na punkty. W tym przypadku za zwyci臋zc臋 ligi uznawa膰 b臋dziemy zwyci臋zc臋 p贸藕niejszej fazy play-off.

 

Kr贸l strzelc贸w

 

W zak艂adach tych pod uwag臋 brane s膮 tylko gole strzelone w ramach okre艣lonego dywizji, niezale偶nie od dru偶yny (w ramach tej dywizji), dla kt贸rej zostan膮 strzelone. Nazwa dru偶yny wskazana obok zawodnika podana jest wy艂膮cznie w celach informacyjnych. Licz膮 si臋 tylko bramki w lidze - z wy艂膮czeniem mecz贸w play-off. Gole samob贸jcze nie licz膮 si臋. Obowi膮zuj膮 zasady Dead-heat.

 

Zak艂ady na mecze w sezonie/艂膮czn膮 liczb臋 punkt贸w dru偶yny

 

Je艣li jaka艣 dru偶yna nie rozegra wszystkich swoich spotka艅, wszystkie zak艂ady na mecz i zak艂ady na 艂膮czn膮 liczb臋 punkt贸w dru偶yny dotycz膮ce tej dru偶yny zostan膮 uniewa偶nione -zar贸wno zwyci臋skie, jak i przegrane.

 

STATYSYKI PI艁KI NO呕NEJ

 

Bramki Dru偶ynowe

 

Ilo艣膰 bramek zdobytych przez wybran膮 dru偶yn臋, wy艂膮cznie w przypadku meczu trwaj膮cego 90 minut, bez dogrywki oraz rzut贸w karnych.

 

艁膮czne Bramki Zawodnika

 

Zawodnik musi, cho膰by cz臋艣ciowo, bra膰 udzia艂 rozgrywce aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Licz膮 si臋 bramki w czasie 90 minut oraz w czasie dogrywki. Bramki zdobyte w rzutach karnych nie licz膮 si臋.

 

艁膮czna Liczba Rzut贸w Ro偶nych, Rzuty Ro偶ne Tylko w Drugiej Po艂owie

 

Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋. Prosimy zwr贸ci膰 uwag臋, i偶 tyczy si臋 to wszystkich zak艂ad贸w na rzuty ro偶ne.

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

W przypadku, gdy rzut ro偶ny musi zosta膰 wykonany ponownie (np. ze wzgl臋du na faul w polu) liczony b臋dzie tylko jeden z nich.

 

Rzuty Ro偶ne "na 偶ywo" w Czasie Dogrywki

 

Licz膮 si臋 tylko rzuty ro偶ne w czasie dogrywki. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed zako艅czeniem rozgrywki, wszystkie zak艂ady b臋d膮 niewa偶ne, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Multi Rzuty Ro偶ne

 

Wynik zak艂ad贸w "multi rzuty ro偶ne" oblicza si臋 poprzez pomno偶enie liczy rzut贸w ro偶nych w pierwszej po艂owie przez liczb臋 rzut贸w ro偶nych w drugiej po艂owie.

 

Handicap Rzutu Ro偶nego

 

Przyznane rzuty ro偶ne, kt贸rych nie wykonano, nie licz膮 si臋. Handicap stosowany jest dla podliczenia ostatecznej ilo艣ci rzut贸w ro偶nych dla ka偶dego zespo艂u, w celu obliczenia zwyci臋zcy handicapu. Zak艂ady uniewa偶nia si臋, je艣li mecz zostaje przerwany.

 

Alternatywne Rzuty Ro偶ne

 

Rozstrzygni臋cie zak艂ad贸w na Alternatywne Rzuty Ro偶ne opiera si臋 na podliczeniu 艂膮cznej liczby rzut贸w ro偶nych na zako艅czenie meczu.

 

艁膮czna Suma Bramek/Liczba Bramek w Meczu/Alternatywna Suma Bramek "na 偶ywo"

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Liczba Bramek w Dogrywce "na 偶ywo"

 

Stosuje si臋 zwyk艂e zasady definiuj膮ce zak艂ady na liczb臋 bramek, ale licz膮 si臋 tylko te, kt贸re zostan膮 strzelone podczas dogrywki. Wynik na pocz膮tku dogrywki okre艣la si臋 jako 0-0.

 

Zdarzenia na Boisku w Przedziale Dziesi臋ciu Minut "na 偶ywo"

 

Zak艂ady rozstrzygane s膮 na podstawie zdarze艅 na boisku w trakcie okre艣lonego dziesi臋ciominutowego przedzia艂u czasowego. Czas pomi臋dzy 41 a 50 minut膮 oraz 81 a 90 minut膮, wliczaj膮c czas doliczony. Wa偶ny jest czas, kiedy zdarzenie ma miejsce, a nie czas jego przyznania. W przypadku przerwania gry, wszelkie zak艂ady odnosz膮ce si臋 do przedzia艂u czasowego, kt贸ry zosta艂 usuni臋ty z rozgrywki, b臋d膮 uniewa偶nione chyba, 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. Prosimy zauwa偶y膰, 偶e w dziesi臋ciominutowych zak艂adach na rzuty wolne, rzut贸w karnych nie zaliczamy do rzut贸w wolnych. Rzuty ro偶ne, rzuty z autu i rzuty wolne, kt贸re musz膮 by膰 wykonane powt贸rnie licz膮 si臋 jako 1. Nie licz膮 rzuty z autu w wyniku faulu.

 

Parzyste/nieparzyste bramki

 

Wszelkie mecze ko艅cz膮ce si臋 wynikiem 0-0 b臋d膮 rozstrzygane jako mecze z parzyst膮 liczb膮 bramek. Dla zak艂ad贸w dru偶ynowych nieparzystych/parzystych, je艣li okre艣lony zesp贸艂 nie zdobywa bramki, mecz rozstrzyga si臋 na podstawie parzystej liczby bramek. W przypadku, gdyby przerwano mecz zak艂ady na niego b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Obie Dru偶yny Zdobywaj膮 Bramk臋

 

W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany po tym, jak obie dru偶yny zdoby艂y bramk臋, zak艂ady "Tak" b臋d膮 rozstrzygane jako zwyci臋skie, a zak艂ady "Nie" - jako przegrane. W innych przypadkach, je艣li mecz b臋dzie prze艂o偶ony lub przerwany bez bramki obu dru偶yn, wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione.

 

Obie Dru偶yny Zdobywaj膮 Bramk臋 w Pierwszej i/lub w Prugiej Po艂owie

 

Nale偶y przewidzie膰, czy obie dru偶yny zdob臋d膮 bramk臋 w pierwszej po艂owie i czy obie zdob臋d膮 bramk臋 w drugiej po艂owie. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Mecz u Siebie/Wyjazdowy z Bramk膮 w Pierwszej i/lub Drugiej Po艂owie

 

Nale偶y przewidzie膰 czy dru偶yna zdob臋dzie bramk臋 w pierwszej lub drugiej po艂owie. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te. Je艣li mecz rozgrywany jest na neutralnym terenie, zesp贸艂 wymieniony jako pierwszy jest nazywany zespo艂em gospodarzy, dla rozstrzygania zak艂ad贸w.

 

Wynik Pierwszej Po艂owy/Oba Zespo艂y Zdobywaj膮 Bramki

 

Nale偶y przewidzie膰 wynik pierwszej po艂owy meczu oraz to, czy oba zespo艂y zdob臋d膮 bramk臋 w pierwszej po艂owie. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Wynik Pierwszej Po艂owy/艁膮czna Suma Bramek

 

Nale偶y przewidzie膰 wynik pierwszej po艂owy meczu oraz liczb臋 bramek w pierwszej po艂owie. Zak艂ady b臋d膮 uniewa偶niane, je艣li mecz zostanie przerwany, chyba 偶e zak艂ady zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

Gole grupowe

 

Minimum cztery mecze musz膮 zosta膰 rozegrane aby zak艂ady by艂y wa偶ne. Przerwanym lub prze艂o偶onym meczom przyznawane b臋dzie 2.5 bramki.

 

Bramki Poni偶ej/Powy偶ej

 

Nale偶y przewidzie膰 czy b臋dzie strzelonych wi臋cej czy mniej ni偶 2.5 bramki na mecz. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany przed up艂ywem 90 minut wszystkie zak艂ady b臋d膮 uniewa偶nione, chyba 偶e zosta艂y ju偶 rozstrzygni臋te.

 

艁膮czny Czas Bramek

 

Nale偶y przewidzie膰 艂膮czny czas wszystkich bramek zdobytych w trakcie meczu, np. bramki w dwudziestej czwartej, pi臋膰dziesi膮tej pierwszej oraz pi臋膰dziesi膮tej dziewi膮tej minucie daj膮 艂膮cznie 134 minuty. Wszystkie bramki zdobyte w czasie dodanym do pierwszej po艂owy licz膮 si臋 jako 45. Wszystkie bramki zdobyte w czasie dodanym do drugiej po艂owy licz膮 si臋 jako 90. Gdyby pojawi